Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Kouření a sport

Kouření a sport

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Lucie Čevelová
Šetření:04. 05. 2014 - 06. 05. 2014
Počet respondentů:146
Počet otázek (max/průměr):16 / 8.18
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:77,5 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.01:04
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Vážené respondentky, Vážení respondenti, 

jsme studentky 4. ročníku 1. lékařské fakulty Karlovy univerzity v Praze a dovolujeme si Vás oslovit s prosbou o vyplnění krátkého anonymního dotazníku, který je zaměřen na vliv kouření na tělesný výkon. 

Vaše zkušenosti jsou pro nás velmi cennými informacemi a vyplněním dotazníku nám pomůžete k vypracování terénní práce z Epidemiologie a hygieny.

Předem děkujeme za Váš čas i ochotu.

Odpovědi respondentů

1. Jaké je Vaše pohlaví?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena9061,64 %61,64 %  
muž5638,36 %38,36 %  

Graf

2. Kolik je Vám let?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
233322,6 %22,6 %  
251610,96 %10,96 %  
241610,96 %10,96 %  
221610,96 %10,96 %  
2196,16 %6,16 %  
2785,48 %5,48 %  
2085,48 %5,48 %  
2674,79 %4,79 %  
2942,74 %2,74 %  
1842,74 %2,74 %  
ostatní odpovědi 31
32
9
16
28
17
38
19
34
48
33
42
49
56
35
2517,12 %17,12 % 

Graf

3. Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Střední škola zakončená maturitou8457,53 %57,53 %  
Vysokoškolské vzdělání4530,82 %30,82 %  
Základní škola117,53 %7,53 %  
Učební obor64,11 %4,11 %  

Graf

4. Jaký je Váš vztah ke sportu?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Sportuji 1-2 x týdněotázka č. 5, Sportuji více než 2 x týdněotázka č. 5, Nesportuji vůbec → konec dotazníku].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Sportuji 1-2 x týdně6745,89 %45,89 %  
Sportuji více než 2 x týdně6141,78 %41,78 %  
Nesportuji vůbec1812,33 %12,33 %  

Graf

5. Kouříte?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Anootázka č. 8, Ne, ale kouřil/a jsemotázka č. 6, Ne → konec dotazníku].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne7356,15 %50 %  
Ano3829,23 %26,03 %  
Ne, ale kouřil/a jsem1914,62 %13,01 %  

Graf

6. Jak dlouho nekouříte?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Rok a více1376,47 %8,9 %  
Více nez půl roku317,65 %2,05 %  
Více než 10 tydnů15,88 %0,68 %  

Graf

7. Pocítil/a jste pozitivní vliv na svůj sportovní výkon nějakou dobu po poslední cigaretě?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano, ale zlepšení přislo velmi pozvolna847,06 %5,48 %  
Žádný pozitivní vliv jsem nepocítil/a741,18 %4,79 %  
Žádný pozitivní vliv jsem nepocítil/a15,88 %0,68 %  
Ano, hned po pár dnech15,88 %0,68 %  

Graf

8. V kolika letech jste začal/a kouřit?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Mezi 15 a 25 lety2666,67 %17,81 %  
Ještě před 15. rokem1128,21 %7,53 %  
Mezi 25 a 40 lety25,13 %1,37 %  

Graf

9. Jak často kouříte?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Pravidelně každý den2564,1 %17,12 %  
Příležitostně1435,9 %9,59 %  

Graf

10. Kolik cigaret denně vykouříte?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Méně než 3 cigarety1743,59 %11,64 %  
3 až 9 cigaret1333,33 %8,9 %  
10 až 20 cigaret820,51 %5,48 %  
Více než 20 cigaret12,56 %0,68 %  

Graf

11. Z jakého důvodu jste začal/a kouřit?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ze zvědavosti2749,09 %18,49 %  
Nevím1832,73 %12,33 %  
Abych zapůsobil/a na okolí916,36 %6,16 %  
Psychické potíže712,73 %4,79 %  
Donucen/a okolím35,45 %2,05 %  

Graf

12. Jaký provozujete sport?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ostatní3054,55 %20,55 %  
Míčové sporty (tenis, squash...)1120 %7,53 %  
Kolektivní sporty (fotbal, hokej...)1018,18 %6,85 %  
Vodní sporty (veslování, plavání...)712,73 %4,79 %  
Atletika59,09 %3,42 %  

Graf

13. Myslíte, že kouření ovlivňuje (ovlivňovalo) Váš sportovní výkon?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano, výrazně zhoršuje můj sportovní výkon3258,18 %21,92 %  
Ne, rozhodně sportovní výkon nijak neovlivňuje2240 %15,07 %  
Ano, pozitivně ovlivňuje můj sportovni výkon11,82 %0,68 %  

