Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Kreativita studentů, zaměstnanců a manažerů

Kreativita studentů, zaměstnanců a manažerů

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Hana Padevětová
Šetření:27. 11. 2011 - 10. 01. 2012
Počet respondentů:225
Počet otázek (max/průměr):60 / 58.26
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:59,6 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.10:43
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-3 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý den,
prosím o vyplnění dotazníku, který se zabývá mírou kreativity jedince. Je určen osobám vykonávajícím manažerskou pozici, zaměstnancům a studentům – magisterského stupně. Pokud nejste ani jednou z těchto osob, prosím nevyplňujte.

Průzkum směřuje k zjištění závislosti mezi vykonáváním manažerské profese a stupněm kreativních schopností. Výstupy budou analyzovány v mé diplomové práci.

Dotazník obsahuje celkem 60 otázek a jeho vyplnění Vám zabere přibližně 20 minut.

Děkuji za Váš čas a spolupráci!

Hana Padevětová
 

Odpovědi respondentů

1. Při práci si bývám do značné míry jist, že jsem zvolil správný postup.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
souhlas11852,44 %52,44 %  
jak, kdy6930,67 %30,67 %  
silný souhlas3314,67 %14,67 %  
nesouhlas52,22 %2,22 %  

Graf

2. Nemám-li naději, že dostanu odpověď, považuji kladení otázek za ztrátu času.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
jak, kdy7734,22 %34,22 %  
souhlas6528,89 %28,89 %  
nesouhlas4620,44 %20,44 %  
silný souhlas3415,11 %15,11 %  
silný nesouhlas31,33 %1,33 %  

Graf

3. Myslím, že nejlepším řešením problémů je logický postup krok po kroku.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
souhlas8738,67 %38,67 %  
jak, kdy7131,56 %31,56 %  
silný souhlas6026,67 %26,67 %  
nesouhlas73,11 %3,11 %  

Graf

4. Při diskusi někdy prezentuji názor, který některé lidi zaskočí.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
souhlas9642,67 %42,67 %  
jak, kdy6328 %28 %  
nesouhlas3716,44 %16,44 %  
silný souhlas2511,11 %11,11 %  
silný nesouhlas41,78 %1,78 %  

Graf

5. Hodně přemýšlím o tom, jak na mne pohlížejí ostatní.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
souhlas8035,56 %35,56 %  
jak, kdy7232 %32 %  
nesouhlas4118,22 %18,22 %  
silný souhlas2912,89 %12,89 %  
silný nesouhlas31,33 %1,33 %  

Graf

6. Patrně bych dokázal přispět světu něčím mimořádným.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nesouhlas7533,33 %33,33 %  
jak, kdy7332,44 %32,44 %  
souhlas5624,89 %24,89 %  
silný souhlas146,22 %6,22 %  
silný nesouhlas73,11 %3,11 %  

Graf

7. Raději dělám to, co uznám za správné, než abych se snažil získat pochvalu od ostatních.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
souhlas11752 %52 %  
silný souhlas5122,67 %22,67 %  
jak, kdy4720,89 %20,89 %  
nesouhlas104,44 %4,44 %  

Graf

8. Nejistí lidé ztrácejí můj respekt.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
souhlas7533,33 %33,33 %  
jak, kdy6528,89 %28,89 %  
nesouhlas6328 %28 %  
silný souhlas146,22 %6,22 %  
silný nesouhlas83,56 %3,56 %  

Graf

9. Dokážu velmi dlouho řešit důležité problémy.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
souhlas9140,44 %40,44 %  
jak, kdy6026,67 %26,67 %  
nesouhlas3515,56 %15,56 %  
silný souhlas3515,56 %15,56 %  
silný nesouhlas41,78 %1,78 %  

Graf

10. Pro některé věci se velice nadchnu.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
silný souhlas9944 %44 %  
souhlas9542,22 %42,22 %  
jak, kdy2611,56 %11,56 %  
nesouhlas41,78 %1,78 %  
silný nesouhlas10,44 %0,44 %  

Graf

11. Nejlepší věci mě často napadají v době, kdy nedělám nic zvláštního.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
souhlas8839,11 %39,11 %  
jak, kdy7031,11 %31,11 %  
silný souhlas4017,78 %17,78 %  
nesouhlas2410,67 %10,67 %  
silný nesouhlas31,33 %1,33 %  

