Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Kriminalita mládeže a její prevence

Kriminalita mládeže a její prevence

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Martina Kaštilová
Šetření:17. 01. 2012 - 12. 02. 2012
Počet respondentů:153
Počet otázek (max/průměr):16 / 16
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:60,4 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.02:28
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý den,

  dovoluji si Vás oslovit s prosbou o vyplnění krátkého dotazníku, který se týká kriminality mládeže a její prevence. Cílem dotazníku je získat mínění o současném stavu kriminality mládeže.

Odpovědi respondentů

1. Pohlaví

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena11474,51 %74,51 %  
muž3925,49 %25,49 %  

Graf

2. Jaký je Váš věk?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
21 - 4010769,93 %69,93 %  
14 - 203120,26 %20,26 %  
41 - 60149,15 %9,15 %  
61 a výše10,65 %0,65 %  

Graf

3. Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
středoškolské - s maturitou7247,06 %47,06 %  
vysokoškolské4328,1 %28,1 %  
vyšší odborné1610,46 %10,46 %  
základní159,8 %9,8 %  
středoškolské - výuční list53,27 %3,27 %  
studuji ZŠ21,31 %1,31 %  

Graf

4. Je podle Vás problematika kriminality mládeže aktuální problém?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano14695,42 %95,42 %  
ne74,58 %4,58 %  

Graf

5. Jaký je podle Vás v posledních 10 letech vývoj počtu trestných činů mládeže?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
narůstá12783,01 %83,01 %  
neklesá ani nenarůstá1811,76 %11,76 %  
klesá85,23 %5,23 %  

Graf

6. Myslíte si, že kriminalita mládeže byla před rokem 1989 nižší než dnes?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano12682,35 %82,35 %  
ne1912,42 %12,42 %  
stejná85,23 %5,23 %  

Graf

7. Ve kterém věku podle Vás nejčastěji páchá trestnou činnost mládež?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
15 - 18 let věku13386,93 %86,93 %  
do věku 15 let2013,07 %13,07 %  

Graf

8. Jaká je podle Vás hlavní příčina kriminality mládeže?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nefungující rodinné prostředí5737,25 %37,25 %  
nevhodné trávení volného času2818,3 %18,3 %  
příslušnost mládeže k rizikovým skupinám2717,65 %17,65 %  
vliv médií, filmů, počítačových her149,15 %9,15 %  
jednání pod vlivem alkoholu a jiných drog106,54 %6,54 %  
nedostatek zodpovědnosti za své chování10,65 %0,65 %  
kombinácia viacerých spomenutých faktorov10,65 %0,65 %  
všechno předchozí10,65 %0,65 %  
všechny výše uvedené odpovědi10,65 %0,65 %  
nic10,65 %0,65 %  
jednoznačně peníze10,65 %0,65 %  
od každého trochu10,65 %0,65 %  
kombinace uvedených10,65 %0,65 %  
Vše propojené10,65 %0,65 %  
zarazeni v kolektivu a s tim i nefungujicinrodina10,65 %0,65 %  
kombinace všech výše uvedených10,65 %0,65 %  
Hlavně špatná ekonomická situace rodičů.10,65 %0,65 %  
Prolínají se tyto příčiny10,65 %0,65 %  
multifaktoriální10,65 %0,65 %  
mix všech těchto možností10,65 %0,65 %  
nerespektování soukromého vlastnictví10,65 %0,65 %  
všechny nabízené možnosti + absence morálních hodnot10,65 %0,65 %  

Graf

9. Jakého druhu trestné činnosti se podle Vás mládež nejčastěji dopouští?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
majetkové trestné činnosti (např.: krádeže) 9360,78 %60,78 %  
násilné trestné činnosti (např.: loupeže, rvačky)5233,99 %33,99 %  
mravnostní trestné činnosti (např.: znásilnění) 63,92 %3,92 %  
hospodářská trestná činnost (např.: neoprávněné držení platební karty, podvody)21,31 %1,31 %  

Graf

10. Od jakého věku by měla být mládež trestně odpovědná?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
jsem pro snížení na 14 let11474,51 %74,51 %  
jsem pro zachování (15 let)3925,49 %25,49 %  

Graf

11. Jaká je podle Vás prevence kriminality mládeže?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nedostatečná9864,05 %64,05 %  
nedokážu posoudit4730,72 %30,72 %  
dostatečná85,23 %5,23 %  

