Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Kouření v restauracích

Kouření v restauracích

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Tereza Schönová
Šetření:24. 05. 2012 - 30. 05. 2012
Počet respondentů:150
Počet otázek (max/průměr):10 / 9.97
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:84,4 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.01:23
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý den,

prosím Vás o vyplněnní dotazníku týkajícího se kouření v restauracích. Tento dotazník je anonymní a je určen pro všechny respondenty.

Odpovědi respondentů

1. Pohlaví:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena11476 %76 %  
muž3624 %24 %  

Graf

2. Věk:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
21-255939,33 %39,33 %  
16-203422,67 %22,67 %  
26-302416 %16 %  
41 a více1610,67 %10,67 %  
31-40128 %8 %  
15-2021,33 %1,33 %  
0-1521,33 %1,33 %  
25-3010,67 %0,67 %  

Graf

3. Nejvyšší dosažené vzdělání

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
střední s maturitou7248 %48 %  
vysoká škola4530 %30 %  
základní2416 %16 %  
vyšší odborná škola74,67 %4,67 %  
vyučen21,33 %1,33 %  

Graf

4. Kouříte?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne10368,67 %68,67 %  
ano2919,33 %19,33 %  
příležitostně1812 %12 %  

Graf

5. Jak často navštěvujete restaurace?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
1x za měsíc6845,33 %45,33 %  
každý týden5838,67 %38,67 %  
maximálně 3x za půl roku2214,67 %14,67 %  
restaurace nenavštěvuji21,33 %1,33 %  

Graf

6. Obtěžuje Vás, když u vedlejšího stolu někdo kouří?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano10469,33 %69,33 %  
ne4630,67 %30,67 %  

Graf

7. Zakázali byste kouření v restauracích?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano10368,67 %68,67 %  
ne4731,33 %31,33 %  

Graf

8. Uvítali byste oddělený prostor pro kuřáky a nekuřáky v každé restauraci?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano12482,67 %82,67 %  
Je mi to jedno.1610,67 %10,67 %  
ne106,67 %6,67 %  

Graf

9. Myslíte si, že zakázaní kouření v restauracích je omezování osobní svobody?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne11174 %74 %  
ano3926 %26 %  

Graf

10. Myslíte si, že zákaz kouření by ovlivnil návštěvnost restaurací?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne, nemělo by to vliv.5739,04 %38 %  
Ano, návštěvnost by klesla.5436,99 %36 %  
Ano, návštěvnost by vzrostla.3523,97 %23,33 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 2 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

6. Obtěžuje Vás, když u vedlejšího stolu někdo kouří?

  • odpověď ne:
    • 3.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi ano na otázku 4. Kouříte?
    • 3.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi Je mi to jedno. na otázku 8. Uvítali byste oddělený prostor pro kuřáky a nekuřáky v každé restauraci?

7. Zakázali byste kouření v restauracích?

  • odpověď ne:
    • 3.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi ano na otázku 4. Kouříte?
    • 2.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi ne na otázku 6. Obtěžuje Vás, když u vedlejšího stolu někdo kouří?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Pohlaví:

2. Věk:

3. Nejvyšší dosažené vzdělání

4. Kouříte?

5. Jak často navštěvujete restaurace?

6. Obtěžuje Vás, když u vedlejšího stolu někdo kouří?

7. Zakázali byste kouření v restauracích?

8. Uvítali byste oddělený prostor pro kuřáky a nekuřáky v každé restauraci?

9. Myslíte si, že zakázaní kouření v restauracích je omezování osobní svobody?

10. Myslíte si, že zákaz kouření by ovlivnil návštěvnost restaurací?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Pohlaví:

2. Věk:

3. Nejvyšší dosažené vzdělání

4. Kouříte?

5. Jak často navštěvujete restaurace?

6. Obtěžuje Vás, když u vedlejšího stolu někdo kouří?

7. Zakázali byste kouření v restauracích?

8. Uvítali byste oddělený prostor pro kuřáky a nekuřáky v každé restauraci?

9. Myslíte si, že zakázaní kouření v restauracích je omezování osobní svobody?

10. Myslíte si, že zákaz kouření by ovlivnil návštěvnost restaurací?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Schönová, T.Kouření v restauracích (výsledky průzkumu), 2012. Dostupné online na https://koureni-v-restauracich.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.