Graf

12. Když řeším nějaký problém, spoléhám na intuici a pocit správného řešení.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
souhlas9843,56 %43,56 %  
jak, kdy6026,67 %26,67 %  
silný souhlas4720,89 %20,89 %  
nesouhlas198,44 %8,44 %  
silný nesouhlas10,44 %0,44 %  

Graf

13. Při určitém úkolu pracuji rychle při analýze problému a pomaleji při syntéze informací.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
jak, kdy9240,89 %40,89 %  
souhlas8136 %36 %  
nesouhlas3415,11 %15,11 %  
silný souhlas156,67 %6,67 %  
silný nesouhlas31,33 %1,33 %  

Graf

14. Mám takové záliby, které souvisejí se sbíráním různých věcí.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nesouhlas12455,11 %55,11 %  
silný nesouhlas3515,56 %15,56 %  
jak, kdy3013,33 %13,33 %  
souhlas2712 %12 %  
silný souhlas94 %4 %  

Graf

15. Denní snění mě inspiruje k mnoha důležitým projektům.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
souhlas8035,56 %35,56 %  
nesouhlas6026,67 %26,67 %  
jak, kdy5624,89 %24,89 %  
silný souhlas219,33 %9,33 %  
silný nesouhlas83,56 %3,56 %  

Graf

16. Kdybych si měl vybrat zaměstnání, byl bych raději lékař než badatel.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nesouhlas9140,44 %40,44 %  
souhlas5624,89 %24,89 %  
silný souhlas3013,33 %13,33 %  
silný nesouhlas2611,56 %11,56 %  
jak, kdy229,78 %9,78 %  

Graf

17. Vycházím lépe s lidmi, kteří náležejí ke stejné společenské vrstvě.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
souhlas8236,44 %36,44 %  
jak, kdy7131,56 %31,56 %  
nesouhlas4419,56 %19,56 %  
silný souhlas219,33 %9,33 %  
silný nesouhlas73,11 %3,11 %  

Graf

18. Jsem velmi citlivý po estetické stránce.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
souhlas8336,89 %36,89 %  
jak, kdy5624,89 %24,89 %  
nesouhlas4017,78 %17,78 %  
silný souhlas3816,89 %16,89 %  
silný nesouhlas83,56 %3,56 %  

Graf

19. Záblesky intuice jsou velmi nespolehlivou cestou k vyřešení problémů.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nesouhlas8035,56 %35,56 %  
jak, kdy7633,78 %33,78 %  
souhlas3816,89 %16,89 %  
silný nesouhlas2310,22 %10,22 %  
silný souhlas83,56 %3,56 %  

Graf

20. Více mě baví vymýšlení nových myšlenek, než jejich prodávání ostatním.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
jak, kdy7633,78 %33,78 %  
souhlas7432,89 %32,89 %  
nesouhlas4419,56 %19,56 %  
silný souhlas3013,33 %13,33 %  
silný nesouhlas10,44 %0,44 %  

Graf

21. Vyhýbám se situacím, v nichž bych se mohl cítit podřadný.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
souhlas9743,11 %43,11 %  
jak, kdy5424 %24 %  
nesouhlas4620,44 %20,44 %  
silný souhlas2611,56 %11,56 %  
silný nesouhlas20,89 %0,89 %  

Graf

22. Informace hodnotím více podle zdroje než podle obsahu.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
jak, kdy8136 %36 %  
nesouhlas6428,44 %28,44 %  
souhlas4921,78 %21,78 %  
silný nesouhlas188 %8 %  
silný souhlas135,78 %5,78 %  

Graf

23. Mám rád lidi, kteří se řídí pravidlem „Napřed povinnost, potom zábava“.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
souhlas9441,78 %41,78 %  
jak, kdy5122,67 %22,67 %  
nesouhlas3816,89 %16,89 %  
silný souhlas3816,89 %16,89 %  
silný nesouhlas41,78 %1,78 %  

Graf

24. To, jak hodnotí člověk sám sebe, je důležitější než hodnocení ostatními.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
souhlas9240,89 %40,89 %  
jak, kdy6328 %28 %  
nesouhlas3616 %16 %  
silný souhlas3415,11 %15,11 %  

Graf

25. Myslím, že lidé, kteří se snaží být dokonalí, nejsou moudří.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nesouhlas7633,78 %33,78 %  
souhlas7432,89 %32,89 %  
jak, kdy5122,67 %22,67 %  
silný souhlas156,67 %6,67 %  
silný nesouhlas94 %4 %  

