Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Pohled rodičů na výběr mateřské školy

Pohled rodičů na výběr mateřské školy

Dopis Ježíškovi - Vánoční dárky 2023
Jaké dárky Vám udělají pod stromečkem radost a jaké byste radši nedostávali?

(veřejné výsledky pro všechny "ježíšky" již 14. prosince ve 12:00)

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Miroslava Pincova
Šetření:19. 01. 2010 - 07. 02. 2010
Počet respondentů:43
Počet otázek (max/průměr):18 / 18.4
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:39,5 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.09:45
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

 

 Vážení rodiče,
chtěla bych Vás požádat o vyplnění dotazníku, jehož data budou použita k vypracování mé diplomové práce na Karlově univerzitě na téma: “Kritéria rodičů pro výběr mateřské školy”. Dotazník je anonymní
a měl by vést k lepšímu monitorování toho, co rodiče v dnešní době, různých krajích od mateřských škol očekávají.
Vyplnění dotazníku bude trvat max. 20 min.
Za vyplnění dotazníku předem děkuji.
 

Odpovědi respondentů

1. 1. Jak důležité je pro Vás předškolní vzdělávání v MŠ pro rozvoj vašeho dítěte?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
velmi důležité 3272,73 %74,42 %  
spíše důležité1125 %25,58 %  
spíše nedůležité12,27 %2,33 %  

Graf

2. V dnešní době předškolní vzdělávání nabízí více druhů MŠ. Jaké druhy znáte?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

"klasické" MŠ se speciálními třídami s výukou cizích jazyků "anglická" MŠ

Aj, Joga,Výtvarný kroužek, Plavání,Zpěvecky kroužek, Malířský kroužek ,Hasičský , Lyžařský kroužek,

aletrnativní MŠ - montessori, walfdorská,

alternativní - Jánský plán, ... ; jazykové

alternativní, zaměřená, jazykové, speciální, integrované

Anglické školky - menší počty dětí s výukou angličtiny rodilými angličany - placené školné (dražší než klasická MŠ)

cirkevni

cizí jazyky, zpěv, pohybové aktivity

jazykové

jazykové, náboženské

Ještě jsem se o to nezajímala.

klasická MŠ, cizojazyčná MŠ (znám anglickou), MŠ Montessori, týdenní MŠ

klasická MŠ, waldorfská, Montessori, zaměření výtvarné, ekologické...

klasická, klasicka se smisenymi třídama, sportovni,pro různé"postižení" logedicka,atd., a hlavně - státní a soukromé (i jazykové)

klasicke, alternativni

klasické, alternativní - Montessori, Waldorf, různé jazykové atd.

Klasické, Montesorri, s výukou cizího jazyka

klasiku, smisene tridy

Mateřinka

Montessori, obecna

MOntessori, Waldorf, Dalton, Zacit spolu, cirkevni

Montessori, Waldorfska

montessori, walfdorská

Mš klasická, speciální, MOntessorri

Nevím, nejlepší je dítě ponechat v péči prarodičů

neznam

Normální, cizojazyčné a asi nějaké umělecky nebo sportovně založené

s vyukou cizich jazyku, predevsim anglictiny

soukromé a státní

soukromé, státní, církevní, pro nadané děti, speciální

speciální, jazykové

státní soukromé montessori

Státní a soukromé

státní, Montessori, soukromé, soukromé jazykové

státní, soukromé denní , týdenní speciální - zaměřené na jazyky

státní, soukromé, firemní, montessori, jazykové, ...

tradiční, alternativní (Waldorfská, Daltonská, Montesori...)

Valdorfské rodinné běžná MŠ

waldorfská

Waldorfska, MOntesori, krestanske-cirkevni

zaměřená na esteticko-výtvarnou výchovu, sportovní aktivity, cizojazyčné

znám jen klasické školky

žádné

žádné

3. Dle Vašeho názoru je:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
c, nedostatek kapacit v2454,55 %55,81 %  
b, omezený počet míst, přesto je možné dítě umístit do MŠ dle Vašeho výběru1738,64 %39,53 %  
a, dostatek MŠ, není problém s24,55 %4,65 %  
c, nedostatek kapacit v MŠ, umístění pouze tam kde je volno12,27 %2,33 %  

Graf

4. Seřaďte následující kritéria od 1-10 (1nejdůležitější-10 nejméně důležité)

Povinná otázka, respondent musel u každé z nabízených odpovědí určit jedinečné pořadí.

