Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > koučování v manažerské praxi - zaměstnanci

koučování v manažerské praxi - zaměstnanci

Povědomí o značkách kvality potravin
Podle čeho si vybíráte při nakupování potraviny? Všímáte si značek kvality?

(cca 3 minuty, dotazník pro bakalářskou práci)

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:tereza Jiránková
Šetření:03. 04. 2022 - 03. 04. 2022
Počet respondentů:3
Počet otázek (max/průměr):10 / 9.67
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:nelze zjistit
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.01:29
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Prosím o vyplnění krátkého dotazníku, který se týka koučování na pracovišti z pohledu zaměstnanců. 

Odpovědi respondentů

1. Pohlaví

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Žena266,67 %66,67 %  
Muž133,33 %33,33 %  

Graf

2. Do jaké věkové kategorie patříte?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
18 - 25266,67 %66,67 %  
36 - 45133,33 %33,33 %  

Graf

3. V jak velké firmě působíte ?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Nad 100 zaměstnanců266,67 %66,67 %  
60 zaměstnanců 133,33 %33,33 %  

Graf

4. Máte za sebou nějaký koučovací kurz?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne266,67 %66,67 %  
Ano133,33 %33,33 %  
Terapii133,33 %33,33 %  

Graf

5. Jak po své zkušenosti koučování rozumíte, co to vlastně je a k čemu vede?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit více z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Mám základní přehled150 %33,33 %  
Nerozumím.150 %33,33 %  

Graf

6. Jaký je způsob práce vašeho manažera s vámi?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Porady266,67 %66,67 %  
Rozhovor jednou za měsíc133,33 %33,33 %  
Individuální hodnotící pohovory133,33 %33,33 %  

Graf

7. Vnímáte, že váš nadřízený používá nějaké koučovací prvky a případně jaké?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Nevnímám266,67 %66,67 %  
Motivace133,33 %33,33 %  

Graf

8. Jak hodnotíte účinek používaných koučovacích prvků vašeho manažera na vás?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Vyhovuje mi 133,33 %33,33 %  
Nevím.133,33 %33,33 %  
Dost rozpolceně133,33 %33,33 %  

Graf

9. Jaké si myslíte že má koučování efekty?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
133,33 %33,33 %  
Nemá žádné133,33 %33,33 %  
Lepší porozumění rolím133,33 %33,33 %  

Graf

10. Kolik % manažerské práce vašeho nadřízeného tvoří koučovací prvky?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Nevím266,67 %66,67 %  
60%133,33 %33,33 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Tento dotazník byl vyhodnocen jako nevhodný pro úlohu DZD (s největší pravdědpodobností jej zodpovědělo příliš málo respondentů).

Citace

Jiránková, t.koučování v manažerské praxi - zaměstnanci (výsledky průzkumu), 2022. Dostupné online na https://koucovani-v-manazerske-praxi.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.