Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Koučování - Vaše zkušenosti a názory

Koučování - Vaše zkušenosti a názory

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Veronika Holková
Šetření:10. 04. 2021 - 12. 04. 2021
Počet respondentů:53
Počet otázek (max/průměr):26 / 21.58
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:74 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.11:00
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý den,

            Jmenuji se Veronika Holková a jsem studentkou 2. ročníku magisterského studia Andragogika a profesní poradenství. Byla bych velmi ráda, kdybyste mi pomohl/a s vyplněním dotazníku na téma „Význam koučování pro rozvoj osobnosti“ Dotazník je anonymní a jeho výstupy budou použity pro účely této práce.

Děkuji za Váš čas.

Veronika Holková

Odpovědi respondentů

1. Zajímá Vás osobní rozvoj a koučink?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše ano2750,94 %50,94 %  
rozhodně ano1528,3 %28,3 %  
spíše ne1120,75 %20,75 %  

Graf

2. Jste ochoten/ochotna na sobě pracovat, zlepšovat se a rozvíjet?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
rozhodně ano2954,72 %54,72 %  
spíše ano2139,62 %39,62 %  
spíše ne35,66 %5,66 %  

Graf

3. Máte povědomí o tom, čím se osobní rozvoj a koučink zabývá?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [rozhodně anootázka č. 4, spíše anootázka č. 4, rozhodně neotázka č. 8, spíše neotázka č. 4].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše ano3566,04 %66,04 %  
rozhodně ano1018,87 %18,87 %  
spíše ne611,32 %11,32 %  
rozhodně ne23,77 %3,77 %  

Graf

4. Napište, čím myslíte, že se osobní rozvoj a koučink zabývá:

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

Byt ochoten stat se lepsim clovekem kazdy den, byt ochoten priznat si negativni zvyky a navyky a zmenit je k pozitivum, at uz se jedna o mentalni rozvoj, emotional I could spiritualni, nebo take jakykoliv tykajici se fyzickeho tela (napr. stravovaci navyky, zivotni styl atd.) Koncink by nemel diktovat co delat ci nedelat, nybrz navest a napovedet druhemu, jake jsou moznosti.

Chtit na sobe pracovat a zvladat bezne situace.

Jedná se osobní rozvoj, najít své hodnoty, vlastnosti a klady a ty poté dobře použít ve prospěch svůj a i jiných lidí.

Koucink je rozvoj člověka v oblasti v čem se zabývá

Kvalitou zdraví a života.

Metoda ,která pomáhá lidé řešit osobní a profesní problémy

Motivací, sebevzděláním, posun v kariéře, splnění daných cílů

Musim vědět, co dělám.

Něčím jako vedením člověka v určené oblasti

Nevím

Osobní rozvoj a koučink se zabývá práci sama na sobě v mnoha rovinách pro dosažení lepšího jak osobního tak pracovního života.

Osobní rozvoj je zdokonalování sebe samotného ať už se jedná o vědomosti, chování, způsob myšlení atd.

Osobnostním rozvojem, řešením problémových oblastí v práci, vztazích apod.

Pomáhá člověku se změnami a rozvojem v určité čnnosti, oblasti.

Pomáhá lidem k dosažení jejich potenciálu

Pomocí praktikování odbornými metodami by měl koučink dopomoci najít člověku tu správnou cestu v rozvoji a působení sebe sama

pomocí se směřováním rozvoje

Práce na sobě samé s nějakým lektorem

Pracovat na pozitivním myšlení, na změně zažitých vzorců, naučit se zvládat životní situace atd

Pracuje s člověkem na jeho osobním růstu po všech stránkách (osobních, profesních, vztahových.....). Jsou mu pokládány otázky tak svx každý jednotlivec našel svou odpověď sám v sobě.

Predavani zkusenosti a vedeni cloveka k jeho poznani a seberealizaci

proces, podporující hledání individuálních řešení

Rozvíjejí ...

Rozvíjení potenciálu člověka, podpora v životě.

rozvíjet vlastní potenciál, nalézt jasný směr a dosáhnout cíle, který si klient stanovil.

Rozvoj dovedností a schopností, zlepšemí komunikace se spolupracovníky, naslouchání. planování času

Rozvoj osobnosti a posunutí hranic koučované osoby.

Rozvoj osobnosti znamená rozvoj svých znalostí, dovedností, úhlů pohledů, zlepšení postojů, rozšíření své moudrosti a komunikačních dovedností. Koučování (koučink) je proces, podporující hledání individuálních řešení a rozvoj člověka v jím zvolené oblasti. Kouč není trenér ani poradce, ale hledá řešení společně s klientem.

