Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Kriminalita mladistvých a její příčiny

Kriminalita mladistvých a její příčiny

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Tereza Lukešová
Šetření:02. 03. 2015 - 10. 03. 2015
Počet respondentů:210
Počet otázek (max/průměr):14 / 13.19
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:60,1 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.06:49
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-3 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý den,

jsem studentkou oboru Bezpečnostně právní činnost na Vysoké škole evropských a regionálních studií. Ráda bych Vás poprosila o vyplnění dotazníku, který je zcela anonymní a věnuje se tématu: „kriminalita mladistvých a její příčiny v ČR a ve Středočeském kraji“.

Předem Vám moc děkuji za Váš čas a ochotu.

Odpovědi respondentů

1. Jakého jste pohlaví?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ŽENA13564,29 %64,29 %  
MUŽ7535,71 %35,71 %  

Graf

2. Kolik Vám je let?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
18-2910148,1 %48,1 %  
30-546832,38 %32,38 %  
15-172712,86 %12,86 %  
55 a víc146,67 %6,67 %  

Graf

3. Odkud pocházíte?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Středočeský kraj13262,86 %62,86 %  
ostatní kraje + hl. m. Praha7837,14 %37,14 %  

Graf

4. Spáchali jste vy sami jako mladiství (15 až 18 roků věku) trestný čin?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
NE17181,43 %81,43 %  
ANO3918,57 %18,57 %  

Graf

5. Pokud ano, z jakého důvodu? (pokud ne, neodpovídáte)

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Na popud kamarádů1947,5 %9,05 %  
Kvůli penězům820 %3,81 %  
Kvůli potřebě drog nebo alkoholu717,5 %3,33 %  
Kvůli adrenalinu37,5 %1,43 %  
Z nudy25 %0,95 %  
Zadny jsem neprovedla12,5 %0,48 %  

Graf

6. Jaké jsou podle Vás největší příčiny kriminality mladistvých? (přiřaďte k možnostem číslice 1 až 9, kdy jedna je nevíce a devět nejméně-ke každé odpovědi dávejte prosím pouze jedno číslo)

Povinná otázka, respondent musel u každé z nabízených odpovědí určit jedinečné pořadí.

OdpověďPrůměrné pořadíRozptyl
Nefungující rodinné prostředí2.55.002
Nefungující školní prostředí4.9815.438
Vliv médií, filmů a počítačových her5.2335.169
Nevhodné trávení volného času4.2483.139
Začlenění do špatné vrstevnické party3.6433.734
Peníze5.5864.281
Alkohol a jiné omamné a psychotropní látky4.7055.113
Etnický původ6.8575.389
Psychická či duševní porucha7.2485.091

Graf

7. Jakých druhů trestné činnosti se podle Vás mladiství nejčastěji dopouští? (přiřaďte k možnostem číslice 1 až 5, když jedna je nevíce a pět nejméně- ke každé odpovědi dávejte prosím pouze jedno číslo)

Povinná otázka, respondent musel u každé z nabízených odpovědí určit jedinečné pořadí.

OdpověďPrůměrné pořadíRozptyl
Majetkové trestné činnosti21.438
Drogové trestné činnosti2.2241.107
Násilné trestné činnosti2.8050.986
Mravnostní trestné činnosti3.3711.062
Jiné4.61.069

Graf

8. Jaký si myslíte, že je vývoj počtu provinění spáchaných mladistvými?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Narůstá16578,57 %78,57 %  
Je stabilní3818,1 %18,1 %  
Klesá73,33 %3,33 %  

Graf

9. Jsou tresty podle Vás ukládané mladistvým dostatečné?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne, měly by být přísnější15171,9 %71,9 %  
Nedokážu posoudit4119,52 %19,52 %  
Ano, jsou dostatečné178,1 %8,1 %  
Ne, jsou moc přísné10,48 %0,48 %  

Graf

10. Myslíte si, že nápravná zařízení zajistí, že mladistvý nebude v budoucnosti páchat trestnou činnost?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
NE18789,05 %89,05 %  
ANO2310,95 %10,95 %  

Graf

11. Jaká je podle Vás prevence kriminality mladistvých v ČR?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Nedostatečná14970,95 %70,95 %  
Nedokážu posoudit4420,95 %20,95 %  
Dostatečná178,1 %8,1 %  

Graf

12. Co podle Vás může nejvíce (v kladném slova smyslu) ovlivnit výchovu dítěte, jako prevence před pácháním kriminality? (přiřaďte k možnostem číslice 1 až 6, kdy jedna je nevíce a šest nejméně ke každé odpovědi dávejte prosím pouze jedno číslo)

Povinná otázka, respondent musel u každé z nabízených odpovědí určit jedinečné pořadí.