OdpověďPrůměrné pořadíRozptyl
umístění MŠ3.8187.058
poplatky, finance spojené s výdaji MŠ5.3867.419
nabídka kroužků, jazykové vzdělání4.6146.601
vzdělání pedagogů, délka praxe, vztah k dětem4.0918.537
pomůcky6.56.023
zdravá životospráva5.0915.264
min. věk přijetí dítěte7.9094.31
pracovní doba5.757.324
flexibilní příchod a odchod dětí6.58.614
počet dětí na jednoho pedagoga5.3417.679

Graf

5. Jaké umístění MŠ preferujete?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
poblíž domova2659,09 %60,47 %  
poblíž zaměstnání818,18 %18,6 %  
v715,91 %16,28 %  
na venkově36,82 %6,98 %  

Graf

6. Jak daleko jste ochotni sve dítě dovážet do MŠ?(uveďte v kilometrech)

Povinná otázka, respondent musel napsat číselnou odpověď.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
101534,09 %34,88 %  
51022,73 %23,26 %  
149,09 %9,3 %  
249,09 %9,3 %  
1536,82 %6,98 %  
036,82 %6,98 %  
2024,55 %4,65 %  
312,27 %2,33 %  
3012,27 %2,33 %  
2512,27 %2,33 %  

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o 5 % hodnot z každé strany.

Statistická polohaHodnota
Průměr:7.5
Minimum:0
Maximum:20
Variační rozpětí:20
Rozptyl:25.74
Směrodatná odchylka:5.07
Medián:7.5
Modus:10

Graf

7. Jakou částku jste ochotni měsíčně investovat do předškolního vzdělávání Vašeho dítěte?( školné, strava, kroužky, výlety v rámci MŠ..)

Povinná otázka, respondent musel napsat číselnou odpověď.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
20001022,73 %23,26 %  
1000818,18 %18,6 %  
3000715,91 %16,28 %  
150049,09 %9,3 %  
400036,82 %6,98 %  
1000024,55 %4,65 %  
120024,55 %4,65 %  
500024,55 %4,65 %  
60012,27 %2,33 %  
350012,27 %2,33 %  
ostatní odpovědi 0
500
1
1111
49,09 %9,3 %

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o 5 % hodnot z každé strany.

Statistická polohaHodnota
Průměr:2127.78
Minimum:500
Maximum:5000
Variační rozpětí:4500
Rozptyl:1381468.28
Směrodatná odchylka:1175.36
Medián:2000
Modus:2000

Graf

8. Jaké školní aktivity (kroužky) by podle Vás měla ideální MŠ nabízet nad rámec základní výuky?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

Aj, , Zpěvecký kroužek,Plavaní,

alespoň jeden pohybový, alespoň jeden hudební, alespoň jeden výtvarný, alespoň jeden jazykový

anglický jazyk, pohybový kroužek

cizí jazyk fyzické cvičení

Cizi jazyk

cizí jazyk, hudební směr-výuka na nástroje, estetické cítění

cizí jazyky, hra na fllétnu, tanečky, dramatický kroužek, výtvarný kroužek, kroužek pro předškoláky

cizi jazyky, telesnou vychovu (ruzne druhy sportu), kresleni, hudbu

co si kdo zaplatí, to ať má

hra na fletnu základy angličtiny, němčiny pohybové kroužky

hudební, pohybové, výtvarné aktivity.