Rozvoj sama sebe

Rozvojem osobnosti a silných stránek člověka. Pomáhá lidem dosáhnout svých cílů.

Rozvojem osobnosti v ruznych oblastech. Rozvijenim ci prohlubovanim znalosti, dovednosti. Prace na svem ja v ruznych smerech.

Různé vedení lidí, v různých směrech. Hledání problémů s klientem.

Seberealizací

Seberealizací

Sebevzdělávání a koucink, ze stim nekdo pomaha

Sebevzděláváním, rozvojem dovednosti a zkušenosti. Získáváním nových zkušenosti.

Snazi se v nas najit to nejlepsi a dal rozvijet nasi osobnost.

Vhodnými otázkami vézt k zamyšlení pomohou propojit své hodnoty s cíly.

Vlastním cítěním a jednáním

Zabývá se lidmi a jejich problémy, řeší jejich cíle, životní cesty, životní traumata, jak dojít k vysněnému životu.

Zabývá se pomocí druhým, k dosažení cílů a přání

Zabývá se vedením a motivováním lidí k lepším výsledkům v dané oblasti.

Zabyva se vedenim lidi, aby se dokazali snadneji rozhodovat v urcitych situacich, roztridit si sve cile, hodnoty.

Zdokonalování sama sebe.

Získávání nových znalostí v různých oblastech, rozvíjení kreativity, roste spokojenost = sebedůvěra.

Zjistit priority a moznosti rozvoje osobnosti a schopnosti

Zlepšování se,zvyšování kvality života,dělat co mě baví,posouvat se dále

Změna životního stylu,rozvoj po profesní strance

Zvladanim stresovych situaci,posouvání svých dovednosti a schopnosti

Zvýšení sebevědomí, umeni dokazat všeho co chci, trenovaní vůle, zlepseni v pracovni oblasti, efektivnost prace.

Zvyšování znalosti, dovednosti, sebekontrola

5. V čem spatřujete přednosti koučování?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
metoda se řídí potřebami a možnostmi koučovaného, koučovaný je tím, kdo rozhoduje1937,25 %35,85 %  
je to efektivní1835,29 %33,96 %  
nemusí to být příliš osobní, lze se zaměřit hlavně na oblast práce1019,61 %18,87 %  
je to pro všechny srozumitelné23,92 %3,77 %  
je to snadno dostupné11,96 %1,89 %  
je to rychlé11,96 %1,89 %  

Graf

6. V čem spatřujete nedostatky koučování?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
je to málo známé, koučování tak není využíváno, jak by mohlo být2243,14 %41,51 %  
nemusí to být bezpečné, koučem může být téměř kdokoliv1121,57 %20,75 %  
je to drahé917,65 %16,98 %  
je to málo dostupné47,84 %7,55 %  
neumožňuje to řešit problémy do hloubky35,88 %5,66 %  
Nedostatek kvalitnich kouču11,96 %1,89 %  
nemám zkušenost, nemohu posoudit11,96 %1,89 %  

Graf

7. Odkud čerpáte nebo jste čerpal/a informace o koučování?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
z médií2039,22 %37,74 %  
od známé, blízké osoby1733,33 %32,08 %  
od nadřízeného v zaměstnání47,84 %7,55 %  
od kolegy v zaměstnání35,88 %5,66 %  
Z vysoké školy - Management11,96 %1,89 %  
Nečerpám11,96 %1,89 %  
internet- zkusenosti sili11,96 %1,89 %  
Nemám žádné 11,96 %1,89 %  
ze školy 11,96 %1,89 %  
Skola11,96 %1,89 %  
z literatury11,96 %1,89 %  

Graf

8. Znáte rozdíl mezi koučinkem a psychoterapií?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [rozhodně anootázka č. 9, spíše anootázka č. 9, rozhodně neotázka č. 10, spíše neotázka č. 10].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše ne2241,51 %41,51 %  
spíše ano2139,62 %39,62 %  
rozhodně ne59,43 %9,43 %  
rozhodně ano59,43 %9,43 %  

Graf

9. Prosím doplňte, v čem spatřujete rozdíl mezi koučinkem a psychoterapií:

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

Jiné vzdělání psychoterapeuta/kouče, psychoterapie bývá delší, více se zaměřuje na osobnost jedince, jiné role - v psychoterapii je klient spíše v podřízenější roli

Koucing je na rozvíjení osobnosti, paychaperaut nás učí vnímat svět z druhé strany

Koucing se specializuje na vedeni lidi a psychoterapie by mela pomoct odstranit problemy a traumata

Koucink - postupně vedení j vytycenym cílům, Psychoterapie -rozebiranidanehovptoblemu,hledači cesty reseni

Koucink já sám sebe. Psychoterapie s nekym

Kouč je s vámi víc spojen.

