Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Krajně politická uskupení, sympatie, aktivismus.

Krajně politická uskupení, sympatie, aktivismus.

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Michal Dombek
Šetření:02. 04. 2013 - 13. 04. 2013
Počet respondentů:58
Počet otázek (max/průměr):14 / 11.09
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:74,7 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.01:34
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý den,prosím tímto o vyplnění dotazníku, který poslouží ke zpracování mé diplomové práce zabývající se tématem extremistických hnutí v ČR. Dotazník je určen všem.
 

 

 

Odpovědi respondentů

1. Váš věk

Povinná otázka, respondent musel napsat číselnou odpověď (pouze kladná čísla).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
22712,07 %12,07 %  
2458,62 %8,62 %  
2558,62 %8,62 %  
2946,9 %6,9 %  
2646,9 %6,9 %  
3035,17 %5,17 %  
2735,17 %5,17 %  
3423,45 %3,45 %  
4323,45 %3,45 %  
3323,45 %3,45 %  
ostatní odpovědi 28
40
19
31
20
18
35
17
51
41
21
55
53
56
23
38
13
2136,21 %36,21 %

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o 5 % hodnot z každé strany.

Statistická polohaHodnota
Průměr:28.63
Minimum:18
Maximum:53
Variační rozpětí:35
Rozptyl:59.26
Směrodatná odchylka:7.7
Medián:26.5
Modus:22

Graf

2. Vaše pohlaví?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena3255,17 %55,17 %  
muž2848,28 %48,28 %  

Graf

3. Vaše nejvýšší dosažené vzdělání?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
3051,72 %51,72 %  
SŠ s maturitou2543,1 %43,1 %  
ZŠ a jiné35,17 %5,17 %  

Graf

4. Vaše zaměstnání - statut?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Zaměstnanec2950 %50 %  
Student2237,93 %37,93 %  
Jiný58,62 %8,62 %  
Nezaměstnaný23,45 %3,45 %  

Graf

5. Kolik obyvatel má Vaše město nebo obec?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
50 001 - a více2746,55 %46,55 %  
0 - 50001322,41 %22,41 %  
20 001 - 50 000813,79 %13,79 %  
10 001 - 20 000712,07 %12,07 %  
5 001 - 10 00023,45 %3,45 %  
5 000 - 10 00011,72 %1,72 %  

Graf

6. Setkal/a jste se s projevy krajně politického aktivismu(označovaném také jako extremismus) ve Vašem okolí?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše ano1627,59 %27,59 %  
ano1525,86 %25,86 %  
spíše ne1424,14 %24,14 %  
ne1322,41 %22,41 %  

Graf

7. Setkal/a jste se s stoupencem takového uskupení či nějakého/kou osobně znáte?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano2339,66 %39,66 %  
ne1424,14 %24,14 %  
spíše ne1118,97 %18,97 %  
spíše ano1017,24 %17,24 %  

Graf

8. Oslovili Vás osobně myšlenky některého z krajně politických uskupení?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
určitě ne2339,66 %39,66 %  
spíše ne2034,48 %34,48 %  
spíše ano1118,97 %18,97 %  
určitě ano46,9 %6,9 %  

Graf

9. V případě že ano, jakého?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Pravicového1348,15 %22,41 %  
Jiného725,93 %12,07 %  
Levicového725,93 %12,07 %  

Graf

10. Účastnil/la jste veřejné akce, kterou pořádalo krajně politické uskupení?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne, nikdy4781,03 %81,03 %  
Ano, občas610,34 %10,34 %  
Ano, náhodně46,9 %6,9 %  
Ano, zřídka11,72 %1,72 %  

Graf

11. Považujete se za aktivistu/tku některého z krajně politických uskupení?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne5187,93 %87,93 %  
Ano46,9 %6,9 %  
Snad35,17 %5,17 %  

Graf

12. V případě že ano, kterého?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Dělniská strana (DSSS)321,43 %5,17 %  
Čsaf (Československá anarchistická federace)214,29 %3,45 %  
To jsou samí levičáci. Už jsem v otázce 9 psala, že pravicového :-)17,14 %1,72 %  
žádného17,14 %1,72 %  
SSO17,14 %1,72 %  
Hooligans17,14 %1,72 %  
ne17,14 %1,72 %  
ani jednoho17,14 %1,72 %  
chybí vám tu ekoteroristické partičky - ty jsou nejhoršími extremisty17,14 %1,72 %  
nevim17,14 %1,72 %  
hooligans? :D :D17,14 %1,72 %  

Graf

13. Co Vás k aktivismu přivedlo?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit více z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Potřeba boje proti panujícímu systému a nebezpečným tendencím ve společnosti660 %10,34 %  
Nespravedlnost v současné společnosti550 %8,62 %  
Touha uplatnit svůj potenciál pro dobrou věc110 %1,72 %  
Aktivismus mých přátel110 %1,72 %  
potreba ekonomickych reforem a posileni demokracie110 %1,72 %  
osobní názor sněkterými body programu- NE se VŠEMI!!110 %1,72 %  
nic110 %1,72 %  

Graf

14. Co od svého aktivismu očekáváte?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Změnu politických a společenských poměrů433,33 %6,9 %  
Boj proti negativním politickým a společenským tendencím325 %5,17 %  
Uplatnění svých schopností pro dobrou věc216,67 %3,45 %  
Kolektivní činnost s lidmi stejného smýšlení216,67 %3,45 %  
zlepseni nekterych oblasti spolecnosti18,33 %1,72 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u jedné otázky.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

4. Vaše zaměstnání - statut?

  • odpověď Student:
    • 2.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi < 13 - 22 > na otázku 1. Váš věk
  • odpověď Zaměstnanec:
    • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi ( 28 - 33 > na otázku 1. Váš věk
    • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi ( 33 - 53 > na otázku 1. Váš věk

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Váš věk

2. Vaše pohlaví?

3. Vaše nejvýšší dosažené vzdělání?

4. Vaše zaměstnání - statut?

5. Kolik obyvatel má Vaše město nebo obec?

6. Setkal/a jste se s projevy krajně politického aktivismu(označovaném také jako extremismus) ve Vašem okolí?

7. Setkal/a jste se s stoupencem takového uskupení či nějakého/kou osobně znáte?

8. Oslovili Vás osobně myšlenky některého z krajně politických uskupení?

9. V případě že ano, jakého?

10. Účastnil/la jste veřejné akce, kterou pořádalo krajně politické uskupení?

11. Považujete se za aktivistu/tku některého z krajně politických uskupení?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Váš věk

2. Vaše pohlaví?

3. Vaše nejvýšší dosažené vzdělání?

4. Vaše zaměstnání - statut?

5. Kolik obyvatel má Vaše město nebo obec?

6. Setkal/a jste se s projevy krajně politického aktivismu(označovaném také jako extremismus) ve Vašem okolí?

7. Setkal/a jste se s stoupencem takového uskupení či nějakého/kou osobně znáte?

8. Oslovili Vás osobně myšlenky některého z krajně politických uskupení?

9. V případě že ano, jakého?

10. Účastnil/la jste veřejné akce, kterou pořádalo krajně politické uskupení?

11. Považujete se za aktivistu/tku některého z krajně politických uskupení?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Dombek, M.Krajně politická uskupení, sympatie, aktivismus. (výsledky průzkumu), 2013. Dostupné online na https://krajne-politicka-uskupeni-sy.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.