OdpověďPrůměrné pořadíRozptyl
Rodina1.5671.541
Škola3.2761.133
Zájmové a volnočasové aktivity2.9761.071
Vrstevnická parta2.891.44
Média4.6191.017
Jiné5.6710.897

Graf

13. Se zákazem zveřejňování informací z řízení, vedeném proti mladistvému pachateli:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Spíše nesouhlasím9143,33 %43,33 %  
Spíše souhlasím6631,43 %31,43 %  
Rozhodně nesouhlasím3717,62 %17,62 %  
Rozhodně souhlasím167,62 %7,62 %  

Graf

14. Jaké opatření, které by snížilo kriminalitu mladistvých, byste navrhoval(a)?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Zpřísnit tresty13664,76 %64,76 %  
Více se zaměřit na záškoláctví9746,19 %46,19 %  
Více policejních hlídek9344,29 %44,29 %  
Začlenění dětí z etnických menšin do společnosti7033,33 %33,33 %  
přísnější tresty více se zabývat záškoláctvím začlenit děti z etnických menšin 10,48 %0,48 %  
přísnější tresty pro pachatele, zveřejnění informací o pachateli a trvalý zápis v jeho trestním rejstříku, přísné postihy i pro odpovědné osoby, které měly nad výchovou mladistvého dohlížet - rodiče, vychovatele, pěstouny, aby bylo motivováno i rodinné prostředí mladistvého10,48 %0,48 %  
nevím10,48 %0,48 %  
zrusit automaty a limitivat drogy co nejvice...10,48 %0,48 %  
atraktivní volnočasové aktivity10,48 %0,48 %  
zakázat herní automaty a snížit přístup k drogám10,48 %0,48 %  
Podpora volnočasových aktivit na menších městech10,48 %0,48 %  
Více programů a volnočasových aktivit. Společnost by měla věnovat náctiletým více pozornosti a zajímat se o jejich aktivity. 10,48 %0,48 %  
veřejné upozorňování na jejich činnost10,48 %0,48 %  
lepší výchova rodičů 10,48 %0,48 %  
kontrola v problemovych rodinach, tresty formou fyzicke prace, respektive prace v nemocnicich, ustavech, na ulici ...., 10,48 %0,48 %  
Zvýšit informovanost o následcích delikventního chování.10,48 %0,48 %  
Aby rodiče měli více času na své děti10,48 %0,48 %  
větší pravomoc policie10,48 %0,48 %  
škola hrou10,48 %0,48 %  
zrušit automaty10,48 %0,48 %  
zaměření se na prevenci, na působení na rodiče, aby své děti vedli k všestrannému rozvoji, sportu10,48 %0,48 %  
více sexu10,48 %0,48 %  
prevence, školní akce typu team building10,48 %0,48 %  
snížení hranice trestní odpovědnosti + adekvátní tresty, nebo možnost posuzování a řešení případu od případu-možnost soudit mladistvého jako dospělého10,48 %0,48 %  
če nemají čas na své dstyl života,nyní je uspěchaná doba-rodiče nemají čas na své děti,kroužky pro děti,které by byly z finančního hlediska možné pro všechny ,zákaz počítačových her s násilím 10,48 %0,48 %  
zakázat automaty10,48 %0,48 %  
zrušení počít. her s násilím,cenzurovat pořady a pohádky pro děti - často jsou násilné a sprosté10,48 %0,48 %  
Zpřísnit tresty a postihy pro rodiče, kteří nemají čas se svým dětem věnovat. Myslím, že největší vinu na chování dítěte má rodič. I když znám případy, kdy rodič byl vzorný a dítě se stejně chytlo nějaké party. Ale v dospělosti se to zase srovnalo.10,48 %0,48 %  
snaha rodiny a školy podpořit zájmy dítěte10,48 %0,48 %  
zajistit dětmi akceptovatelné a finančně dostupné alternativy trávení volného času10,48 %0,48 %  
změny v systému trestního zákona10,48 %0,48 %  
více času s rodiči a prarodiči10,48 %0,48 %  
Mimoškolní aktivita- sport, zájmové kroužky10,48 %0,48 %  
a cigany bych klidne "diskriminovala" a davala jim tresty jeste dvakrat takovy10,48 %0,48 %  
rodiče by měli najít pro dítě smysluplnou náplň volného času, vést ho k práci (např začleňováním do domácích prací)10,48 %0,48 %  
nabízet rodičům zdarma kurzy výchovy10,48 %0,48 %  
podpora rodiny a volnočasových aktivit10,48 %0,48 %  
Zaměřit se na upevnění rodinných vztahů, rodinná terapie. Stát by měl podporovat více rodiny, aby rodiče měli na své děti skutečně čas.10,48 %0,48 %  
odpovědnost rodičů za chování mladistvých10,48 %0,48 %  
Koničky, aktivity ve volnu, zapojení do projektů10,48 %0,48 %  
lepší vymahatelnost práva10,48 %0,48 %  
Zájmová činnost, více času s rodinou10,48 %0,48 %  
zlepšit komunikaci s mladistvými10,48 %0,48 %  
zaměřit se na rodiče, kteří by měli dítěti jít příkladem a take se zaměřit na volnočasové aktivity ditěte10,48 %0,48 %  
prevence ve školách, např. různé diskuze10,48 %0,48 %  
Aby se rodiče více věnovali dětem10,48 %0,48 %  
POVINNÁ ŠKOLNÍ DOCHÁZKA DO 18 LET10,48 %0,48 %  
POVINNÁ VOJNA10,48 %0,48 %  
kluby pro náctiletý10,48 %0,48 %  
Láska10,48 %0,48 %  
zveřejňovat "prohřešky" a následné tresty10,48 %0,48 %  
přísnější sociální systém a dozor10,48 %0,48 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u jedné otázky.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