Koučink je povzbudivá spolupráce, v tom co bychom chtěli a kde bychom chtěli být. Řešení nových možností. Psychoterapie léčí duši

Koučink je práce více lidí, kouč vede nebo hledá řešení spolu s koučovanou osobou, nezabývá se psychologickými problémy jako je tomu u psychoterapie (?)

Koučink se zabyva rozvojem osobnosti, v ruznych oblastech. Psychoterapie resi rozbor osobnosti, vetsinou za ucelem vyreseni urciteho problemu.

Koučink se zabývá, kde je jádro problému a snaží se najít odpověď. Psychoterapie spíše řeší už samotný problém.

Koučink vede k rozvoji osoby a jejích schopností. Psychoterapie spíše vede k řešení problémů či starostí - hlavně mentálních.

Koučování viz. Výše Psychoterapie- hledání problémů s řešením léků a jiných....

Nevím

Nevim

psychoterapeut nahlíží hlouběji do klientovi minulosti

Psychoterapie je dlouhodobá a řeší problémy do hloubky. Koučink je spíše krátkodobý. Většinou neřeší minulost a zaměřuje se na dosažení aktuálních cílů, rozvoj silných stránek osobnosti atd.

Psychoterapie je léčba, kterou provádí kvalifikovaný psychoterapeut.

Psychoterapie je uz spise zalozena na poznani hlubsich cilu.U koucinku chceme spise vedet konkretni cile.Tyto cile maji spise charakter konkretni a vice technicky.

Psychoterapie je vhodnější pro lidi s problémy a koucink je vhodný pro lidi kteří se chtějí rozvíjet bez ohledu na reseni problemu

Psychoterapie se soustredi pouze na vnitrni system a ne na okolnosti z prostredi

psychoterapie se zabývá již samotným problémem, který vzniká z pocitu nedostatečnosti, nebo méněcennosti, koučink nemusí být tak do hloubky, spíše se zaměřuje na rozvoj.

Psychoterapie se zabyva lecbou duse Koucink pomaha zvednout sebevedomi

psychoterapie se zabyva oblasti osbnich traumat a nedostatecnosti- koucink je spise zamereny na zlepseni osobnich schopnosti a vlastnosti

Psychoterapii člověk využívá,když má nějaký problém..Koučing cesta k lepšímu životu

Rozvijeni vlastního nebo pracovního potencialu porozumeni v osobním životě

V hranici a hloubce řešení problému. Psychoterapie už muže být více “ lékařským “ postupem na rozdíl od koučinku

10. Už jste někdy absolvoval/a koučink?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [rozhodně anootázka č. 11, spíše anootázka č. 11, rozhodně neotázka č. 13, spíše neotázka č. 13].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
rozhodně ne2445,28 %45,28 %  
spíše ne2037,74 %37,74 %  
rozhodně ano611,32 %11,32 %  
spíše ano35,66 %5,66 %  

Graf

11. Popište prosím Vaši zkušenost s koučinkem (zda a jak pomohl, negativní zkušenost apod.)

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

Je prinosny, pokud se tyka oblasti, ve ktere se clovek rozvojet chce. Zkusenosti mam pozitivni. Jednalo se o koucink v ramci manazerske pozice.

Koucing u mne skončil, když jsem pochopila, ze se jedna o rozvoj kouče a nabírani jeho “zkušenosti” než o me jako osoby

Koučuji hlavně sama sebe a pokládáním otázek dostávám odpovědi, takže za mne zásadní a nedílnou součástí života práce na sobě

Měli jsme školení na koučink v rámci projektu vzdělávání. Lektor měl na nás málo času, takže pro mě osobně to nebylo moc užitečné, poměr čas a počet lidí neodpovídalo představám.

Moje zkušenosti jsou kladné. Koučink mi pomohl v osobním rozvoji.

Pomohl v uvědomění co studovat.

