Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Kriminalita a delikvence

Kriminalita a delikvence

Dopis Ježíškovi - Vánoční dárky 2023
Jaké dárky Vám udělají pod stromečkem radost a jaké byste radši nedostávali?

(veřejné výsledky pro všechny "ježíšky" již 14. prosince ve 12:00)

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Soňa Jiroutová
Šetření:11. 11. 2008 - 25. 11. 2008
Počet respondentů:98
Počet otázek (max/průměr):15 / 13.22
Použité ochrany:unikátní IP
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:41,7 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.02:51
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Vážený(á),
žádáme Vás o upřímné odpovědi na následující otázky. Tento dotazník je anonymní
a vyhodnocení tohoto dotazníku bude použito pouze pro studijní účely studentů Sociální práce Pedagogické fakulty ZČU v Plzni.

Předem všem děkují za spolupráci studenti ZČU Plzeň.

Odpovědi respondentů

1. Myslíte si, že stupeň vzdělání souvisí se sklony ke kriminalitě?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše souhlasím4242,86 %42,86 %  
souhlasím2222,45 %22,45 %  
spíše nesouhlasím2020,41 %20,41 %  
nesouhlasím1111,22 %11,22 %  
nevím33,06 %3,06 %  

Graf

2. Zaznamenal (a) jste v poslední době nárůst kriminality?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano5455,1 %55,1 %  
ne3333,67 %33,67 %  
nevím1111,22 %11,22 %  

Graf

3. Pokud ano, čeho si myslíte, že se tento nárůst týkal nejvíce?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit více z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
kriminalita mládeže4367,19 %43,88 %  
násilí2945,31 %29,59 %  
korupce2031,25 %20,41 %  
krádež1726,56 %17,35 %  
narkotika1117,19 %11,22 %  
nic34,69 %3,06 %  

Graf

4. Jaký myslíte, že je důvod tohoto nárůstu?

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

...

alkohol a drogy

celková situace ve státě

Celkový stav společnosti

děti se vzhlížejí ve špatných vzorech

doba

Dostupnost, nízké tresty, sociální prostředí (zejména výchova rodičů, kteří často nemají časvěnovat se svým dětem).

malé tresty a často nedopadení pachatele

mládež nemá co dělat,respektive téměř nic ji nehrozí a ymslí si,že si může dělat co chce :(

moc brutality v mediích, hodně stresu, rychlé životní tempo...

nedostatečná péče rodičů o své děti

nedostatek pozornosti u krimilality mládeže, u ostatních asi špatná vymahatelnost spravedlnosti

Nedostatek respektu, poameričťování, kult dítěte, přílišná schovívavost ve výchově

Nemyslím si, že by šlo o nárůst. Jen se o kriminalitě více veřejně mluví.

netušim, ale kolikrát mi přijde, že se lidi nudí, tak vymýšlejí dokonce i něco takového...

nevim podle mě je doba kdy všechno nějak souvisí s psychikou a politikou a všim možnym co se ve světě děje.....

Nízké tresty

příliš benevolentní výchova

rodiče na děti nemají čas politici v čechách nemají zábrany, nehrozí jim za korupci pomalu žádné tresty

rodiče nedohlíží, liberální zákony, lidé si čím dál víc dovolují

Snadný přístup mládeže k drogám, alkoholu, nedostatečné informování mladistvých a v neposlední řadě i směšné tresty za případné trestné činy.

Stále se uvolňuje morálka lidí. Ztrácí se lidské hodnoty a pohled na svět. Lidé nemají respekt a důvod žít spořádaně.

Špatná výchova a špatná oraganizace státních orgánů a samozřejmně lhostjenost všech v okolí

špatné zákony - nízké trestní sazby,

tahle doba

u korupce: vzrůstá tolerance veřejnosti, apatie, vzhledem k neschopnosti trestat viníky už je to všem jedno a podle toho se korumpovaní chovají u mládeže: nejde o nárůst, spíše o to, že kriminalita mladistvých získává jinou podobu, útoky jsou násilnější atd.

velký vliv reklam, televize a médií

výchova

z nudy, z hecu

5. Myslíte si, že naše zákony jsou přiměřené, co se trestů týče?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne8485,71 %85,71 %  
nevím1010,2 %10,2 %  
ano44,08 %4,08 %  