Graf

26. Mám rád práci, při které je třeba působit na ostatní.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
souhlas7935,11 %35,11 %  
jak, kdy6428,44 %28,44 %  
nesouhlas5323,56 %23,56 %  
silný souhlas229,78 %9,78 %  
silný nesouhlas73,11 %3,11 %  

Graf

27. Záleží mi na tom, aby věci byly na svých místech.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
souhlas9441,78 %41,78 %  
silný souhlas5022,22 %22,22 %  
jak, kdy4821,33 %21,33 %  
nesouhlas2812,44 %12,44 %  
silný nesouhlas52,22 %2,22 %  

Graf

28. Lidé, kteří se rádi baví potřeštěnými nápady, jsou nepraktičtí.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nesouhlas11048,89 %48,89 %  
jak, kdy6127,11 %27,11 %  
silný nesouhlas2511,11 %11,11 %  
souhlas2410,67 %10,67 %  
silný souhlas52,22 %2,22 %  

Graf

29. Docela rád se nechám pobláznit novými myšlenkami, i když nemají praktický přínos.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
souhlas9542,22 %42,22 %  
jak, kdy6629,33 %29,33 %  
nesouhlas3917,33 %17,33 %  
silný souhlas219,33 %9,33 %  
silný nesouhlas41,78 %1,78 %  

Graf

30. Pokud se určitý přístup k problému neosvědčí, dokážu rychle přeorientovat své myšlení.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
souhlas11952,89 %52,89 %  
jak, kdy6026,67 %26,67 %  
silný souhlas2410,67 %10,67 %  
nesouhlas208,89 %8,89 %  
silný nesouhlas20,89 %0,89 %  

Graf

31. Nerad dávám otázky, které ukazují mou neznalost.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
souhlas9743,11 %43,11 %  
jak, kdy4921,78 %21,78 %  
nesouhlas4419,56 %19,56 %  
silný souhlas3113,78 %13,78 %  
silný nesouhlas41,78 %1,78 %  

Graf

32. Spíše změním své zájmy kvůli dobrému místu, než abych změnil místo kvůli svým zájmům.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nesouhlas7834,67 %34,67 %  
jak, kdy6227,56 %27,56 %  
souhlas5524,44 %24,44 %  
silný nesouhlas198,44 %8,44 %  
silný souhlas114,89 %4,89 %  

Graf

33. Neschopnost vyřešit problém často vyplývá z nesprávně položených otázek.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
souhlas12856,89 %56,89 %  
jak, kdy4821,33 %21,33 %  
silný souhlas3113,78 %13,78 %  
nesouhlas167,11 %7,11 %  
silný nesouhlas20,89 %0,89 %  

Graf

34. Často dokážu předvídat řešení svých problémů.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
souhlas10848 %48 %  
jak, kdy7834,67 %34,67 %  
nesouhlas229,78 %9,78 %  
silný souhlas156,67 %6,67 %  
silný nesouhlas20,89 %0,89 %  

Graf

35. Rozebírat osobní neúspěch je ztrátou času.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nesouhlas10345,78 %45,78 %  
jak, kdy5524,44 %24,44 %  
silný nesouhlas3214,22 %14,22 %  
souhlas2912,89 %12,89 %  
silný souhlas62,67 %2,67 %  

Graf

36. Jenom povrchní lidé se uchylují k přirovnáním.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nesouhlas13961,78 %61,78 %  
jak, kdy4118,22 %18,22 %  
souhlas208,89 %8,89 %  
silný nesouhlas198,44 %8,44 %  
silný souhlas62,67 %2,67 %  

Graf

37. Někdy mě tak potěší vynalézavost podvodníka, že mu přeji, aby unikl trestu.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nesouhlas7935,11 %35,11 %  
souhlas5926,22 %26,22 %  
jak, kdy3616 %16 %  
silný nesouhlas3515,56 %15,56 %  
silný souhlas167,11 %7,11 %  

Graf

38. Často začínám pracovat na úkolu, který neumím přesně vyjádřit, jenom jej tuším.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
souhlas8537,78 %37,78 %  
jak, kdy6026,67 %26,67 %  
nesouhlas5122,67 %22,67 %  
silný nesouhlas167,11 %7,11 %  
silný souhlas135,78 %5,78 %  