Pozitivni zkusenost, ktera mi dodala sebevedomi a pocit, ze muzu kontrolu (do urcitych mezi) nad svym zivotem

V práci-dělám kariérní koučink

Vedeni nadrizenym

12. Jaká byla délka trvání Vámi absolvovaného koučinku?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
do 1 měsíce555,56 %9,43 %  
déle než 1 rok333,33 %5,66 %  
3-5 měsíců111,11 %1,89 %  

Graf

13. Domníváte se, že osobní rozvoj a koučink může zlepšit kvalitu Vašeho života?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše ano3056,6 %56,6 %  
rozhodně ano1630,19 %30,19 %  
spíše ne611,32 %11,32 %  
rozhodně ne11,89 %1,89 %  

Graf

14. Zde můžete svoji odpověď doplnit, vysvětlit (jaký dopad má nebo nemá koučink na kvalitu života):

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

Člověk může pomocí koučinku překonat své strachy, objevit skrytý potenciál, naučit se pracovat se svými emocemi, zlepšit vlastní vztahy.

Člověk se víc rozvíjí a je víc znaly

Jde spise o pocit, ze se clovek rozviji a pracuje na sobe. Pocit zadostiucineni.

Klient se rychleji zaučí v dané oblasti

Koucink nepotrebuji, sama vim co chci, myslim si, ze je pro nekoho kdo nevi co chce nebo nema na to dostatek odvahy

Me pomohl v tom, ze mám vnímat sebe, své pocity, dobre a spatne, podle toho jednat

Myslím si, že z koučinku lze jen profitovat. Je to forma podpory rozvoje osoby a jejich vlastností, lze tím získat zajímavé zkušenosti a vylepšit své vlastnosti ať už do osobního nebo profesního života.

Nahlédnout na to, co by šlo dělat jinak a jak

Potřebovala bych kvůli sebejistote

pro me osobne nikoliv, mam vlastni metody za leta praxe a zkusenosti

Rozhodne obohaceni a nalezeni jinych moznosti

splnění cílů, posun v žebříčku hodnot

Zlepsi mi pohled na me problemy v praci, vyresit krizove situace, lepe komunikovat s lidmi.

Zvyseni sebevedomi, zvyseni efektivnosti v pracovnim zivote a osobnim zivote, moznost najit lepsi praci - lepsi finance

15. Čeho byste díky osobnímu rozvoji a koučinku chtěl/a docílit, co zlepšit v životě?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

Asi nic, jsem spokojená tak, jak to je ;-)

Asi zvýšení sebevědomí.

Asi zvýšit efektivitu v práci

Být šťastný pořád, uvědomovani si, že život jf krásný!

Byt vice uvedomela

Dovedet se vic o svych schopnostech a jak je v praci vyuzit

Filtrovat stres

harmonii mezi pracovním a osobním životem

Chci si dobře vést jak na pracovní pozici, tak v osobním životě, tzn. jako matka a manželka.

Chtěla bych se posunout v životě dál, ať už osobně nebo kariérně. Osobní rozvoj a koučink nám nohou ukázat cesty, o kterých jsme před tím ani nevěděli.

Chtěla bych zlepšit vztah sama se sebou, získat sebe-vědomí, sebe-hodnotu.

Komunikaci s podřízenými.

Kvalitu straveneho volného času

Láska k sama sobě, odsud vše pramení

Lepší komunikace s ostatními, potlačení naučených komunikačních reakcí, zlepšení partnerského vztahu,lepsi domluva a reakce co se týče dětí

méně prokristinace, dosáhnutí daných plánů

Myšlení

Najít nové zaměstnání.

Nalézt cestu k provedení změny ve svém životě

Nemám o koucink momentálně zajem

Nemyslim si, ze by mi muj koucink zlepsil kavlitu zivotu. Momentalne nemam co zlepsovat.

Nevim

Nevim

Nevim, nevyuzivam to.

nevím, nezabývala jsem se touto otázkou

Nic nepotrebuji to

ostatni lidi se kterymi musim pracovat

Ovládnout negativní emoce a nerozčilovat se nad něčím co neumím ovlivnit.

Posunout se někam dál.

Rozhodně bych chtěla docílit toho,abych se stala silnějším člověkem,kterého jen tak nerozhodí špatne věci,pomluvy,špatní lidé apod.

Rozvoj pevne vule, lepsi prace

Rozvoj vůdčích či manažerských schopností, zlepšit komunikaci a schopnost řešení problémů.

Sám sebe

Sebejistotu

Seberealizaci, a zvýšení sebevedomi

Své pracovní dovednosti.

to je právě otázka, co mohu zlepšit?

