Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Kriminalita na Příbramsku a její řešení

Kriminalita na Příbramsku a její řešení

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Jana Zouharová
Šetření:28. 02. 2011 - 31. 03. 2011
Počet respondentů:91
Počet otázek (max/průměr):15 / 15
Použité ochrany:unikátní IP
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:81,5 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.02:21
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

I když se kriminalita na Příbramsku snižuje (podle některých médií a policie), lidé si mohou myslet něco jiného. Zajímá mě, jak lidé v Příbrami vnímají své okolí a kriminalitu okoli nich. Jak by reagovali na zřízení neziskové organizace, která by řešila prevenci kriminality na Příbramsku a také by se zabývala již vzniklou kriminalitou. Na základě odpovědí na tento dotazník bych ráda vypracovala návrh na neziskovou organizaci, která by se snažila kriminalitu snižovat (pomáhat státním orgánům).

 

 

Odpovědi respondentů

1. Pohlaví

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena5459,34 %59,34 %  
muž3740,66 %40,66 %  

Graf

2. Věk

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
22-263032,97 %32,97 %  
15-212426,37 %26,37 %  
37 a více let2021,98 %21,98 %  
27-361718,68 %18,68 %  

Graf

3. Jste přímo z Příbrami?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano3538,46 %38,46 %  
ne, ale bydlím poblíž Příbrami2830,77 %30,77 %  
ne2830,77 %30,77 %  

Graf

4. Zaznamenali jste v posledních dvou letech pokles kriminality na Příbramsku?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne7279,12 %79,12 %  
ano1920,88 %20,88 %  

Graf

5. Myslíte si, že je kriminalita na Příbramsku vysoká?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano6672,53 %72,53 %  
ne2527,47 %27,47 %  

Graf

6. Byl/a jste někdy obětí trestného činu?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne5257,14 %57,14 %  
ano3942,86 %42,86 %  

Graf

7. Pokud jste byl/a někdy obětí trestného činu, před jakou dobou?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nebyl/a jsem obětí trestného činu5156,04 %56,04 %  
před více než dvěma roky1819,78 %19,78 %  
před méně než rokem1415,38 %15,38 %  
před více než rokem, ale ne více než 2 roky88,79 %8,79 %  

Graf

8. Byl někdo z Vaší rodiny obětí trestného činu?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne5257,14 %57,14 %  
ano3942,86 %42,86 %  

Graf

9. Pokud byl někdo z Vaší rodiny obětí trestného činu, před jakou dobou?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nebyl/a jsme obětí trestného činu5156,04 %56,04 %  
před více než dvěma roky2123,08 %23,08 %  
před méně než rokem1213,19 %13,19 %  
před více než rokem, ale ne více jak dvěma roky77,69 %7,69 %  

Graf

10. Znáte někoho drogově závislého?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano, ale jen od vidění3336,26 %36,26 %  
ne, neznám nikoho takového ani od vidění2527,47 %27,47 %  
znám takových lidí víc2224,18 %24,18 %  
ano, je to známý1112,09 %12,09 %  

Graf

11. Myslíte si, že by bylo dobré zřídit na Příbramsku neziskovou organizaci, která by se snažila o prevenci kriminality na Příbramsku? Snažila by se o snížení kriminality za pomocí státních orgánů.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano7582,42 %82,42 %  
ne1617,58 %17,58 %  

Graf

12. Byl/a byste pro zřízení neziskové organizace, která by se snažila pomoci lidem, kteří se těžko začleňují do pracovního procesu (nemohou najít práci, jsou v hmotné nouzi)?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano7582,42 %82,42 %  
ne1617,58 %17,58 %  

Graf

13. Myslíte si, že lidé vracející se z výkonu trestu se napraví?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne7885,71 %85,71 %  
ano77,69 %7,69 %  
myslím si, že je to individuální66,59 %6,59 %  

Graf

14. Vadilo by Vám za Příbramí zařízení pomáhající drogově závislým?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne6975,82 %75,82 %  
ano2224,18 %24,18 %  

Graf

15. Znáte někoho ze svého okolí, kdo potřebuje pomoci najít práci? Kdo déle nemůže najít práci?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano6773,63 %73,63 %  
ne2426,37 %26,37 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 4 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

6. Byl/a jste někdy obětí trestného činu?

 • odpověď ano:
  • 2.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi před více než dvěma roky na otázku 7. Pokud jste byl/a někdy obětí trestného činu, před jakou dobou?
  • 2.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi před méně než rokem na otázku 7. Pokud jste byl/a někdy obětí trestného činu, před jakou dobou?
 • odpověď ne:
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi nebyl/a jsem obětí trestného činu na otázku 7. Pokud jste byl/a někdy obětí trestného činu, před jakou dobou?