4. Spáchali jste vy sami jako mladiství (15 až 18 roků věku) trestný čin?

  • odpověď ANO:
    • 5.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi Na popud kamarádů na otázku 5. Pokud ano, z jakého důvodu? (pokud ne, neodpovídáte)

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Jakého jste pohlaví?

2. Kolik Vám je let?

3. Odkud pocházíte?

4. Spáchali jste vy sami jako mladiství (15 až 18 roků věku) trestný čin?

5. Pokud ano, z jakého důvodu? (pokud ne, neodpovídáte)

6. Jaké jsou podle Vás největší příčiny kriminality mladistvých? (přiřaďte k možnostem číslice 1 až 9, kdy jedna je nevíce a devět nejméně-ke každé odpovědi dávejte prosím pouze jedno číslo)

7. Jakých druhů trestné činnosti se podle Vás mladiství nejčastěji dopouští? (přiřaďte k možnostem číslice 1 až 5, když jedna je nevíce a pět nejméně- ke každé odpovědi dávejte prosím pouze jedno číslo)

8. Jaký si myslíte, že je vývoj počtu provinění spáchaných mladistvými?

9. Jsou tresty podle Vás ukládané mladistvým dostatečné?

10. Myslíte si, že nápravná zařízení zajistí, že mladistvý nebude v budoucnosti páchat trestnou činnost?

11. Jaká je podle Vás prevence kriminality mladistvých v ČR?

12. Co podle Vás může nejvíce (v kladném slova smyslu) ovlivnit výchovu dítěte, jako prevence před pácháním kriminality? (přiřaďte k možnostem číslice 1 až 6, kdy jedna je nevíce a šest nejméně ke každé odpovědi dávejte prosím pouze jedno číslo)

13. Se zákazem zveřejňování informací z řízení, vedeném proti mladistvému pachateli:

14. Jaké opatření, které by snížilo kriminalitu mladistvých, byste navrhoval(a)?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Jakého jste pohlaví?

2. Kolik Vám je let?

3. Odkud pocházíte?

4. Spáchali jste vy sami jako mladiství (15 až 18 roků věku) trestný čin?

5. Pokud ano, z jakého důvodu? (pokud ne, neodpovídáte)

6. Jaké jsou podle Vás největší příčiny kriminality mladistvých? (přiřaďte k možnostem číslice 1 až 9, kdy jedna je nevíce a devět nejméně-ke každé odpovědi dávejte prosím pouze jedno číslo)

7. Jakých druhů trestné činnosti se podle Vás mladiství nejčastěji dopouští? (přiřaďte k možnostem číslice 1 až 5, když jedna je nevíce a pět nejméně- ke každé odpovědi dávejte prosím pouze jedno číslo)

8. Jaký si myslíte, že je vývoj počtu provinění spáchaných mladistvými?

9. Jsou tresty podle Vás ukládané mladistvým dostatečné?

10. Myslíte si, že nápravná zařízení zajistí, že mladistvý nebude v budoucnosti páchat trestnou činnost?

11. Jaká je podle Vás prevence kriminality mladistvých v ČR?

12. Co podle Vás může nejvíce (v kladném slova smyslu) ovlivnit výchovu dítěte, jako prevence před pácháním kriminality? (přiřaďte k možnostem číslice 1 až 6, kdy jedna je nevíce a šest nejméně ke každé odpovědi dávejte prosím pouze jedno číslo)

13. Se zákazem zveřejňování informací z řízení, vedeném proti mladistvému pachateli:

14. Jaké opatření, které by snížilo kriminalitu mladistvých, byste navrhoval(a)?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Lukešová, T.Kriminalita mladistvých a její příčiny (výsledky průzkumu), 2015. Dostupné online na https://kriminalita-mladistvych-a-pr.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.