Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Kredit nebo paušál?

Kredit nebo paušál?

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Lenka Ježková
Šetření:01. 01. 2012 - 03. 01. 2012
Počet respondentů:44
Počet otázek (max/průměr):10 / 10
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:86,5 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.00:52
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

 Dobrý den, prosím o vyplnění tohoto dotazníku, který mi bude sloužit jako podklad pro vytvoření mé seminární práce. Účelem je zjištění, jaké faktory nejvíce ovlivňují používání kreditu, nebo paušálu. Děkuji moc

Odpovědi respondentů

1. Používáte?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Paušál2454,55 %54,55 %  
Kredit1636,36 %36,36 %  
Používám obojí (např. i služební telefon)49,09 %9,09 %  

Graf

2. Pokud máte paušál, máte ho na:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Osobním telefonu2659,09 %59,09 %  
Nemám1329,55 %29,55 %  
Obojí36,82 %6,82 %  
Služebním telefonu24,55 %4,55 %  

Graf

3. Měsíční útrata za paušál

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Používám jen kredit1431,82 %31,82 %  
0-250kč1125 %25 %  
0-500kč818,18 %18,18 %  
501-1000kč511,36 %11,36 %  
251-500kč511,36 %11,36 %  
1001-1500kč12,27 %2,27 %  

Graf

4. Měsíční útrata za kredit

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Používám jen paušál2454,55 %54,55 %  
0-250kč1227,27 %27,27 %  
0-500kč511,36 %11,36 %  
251-500kč36,82 %6,82 %  

Graf

5. Pracovní poměr

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Student2454,55 %54,55 %  
Zaměstnaný1636,36 %36,36 %  
Pracující student36,82 %6,82 %  
Nezaměstnaný12,27 %2,27 %  

Graf

6. Vaše profese je?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Jsem student2659,09 %59,09 %  
Kancelářské profese1125 %25 %  
Prodavač/ka24,55 %4,55 %  
Jsem nezaměstnaný24,55 %4,55 %  
Vyšší postaveni (ve firmě)24,55 %4,55 %  
Číšník/číšnice12,27 %2,27 %  
Doktor/ka12,27 %2,27 %  
Policie/ Záchranné služby/ Hasiči12,27 %2,27 %  
Jiný12,27 %2,27 %  

Graf

7. Výše vašeho měsíčního příjmu?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
0-10000kč3068,18 %68,18 %  
15001-20000kč49,09 %9,09 %  
20001-25000kč36,82 %6,82 %  
25001-30000kč24,55 %4,55 %  
10001-15000kč24,55 %4,55 %  
35001kč a více24,55 %4,55 %  
30001-35000kč12,27 %2,27 %  

Graf

8. Nejvyšší dosažené vzdělání

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Střední s maturitou2352,27 %52,27 %  
Vysokoškolské1534,09 %34,09 %  
Základní511,36 %11,36 %  
Střední12,27 %2,27 %  

Graf

9. Pohlaví:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Žena2454,55 %54,55 %  
Muž2045,45 %45,45 %  

Graf

10. Věk:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
21-302965,91 %65,91 %  
31-40715,91 %15,91 %  
10-20613,64 %13,64 %  
41-5024,55 %4,55 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 6 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

1. Používáte?

 • odpověď Kredit:
  • 2.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi Nemám na otázku 2. Pokud máte paušál, máte ho na:
  • 2.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi Používám jen kredit na otázku 3. Měsíční útrata za paušál
 • odpověď Paušál:
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi Používám jen paušál na otázku 4. Měsíční útrata za kredit

2. Pokud máte paušál, máte ho na:

 • odpověď Nemám:
  • 3.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi Používám jen kredit na otázku 3. Měsíční útrata za paušál
 • odpověď Osobním telefonu:
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi 0-250kč na otázku 3. Měsíční útrata za paušál

3. Měsíční útrata za paušál

 • odpověď Používám jen kredit:
  • 3.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi Nemám na otázku 2. Pokud máte paušál, máte ho na:

4. Měsíční útrata za kredit

 • odpověď Používám jen paušál:
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi Paušál na otázku 1. Používáte?

5. Pracovní poměr

 • odpověď Zaměstnaný:
  • 2.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi Kancelářské profese na otázku 6. Vaše profese je?

6. Vaše profese je?

 • odpověď Jsem student:
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Student na otázku 5. Pracovní poměr

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Používáte?

2. Pokud máte paušál, máte ho na:

3. Měsíční útrata za paušál

4. Měsíční útrata za kredit

5. Pracovní poměr

6. Vaše profese je?

7. Výše vašeho měsíčního příjmu?

8. Nejvyšší dosažené vzdělání

9. Pohlaví:

10. Věk:

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Používáte?

2. Pokud máte paušál, máte ho na:

3. Měsíční útrata za paušál

4. Měsíční útrata za kredit

5. Pracovní poměr

6. Vaše profese je?

7. Výše vašeho měsíčního příjmu?

8. Nejvyšší dosažené vzdělání

9. Pohlaví:

10. Věk:

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Ježková, L.Kredit nebo paušál? (výsledky průzkumu), 2012. Dostupné online na https://kredit-nebo-pausal.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.