Jazyk - angličtina, výtvarný a taneční kroužek, logopedické schůzky

jazyk, sport

jazykove vzdelani

jazyky

jazyky - angličtina, flétna, pohybovky, výtvarný,keramika, plavání, tanečky

jazyky, pohybové aktivity, hudba

jazyky, výtvarné kroužky, sportovní kroužky, hudební kroužky

keramiku angličtinu cvičení hudební výchovu logopedii

logopedická cvičení, cvičení na míčích

logopedie

nevim

Od každého něco: hudba (zpěv, hra na nástroj), pohybové aktivity(tanec,cvičení), cizí jazyk, tvůrčí činnost(keramika,výtvarná činnost)

plavani, anglictina

Pohybové aktivity, tanečky

pohybove, umelecke

Poznávání přírody a vztah k ní

sport, jazyky

sportovní kroužky výuka cizích jazyků

sportovní,

sportovní, hudební a pěvecké, výtvarné

sportovní, kulturní, hra na hudební nástroj

tanec, cvičení, kreslení, zpívání, cizí jazyky

tvořivost,znalost přírody,manuální zručnost,ucta k autoritám

venovat se jazykum, kreativnim vecem

výka cizího jazyka-AJ, možná výtvarné, hudební, nic moc zvláštního, jde teprve o školku, dítě se může "specializovat" na to co ho bude bavit až ve školním věku a potom navštěvovat kroužky nad rámec výuky

výlety, hudební nástroje, cizí jazyky

Výlety, jazykové kurzy

výtvarné, taneční a hudební

výtvarný kroužek, tancování

výuka jazyků, pohybové a výtvarné kroužky

výuku anglického jazyka, hra na hudební nástroj - flétna, pohybové aktivity - plavání, bruslení, sportovní hry..apod, estetickou výchovu - keramika, výtvarný kroužek, zpěv- pěvecký sbor

zpěv, výlety do přírody, malování, zvířata

žádné, základní výuka by měla být diferencovaná a umožnit zapojení do ní dle zájmu dětí v danou chvíli. Tj. v jeden okamžik by dětem měla být nabídnuta možnost více aktivit.

9. Vyznačte na dané stupnici důležitost lokality MŠ (1)nad kvalitou výuky(10)

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „1”, „2”, „3”, „4”, „5”, „6”, „7”, „8”, „9” a „10”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
51329,55 %30,23 %  
8715,91 %16,28 %  
3613,64 %13,95 %  
7511,36 %11,63 %  
649,09 %9,3 %  
924,55 %4,65 %  
124,55 %4,65 %  
224,55 %4,65 %  
1024,55 %4,65 %  
412,27 %2,33 %  

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o 5 % hodnot z každé strany.

Statistická polohaHodnota
Průměr:5.6
Minimum:2
Maximum:9
Variační rozpětí:7
Rozptyl:3.78
Směrodatná odchylka:1.95
Medián:5
Modus:5

Graf

10. Kolik dětí v MŠ by podle Vás mělo připadat na jednoho pedagoga?

Povinná otázka, respondent musel napsat číselnou odpověď.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
101022,73 %23,26 %  
5818,18 %18,6 %  
7818,18 %18,6 %  
15613,64 %13,95 %  
836,82 %6,98 %  
636,82 %6,98 %  
424,55 %4,65 %  
2012,27 %2,33 %  
312,27 %2,33 %  
1112,27 %2,33 %  
ostatní odpovědi 12 12,27 %2,33 %

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o 5 % hodnot z každé strany.

Statistická polohaHodnota
Průměr:8.5
Minimum:4
Maximum:15
Variační rozpětí:11
Rozptyl:10.46
Směrodatná odchylka:3.23
Medián:7.5
Modus:10

Graf

11. Jakou pracovní dobu by MŠ měla poskytovat?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
7:00 - 18:0024,55 %4,65 %  
6.30 - 16.0012,27 %2,33 %  
od 7:00 do 16:0012,27 %2,33 %  
7,30-16,3012,27 %2,33 %  
10 hodin denně je ideálních pro všechny12,27 %2,33 %  
06:00-20:0012,27 %2,33 %  
7.00-16.0012,27 %2,33 %  
od 6 hod do 18.hod12,27 %2,33 %  
6 hod. až 18 hod s individuálním příchodem a odcho12,27 %2,33 %  
od 7 do 17 hodin12,27 %2,33 %  
ostatní odpovědi po dobu běžného zaměstnání
7hod-16hod.
nejlépe flexibilní, nebo alespoň do 17:00
od sedmi ráno do šesti odpoledne
7-17
nejméně do 16h.
7.30-16h
od 7 do 17
7:00 - 16:00
6:30 - 17:00
od rána do večera
6.30- 18.00
7-17h
7 - 17
Od 6 do 18 hodin
co nejdelsi, minimalne 10 hodin
ideálně od 6nebo7 do 17hod, což je nemožné sehnat
od 6.OO do l7,OO hod.
6:00-20:00
6.30-16.30
6.00 - 16.30
7.00-17.00
6.00-17.00
6.00-18.00
6.30-18.30
6,00 až 17,00
07-17
Od 6:00hod do 16:30hod
od 7 do 17 hod
6.30-17.30
6 - 17
7-18
osm až sedmnáct hodin
3375 %76,74 % 