Graf

14. Při sportovním výkonu na sobě pozoruji (pozoroval/a) jsem:

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Žádné zdravotní problémy2240 %15,07 %  
Sníženou výkonnost2138,18 %14,38 %  
Dušnost (nedostatek vzduchu)2036,36 %13,7 %  
Kašel712,73 %4,79 %  

Graf

15. Když si zapálíte cigaretu (když jste si zapálil/a cigaretu) těsně před sportovním výkonem, cítíte (cítil/a jste) zlepšení?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Neumim posoudit1832,73 %12,33 %  
Necítím, spíše zhoršení1730,91 %11,64 %  
Beze změny1425,45 %9,59 %  
Cítím zlepšení610,91 %4,11 %  

Graf

16. Mají (měly) cigarety vliv na váš psychický stav během sportu?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Určitě ne4072,73 %27,4 %  
Ano, povzbuzuji mě610,91 %4,11 %  
Ano, mam lepsi naladu59,09 %3,42 %  
Ano, mám lepší náladu47,27 %2,74 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 5 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

5. Kouříte?

 • odpověď Ano:
  • 3.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi Mezi 15 a 25 lety na otázku 8. V kolika letech jste začal/a kouřit?
  • 3.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi Pravidelně každý den na otázku 9. Jak často kouříte?
  • 3.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi 3 až 9 cigaret na otázku 10. Kolik cigaret denně vykouříte?
  • zobrazit další souvislosti
  • 3.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Méně než 3 cigarety na otázku 10. Kolik cigaret denně vykouříte?
  • 3.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Příležitostně na otázku 9. Jak často kouříte?
  • 3.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Beze změny na otázku 15. Když si zapálíte cigaretu (když jste si zapálil/a cigaretu) těsně před sportovním výkonem, cítíte (cítil/a jste) zlepšení?
  • 3.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ještě před 15. rokem na otázku 8. V kolika letech jste začal/a kouřit?
 • odpověď Ne, ale kouřil/a jsem:
  • 7.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Rok a více na otázku 6. Jak dlouho nekouříte?

9. Jak často kouříte?

 • odpověď Pravidelně každý den:
  • 5.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi 3 až 9 cigaret na otázku 10. Kolik cigaret denně vykouříte?

10. Kolik cigaret denně vykouříte?

 • odpověď Méně než 3 cigarety:
  • 8.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Příležitostně na otázku 9. Jak často kouříte?

13. Myslíte, že kouření ovlivňuje (ovlivňovalo) Váš sportovní výkon?

 • odpověď Ano, výrazně zhoršuje můj sportovní výkon:
  • 4.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi Sníženou výkonnost na otázku 14. Při sportovním výkonu na sobě pozoruji (pozoroval/a) jsem:
  • 4.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi Dušnost (nedostatek vzduchu) na otázku 14. Při sportovním výkonu na sobě pozoruji (pozoroval/a) jsem:

16. Mají (měly) cigarety vliv na váš psychický stav během sportu?

 • odpověď Určitě ne:
  • 3.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi Rok a více na otázku 6. Jak dlouho nekouříte?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Jaké je Vaše pohlaví?

2. Kolik je Vám let?

3. Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?

4. Jaký je Váš vztah ke sportu?

5. Kouříte?

6. Jak dlouho nekouříte?

8. V kolika letech jste začal/a kouřit?

9. Jak často kouříte?

10. Kolik cigaret denně vykouříte?

11. Z jakého důvodu jste začal/a kouřit?

12. Jaký provozujete sport?

13. Myslíte, že kouření ovlivňuje (ovlivňovalo) Váš sportovní výkon?

14. Při sportovním výkonu na sobě pozoruji (pozoroval/a) jsem:

15. Když si zapálíte cigaretu (když jste si zapálil/a cigaretu) těsně před sportovním výkonem, cítíte (cítil/a jste) zlepšení?

16. Mají (měly) cigarety vliv na váš psychický stav během sportu?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Jaké je Vaše pohlaví?

2. Kolik je Vám let?

3. Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?

4. Jaký je Váš vztah ke sportu?

5. Kouříte?

6. Jak dlouho nekouříte?

8. V kolika letech jste začal/a kouřit?

9. Jak často kouříte?

10. Kolik cigaret denně vykouříte?

11. Z jakého důvodu jste začal/a kouřit?

12. Jaký provozujete sport?

13. Myslíte, že kouření ovlivňuje (ovlivňovalo) Váš sportovní výkon?

14. Při sportovním výkonu na sobě pozoruji (pozoroval/a) jsem:

15. Když si zapálíte cigaretu (když jste si zapálil/a cigaretu) těsně před sportovním výkonem, cítíte (cítil/a jste) zlepšení?

16. Mají (měly) cigarety vliv na váš psychický stav během sportu?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Čevelová, L.Kouření a sport (výsledky průzkumu), 2014. Dostupné online na https://koureni-a-sport.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.