Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Kouření v restauracích - pro kuřáky

Kouření v restauracích - pro kuřáky

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Jan Greňo
Šetření:03. 11. 2013 - 10. 11. 2013
Počet respondentů:86
Počet otázek (max/průměr):12 / 12
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:73,6 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.01:34
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dotazník na téma Kouření ve restauračních zařízeních. Je určen pro respondenty kuřáky. Díky

Odpovědi respondentů

1. Pohlaví:

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Žena5665,12 %65,12 %  
Muž3034,88 %34,88 %  

Graf

2. Věk:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
19 - 357789,53 %89,53 %  
36 - 5078,14 %8,14 %  
Méně než 18 let11,16 %1,16 %  
51 – 6311,16 %1,16 %  

Graf

3. Žijete:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
s rodiči/sourozenci2832,56 %32,56 %  
s partnerem/partnerkou2832,56 %32,56 %  
Sám1315,12 %15,12 %  
s vlastní rodinou s dětmi910,47 %10,47 %  
se spolubydlícím/spolubydlící89,3 %9,3 %  

Graf

4. Nejvyšší ukončené vzdělání:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
SŠ s maturitou4350 %50 %  
Dosud studuji1820,93 %20,93 %  
1719,77 %19,77 %  
44,65 %4,65 %  
Vyučení44,65 %4,65 %  

Graf

5. Kouříte:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Cigarety7890,7 %90,7 %  
Jiné44,65 %4,65 %  
El. Cigarety22,33 %2,33 %  
Doutníky /cigarella22,33 %2,33 %  

Graf

6. Denní spotřeba v případě cigaret:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Méně než 104350 %50 %  
11-203540,7 %40,7 %  
20+89,3 %9,3 %  

Graf

7. Jak často chodíte do restauračních zařízení za účelem stravování?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Příležitostně4147,67 %47,67 %  
Několikrát měsíčně2731,4 %31,4 %  
Několikrát týdně1416,28 %16,28 %  
Denně22,33 %2,33 %  
Nikdy22,33 %2,33 %  

Graf

8. Jak často chodíte do restauračních zařízení za jiným účelem?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Několikrát měsíčně3034,88 %34,88 %  
Příležitostně2630,23 %30,23 %  
Několikrát týdně2225,58 %25,58 %  
Nikdy66,98 %6,98 %  
Denně22,33 %2,33 %  

Graf

9. Váš názor na regulaci kouření v pohostinství?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Stavebně oddělené místnosti2832,56 %32,56 %  
Bez regulace1719,77 %19,77 %  
Rozlišovat restaurace pro kuřáky a nekuřáky1517,44 %17,44 %  
Zákaz v době podávání jídel1011,63 %11,63 %  
Zákaz tam, kde se podává jídlo910,47 %10,47 %  
Absolutní zákaz78,14 %8,14 %  

Graf

10. Jak často byste navštěvoval/a restaurační zařízení v případě absolutního zákazu v restauracích?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Méně často2933,72 %33,72 %  
Stejně často2933,72 %33,72 %  
Jen za účelem jídla1517,44 %17,44 %  
Vůbec ne910,47 %10,47 %  
Častěji44,65 %4,65 %  

Graf

11. K čemu by dle vás vedl absolutní zákaz kouření v pohostinství?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Trvale méně hostů2630,23 %30,23 %  
Stejný počet hostů, ale kratší návštěva podniku2630,23 %30,23 %  
Dočasně méně hostů1618,6 %18,6 %  
Nic se nezmění1213,95 %13,95 %  
Více hostů66,98 %6,98 %  

Graf

12. Pohybujete se denně v kuřáckém prostředí?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Nepohybuji se v kuř. prostředí4046,51 %46,51 %  
V práci3237,21 %37,21 %  
Doma2933,72 %33,72 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Nebyly nalezeny žádné zajímavé souvislosti mezi odpovědmi.

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Pohlaví:

2. Věk:

3. Žijete:

4. Nejvyšší ukončené vzdělání:

5. Kouříte:

6. Denní spotřeba v případě cigaret:

7. Jak často chodíte do restauračních zařízení za účelem stravování?

8. Jak často chodíte do restauračních zařízení za jiným účelem?

9. Váš názor na regulaci kouření v pohostinství?

10. Jak často byste navštěvoval/a restaurační zařízení v případě absolutního zákazu v restauracích?

11. K čemu by dle vás vedl absolutní zákaz kouření v pohostinství?

12. Pohybujete se denně v kuřáckém prostředí?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Pohlaví:

2. Věk:

3. Žijete:

4. Nejvyšší ukončené vzdělání:

5. Kouříte:

6. Denní spotřeba v případě cigaret:

7. Jak často chodíte do restauračních zařízení za účelem stravování?

8. Jak často chodíte do restauračních zařízení za jiným účelem?

9. Váš názor na regulaci kouření v pohostinství?

10. Jak často byste navštěvoval/a restaurační zařízení v případě absolutního zákazu v restauracích?

11. K čemu by dle vás vedl absolutní zákaz kouření v pohostinství?

12. Pohybujete se denně v kuřáckém prostředí?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Greňo, J.Kouření v restauracích - pro kuřáky (výsledky průzkumu), 2013. Dostupné online na https://koureni-v-restauracich-kurac.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.