Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > kouření a nádorová onemocnění

kouření a nádorová onemocnění

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Eva Sváčková
Šetření:18. 05. 2014 - 23. 05. 2014
Počet respondentů:143
Počet otázek (max/průměr):17 / 14.69
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:82,2 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.02:38
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý den, chtěla bych Vás poprosit  o vyplnění mého dotazníku zaměřeného na spojitost kouření se vznikem nádorových onemocnění. Dotazník bude sloužit k vypracování mé práce ke státní rigorozní zkoušce. Děkuji Vám

Odpovědi respondentů

1. Jste muž/žena?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena9667,13 %67,13 %  
muž4732,87 %32,87 %  

Graf

2. Kolik Vám je let?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
21-257250,35 %50,35 %  
26-302416,78 %16,78 %  
16-201913,29 %13,29 %  
36-4096,29 %6,29 %  
31-3585,59 %5,59 %  
51-5532,1 %2,1 %  
10-1532,1 %2,1 %  
46-5032,1 %2,1 %  
41-4510,7 %0,7 %  
55-6010,7 %0,7 %  

Graf

3. Kouříte?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [ano, pravidelněotázka č. 4, příležitostněotázka č. 4, neotázka č. 7].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne9163,64 %63,64 %  
ano, pravidelně3020,98 %20,98 %  
příležitostně2215,38 %15,38 %  

Graf

4. Kolik cigaret denně vykouříte?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
0-154888,89 %33,57 %  
16-30611,11 %4,2 %  

Graf

5. Jste si vědom zdravotních rizik plynoucích z kouření?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano54100 %37,76 %  

Graf

6. Máte obavy, že by se právě u Vás mohl v budoucnu rozvinout karcinom plic?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne, neobávám se2241,51 %15,38 %  
ano, obávám se z možného rizika, a proto se pokouším přestat kouřit1732,08 %11,89 %  
nikdy jsem nad tím nepřemýšlel/a815,09 %5,59 %  
ne, z rozvoje karcinomu strach nemám, protože postihuje jen určitým způsobem predisponované jedince59,43 %3,5 %  
ano, obávám se, ale má závislost je natolik silná, že i přesto nedokážu přestat11,89 %0,7 %  

Graf

7. Setkal jste se někdy s výskytem nádorového onemocnění u Vašich příbuzných nebo blízkých kamarádů, popřípadě u Vás samotného?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [ano, s karcinomem plicotázka č. 8, ano, s jiným karcinomem než je karcinom plicotázka č. 8, ne, nikdy jsem se nesetkal/a s nádorovým onemocněním u rodiny nebo přátelotázka č. 9].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano, s jiným karcinomem než je karcinom plic6545,45 %45,45 %  
ne, nikdy jsem se nesetkal/a s nádorovým onemocněním u rodiny nebo přátel6344,06 %44,06 %  
ano, s karcinomem plic1510,49 %10,49 %  

Graf

8. Ovlivnilo stanovení diagnozy nádorového onemocnění u Vašeho příbuzného/kamaráda Vás ve Vašem pohledu na kouření?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
jsem nekuřák a nikdy jsem neměl kladný postoj ke kouření5163,75 %35,66 %  
ne, můj názor na kouření to nezměnilo a stále kouřím1417,5 %9,79 %  
ano, ovlivnilo mě to, chci přestat, ale nedokážu to810 %5,59 %  
ano, ovlivnilo mě to, ale kouřit stejně nepřestanu67,5 %4,2 %  
ano, ovlivnilo mě to natolik,že jsem přestal kouřit11,25 %0,7 %  

Graf

9. Myslíte si, že může dojít k rozvoji karcinomu plic i u nekuřáka?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano, může být ohrožen i nekuřák13090,91 %90,91 %  
nevím106,99 %6,99 %  
ne, ohrožen je pouze kuřák32,1 %2,1 %  

