Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Kouření a perorální hormonální antikoncepce

Kouření a perorální hormonální antikoncepce

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Andrea Smítková
Šetření:02. 05. 2014 - 06. 05. 2014
Počet respondentů:173
Počet otázek (max/průměr):11 / 8.12
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:75,7 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.01:24
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý den,

Rády bychom Vás požádaly o vyplnění krátkého dotazníku, který je zaměřený pouze na ženy, které mají zkušenost s kouřením a užíváním perorální hormonální antikoncepce. Dotazníkem nám přispějete k uskutečnění terénní práce z předmětu Hygiena a Epidemiologie.

Předem Vám mnohokrát děkujeme za jeho vyplnění.

Studentky 1. Lékařské fakulty Karlovy univerzity v Praze

Odpovědi respondentů

1. Váš věk:

Povinná otázka, respondent musel napsat číselnou odpověď.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
232514,45 %14,45 %  
22169,25 %9,25 %  
21158,67 %8,67 %  
20137,51 %7,51 %  
26137,51 %7,51 %  
24116,36 %6,36 %  
27116,36 %6,36 %  
2584,62 %4,62 %  
2884,62 %4,62 %  
2952,89 %2,89 %  
ostatní odpovědi 31
33
19
18
16
32
34
43
37
39
30
35
17
42
47
38
40
15
36
4827,75 %27,75 %

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o 5 % hodnot z každé strany.

Statistická polohaHodnota
Průměr:24.94
Minimum:18
Maximum:38
Variační rozpětí:20
Rozptyl:19.7
Směrodatná odchylka:4.44
Medián:24
Modus:23

Graf

2. Kouříte?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Ano - vykouřím minimálně 1 cigaretu denněotázka č. 3, Příležitostně – vykouřím méně než 1 cigaretu denněotázka č. 3, Ne, ale kouřila jsemotázka č. 3, Ne - vykouřila jsem méně než 100 cigaret za živototázka č. 3].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne - vykouřila jsem méně než 100 cigaret za život5732,95 %32,95 %  
Ano - vykouřím minimálně 1 cigaretu denně5330,64 %30,64 %  
Ne, ale kouřila jsem3721,39 %21,39 %  
Příležitostně – vykouřím méně než 1 cigaretu denně2615,03 %15,03 %  

Graf

3. Užíváte perorální hormonální antikoncepci?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Anootázka č. 4, Ne → konec dotazníku, Užívala jsemotázka č. 4].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano8755,77 %50,29 %  
Užívala jsem4830,77 %27,75 %  
Ne2113,46 %12,14 %  

Graf

4. Víte o tom, že současné užívání hormonální antikoncepce a kouření mnohonásobně zvyšuje riziko cévní mozkové příhody („mrtvice“) a ischemické choroby srdeční (=angina pectoris, akutní infarkt myokardu a náhlá koronární smrt) a také zvyšuje možnost jejího selhání?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Anootázka č. 5, Neotázka č. 6].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano8663,7 %49,71 %  
Ne4936,3 %28,32 %  

Graf

5. Od koho to víte?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Jiný zdroj (kamarádka, internet, televize,…)6777,91 %38,73 %  
Gynekolog4147,67 %23,7 %  
Praktický lékař1011,63 %5,78 %  
Jiný lékař66,98 %3,47 %  
Lékárník44,65 %2,31 %  

Graf

6. Jakému riziku Vy osobně přikládáte větší váhu? (Co Vám osobně vadí víc?)

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Zvýšená pravděpodobnost vzniku cévní mozkové příhody a ischemické choroby srdeční9973,33 %57,23 %  
Ani jedno1712,59 %9,83 %  
Zvýšená pravděpodobnost selhání funkce antikoncepce118,15 %6,36 %  
• Zvýšená pravděpodobnost vzniku cévní mozkové příhody a ischemické choroby srdeční64,44 %3,47 %  
• Zvýšená pravděpodobnost selhání funkce antikoncepce21,48 %1,16 %  

Graf

7. Změnil se touto informací Váš postoj ke kouření nebo k užívání hormonální antikoncepce?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne, nic mi není, nemám důvod nic měnit6245,93 %35,84 %  
Ano, přestanu nebo jsem přestala užívat hormonální antikoncepci2921,48 %16,76 %  
Ano, chci přestat nebo jsem přestala kouřit2619,26 %15,03 %  
Ano, chci přestat nebo jsem přestala kouřit i užívat hormonální antikoncepci1813,33 %10,4 %  