Graf

6. Co byste na těchto zákonech změnil(a)?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
přísnější tresty pro závažné zločiny4344,79 %43,88 %  
sazby dle závažnosti trestného činu (za vraždu vyšší trest než za neúmyslné zabití)3738,54 %37,76 %  
rychlejší rozhodování soudů1111,46 %11,22 %  
přísnější tresty jak pro trestné činy tak přestupk11,04 %1,02 %  
zrušit tresty za dobrovolné sexuální aktivity11,04 %1,02 %  
všechny výše zmíněné11,04 %1,02 %  
změnila bych je kompletně11,04 %1,02 %  
ADEKVÁTNÍ tresty odpovídající závažnosti tr.činu11,04 %1,02 %  

Graf

7. Souhlasíte se zavedením trestu smrti?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nesouhlasím2727,55 %27,55 %  
souhlasím2424,49 %24,49 %  
spíše souhlasím1919,39 %19,39 %  
spíše nesouhlasím1515,31 %15,31 %  
nevím1313,27 %13,27 %  

Graf

8. Souhlasíte s tvrzením, že policie dělá v boji s kriminalitou maximum?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nesouhlasím4242,86 %42,86 %  
spíše nesouhlasím3333,67 %33,67 %  
nevím1414,29 %14,29 %  
spíše souhlasím99,18 %9,18 %  

Graf

9. Myslíte si, že policie má v tomto boji dostatek prostředků?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne7172,45 %72,45 %  
ano2727,55 %27,55 %  

Graf

10. Čím by se tento stav podle Vás dál zlepšit?

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

adekvátní nejen finanční ohodnocení jednotlivců, byla by to pro ně větší motivace...a ti zkušenější by neodcházeli

databáze otisků prstů, databáze DNA

finanční prostředky a kvalitnější výběr uchazečů

Kdyby byla práce policisty, policistky, dobře placená, aby se lidé o tuto práci ucházeli a nemuseli se bát posměchu za zády, že on je ta "štuba" a tím pádem by do policie nemuseli být návalově rekrutování lidé kteří nemají ani nejmenší fyzické a psychické dispozice být policistou

kdyby policajti nebyli hovada a nebylo by jim to jedno...ale to se asi jen tak nezmění

Kdyby policie přestala být sama aktivní v oblasti zločinu. Nejsou lidi a nadlidi, žádný člověk nedokáže zůstat "nadčlověkem", když ho do této pozice usadíte. Policie je prohnilá a zkažená a je to jen zločin s legální nálepkou.

kvalitnějšími a kvalifikovanějšími lidmi u policie. Vyšší motivace policistů

lehce se kritizuje, ale těžko řeší. nevím.

Lepší finanční motivací pro policisty.

lepší vybavení, kamerové systémy,...

lepšími zákony

měli by kontrolovat prodej tabáku a alkoholu mladistvým tak často jako dopravní přestupky

Např. Ohledně trestů zejména u mladistvých - okamžité tresty formou veřejně prospěšných prací. Podle zjištěného množství přechovávání, prodeje, či vyšší závažnosti...počet hodin nejen podmínky apod. Snížení věkové hranice trestní zodpovědnosti. Častější činnost a nečekané kontroly policistů na"obecně známých místech". Pomoc veřejnosti, která má bohužel svoji netečností na šíření tohoto zločinu velký podíl. Těžko však vzbudíme veřejné uvědomění:)

nevím

nevím

Nevim, nevidim do toho, mozna vetsi motivace zamestnancu

nevím.....chtělo by to více kvalitních policistů....

Občas má velké právní omezení to by chtělo doladit,

penězi (od státu), vlastní zodpovědností

podle mě by se neměli zabejvat prkotinama jako například kde kdo kdy odhazuje nedopalek nebo žvýkačku nebo dokonce kontrolovat zda kadí jaký pejsek...to se mi zdá vrchol všeho, ale podle toho to pak taky vypadá! nesnášim policii! místo aby se věnovali závažnějšim věcem radši čumí na ulici jestli náhodou jsem si neodplivla na chodník, kdybych mohla plivla bych jim do obličeje...ale to by mě pak náhodou za to taky mohli zavřít, takže radši nic xD.....

policie je v situaci, kdy je snadno napadnutelná, její slovo nemá váhu. těžko říci, čím tento stav zlepšit, jak přesvědčit veřejnost. snad nějaká kampaň, ale veřejnost stejně přesvědčí spíš nějaké výsledky policejní práce

posílením hlídek a bezpečnostních opatření jako jsou např. kamery

Právě kdyby měla policie větší pravomoci, např. v USA může policista v závažné situaci člověka, který bezprostředně ohrožuje bezpečnost, na místě zastřelit. A ne, že u nás za tento čin dostane policista podmínku a je vyhozen ze záměstnání s tím, že už nikdy nemůže být u policie.