Graf

39. Často zapomínám jména lidí, měst, ulic atp.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nesouhlas7734,22 %34,22 %  
souhlas5725,33 %25,33 %  
jak, kdy4520 %20 %  
silný nesouhlas2511,11 %11,11 %  
silný souhlas219,33 %9,33 %  

Graf

40. Myslím, že úspěch stojí hlavně na tvrdé práci.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
souhlas9743,11 %43,11 %  
jak, kdy6026,67 %26,67 %  
silný souhlas4821,33 %21,33 %  
nesouhlas177,56 %7,56 %  
silný nesouhlas31,33 %1,33 %  

Graf

41. Záleží mi na tom, abych byl považován za dobrého člena týmu.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
souhlas12555,56 %55,56 %  
silný souhlas6930,67 %30,67 %  
jak, kdy188 %8 %  
nesouhlas104,44 %4,44 %  
silný nesouhlas31,33 %1,33 %  

Graf

42. Umím udržet na uzdě své impulzy.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
souhlas9140,44 %40,44 %  
jak, kdy8537,78 %37,78 %  
nesouhlas2611,56 %11,56 %  
silný souhlas188 %8 %  
silný nesouhlas52,22 %2,22 %  

Graf

43. Jsem naprosto spolehlivý a odpovědný člověk.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
souhlas10747,56 %47,56 %  
jak, kdy6227,56 %27,56 %  
silný souhlas3716,44 %16,44 %  
nesouhlas188 %8 %  
silný nesouhlas10,44 %0,44 %  

Graf

44. Nejisté a nepředvídané věci mě rozčilují.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
souhlas8236,44 %36,44 %  
jak, kdy6428,44 %28,44 %  
nesouhlas4821,33 %21,33 %  
silný souhlas2611,56 %11,56 %  
silný nesouhlas52,22 %2,22 %  

Graf

45. Pracuji raději s ostatními v týmu než samostatně.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
jak, kdy9743,11 %43,11 %  
souhlas5223,11 %23,11 %  
nesouhlas4419,56 %19,56 %  
silný souhlas208,89 %8,89 %  
silný nesouhlas125,33 %5,33 %  

Graf

46. Potíž mnoha lidí spočívá v tom, že berou věci příliš vážně.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
souhlas11048,89 %48,89 %  
jak, kdy4620,44 %20,44 %  
nesouhlas3716,44 %16,44 %  
silný souhlas3113,78 %13,78 %  
silný nesouhlas10,44 %0,44 %  

Graf

47. Jsem často pronásledován svými problémy a nedokážu se od nich oprostit.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nesouhlas8136 %36 %  
souhlas5725,33 %25,33 %  
jak, kdy5624,89 %24,89 %  
silný souhlas177,56 %7,56 %  
silný nesouhlas146,22 %6,22 %  

Graf

48. Chci-li dosáhnout svých cílů, umím se vzdát pohodlí nebo bezprostředního zisku.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
souhlas10245,33 %45,33 %  
jak, kdy6328 %28 %  
silný souhlas4017,78 %17,78 %  
nesouhlas188 %8 %  
silný nesouhlas20,89 %0,89 %  

Graf

49. Kdybych byl univerzální učitel, raději bych učil praktické předměty než jejich teorii.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
souhlas10345,78 %45,78 %  
silný souhlas4921,78 %21,78 %  
nesouhlas3917,33 %17,33 %  
jak, kdy2611,56 %11,56 %  
silný nesouhlas83,56 %3,56 %  

Graf

50. Přitahuje mě tajemství života.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
souhlas8638,22 %38,22 %  
silný souhlas6528,89 %28,89 %  
jak, kdy3917,33 %17,33 %  
nesouhlas2712 %12 %  
silný nesouhlas83,56 %3,56 %  

Graf

51. Jakého jste pohlaví?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena14363,56 %63,56 %  
muž8236,44 %36,44 %  

Graf

52. Jste ve věku

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
do 25 let12455,11 %55,11 %  
od 26 do 35 let6227,56 %27,56 %  
od 46 do 55 let177,56 %7,56 %  
od 36 do 45 let177,56 %7,56 %  
56 a více let52,22 %2,22 %  

Graf

53. Vaše nejvyšší dosažené vzdělání je

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
vysokoškolské12756,44 %56,44 %  
středoškolské s maturitou6830,22 %30,22 %  
vyšší odborné114,89 %4,89 %  
základní114,89 %4,89 %  
středoškolské bez maturity83,56 %3,56 %  