Graf

8. Zeptal se Váš gynekolog, zda kouříte, než Vám ji předepsal?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Anootázka č. 9, Neotázka č. 11].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano7152,59 %41,04 %  
Ne6447,41 %36,99 %  

Graf

9. Pokusil se Vám kouření rozmluvit?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne4461,97 %25,43 %  
Ano2738,03 %15,61 %  

Graf

10. Předepsal Vám antikoncepci i přesto, že kouříte?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano4867,61 %27,75 %  
Ne2332,39 %13,29 %  

Graf

11. Jak byste se zachovala, kdyby Vám Váš gynekolog odmítl hormonální antikoncepci předepsat?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Vybrala bych si jinou formu antikoncepce6548,15 %37,57 %  
Šla bych k jinému gynekologovi4634,07 %26,59 %  
Přestala bych kouřit2417,78 %13,87 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 3 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

3. Užíváte perorální hormonální antikoncepci?

 • odpověď Ano:
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Zvýšená pravděpodobnost selhání funkce antikoncepce na otázku 6. Jakému riziku Vy osobně přikládáte větší váhu? (Co Vám osobně vadí víc?)

4. Víte o tom, že současné užívání hormonální antikoncepce a kouření mnohonásobně zvyšuje riziko cévní mozkové příhody („mrtvice“) a ischemické choroby srdeční (=angina pectoris, akutní infarkt myokardu a náhlá koronární smrt) a také zvyšuje možnost jejího selhání?

 • odpověď Ano:
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Gynekolog na otázku 5. Od koho to víte?
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Jiný zdroj (kamarádka, internet, televize,…) na otázku 5. Od koho to víte?
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Praktický lékař na otázku 5. Od koho to víte?

8. Zeptal se Váš gynekolog, zda kouříte, než Vám ji předepsal?

 • odpověď Ano:
  • 2.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ano na otázku 9. Pokusil se Vám kouření rozmluvit?
  • 2.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ne na otázku 9. Pokusil se Vám kouření rozmluvit?
  • 2.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ano na otázku 10. Předepsal Vám antikoncepci i přesto, že kouříte?
  • zobrazit další souvislosti
  • 2.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ne na otázku 10. Předepsal Vám antikoncepci i přesto, že kouříte?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Váš věk:

2. Kouříte?

3. Užíváte perorální hormonální antikoncepci?

4. Víte o tom, že současné užívání hormonální antikoncepce a kouření mnohonásobně zvyšuje riziko cévní mozkové příhody („mrtvice“) a ischemické choroby srdeční (=angina pectoris, akutní infarkt myokardu a náhlá koronární smrt) a také zvyšuje možnost jejího selhání?

5. Od koho to víte?

6. Jakému riziku Vy osobně přikládáte větší váhu? (Co Vám osobně vadí víc?)

7. Změnil se touto informací Váš postoj ke kouření nebo k užívání hormonální antikoncepce?

8. Zeptal se Váš gynekolog, zda kouříte, než Vám ji předepsal?

9. Pokusil se Vám kouření rozmluvit?

10. Předepsal Vám antikoncepci i přesto, že kouříte?

11. Jak byste se zachovala, kdyby Vám Váš gynekolog odmítl hormonální antikoncepci předepsat?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Váš věk:

2. Kouříte?

3. Užíváte perorální hormonální antikoncepci?

4. Víte o tom, že současné užívání hormonální antikoncepce a kouření mnohonásobně zvyšuje riziko cévní mozkové příhody („mrtvice“) a ischemické choroby srdeční (=angina pectoris, akutní infarkt myokardu a náhlá koronární smrt) a také zvyšuje možnost jejího selhání?

5. Od koho to víte?

6. Jakému riziku Vy osobně přikládáte větší váhu? (Co Vám osobně vadí víc?)

7. Změnil se touto informací Váš postoj ke kouření nebo k užívání hormonální antikoncepce?

8. Zeptal se Váš gynekolog, zda kouříte, než Vám ji předepsal?

9. Pokusil se Vám kouření rozmluvit?

10. Předepsal Vám antikoncepci i přesto, že kouříte?

11. Jak byste se zachovala, kdyby Vám Váš gynekolog odmítl hormonální antikoncepci předepsat?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Smítková, A.Kouření a perorální hormonální antikoncepce (výsledky průzkumu), 2014. Dostupné online na https://koureni-a-antikoncepce.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.