7. Pokud jste byl/a někdy obětí trestného činu, před jakou dobou?

 • odpověď nebyl/a jsem obětí trestného činu:
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi ne na otázku 6. Byl/a jste někdy obětí trestného činu?

8. Byl někdo z Vaší rodiny obětí trestného činu?

 • odpověď ano:
  • 2.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi před méně než rokem na otázku 9. Pokud byl někdo z Vaší rodiny obětí trestného činu, před jakou dobou?
  • 2.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi před více než dvěma roky na otázku 9. Pokud byl někdo z Vaší rodiny obětí trestného činu, před jakou dobou?
  • 2.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi před méně než rokem na otázku 7. Pokud jste byl/a někdy obětí trestného činu, před jakou dobou?
 • odpověď ne:
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi nebyl/a jsme obětí trestného činu na otázku 9. Pokud byl někdo z Vaší rodiny obětí trestného činu, před jakou dobou?

9. Pokud byl někdo z Vaší rodiny obětí trestného činu, před jakou dobou?

 • odpověď nebyl/a jsme obětí trestného činu:
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi ne na otázku 8. Byl někdo z Vaší rodiny obětí trestného činu?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Pohlaví

2. Věk

3. Jste přímo z Příbrami?

4. Zaznamenali jste v posledních dvou letech pokles kriminality na Příbramsku?

5. Myslíte si, že je kriminalita na Příbramsku vysoká?

6. Byl/a jste někdy obětí trestného činu?

7. Pokud jste byl/a někdy obětí trestného činu, před jakou dobou?

8. Byl někdo z Vaší rodiny obětí trestného činu?

9. Pokud byl někdo z Vaší rodiny obětí trestného činu, před jakou dobou?

10. Znáte někoho drogově závislého?

11. Myslíte si, že by bylo dobré zřídit na Příbramsku neziskovou organizaci, která by se snažila o prevenci kriminality na Příbramsku? Snažila by se o snížení kriminality za pomocí státních orgánů.

12. Byl/a byste pro zřízení neziskové organizace, která by se snažila pomoci lidem, kteří se těžko začleňují do pracovního procesu (nemohou najít práci, jsou v hmotné nouzi)?

13. Myslíte si, že lidé vracející se z výkonu trestu se napraví?

14. Vadilo by Vám za Příbramí zařízení pomáhající drogově závislým?

15. Znáte někoho ze svého okolí, kdo potřebuje pomoci najít práci? Kdo déle nemůže najít práci?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Pohlaví

2. Věk

3. Jste přímo z Příbrami?

4. Zaznamenali jste v posledních dvou letech pokles kriminality na Příbramsku?

5. Myslíte si, že je kriminalita na Příbramsku vysoká?

6. Byl/a jste někdy obětí trestného činu?

7. Pokud jste byl/a někdy obětí trestného činu, před jakou dobou?

8. Byl někdo z Vaší rodiny obětí trestného činu?

9. Pokud byl někdo z Vaší rodiny obětí trestného činu, před jakou dobou?

10. Znáte někoho drogově závislého?

11. Myslíte si, že by bylo dobré zřídit na Příbramsku neziskovou organizaci, která by se snažila o prevenci kriminality na Příbramsku? Snažila by se o snížení kriminality za pomocí státních orgánů.

12. Byl/a byste pro zřízení neziskové organizace, která by se snažila pomoci lidem, kteří se těžko začleňují do pracovního procesu (nemohou najít práci, jsou v hmotné nouzi)?

13. Myslíte si, že lidé vracející se z výkonu trestu se napraví?

14. Vadilo by Vám za Příbramí zařízení pomáhající drogově závislým?

15. Znáte někoho ze svého okolí, kdo potřebuje pomoci najít práci? Kdo déle nemůže najít práci?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Zouharová, J.Kriminalita na Příbramsku a její řešení (výsledky průzkumu), 2011. Dostupné online na https://kriminalita-na-pribramsku-a.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.