Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Kriminalita detí a mládeže

Kriminalita detí a mládeže

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Lucia Palaťková
Šetření:03. 04. 2011 - 06. 04. 2011
Počet respondentů:5
Počet otázek (max/průměr):22 / 19.6
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:nelze zjistit
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.04:02
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý deň,

dovoľujem si Vás požiadať o vyplnenie môjho dotazníka, ktorý mi poslúži k mojej práci na tému : Prevencia kriminality detí v školskom prostredí. Dotazník je anonymný.

Vopred Vám ďakujem za Vašu ochotu a Váš čas. 

Odpovědi respondentů

1. Na ktorom stupni ZŠ pôsobíte?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
druhý stupeň480 %80 %  
prvý stupeň120 %20 %  

Graf

2. Akú funkciu na škole vykonávate?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
učiteľ predmetov240 %40 %  
výchovný poradca120 %20 %  
vychovávateľ120 %20 %  
triedny učiteľ120 %20 %  

Graf

3. Dopĺňate si vzdelanie zamerané na prevenciu kriminality?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
áno360 %60 %  
nie240 %40 %  

Graf

4. Ak áno, akým spôsobom si vzdelanie dopĺňate?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
samoštúdium266,67 %40 %  
prednášky a semináre133,33 %20 %  

Graf

5. Realizuje sa na Vašej škole program, ktorý je zameraný na prevenciu kriminality?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nevím240 %40 %  
ne240 %40 %  
ano120 %20 %  

Graf

6. Ak áno, ako sa volá tento program?

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Správaj sa normálne!1100 %20 %  

Graf

7. Kto sa na tomto programe podieľa?

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
polícia1100 %20 %  

Graf

8. Podieľate sa na prevencii kriminality na škole?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano480 %80 %  
ne120 %20 %  

Graf

9. Ak áno, akým spôsobom?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
prednášky o prevencii kriminality na vyučovacej hodine266,67 %40 %  
rozhovory s deťmi133,33 %20 %  

Graf

10. Čo by bolo podľa Vás vhodné ako prevencia kriminality na škole?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
prednášky odborníkov360 %60 %  
besedy240 %40 %  

Graf

11. Konzultujú žiaci s Vami svoje problémy?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano480 %80 %  
ne120 %20 %  

Graf

12. Zaznamenali ste na Vašej škole kriminálne činy?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano480 %80 %  
ne120 %20 %  

Graf

13. Aké iné sociálno-patologické činy ste na škole zaznamenali?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
slovné nadávky360 %60 %  
fyzické útoky360 %60 %  
šikanovanie240 %40 %  
klamstvá240 %40 %  
krádeže240 %40 %  
záškoláctvo240 %40 %  
vandalizmus240 %40 %  
agresívne správanie žiaka voči učiteľovi120 %20 %  
vahráženie sa120 %20 %  
zosmiešňovanie a ponižovanie spolužiaka120 %20 %  

Graf

14. Kto sa najčastejšie takto správa?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
chlapec5100 %100 %  

Graf

15. Akým spôsobom ste sa o tomto správaní dozvedeli?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
od žiakov360 %60 %  
od žiakových rodičov240 %40 %  

Graf

16. Čo má podľa Vás najväčší vplyv na takéto správanie?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
výchovné pôsobenie v rodine120 %20 %  
kamaráti120 %20 %  
internet a on line hry120 %20 %  
pozícia dieťaťe v škole120 %20 %  
dedičnosť120 %20 %  

Graf

17. S kým konzultujete kriminálne a podobné správanie žiakov?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
s kolegami360 %60 %  
s nadriadenými120 %20 %  
s rodičmi žiaka120 %20 %  

Graf

18. Na koho sa Vaša škola obracia v prípade ak sa na škole vyskytne kriminalita?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
na políciu360 %60 %  
ÚPSVaR240 %40 %  

Graf

19. aký význam má podľa Vás fukncia sociálneho pedagóga ako koordinátora prevencie na ZŠ

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
je dôležitá360 %60 %  
je nevyhnutná240 %40 %  

Graf

20. Môže podľa Vás túto funkciu vykonávať aj iný pedagogický zamestnanec?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nic120 %20 %  
neviem120 %20 %  
nie120 %20 %  
špeciálny pedagóg120 %20 %  
vychovávateľ120 %20 %  

Graf

21. Označne prosím Vaše pohlavie:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena480 %80 %  
muž120 %20 %  

Graf

22. Aká je dĺžka Vašej pedagogickej praxe?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
0-2240 %40 %  
2-5240 %40 %  
5-10120 %20 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Tento dotazník byl vyhodnocen jako nevhodný pro úlohu DZD (s největší pravdědpodobností jej zodpovědělo příliš málo respondentů).

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Palaťková, L.Kriminalita detí a mládeže (výsledky průzkumu), 2011. Dostupné online na https://kriminalita-deti-a-mladeze.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.