Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Kriminalita mládeže

Kriminalita mládeže

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Tomáš Bláha
Šetření:06. 12. 2009 - 12. 12. 2009
Počet respondentů:47
Počet otázek (max/průměr):15 / 13.15
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:51,6 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.04:15
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Užití dotazníku je pro seminární práci!!

Odpovědi respondentů

1. Setkali jste se někdy s kriminalitou mádeže? (ukradená bonbón není považován za kriminalitu)

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Anootázka č. 2, Neotázka č. 3, Nevímotázka č. 3].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano3470,83 %72,34 %  
Ne816,67 %17,02 %  
Nevím714,58 %14,89 %  

Graf

2. Pokud jste odpověděli na otázku 1 Ano, tak kde jste se s kriminalitou mládeže setkali? (Město nad 5000 obyvatel, Sídlo do 5000 obyvatel)

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Město2781,82 %57,45 %  
Sídlo412,12 %8,51 %  
Venkov26,06 %4,26 %  

Graf

3. Byl/a jste někdy v pozici mladistvého, který spáchal kriminální činost? (ukradený bonbón se nepočítá)

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Neotázka č. 6, Anootázka č. 4].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne4185,42 %87,23 %  
Ano714,58 %14,89 %  

Graf

4. Pokud jste spáchal/a trestný čin jako mladiství, tak z jakého důvodu?

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
z mladické nerozvážnosti114,29 %2,13 %  
kvůli kamarádům114,29 %2,13 %  
nuda114,29 %2,13 %  
nelegální užívání počítačových programů, stahování114,29 %2,13 %  
hloupost114,29 %2,13 %  
jen tak114,29 %2,13 %  
adrenalin114,29 %2,13 %  

Graf

5. Pokud jste spáchali trestný čin jako mladiství, byli jste chyceni? (i třeba jen rodiči)

Nepovinná otázka, respondent se mohl rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne571,43 %10,64 %  
ano228,57 %4,26 %  

Graf

6. Stal/a jste se někdy obětí kriminality mládeže?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne3981,25 %82,98 %  
ano510,42 %10,64 %  
nevím48,33 %8,51 %  

Graf

7. Myslíte si, že kriminalita mládeže před 20 lety byla nižší než dnes?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano3572,92 %74,47 %  
Ne714,58 %14,89 %  
Byla stejná jako dnes612,5 %12,77 %  

Graf

8. Myslíte si, že byla policie úspěšnější v odhalování kriminality mládeže před 20lety než dnes?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Spíš Ne2143,75 %44,68 %  
Stejně úspěšná1020,83 %21,28 %  
Spíš Ano714,58 %14,89 %  
Rozhodně Ne510,42 %10,64 %  
Určitě Ano510,42 %10,64 %  

Graf

9. Je větší kriminalita mládeže na venkově (sídlo do 5000 obyvatel)?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne3981,25 %82,98 %  
Stejná jako ve Městě48,33 %8,51 %  
Stejná36,25 %6,38 %  
Ano24,17 %4,26 %  

Graf

10. Kriminalita mládeže se odhalí spíš?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
v Sídle (do 5000 obyvatel)3266,67 %68,09 %  
na Venkově (do 5000 obyvatel)816,67 %17,02 %  
ve Městě (nad 5000 obyvatel)816,67 %17,02 %  

Graf

11. Jak byste řešili mladistvou kriminalitu?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

-

........................

Apeloval bych na rodiče, aby nedovolili dětem sledovat TV programi, filmy, seriály, s kriminální tématikou a hlídali je co sledují na internetu a co hrají za hry na PC.

Konzultace s rodici, psychologem..... na zaklade vysledku urceni podobu trestu...napravne zarizeni atd....zalezelo by i na delikvenci.

kvalitnější výchovou

Líbí se mi to tak, jak je to v zákonech nastavené.

Minimálně snížením věkové hranice klidně na 13 let. V některých státech dokonce individuálně na základě psychologů posuzují i u mnohem mladších mladistvých,zda si plně uvědomovaly toho,co dělají a pokud ano,tak postavily některé mnohem mladší před soud a soudily je za stejných podmínek jako dospělé.Rozhodně stávající právní úprava mladistvých je absolutně měkká.

Myslím, že kriminalitě mládeže by se mělo spíše předcházet dobrým rodinným zázemím, výchovou a vzděláním. Kriminální činnost, podle mého názoru, spíše spáchá mladistvý, kterému se rodiče nevěnují, nebo ten, který si vlastně myslí, že nedělá nic špatného. Výsledná kriminální činnost může být pak jen snahou upozornit sám na sebe. Jinak nejsem ani proti snížení věkové hranice mládeže při trestné činnosti.

nalískat a zaměstnat

neviem

nevím

nevím

nevím

Osobním vzorem, vzorem bez jakékoliv kriminality, jakéhokoliv násilí

otázkou není řešení, ale prevence, řešení si myslím je dostatečné

pasťák

Posunout věkovou hranici do vzetí do vězení !