Graf

54. Pokud jste vysokoškolského vzdělání, jakého typu je? (Pokud nejste vysokoškolák, prosím neodpovídejte.)

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
právního typu4630,87 %20,44 %  
ekonomického typu3926,17 %17,33 %  
kombinace 1510,07 %6,67 %  
technického typu149,4 %6,22 %  
sociálního typu149,4 %6,22 %  
ostatní typy106,71 %4,44 %  
pedagogického typu64,03 %2,67 %  
přírodovědeckého typu53,36 %2,22 %  

Graf

55. Jste

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
student8537,78 %37,78 %  
zaměstnanec5424 %24 %  
zaměstnanec a zároveň student4319,11 %19,11 %  
manažer2712 %12 %  
manažer a zároveň student146,22 %6,22 %  
manažer a zároveň10,44 %0,44 %  
manažer zároveň student10,44 %0,44 %  

Graf

56. Rozvíjíte svou kreativitu?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne11852,44 %52,44 %  
ano10747,56 %47,56 %  

Graf

57. Pokud svou kreativitu rozvíjíte, jakým způsobem se to děje? (Pokud nikoliv, na otázku prosím neodpovídejte.)

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
hudba22,47 %0,89 %  
studiem literatury11,23 %0,44 %  
motivací zaměstnavtele k mému vysílání do odbornýc11,23 %0,44 %  
zajem o umění11,23 %0,44 %  
zjišťuji informace a čtu 11,23 %0,44 %  
kurzy, tréninky, programy na PC11,23 %0,44 %  
společenským bytím11,23 %0,44 %  
učením, čtením, kulturou, komunikací s lidmi11,23 %0,44 %  
literatura11,23 %0,44 %  
školení na toto zaměřené, hry ,11,23 %0,44 %  
ostatní odpovědi fotografování, práce s kamerou, píšu články,...
Cvičím (fyzicky) a stýkám se s mladšími lidmi
čtu, pozoruju, přemýšlím o řešení různých otázek
informace, nové metody, vlastní neustálá tvorba
hledám nové možnosti, zkušenosti, inspiraci
chodím po svete a pozorujem
věnuji se divadelní improvizaci
sportem a učením
výtvarné a rukodělné činnosti
keramika, psaní knih
práce "na sobě" - kurzy, semináře ....
Pouštím se rád do nových pro mě neprobádaných věcí
učením, praxí
hry
samovzdělávání
hudba, zpěv
Piju a beru drogy
výzkumnou činností
vymýšlení nových nápadů, zařiz interiérů, recepty
hledám inspiraci v literatuře
čím jen to jde
Filozofie
Inspiruji se druhými, uměním, kulturou
zajjímám se stále o nové věci
při každodenní činnosti
Snažím se poučit ze zkušeností a od ostatních
učím se od ostatních
braistorm, tymova prace, konzultace , skoleni,
iniciativa myšlení, estetika, tvorba nápadů atd.
kapela, hudebka, klavír, malování, lidi kolem sebe
schuzky, jednání, studium novinek
vzdělávání, řešení problémů netradičními cestami
inspiruje mě myšlenka někoho, kterou pak rozvíjím
Snažím se vždy problémy vyřešit
školeni,odborna literatura
školení, vybarvování mandal, cvičení jógy
Četba odborné literatury, přednášky, semináře...
přizpůsobivost
přemýšlím nad svými nápady
Pokaždé řeším problémy jiak - učím se z toho
tancem, kresbou
učením a díváním se kolem sebe
nvn
projekty, odborná literatura, brainstorming
příprava prezentací, motivace ostatních, výuka
Kroužky, sáma doma
pozorováním, studiem a prosazováním do praxe
malba, psaní básní,
tvořím
četba odborných knih
Jak to jen jde.
sleduji svět, trendy, média, styly, chování lidí
výtvarnými technikami
píši povídky, maluji...
malba, hra na housle, violu
vydávání časopisu, kreslení, psaní poezie, akce
meditace nad problemem, tzn.na nic nemyslet
metaforické myš, myš. map, kontrolní ot.,odklad ho
zájem o informace, studium
maluju , sním, tancuju
stále se učím a zkouším nové věci
školení, kurzy
kreslením
sleduji trend, řeším nové a učím se
tvorba hudby, malba
tancujem, fotím, robím hudbu, volne asociujem
přemýšlení, analýzy, meditace
ruzne
nové způsoby práce, práce v týmu
Internet, přednášky, kreslení.
7086,42 %31,11 % 