Graf

10. Myslíte si, že může kouření vést i k rozvoji nádorových onemocnění jako jsou nádory ledvin,močového měchýře,hrdla děložního?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano9566,43 %66,43 %  
nevím4229,37 %29,37 %  
ne64,2 %4,2 %  

Graf

11. Myslíte si, že může kouření vést k rozvoji leukémie?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nevím7048,95 %48,95 %  
ano5639,16 %39,16 %  
ne1711,89 %11,89 %  

Graf

12. Myslíte si, že žvýkací tabák je vzhledem k rozvoji nádorového onemocnění méně nebezpečný?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne, je také nebezpečný a může vést k rozvoji nádorového onemocnění5739,86 %39,86 %  
nevím4531,47 %31,47 %  
ano, je méně nebezpečný vzhledem k riziku nádorového onemocnění, protože nevdechuji do těla chemické látky obsažené v kouři4128,67 %28,67 %  

Graf

13. Myslíte si, že kouření vodní dýmky je stejně nebezpečné jako kouření cigaret vzhledem k rozvoji nádorového onemocnění?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano, i u vodní dýmky je riziko vzniku nádorového onemocnění7653,15 %53,15 %  
ne, vodní dýmka je méně riziková, protože voda odfiltruje škodliviny, které tudíž již do sebe nevdechuji3121,68 %21,68 %  
nevím2920,28 %20,28 %  
ne, i u vodní dýmky je riziko vzniku nádorového onemocnění42,8 %2,8 %  
ano, vodní dýmka je méně riziková, protože voda odfiltruje škodliviny, které tudíž již do sebe nevdechuji32,1 %2,1 %  

Graf

14. Víte kolik chemických látek je zhruba obsaženo v tabákovém kouři?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
4000-50005135,66 %35,66 %  
1000-20004934,27 %34,27 %  
více než 70002517,48 %17,48 %  
do 500117,69 %7,69 %  
1000-2000074,9 %4,9 %  

Graf

15. Víte, kolik kancerogenních látek obsahuje cigaretový kouř?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
zhruba 5004531,47 %31,47 %  
zhruba 1004430,77 %30,77 %  
zhruba 10003121,68 %21,68 %  
zhruba 202316,08 %16,08 %  

Graf

16. Poučil Vás někdy Váš praktický lékař o riziku vzniku nádorového onemocnění v důsledku kouření?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne13090,91 %90,91 %  
ano139,09 %9,09 %  

Graf

17. Myslíte si, že je populace dostatečně informována o riziku vzniku nádorového onemocnění následkem kouření?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano7351,05 %51,05 %  
ne7048,95 %48,95 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 3 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

3. Kouříte?

 • odpověď ne:
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi jsem nekuřák a nikdy jsem neměl kladný postoj ke kouření na otázku 8. Ovlivnilo stanovení diagnozy nádorového onemocnění u Vašeho příbuzného/kamaráda Vás ve Vašem pohledu na kouření?

4. Kolik cigaret denně vykouříte?

 • odpověď 0-15:
  • 3x vetší pravděpodobnost při odpovědi příležitostně na otázku 3. Kouříte?
  • 3x vetší pravděpodobnost při odpovědi ne, můj názor na kouření to nezměnilo a stále kouřím na otázku 8. Ovlivnilo stanovení diagnozy nádorového onemocnění u Vašeho příbuzného/kamaráda Vás ve Vašem pohledu na kouření?
  • 2.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi ne, neobávám se na otázku 6. Máte obavy, že by se právě u Vás mohl v budoucnu rozvinout karcinom plic?