Potrestáním i rodičů. Nebo alespoň zkoumáním vztahů mezi rodiči a dětmi...

prací!

prevence, ale mladistvá kriminilita jako každá jiná bude vždy ve svobodé zemi přítomna

prevencí, větší množství aktivit pro mládež

Primárně je to záležitost rodičů mladého delikventa, který se má snažit podobným věcem zabránit. Sekundárně jistou prevencí na škole. Mezipředmětovým podsováním alespoň elementárního etického kodexu a zmíněním event. následků trestných činů.

Přidala bych učitelům na mzdě.

rodina

Rozhovorem. Snažil bych se pochopit, proč to udělal. Záleží to taky na na konkrétním případu.

Snížení hranice trestní odpovědnosti, odpovědnost rodičů.

snížení věkové hranice trestní odpovědnosti

snížení věkové hranice, větší využívání alternativních trestů - cílem by nemělo dávat děti hned do vězení..mluvíme tady o dětech a hromada z nich pokud si spálí prsty tak sou schopni se z toho poučit... prevence...hlavně prevence..eg přednášky na základních a středních školách donutit děti k větší aktivitě..sport, intelektuální aktivita atd..totiž spousta kriminality vzniká jen z úmyslem zaplnit čas, Druhej důvod, kterej vidím je frejeřina...s tím se jen těžko dá něco dělat, protože každá věková vrstva má i svoje návyky, zvyky a obyčeje...dá se to ale souvislou a stymulovanou, dlouhodobou prací toto myšlení pozměnit...neříkám změnit úplně, ale určitě jde ho nasměrovat jiným směrem. Velkým záporem sice jsou náklady, at už na plánování jednoného postupu školství, tak realizace.. Další důvod je fakt, že hromada tadytěch dětí pochází z rodin, které nefungují. Odtud by měla fungovat lepší spolupráce úřadů s rodinami - pomáhat s radami, kulturním vyžitím, dalším alternativním vzděláním. Umět otypovat a předcházet rizikovým čtvrtím a o to víc tam zaměrit svojí pozornost.. Hromada takovej dětí začne ani sama neví jak ....naším cílem by mělo být ukázání jiné cesty...že to není zakletej kruh, ale že se z něj dá vylést. tak ve 2 ráno už Juana nic jinýho nenapadá :D

snížením věkové hranice odpovědnosti a spřísněním trestů

stejně jako u dospělých

tak, jak se řeš doteď

tělesné tresty do krve a zavřít do basy a tlouct a tlouct

Těžko říct, každý případ je jiný.

Trestní a hmotná odpovědnost od co nejnižšího věku. Výchova rodičů. Sprejerům bych dala vše zaplatit a vlastnoručně opravit.

trestní postih

TVRDĚ

tvrdými postihy

veřejně prospěšné práce...preventivnmí programy na školách.....snížení známky z chování

Větší tresty a znovu zavedení trestu smrti.

vězení pro mladistvé

věžení

Všechno závisí na rodičích. Tak třeba říkat rodičům, že ve školce a na základní škole budou něco jako kurzy, semináře nebo přednášky co to je dětská kriminalita atd. Dětem se to dá vtípit celkem snadno, ale pokud je k dodržování nevedou nijak ani rodiče nebo jejich nejbližší okolí, tak pak se s tím dá obtížně něco dělat. Jak bývá občas v nějakejch americkejch filmech, že do školy chodí povídat policajti, detektivové atd, to já jsem nikdy nezažil a věřím, že se něco takovýho na školách ani nepraktikuje.

Vždy s osobním klidem a mírem, harmonií, láskou a všelidskou blažeností a pravdou.

zavedla bych tresty i pro mladší 15 let

Zpřísnění hranice od kdy je dítě trestáno.

zvýšil prestiž a platy školských pracovníků

Zvýšit prevenci a ukázat mladistvím důsledky jejich případného jednání.

12. Váš věk

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
22-301837,5 %38,3 %  
21-301225 %25,53 %  
16-21816,67 %17,02 %  
31-40612,5 %12,77 %  
41-5036,25 %6,38 %  
11-2012,08 %2,13 %  

Graf

13. Pohlaví

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Žena3368,75 %70,21 %  
Muž1531,25 %31,91 %  

Graf

14. Větší část života bydlím?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ve Městě (nad 5000 obyvatel)3777,08 %78,72 %  
v Sídle (do 5000 obyvatel)816,67 %17,02 %  
na Venkově (do 5000 obyvatel)36,25 %6,38 %  

Graf

15. Zajímá Vás vyhodnocení tohoto dotazníku?

Nepovinná otázka, respondent se mohl rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano3272,73 %68,09 %  
ne1227,27 %25,53 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Tento dotazník byl vyhodnocen jako nevhodný pro úlohu DZD (s největší pravdědpodobností jej zodpovědělo příliš málo respondentů).

Citace

Bláha, T.Kriminalita mládeže (výsledky průzkumu), 2009. Dostupné online na https://kriminalita-mladeze.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.