Graf

58. Znáte nějakou kreativní techniku (y)?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne14162,67 %62,67 %  
ano8437,33 %37,33 %  

Graf

59. Využíváte aktivně nějakou (é) kreativní techniku (y)?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne17577,78 %77,78 %  
ano5022,22 %22,22 %  

Graf

60. Pokud využíváte nějakou kreativní techniku, napište jakou (é) to jsou. (Pokud ne, na otázku prosím neodpovídejte.)

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
PA1630,19 %7,11 %  
brainstorming, nevím jakse přesně jmenuje - plavčí11,89 %0,44 %  
PA - to je dost kreativní ;-DD11,89 %0,44 %  
Operativní legendu 11,89 %0,44 %  
grafika, malba, hudba, různé typy kuchyní atd...11,89 %0,44 %  
rychlosť11,89 %0,44 %  
ketlování11,89 %0,44 %  
arteterapie - výtvarné práce, ruční práce11,89 %0,44 %  
samostatnost - je-li to technika-)11,89 %0,44 %  
joga11,89 %0,44 %  
ostatní odpovědi praktický život
brainstorming
myšlenková mapa, brainstorming
malba
Disneyovu strategii
zavadeni novych procesu , projektu ..
PA (MH=))
Čerpáním zkušeností druhých pro doplnění řešení
kreslení mandal, vymýšlení slov, atd..
mind maps
Brainstorming, PA
vsf
týmový brainstorming, koučink
grafika, hra
tajnou osobitou
tance, malba, používání levé ruky..
praxe
Nejsem si jistá, co přesně tím myslíteFIMO?něcoPs
brainstorming, myšlenková mapa
viz 57 odklad hodnocení pan Černý
vizualizace
malba , kresba, tvorba šperků
kaizen
myšlenkové mapy, synektika
vytváranie predstáv nových kombinácii
meditace
brainstorming, brainwriting...
Počítačová grafika. (design)
2852,83 %12,44 % 

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 5 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

52. Jste ve věku

 • odpověď do 25 let:
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi základní na otázku 53. Vaše nejvyšší dosažené vzdělání je
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi student na otázku 55. Jste

53. Vaše nejvyšší dosažené vzdělání je

 • odpověď vysokoškolské:
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi ostatní typy na otázku 54. Pokud jste vysokoškolského vzdělání, jakého typu je? (Pokud nejste vysokoškolák, prosím neodpovídejte.)
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi PA na otázku 60. Pokud využíváte nějakou kreativní techniku, napište jakou (é) to jsou. (Pokud ne, na otázku prosím neodpovídejte.)
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi právního typu na otázku 54. Pokud jste vysokoškolského vzdělání, jakého typu je? (Pokud nejste vysokoškolák, prosím neodpovídejte.)

55. Jste

 • odpověď student:
  • 2.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi základní na otázku 53. Vaše nejvyšší dosažené vzdělání je

56. Rozvíjíte svou kreativitu?

 • odpověď ano:
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi ano na otázku 59. Využíváte aktivně nějakou (é) kreativní techniku (y)?
 • odpověď ne:
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi PA na otázku 60. Pokud využíváte nějakou kreativní techniku, napište jakou (é) to jsou. (Pokud ne, na otázku prosím neodpovídejte.)

58. Znáte nějakou kreativní techniku (y)?

 • odpověď ano:
  • 2.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi ano na otázku 59. Využíváte aktivně nějakou (é) kreativní techniku (y)?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Při práci si bývám do značné míry jist, že jsem zvolil správný postup.