Učit se novým věcem Zlepšit emoční prožívání

Utřídit si myšlenky, přijít na nové možnosti ve svém životě

Vedení kolektivu v praci

Více se prosazovat v práci

Všeobecné schopnosti

Vylepšit asertivitu a zdokonalit se v praktikování vedení lidi

Vyššího vzdělání

work-life balance

Zaměřit se na rozvoj svých silných stránek. Uvědomit si ty slabé a pracovat na nich. Docílit životních cílů, které jsem si stanovila.

Zdokonalovani

Zlepsit komunikaci, utridit si zivotni hodnoty.

zlepšit efektivitu práce

Zlepšit se v mnoha směrech. Osobním rozvojem bych chtěl docílit lepšího uplatnění na trhu práce.

Změnit myšlení, zbavit se negativity a strachu

Zvladat lepe zivotni situace.

Zvládat stres

16. Využívá se ve Vaší práci metoda koučování?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše ne2139,62 %39,62 %  
rozhodně ne1528,3 %28,3 %  
spíše ano916,98 %16,98 %  
rozhodně ano815,09 %15,09 %  

Graf

17. Měl/a byste zájem o osobní rozvoj a koučování ve Vaší práci?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše ano2241,51 %41,51 %  
rozhodně ano1528,3 %28,3 %  
spíše ne1426,42 %26,42 %  
rozhodně ne23,77 %3,77 %  

Graf

18. Jaký dopad má nebo může mít podle Vás koučink na pracovníka? Uveďte prosím všechny možnosti, které považujete za relevantní:

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
zlepšení pracovního výkonu koučovaného3871,7 %71,7 %  
zvýšení motivace k práci3464,15 %64,15 %  
podporuje profesní rozvoj, kariérní postup3464,15 %64,15 %  
zlepšení vztahů koučovaného s kolegy na pracovišti2649,06 %49,06 %  
zlepšení vztahů koučovaného s nadřízeným/i v zaměstnání2139,62 %39,62 %  
ujasnění rozhodnutí o setrvání nebo naopak odchodu z firmy2139,62 %39,62 %  
posílení identifikace s firmou1120,75 %20,75 %  
Nevim11,89 %1,89 %  
Nemám zajem11,89 %1,89 %  
Zalezi na individualnim pripadu, totiz vse vyse je mozne 11,89 %1,89 %  

Graf

19. Jaké formě odměňování kromě pravidelné mzdy, platu dáváte přednost?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
finanční (firemní benefity jako např. stravenky, týden dovolené navíc, sleva na vstup do posilovny)3973,58 %73,58 %  
osobní rozvoj (koučování, vzdělávání)1426,42 %26,42 %  

Graf

20. Znáte někoho z Vašeho okolí, kdo se osobním rozvojem zabývá a podstoupil koučink?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [rozhodně anootázka č. 21, spíše anootázka č. 21, rozhodně neotázka č. 23, spíše neotázka č. 23].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše ne1732,08 %32,08 %  
rozhodně ne1630,19 %30,19 %  
rozhodně ano1324,53 %24,53 %  
spíše ano713,21 %13,21 %  

Graf

21. Pozorujete na osobě z Vašeho okolí, která podstoupila koučink, nějaké změny?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [rozhodně anootázka č. 22, spíše anootázka č. 22, rozhodně neotázka č. 23, spíše neotázka č. 23].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
rozhodně ano942,86 %16,98 %  
spíše ano523,81 %9,43 %  
spíše ne419,05 %7,55 %  
rozhodně ne314,29 %5,66 %  

Graf

22. Prosím doplňte, jaké změny pozorujete:

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

Celkově zlepseni

Celkovy pristup k zivotu a flexibilita misto reakce

Efektivní zlepšení v problému, kvůli kterému koučing absolvoval

Klid, vyrovnanost, jasný směr

Lepší organizace

lepší výkony v práci

Sebestrednost, ale je to osobou se kterou jsem koucing měla

Větší sebejistota v tom, co dělá. Přesně ví, jaké jsou její silné a slabé stánky a umí s nimi pracovat.

Více uvědomělá, větší zájem pracovat na sobě

Vyšší empatický přístup, lepší organizace práce

Září

Zlepšení kvality života Šťastnější...

