Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Kritéria rozhodující při výběru zaměstnavatele

Kritéria rozhodující při výběru zaměstnavatele

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Lenka Sokolovská
Šetření:07. 11. 2011 - 20. 11. 2011
Počet respondentů:155
Počet otázek (max/průměr):10 / 10
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:79,2 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.02:57
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý den,

prosíme Vás o vyplnění tohoto dotazníku, který se zabývá zjištěním, co je pro uchazeče o zaměstnání důležité při výběru zaměstnavatele. Tento projekt vznikl na základě předmětu Statistické metody v marketingu, vyučovaného na VŠB-TU Ostrava. Dotazník je anonymní a odpovědi budou zpracovány statistickými metodami, abychom dosáhli požadovaného výstupu. Výsledky průzkumu budou zveřejněny na této stránce po skončení šetření.

Odpovědi respondentů

1. Byl jste již zaměstnán - měl uzavřenou pracovní nebo jinou smlouvu na pracovní poměr?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ANO14392,26 %92,26 %  
NE117,1 %7,1 %  
TAK10,65 %0,65 %  

Graf

2. Jaký byl Váš nejdelší pracovní poměr nebo jak dlouho byste chtěli setrvat ve svém prvním zaměstnání?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
více než deset let3925,16 %25,16 %  
do deseti let3220,65 %20,65 %  
do tří let3019,35 %19,35 %  
do jednoho roku2818,06 %18,06 %  
do pěti let2516,13 %16,13 %  
w ciągu pięciu lat10,65 %0,65 %  

Graf

3. Jakým způsobem hledáte své zaměstnání nejčastěji?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
internet9158,71 %58,71 %  
přátelé a známí4830,97 %30,97 %  
jiné95,81 %5,81 %  
agentura práce21,29 %1,29 %  
úřad práce21,29 %1,29 %  
inzeráty v tisku21,29 %1,29 %  
Internet10,65 %0,65 %  

Graf

4. Jaký faktor je pro Vás nejdůležitější při volbě zaměstnání?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
motivující a zajímavá náplň práce6944,52 %44,52 %  
platové ohodnocení3522,58 %22,58 %  
perspektiva mzdového růstu2012,9 %12,9 %  
perspektiva karierního růstu138,39 %8,39 %  
možnost zvyšování a rozšiřování kvalifikace117,1 %7,1 %  
firemní kultura42,58 %2,58 %  
atraktivita zaměstnavatele - znalost značky21,29 %1,29 %  
perspektywy rozwoju kariery10,65 %0,65 %  

Graf

5. Při uzavření pracovního poměru preferujete:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
hlavní pracovní poměr s pružnou pracovní dobou9158,71 %58,71 %  
hlavní pracovní poměr s pevnou pracovní dobou4428,39 %28,39 %  
vedlejší pracovní poměr (dohody o provedení práce, dohody o pracovní činnosti)106,45 %6,45 %  
možnost kratšího pracovního úvazku53,23 %3,23 %  
práce z domu42,58 %2,58 %  
pełnym wymiarze czasu pracy z elastycznymi godzinami pracy10,65 %0,65 %  

Graf

6. Z čeho by se měl skládat benefitní program Vaší firmy?

Povinná otázka, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi „++”, „+”, „0”, „-” a „--”.

PodotázkaPrůměrRozptyl
A. příspěvek na stravování1.2190.61
B. dodatková dovolená1.20.573
C. příspěvek na penzijní nebo životní pojištění1.0770.807
D. zvýhodněné telefonní tarify pro zaměstnance a členy rodiny0.5350.997
E. firemní vzdělávání1.1940.775
F. příspěvek na kulturní a volnočasové aktivity0.7230.884
G. půjčky zaměstnancům-0.111.388

Graf

7. Jaké je Vaše nejvyšší ukončené vzdělání?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
střední s maturitou7649,03 %49,03 %  
bakalářské3925,16 %25,16 %  
inženýrské, magisterské2616,77 %16,77 %  
vyučen95,81 %5,81 %  
vyučen s maturitou42,58 %2,58 %  
Inżynieria, Master10,65 %0,65 %  

Graf

8. Kolik je Vám let?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
18 - 25 let6139,35 %39,35 %  
36 - 45 let3925,16 %25,16 %  
26 - 35 let3925,16 %25,16 %  
46 - 55 let138,39 %8,39 %  
56 a více21,29 %1,29 %  
26 do 35 lat10,65 %0,65 %  

Graf

9. Máte děti ve vlastní péči

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
NE9259,35 %59,35 %  
ANO6240 %40 %  
NO10,65 %0,65 %  

Graf

10. Vaše pohlaví?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ŽENA10165,16 %65,16 %  
MUŽ5334,19 %34,19 %  
MAN10,65 %0,65 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 2 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

8. Kolik je Vám let?

  • odpověď 18 - 25 let:
    • 2.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi do jednoho roku na otázku 2. Jaký byl Váš nejdelší pracovní poměr nebo jak dlouho byste chtěli setrvat ve svém prvním zaměstnání?

9. Máte děti ve vlastní péči

  • odpověď NE:
    • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi 18 - 25 let na otázku 8. Kolik je Vám let?
    • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi do jednoho roku na otázku 2. Jaký byl Váš nejdelší pracovní poměr nebo jak dlouho byste chtěli setrvat ve svém prvním zaměstnání?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Byl jste již zaměstnán - měl uzavřenou pracovní nebo jinou smlouvu na pracovní poměr?

2. Jaký byl Váš nejdelší pracovní poměr nebo jak dlouho byste chtěli setrvat ve svém prvním zaměstnání?

3. Jakým způsobem hledáte své zaměstnání nejčastěji?

4. Jaký faktor je pro Vás nejdůležitější při volbě zaměstnání?

5. Při uzavření pracovního poměru preferujete:

6. Z čeho by se měl skládat benefitní program Vaší firmy?

7. Jaké je Vaše nejvyšší ukončené vzdělání?

8. Kolik je Vám let?

9. Máte děti ve vlastní péči

10. Vaše pohlaví?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Byl jste již zaměstnán - měl uzavřenou pracovní nebo jinou smlouvu na pracovní poměr?

2. Jaký byl Váš nejdelší pracovní poměr nebo jak dlouho byste chtěli setrvat ve svém prvním zaměstnání?

3. Jakým způsobem hledáte své zaměstnání nejčastěji?

4. Jaký faktor je pro Vás nejdůležitější při volbě zaměstnání?

5. Při uzavření pracovního poměru preferujete:

6. Z čeho by se měl skládat benefitní program Vaší firmy?

7. Jaké je Vaše nejvyšší ukončené vzdělání?

8. Kolik je Vám let?

9. Máte děti ve vlastní péči

10. Vaše pohlaví?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Sokolovská, L.Kritéria rozhodující při výběru zaměstnavatele (výsledky průzkumu), 2011. Dostupné online na https://kriteria-rozhodujici-pri-vyb.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.