2. Nemám-li naději, že dostanu odpověď, považuji kladení otázek za ztrátu času.

3. Myslím, že nejlepším řešením problémů je logický postup krok po kroku.

4. Při diskusi někdy prezentuji názor, který některé lidi zaskočí.

5. Hodně přemýšlím o tom, jak na mne pohlížejí ostatní.

6. Patrně bych dokázal přispět světu něčím mimořádným.

7. Raději dělám to, co uznám za správné, než abych se snažil získat pochvalu od ostatních.

8. Nejistí lidé ztrácejí můj respekt.

9. Dokážu velmi dlouho řešit důležité problémy.

10. Pro některé věci se velice nadchnu.

11. Nejlepší věci mě často napadají v době, kdy nedělám nic zvláštního.

12. Když řeším nějaký problém, spoléhám na intuici a pocit správného řešení.

13. Při určitém úkolu pracuji rychle při analýze problému a pomaleji při syntéze informací.

14. Mám takové záliby, které souvisejí se sbíráním různých věcí.

15. Denní snění mě inspiruje k mnoha důležitým projektům.

16. Kdybych si měl vybrat zaměstnání, byl bych raději lékař než badatel.

17. Vycházím lépe s lidmi, kteří náležejí ke stejné společenské vrstvě.

18. Jsem velmi citlivý po estetické stránce.

19. Záblesky intuice jsou velmi nespolehlivou cestou k vyřešení problémů.

20. Více mě baví vymýšlení nových myšlenek, než jejich prodávání ostatním.

21. Vyhýbám se situacím, v nichž bych se mohl cítit podřadný.

22. Informace hodnotím více podle zdroje než podle obsahu.

23. Mám rád lidi, kteří se řídí pravidlem „Napřed povinnost, potom zábava“.

24. To, jak hodnotí člověk sám sebe, je důležitější než hodnocení ostatními.

25. Myslím, že lidé, kteří se snaží být dokonalí, nejsou moudří.

26. Mám rád práci, při které je třeba působit na ostatní.

27. Záleží mi na tom, aby věci byly na svých místech.

28. Lidé, kteří se rádi baví potřeštěnými nápady, jsou nepraktičtí.

29. Docela rád se nechám pobláznit novými myšlenkami, i když nemají praktický přínos.

30. Pokud se určitý přístup k problému neosvědčí, dokážu rychle přeorientovat své myšlení.

31. Nerad dávám otázky, které ukazují mou neznalost.

32. Spíše změním své zájmy kvůli dobrému místu, než abych změnil místo kvůli svým zájmům.

33. Neschopnost vyřešit problém často vyplývá z nesprávně položených otázek.

34. Často dokážu předvídat řešení svých problémů.

35. Rozebírat osobní neúspěch je ztrátou času.

36. Jenom povrchní lidé se uchylují k přirovnáním.

37. Někdy mě tak potěší vynalézavost podvodníka, že mu přeji, aby unikl trestu.

38. Často začínám pracovat na úkolu, který neumím přesně vyjádřit, jenom jej tuším.

39. Často zapomínám jména lidí, měst, ulic atp.

40. Myslím, že úspěch stojí hlavně na tvrdé práci.

41. Záleží mi na tom, abych byl považován za dobrého člena týmu.

42. Umím udržet na uzdě své impulzy.

43. Jsem naprosto spolehlivý a odpovědný člověk.

44. Nejisté a nepředvídané věci mě rozčilují.

45. Pracuji raději s ostatními v týmu než samostatně.

46. Potíž mnoha lidí spočívá v tom, že berou věci příliš vážně.

47. Jsem často pronásledován svými problémy a nedokážu se od nich oprostit.

48. Chci-li dosáhnout svých cílů, umím se vzdát pohodlí nebo bezprostředního zisku.

49. Kdybych byl univerzální učitel, raději bych učil praktické předměty než jejich teorii.

50. Přitahuje mě tajemství života.

51. Jakého jste pohlaví?

52. Jste ve věku

53. Vaše nejvyšší dosažené vzdělání je

54. Pokud jste vysokoškolského vzdělání, jakého typu je? (Pokud nejste vysokoškolák, prosím neodpovídejte.)

55. Jste

56. Rozvíjíte svou kreativitu?

58. Znáte nějakou kreativní techniku (y)?

59. Využíváte aktivně nějakou (é) kreativní techniku (y)?

60. Pokud využíváte nějakou kreativní techniku, napište jakou (é) to jsou. (Pokud ne, na otázku prosím neodpovídejte.)

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Při práci si bývám do značné míry jist, že jsem zvolil správný postup.