Zmeny chovani, vyuzivani nastroju k mluve a zachazeni. S lidmi

23. Pro koho si myslíte, že je koučink vhodný? Uveďte prosím všechny možnosti, s nimiž souhlasíte:

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
pro jakékoliv pracovníky2954,72 %54,72 %  
dospělí bez patologie, obtíží713,21 %13,21 %  
dospělí mající nějaké potíže, psychické onemocnění (deprese apod.)59,43 %9,43 %  
jen pro pracovníky, u kterých lze očekávat kariérní postup47,55 %7,55 %  
jen pro pracovníky, v osobním životě to využití nemá47,55 %7,55 %  
jen pro manažery23,77 %3,77 %  
pro nikoho11,89 %1,89 %  
Myslim , ze pro kohokoliv by mel vyznam!11,89 %1,89 %  
Pro vsechny11,89 %1,89 %  
pro všechny kdo potřebuji/chtějí kouče a chtějí se v jisté oblasti jejich myšlení/života posunout dál a nezvládnou to sami 11,89 %1,89 %  
Jde mi zadat jen jedna možnost: děti a dospělí bez patologie, všichni pracovníci a manažeři11,89 %1,89 %  
děti bez patologie, obtíží11,89 %1,89 %  
děti mající nějaké potíže11,89 %1,89 %  

Graf

24. Jste:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena4584,91 %84,91 %  
muž815,09 %15,09 %  

Graf

25. Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
vysokoškolské2547,17 %47,17 %  
střední s maturitou1935,85 %35,85 %  
vyšší odborné611,32 %11,32 %  
střední bez maturity23,77 %3,77 %  
základní11,89 %1,89 %  

Graf

26. Jaký je Váš věk?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
31-45 let4075,47 %75,47 %  
18-30 let611,32 %11,32 %  
45-60 let611,32 %11,32 %  
nad 60 let11,89 %1,89 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Nebyly nalezeny žádné zajímavé souvislosti mezi odpovědmi.

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Zajímá Vás osobní rozvoj a koučink?

2. Jste ochoten/ochotna na sobě pracovat, zlepšovat se a rozvíjet?

3. Máte povědomí o tom, čím se osobní rozvoj a koučink zabývá?

5. V čem spatřujete přednosti koučování?

6. V čem spatřujete nedostatky koučování?

7. Odkud čerpáte nebo jste čerpal/a informace o koučování?

8. Znáte rozdíl mezi koučinkem a psychoterapií?

10. Už jste někdy absolvoval/a koučink?

13. Domníváte se, že osobní rozvoj a koučink může zlepšit kvalitu Vašeho života?

16. Využívá se ve Vaší práci metoda koučování?

17. Měl/a byste zájem o osobní rozvoj a koučování ve Vaší práci?

18. Jaký dopad má nebo může mít podle Vás koučink na pracovníka? Uveďte prosím všechny možnosti, které považujete za relevantní:

19. Jaké formě odměňování kromě pravidelné mzdy, platu dáváte přednost?

20. Znáte někoho z Vašeho okolí, kdo se osobním rozvojem zabývá a podstoupil koučink?

23. Pro koho si myslíte, že je koučink vhodný? Uveďte prosím všechny možnosti, s nimiž souhlasíte:

24. Jste:

25. Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?

26. Jaký je Váš věk?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Zajímá Vás osobní rozvoj a koučink?

2. Jste ochoten/ochotna na sobě pracovat, zlepšovat se a rozvíjet?

3. Máte povědomí o tom, čím se osobní rozvoj a koučink zabývá?

5. V čem spatřujete přednosti koučování?

6. V čem spatřujete nedostatky koučování?

7. Odkud čerpáte nebo jste čerpal/a informace o koučování?

8. Znáte rozdíl mezi koučinkem a psychoterapií?

10. Už jste někdy absolvoval/a koučink?

13. Domníváte se, že osobní rozvoj a koučink může zlepšit kvalitu Vašeho života?

16. Využívá se ve Vaší práci metoda koučování?

17. Měl/a byste zájem o osobní rozvoj a koučování ve Vaší práci?

18. Jaký dopad má nebo může mít podle Vás koučink na pracovníka? Uveďte prosím všechny možnosti, které považujete za relevantní:

19. Jaké formě odměňování kromě pravidelné mzdy, platu dáváte přednost?

20. Znáte někoho z Vašeho okolí, kdo se osobním rozvojem zabývá a podstoupil koučink?

23. Pro koho si myslíte, že je koučink vhodný? Uveďte prosím všechny možnosti, s nimiž souhlasíte:

24. Jste:

25. Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?

26. Jaký je Váš věk?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Citace

Holková, V.Koučování - Vaše zkušenosti a názory (výsledky průzkumu), 2021. Dostupné online na https://koucovani-vase-zkusenosti-a.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.