Graf

12. Při výběru MŠ vás nejvíce ovlivní :

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
individuální návštěva MŠ1636,36 %37,21 %  
rodiče dětí navštěvující danou MŠ1329,55 %30,23 %  
přátelé920,45 %20,93 %  
jine36,82 %6,98 %  
den otevřených dveří24,55 %4,65 %  
internet, média12,27 %2,33 %  

Graf

13. Koupili byste si příručku, která by Vám přiblížila druhy MŠ na českém trhu a dala rady, jak správně postupovat při výběru MŠ?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano2352,27 %53,49 %  
ne2147,73 %48,84 %  

Graf

14. Jaké je vaše pohlaví?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena4090,91 %93,02 %  
muž49,09 %9,3 %  

Graf

15. Jaký je váš věk?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
20- 30 let2454,55 %55,81 %  
31-40 let1125 %25,58 %  
nad 30511,36 %11,63 %  
do 20 let36,82 %6,98 %  
41 a víc12,27 %2,33 %  

Graf

16. Jaké je vaše nejvyšší dosažené vzdělání?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
1944,19 %44,19 %  
SŠ s maturitou1841,86 %41,86 %  
36,98 %6,98 %  
SŠ bez maturity36,98 %6,98 %  

Graf

17. Jaké je město vašeho bydliště?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Liberec818,18 %18,6 %  
Praha715,91 %16,28 %  
Chrastava24,55 %4,65 %  
Ostrava24,55 %4,65 %  
Plzeň12,27 %2,33 %  
Královehradecký kraj12,27 %2,33 %  
Hejnice, okr. Liberec12,27 %2,33 %  
hl.m.Praha12,27 %2,33 %  
Lučany nad Nisou12,27 %2,33 %  
bohužel praha12,27 %2,33 %  
ostatní odpovědi Mšené lázně
Český Rudolec
Praha 4
pce
Ústí nad Orlicí
Písek
Kolín
Jablonec nad Nisou
Šumperk
Melnik
Mlada Boleslav
Pardubice
Čelákovice
Jablonné v Podještědí
brandýs nad labem
Divišov(ikres Benešov u Prahy)
HK
Praha východ
Brno
1943,18 %44,19 % 

Graf

18. Počet vašich dětí a jejich věk...

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1 (16let )

1 (3 roky)

1 dítě - věk 9 měsíců

1 dítě 16 let

1, 2,5roku

1. 3roky 2. 5 let

2 - 6 a 3 roky

2 - dcera 8, syn 4

2 děti - 18 měsíců a 3 týdny

2 děti - 7 a 3

2 děti 7-6 let

2 děti, 4,5 a 1,5 roku

2 děti: 3 a 5 let

3 - věk 7, 3 a 1 rok

3 (30, 29, 27)

6 let, 1 rok

bezdětná

dítě 1 a věk 1 měsíc

dvě děti , 5let, 18 měsíců

jedno dítě - 4 měsíce

jedno dítě 18 měsíců

jedno dite, 3 roky

jedno nevlastní 6 let

ještě nemám děti :-)

Ještě nemám děti.

l - l3 let

nemám děti

nemám děti a nikdy mít nebudu

Nemám děti.

o

počet dětí 4. Věk: 8 roků, 6 let, 3roky a 17 měs.

syn 11 let, dcera 7 let

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Tento dotazník byl vyhodnocen jako nevhodný pro úlohu DZD (s největší pravdědpodobností jej zodpovědělo příliš málo respondentů).

Citace

Pincova, M.Pohled rodičů na výběr mateřské školy (výsledky průzkumu), 2010. Dostupné online na https://kriteria-vyberu-materske-skoly-pro-vase-dite.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.