Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Kriminalita mládeže ve městě a na venkově

Kriminalita mládeže ve městě a na venkově

Dopis Ježíškovi - Vánoční dárky 2023
Jaké dárky Vám udělají pod stromečkem radost a jaké byste radši nedostávali?

(veřejné výsledky pro všechny "ježíšky" již 14. prosince ve 12:00)

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Jitka Srpová
Šetření:01. 05. 2010 - 01. 05. 2010
Počet respondentů:8
Počet otázek (max/průměr):16 / 10.63
Použité ochrany:unikátní IP
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:nelze zjistit
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.01:52
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Ráda bych požádala o vyplnění krátkého dotazníku týkající se Vašeho názoru a Vašich zkušeností s kriminalitou páchanou mladistvými.

Odpovědi respondentů

1. Jste žena / muž?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena450 %50 %  
muž450 %50 %  

Graf

2. Jaký je Váš věk?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
20 - 30562,5 %62,5 %  
do 15 let112,5 %12,5 %  
15 - 20112,5 %12,5 %  
30 - 50112,5 %12,5 %  

Graf

3. Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
středoškolské úplné337,5 %37,5 %  
základní337,5 %37,5 %  
vysokoškolské225 %25 %  

Graf

4. Kde jste vyrůstal(a)?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [ve městěotázka č. 5, na venkověotázka č. 10].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
na venkově450 %50 %  
ve městě450 %50 %  

Graf

5. (M)Myslíte si, že je aktuálně potřeba řešit problematiku kriminality mládeže?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše ano250 %25 %  
rozhodně ne125 %12,5 %  
rozhodně ano125 %12,5 %  

Graf

6. (M) Setkal(a) jste se ve svém okolí s mládeží páchající prohřešky proti společnosti?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano, ale pouze vyjímečně4100 %50 %  

Graf

7. (M) V čem vidíte hlavní příčiny takto se chovající mládeže?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nedostatek jiných volnočasových aktivit375 %37,5 %  
nefungující rodinné prostředí250 %25 %  
příslušnost mládeže k různým "pouličním" skupinám250 %25 %  
jednání pod vlivem omamných látek (alkoholu, drog)250 %25 %  
jiné125 %12,5 %  
vliv médií, filmů a PC her125 %12,5 %  

Graf

8. (M) V období věku do 20 let jsem páchal (páchám) prohřešky proti společnosti.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [ano, častootázka č. 9, ano, ale jen vyjímečněotázka č. 9, ne, vůbecotázka č. 15, nevzpomínám siotázka č. 15].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne, vůbec250 %25 %  
nevzpomínám si125 %12,5 %  
ano, ale jen vyjímečně125 %12,5 %  

Graf

9. (M) Hlavním důvodem, proč jsem tak činil (činím), byl (je)..

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nedostatek jiných volnočasových aktivit1100 %12,5 %  

Graf

10. (V)Myslíte si, že je aktuálně potřeba řešit problematiku kriminality mládeže?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
rozhodně ano250 %25 %  
spíše ano125 %12,5 %  
nevím125 %12,5 %  

Graf

11. (V) Setkal(a) jste se ve svém okolí s mládeží páchající prohřešky proti společnosti?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano, ale pouze vyjímečně250 %25 %  
ne, nesetkal125 %12,5 %  
ano, často125 %12,5 %  

Graf

12. (V) V čem vidíte hlavní příčiny takto se chovající mládeže?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nefungující rodinné prostředí375 %37,5 %  
příslušnost mládeže k různým "pouličním" skupinám375 %37,5 %  
nedostatek jiných volnočasových aktivit250 %25 %  
vliv médií, filmů a PC her250 %25 %  
jednání pod vlivem omamných látek (alkoholu, drog)250 %25 %  
jiné125 %12,5 %  

Graf

13. (V) V období věku do 20 let jsem páchal (páchám) prohřešky proti společnosti.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nevzpomínám si250 %25 %  
ne, vůbec250 %25 %  

Graf

14. (V) Hlavním důvodem, proč jsem tak činil (činím), byl (je)..

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
jiné375 %37,5 %  
jednání pod vlivem omamných látek (alkoholu, drog)125 %12,5 %  

Graf

15. Myslím si, že by měla být v této oblasti větší prevence.

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
souhlasím337,5 %37,5 %  
spíše souhlasím225 %25 %  
nesouhlasím112,5 %12,5 %  
nevím112,5 %12,5 %  
spíše nesouhlasím112,5 %12,5 %  

Graf

16. Prevence by měla být následovná:

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nevim225 %25 %  
důraznější výchova112,5 %12,5 %  
U důchodců.112,5 %12,5 %  
nic konkrétního mě nenapadá112,5 %12,5 %  
??112,5 %12,5 %  
komplexní112,5 %12,5 %  
řezat a řezat112,5 %12,5 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Tento dotazník byl vyhodnocen jako nevhodný pro úlohu DZD (s největší pravdědpodobností jej zodpovědělo příliš málo respondentů).

Citace

Srpová, J.Kriminalita mládeže ve městě a na venkově (výsledky průzkumu), 2010. Dostupné online na https://kriminalita-mladeze-ve-meste-a-na-venkove.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.