Více finančních prostředků pro policii a přísnější psychologické testy pro policisty.

více policistů, peněz, kontroli,..

Vice pravomoci pro poradkove slozky

vyšší tresty

zvětšení trestů a zvýšení množství policistů

Zvýšení pravomocí veřejného činitele.

zvýšit rozpočet

11. Byl(a) byste pro změnu hranice trestní odpovědnosti mládeže?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano8687,76 %87,76 %  
ne1212,24 %12,24 %  

Graf

12. Jakou věkovou hranici byste navrhoval(a) vy?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
143839,18 %38,78 %  
133030,93 %30,61 %  
12 a méně1515,46 %15,31 %  
15 a více1414,43 %14,29 %  

Graf

13. Pohlaví

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena6768,37 %68,37 %  
muž 3131,63 %31,63 %  

Graf

14. Věk

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
19 - 356061,22 %61,22 %  
do 18let3434,69 %34,69 %  
36 - 5033,06 %3,06 %  
51 a více11,02 %1,02 %  

Graf

15. Zaměstnání

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
student4747,96 %47,96 %  
studentka88,16 %8,16 %  
asistentka44,08 %4,08 %  
škola33,06 %3,06 %  
student VŠ33,06 %3,06 %  
žádné22,04 %2,04 %  
projektant22,04 %2,04 %  
programátor22,04 %2,04 %  
vš učitel11,02 %1,02 %  
učitelka na mateřské dovolené11,02 %1,02 %  
ostatní odpovědi knihovnice
státní zaměstnanec
celník
učitel
student VS
student, recepční
student; obchod a marketing
student architektury
MD
Student, učitelka.
Prodavačka/Pokladní
VŠ student
pracující student
gymnazistka
VŠ ped směru, zatim brigadne v oboru
učitelka ZŠ
student SŠ
administrativní pracovnice
nezaměstnaný
obkladac
student/dpč
student-servírka
studuji
studentka SŠ
prodavačka
2525,51 %25,51 % 

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u jedné otázky.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

2. Zaznamenal (a) jste v poslední době nárůst kriminality?

 • odpověď ano:
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi krádež na otázku 3. Pokud ano, čeho si myslíte, že se tento nárůst týkal nejvíce?
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi narkotika na otázku 3. Pokud ano, čeho si myslíte, že se tento nárůst týkal nejvíce?
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi kriminalita mládeže na otázku 3. Pokud ano, čeho si myslíte, že se tento nárůst týkal nejvíce?
  • zobrazit další souvislosti
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi korupce na otázku 3. Pokud ano, čeho si myslíte, že se tento nárůst týkal nejvíce?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Myslíte si, že stupeň vzdělání souvisí se sklony ke kriminalitě?

2. Zaznamenal (a) jste v poslední době nárůst kriminality?

3. Pokud ano, čeho si myslíte, že se tento nárůst týkal nejvíce?

5. Myslíte si, že naše zákony jsou přiměřené, co se trestů týče?

6. Co byste na těchto zákonech změnil(a)?

7. Souhlasíte se zavedením trestu smrti?

8. Souhlasíte s tvrzením, že policie dělá v boji s kriminalitou maximum?

9. Myslíte si, že policie má v tomto boji dostatek prostředků?

11. Byl(a) byste pro změnu hranice trestní odpovědnosti mládeže?

12. Jakou věkovou hranici byste navrhoval(a) vy?

13. Pohlaví

14. Věk

15. Zaměstnání

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Myslíte si, že stupeň vzdělání souvisí se sklony ke kriminalitě?

2. Zaznamenal (a) jste v poslední době nárůst kriminality?

3. Pokud ano, čeho si myslíte, že se tento nárůst týkal nejvíce?

5. Myslíte si, že naše zákony jsou přiměřené, co se trestů týče?

6. Co byste na těchto zákonech změnil(a)?

7. Souhlasíte se zavedením trestu smrti?

8. Souhlasíte s tvrzením, že policie dělá v boji s kriminalitou maximum?

9. Myslíte si, že policie má v tomto boji dostatek prostředků?

11. Byl(a) byste pro změnu hranice trestní odpovědnosti mládeže?

12. Jakou věkovou hranici byste navrhoval(a) vy?

13. Pohlaví

14. Věk

15. Zaměstnání

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Citace

Jiroutová, S.Kriminalita a delikvence (výsledky průzkumu), 2008. Dostupné online na https://kriminalita-delikvence.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.