5. Jste si vědom zdravotních rizik plynoucích z kouření?

 • odpověď ano:
  • 2.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi ano, pravidelně na otázku 3. Kouříte?
  • 2.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi příležitostně na otázku 3. Kouříte?
  • 2.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi ano, obávám se z možného rizika, a proto se pokouším přestat kouřit na otázku 6. Máte obavy, že by se právě u Vás mohl v budoucnu rozvinout karcinom plic?
  • zobrazit další souvislosti
  • 2.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi ne, neobávám se na otázku 6. Máte obavy, že by se právě u Vás mohl v budoucnu rozvinout karcinom plic?
  • 2.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi ne, můj názor na kouření to nezměnilo a stále kouřím na otázku 8. Ovlivnilo stanovení diagnozy nádorového onemocnění u Vašeho příbuzného/kamaráda Vás ve Vašem pohledu na kouření?
  • 2.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi 0-15 na otázku 4. Kolik cigaret denně vykouříte?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Jste muž/žena?

2. Kolik Vám je let?

3. Kouříte?

4. Kolik cigaret denně vykouříte?

5. Jste si vědom zdravotních rizik plynoucích z kouření?

6. Máte obavy, že by se právě u Vás mohl v budoucnu rozvinout karcinom plic?

7. Setkal jste se někdy s výskytem nádorového onemocnění u Vašich příbuzných nebo blízkých kamarádů, popřípadě u Vás samotného?

8. Ovlivnilo stanovení diagnozy nádorového onemocnění u Vašeho příbuzného/kamaráda Vás ve Vašem pohledu na kouření?

9. Myslíte si, že může dojít k rozvoji karcinomu plic i u nekuřáka?

10. Myslíte si, že může kouření vést i k rozvoji nádorových onemocnění jako jsou nádory ledvin,močového měchýře,hrdla děložního?

11. Myslíte si, že může kouření vést k rozvoji leukémie?

12. Myslíte si, že žvýkací tabák je vzhledem k rozvoji nádorového onemocnění méně nebezpečný?

13. Myslíte si, že kouření vodní dýmky je stejně nebezpečné jako kouření cigaret vzhledem k rozvoji nádorového onemocnění?

14. Víte kolik chemických látek je zhruba obsaženo v tabákovém kouři?

15. Víte, kolik kancerogenních látek obsahuje cigaretový kouř?

16. Poučil Vás někdy Váš praktický lékař o riziku vzniku nádorového onemocnění v důsledku kouření?

17. Myslíte si, že je populace dostatečně informována o riziku vzniku nádorového onemocnění následkem kouření?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Jste muž/žena?

2. Kolik Vám je let?

3. Kouříte?

4. Kolik cigaret denně vykouříte?

5. Jste si vědom zdravotních rizik plynoucích z kouření?

6. Máte obavy, že by se právě u Vás mohl v budoucnu rozvinout karcinom plic?

7. Setkal jste se někdy s výskytem nádorového onemocnění u Vašich příbuzných nebo blízkých kamarádů, popřípadě u Vás samotného?

8. Ovlivnilo stanovení diagnozy nádorového onemocnění u Vašeho příbuzného/kamaráda Vás ve Vašem pohledu na kouření?

9. Myslíte si, že může dojít k rozvoji karcinomu plic i u nekuřáka?

10. Myslíte si, že může kouření vést i k rozvoji nádorových onemocnění jako jsou nádory ledvin,močového měchýře,hrdla děložního?

11. Myslíte si, že může kouření vést k rozvoji leukémie?

12. Myslíte si, že žvýkací tabák je vzhledem k rozvoji nádorového onemocnění méně nebezpečný?

13. Myslíte si, že kouření vodní dýmky je stejně nebezpečné jako kouření cigaret vzhledem k rozvoji nádorového onemocnění?

14. Víte kolik chemických látek je zhruba obsaženo v tabákovém kouři?

15. Víte, kolik kancerogenních látek obsahuje cigaretový kouř?

16. Poučil Vás někdy Váš praktický lékař o riziku vzniku nádorového onemocnění v důsledku kouření?

17. Myslíte si, že je populace dostatečně informována o riziku vzniku nádorového onemocnění následkem kouření?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Sváčková, E.kouření a nádorová onemocnění (výsledky průzkumu), 2014. Dostupné online na https://koureni-a-nadorova-onemocnen.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.