Graf

12. Jaká je podle Vás prevence kriminality mládeže ve školách?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nedostatečná10065,36 %65,36 %  
nedokážu posoudit4026,14 %26,14 %  
dostatečná138,5 %8,5 %  

Graf

13. Co má podle Vás největší vliv na prevenci kriminality mládeže?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
rodina7045,75 %45,75 %  
kamarádi, vrstevníci4730,72 %30,72 %  
zájmové a volnočasové aktivity2013,07 %13,07 %  
škola85,23 %5,23 %  
kombinace všech výše uvedených možností10,65 %0,65 %  
rodina a škola10,65 %0,65 %  
rodina a zájmové/volnočasové aktivity10,65 %0,65 %  
rodina, kamaradi10,65 %0,65 %  
Dostatečná finanční situace rodičů,aby zabezpečili možnost vyžití dětí v kolekticech,sportvních klubech a v jiné zájmové činnosti,které ovšem jsou moc drahé.10,65 %0,65 %  
nic10,65 %0,65 %  
jak u koho10,65 %0,65 %  
trestní odpovědnost plnohodnotná s dospělími, neexistuije důvod ke snížení.10,65 %0,65 %  

Graf

14. Jsou tresty za trestnou činnost mládeže podle Vás dostatečné?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne, měly by být přísnější12481,05 %81,05 %  
ano, jsou dostatečné2415,69 %15,69 %  
ne, jsou přísné příliš53,27 %3,27 %  

Graf

15. Mohou nápravná zařízení pro mládež napravit klienty tak, aby se v budoucnu nedopouštěli trestné činnosti?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne10166,01 %66,01 %  
ano5233,99 %33,99 %  

Graf

16. Myslíte si, že byla policie v odhalování kriminality mládeže před rokem 1989 úspěšnější než dnes?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nebyla úspěšnější10669,28 %69,28 %  
byla úspěšnější4730,72 %30,72 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u jedné otázky.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

2. Jaký je Váš věk?

  • odpověď 14 - 20:
    • 4.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi základní na otázku 3. Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Pohlaví

2. Jaký je Váš věk?

3. Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?

4. Je podle Vás problematika kriminality mládeže aktuální problém?

5. Jaký je podle Vás v posledních 10 letech vývoj počtu trestných činů mládeže?

6. Myslíte si, že kriminalita mládeže byla před rokem 1989 nižší než dnes?

7. Ve kterém věku podle Vás nejčastěji páchá trestnou činnost mládež?

8. Jaká je podle Vás hlavní příčina kriminality mládeže?

9. Jakého druhu trestné činnosti se podle Vás mládež nejčastěji dopouští?

10. Od jakého věku by měla být mládež trestně odpovědná?

11. Jaká je podle Vás prevence kriminality mládeže?

12. Jaká je podle Vás prevence kriminality mládeže ve školách?

13. Co má podle Vás největší vliv na prevenci kriminality mládeže?

14. Jsou tresty za trestnou činnost mládeže podle Vás dostatečné?

15. Mohou nápravná zařízení pro mládež napravit klienty tak, aby se v budoucnu nedopouštěli trestné činnosti?

16. Myslíte si, že byla policie v odhalování kriminality mládeže před rokem 1989 úspěšnější než dnes?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Pohlaví

2. Jaký je Váš věk?

3. Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?

4. Je podle Vás problematika kriminality mládeže aktuální problém?

5. Jaký je podle Vás v posledních 10 letech vývoj počtu trestných činů mládeže?

6. Myslíte si, že kriminalita mládeže byla před rokem 1989 nižší než dnes?

7. Ve kterém věku podle Vás nejčastěji páchá trestnou činnost mládež?

8. Jaká je podle Vás hlavní příčina kriminality mládeže?

9. Jakého druhu trestné činnosti se podle Vás mládež nejčastěji dopouští?

10. Od jakého věku by měla být mládež trestně odpovědná?

11. Jaká je podle Vás prevence kriminality mládeže?

12. Jaká je podle Vás prevence kriminality mládeže ve školách?

13. Co má podle Vás největší vliv na prevenci kriminality mládeže?

14. Jsou tresty za trestnou činnost mládeže podle Vás dostatečné?

15. Mohou nápravná zařízení pro mládež napravit klienty tak, aby se v budoucnu nedopouštěli trestné činnosti?

16. Myslíte si, že byla policie v odhalování kriminality mládeže před rokem 1989 úspěšnější než dnes?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Kaštilová, M.Kriminalita mládeže a její prevence (výsledky průzkumu), 2012. Dostupné online na https://kriminalita-mladeze-a-jeji-p.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.