Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Kouření ve společnosti

Kouření ve společnosti

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Kozák Vlastimil
Šetření:19. 01. 2010 - 21. 01. 2010
Počet respondentů:76
Počet otázek (max/průměr):15 / 8.93
Použité ochrany:unikátní IP
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:77,8 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.00:49
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Vyplňte prosím! zabere pár minut

Tento průzkum je čistě prací, kterou musím udělat jako projekt na gymnáziu a já ani nikdo jiný z toho nemá žádný zisk!

Odpovědi respondentů

1. Vaše pohlaví?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Žena4356,58 %56,58 %  
Muž3343,42 %43,42 %  

Graf

2. Kolik je vám let?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
15-204255,26 %55,26 %  
21-302634,21 %34,21 %  
0-1456,58 %6,58 %  
31-5033,95 %3,95 %  

Graf

3. Kouříte?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Anootázka č. 4, Neotázka č. 10].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne6078,95 %78,95 %  
Ano1621,05 %21,05 %  

Graf

4. Od kolika let kouříte?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
15-20956,25 %11,84 %  
dříve jak v 15ti637,5 %7,89 %  
21-3016,25 %1,32 %  

Graf

5. Kolik cigaret vykouříte přibližně za týden?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
méně jak 10743,75 %9,21 %  
100 a více318,75 %3,95 %  
41-100318,75 %3,95 %  
11-40318,75 %3,95 %  

Graf

6. Stydíte se za to že kouříte?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne1381,25 %17,11 %  
ano318,75 %3,95 %  

Graf

7. Zkoušel(a) jste přestat kouřit?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano956,25 %11,84 %  
ne743,75 %9,21 %  

Graf

8. Pokud ano jako dlou jste to vydržel(a)?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
3 měsíce a déle436,36 %5,26 %  
méně jak týden327,27 %3,95 %  
1-3 měsíce218,18 %2,63 %  
1-4týdny218,18 %2,63 %  

Graf

9. Jak si na kouření vyděláváte?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Brigáda531,25 %6,58 %  
Zaměstnání531,25 %6,58 %  
Jiný zdroj318,75 %3,95 %  
Kapesné318,75 %3,95 %  

Graf

10. Vadí vám cigaretový kouř?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano4778,33 %61,84 %  
ne1321,67 %17,11 %  

Graf

11. Kouří Vaši rodiče?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne4270 %55,26 %  
pouze otec915 %11,84 %  
Ano- oba610 %7,89 %  
pouze matka 35 %3,95 %  

Graf

12. Kouřil jste někdy?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne3456,67 %44,74 %  
ano2643,33 %34,21 %  

Graf

13. Chodíte do podniků kde se kouří?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano4676,67 %60,53 %  
ne1423,33 %18,42 %  

Graf

14. Z jakého důvodu nekouříte?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Je to nezdravé2338,33 %30,26 %  
Nechutná mi to2033,33 %26,32 %  
Jiný důvod1423,33 %18,42 %  
Nedostatek peněz23,33 %2,63 %  
Kvůli rodině11,67 %1,32 %  

Graf

15. Vadí vám nedopalky cigaret na zemi?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano4168,33 %53,95 %  
ne1931,67 %25 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u jedné otázky.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

3. Kouříte?

  • odpověď Ano:
    • 4.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi ne na otázku 6. Stydíte se za to že kouříte?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Vaše pohlaví?

2. Kolik je vám let?

3. Kouříte?

6. Stydíte se za to že kouříte?

10. Vadí vám cigaretový kouř?

11. Kouří Vaši rodiče?

12. Kouřil jste někdy?

13. Chodíte do podniků kde se kouří?

14. Z jakého důvodu nekouříte?

15. Vadí vám nedopalky cigaret na zemi?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Vaše pohlaví?

2. Kolik je vám let?

3. Kouříte?

6. Stydíte se za to že kouříte?

10. Vadí vám cigaretový kouř?

11. Kouří Vaši rodiče?

12. Kouřil jste někdy?

13. Chodíte do podniků kde se kouří?

14. Z jakého důvodu nekouříte?

15. Vadí vám nedopalky cigaret na zemi?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Citace

Vlastimil, K.Kouření ve společnosti (výsledky průzkumu), 2010. Dostupné online na https://koureni-ve-spolecnosti.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.