2. Nemám-li naději, že dostanu odpověď, považuji kladení otázek za ztrátu času.

3. Myslím, že nejlepším řešením problémů je logický postup krok po kroku.

4. Při diskusi někdy prezentuji názor, který některé lidi zaskočí.

5. Hodně přemýšlím o tom, jak na mne pohlížejí ostatní.

6. Patrně bych dokázal přispět světu něčím mimořádným.

7. Raději dělám to, co uznám za správné, než abych se snažil získat pochvalu od ostatních.

8. Nejistí lidé ztrácejí můj respekt.

9. Dokážu velmi dlouho řešit důležité problémy.

10. Pro některé věci se velice nadchnu.

11. Nejlepší věci mě často napadají v době, kdy nedělám nic zvláštního.

12. Když řeším nějaký problém, spoléhám na intuici a pocit správného řešení.

13. Při určitém úkolu pracuji rychle při analýze problému a pomaleji při syntéze informací.

14. Mám takové záliby, které souvisejí se sbíráním různých věcí.

15. Denní snění mě inspiruje k mnoha důležitým projektům.

16. Kdybych si měl vybrat zaměstnání, byl bych raději lékař než badatel.

17. Vycházím lépe s lidmi, kteří náležejí ke stejné společenské vrstvě.

18. Jsem velmi citlivý po estetické stránce.

19. Záblesky intuice jsou velmi nespolehlivou cestou k vyřešení problémů.

20. Více mě baví vymýšlení nových myšlenek, než jejich prodávání ostatním.

21. Vyhýbám se situacím, v nichž bych se mohl cítit podřadný.

22. Informace hodnotím více podle zdroje než podle obsahu.

23. Mám rád lidi, kteří se řídí pravidlem „Napřed povinnost, potom zábava“.

24. To, jak hodnotí člověk sám sebe, je důležitější než hodnocení ostatními.

25. Myslím, že lidé, kteří se snaží být dokonalí, nejsou moudří.

26. Mám rád práci, při které je třeba působit na ostatní.

27. Záleží mi na tom, aby věci byly na svých místech.

28. Lidé, kteří se rádi baví potřeštěnými nápady, jsou nepraktičtí.

29. Docela rád se nechám pobláznit novými myšlenkami, i když nemají praktický přínos.

30. Pokud se určitý přístup k problému neosvědčí, dokážu rychle přeorientovat své myšlení.

31. Nerad dávám otázky, které ukazují mou neznalost.

32. Spíše změním své zájmy kvůli dobrému místu, než abych změnil místo kvůli svým zájmům.

33. Neschopnost vyřešit problém často vyplývá z nesprávně položených otázek.

34. Často dokážu předvídat řešení svých problémů.

35. Rozebírat osobní neúspěch je ztrátou času.

36. Jenom povrchní lidé se uchylují k přirovnáním.

37. Někdy mě tak potěší vynalézavost podvodníka, že mu přeji, aby unikl trestu.

38. Často začínám pracovat na úkolu, který neumím přesně vyjádřit, jenom jej tuším.

39. Často zapomínám jména lidí, měst, ulic atp.

40. Myslím, že úspěch stojí hlavně na tvrdé práci.

41. Záleží mi na tom, abych byl považován za dobrého člena týmu.

42. Umím udržet na uzdě své impulzy.

43. Jsem naprosto spolehlivý a odpovědný člověk.

44. Nejisté a nepředvídané věci mě rozčilují.

45. Pracuji raději s ostatními v týmu než samostatně.

46. Potíž mnoha lidí spočívá v tom, že berou věci příliš vážně.

47. Jsem často pronásledován svými problémy a nedokážu se od nich oprostit.

48. Chci-li dosáhnout svých cílů, umím se vzdát pohodlí nebo bezprostředního zisku.

49. Kdybych byl univerzální učitel, raději bych učil praktické předměty než jejich teorii.

50. Přitahuje mě tajemství života.

51. Jakého jste pohlaví?

52. Jste ve věku

53. Vaše nejvyšší dosažené vzdělání je

54. Pokud jste vysokoškolského vzdělání, jakého typu je? (Pokud nejste vysokoškolák, prosím neodpovídejte.)

55. Jste

56. Rozvíjíte svou kreativitu?

58. Znáte nějakou kreativní techniku (y)?

59. Využíváte aktivně nějakou (é) kreativní techniku (y)?

60. Pokud využíváte nějakou kreativní techniku, napište jakou (é) to jsou. (Pokud ne, na otázku prosím neodpovídejte.)

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Padevětová, H.Kreativita studentů, zaměstnanců a manažerů (výsledky průzkumu), 2012. Dostupné online na https://kreativita-studentu-zametsna.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.