Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Kritéria výběru taxislužby

Kritéria výběru taxislužby

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Hana Krausová
Šetření:15. 05. 2010 - 22. 05. 2010
Počet respondentů:20
Počet otázek (max/průměr):7 / 7.35
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:71 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.00:54
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

 Cílem tohoto dotazníku je zjistit, co poradit potencionálním podnikatelům

vstupujícím na trh s taxislužbami aby uspěli. Konkurence je v tomto odvětví v dnešní době vysoká a jednotlivé taxislužby mezi sebou nekompromisně soutěží.

Odpovědi respondentů

1. Kde bydlíte?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
velkoměsto1152,38 %55 %  
vesnice523,81 %25 %  
město523,81 %25 %  

Graf

2. Jak často využíváte taxislužeb?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
maximálně jednou za měsíc733,33 %35 %  
téměř vůbec a vůbec628,57 %30 %  
maximálně jednou za rok628,57 %30 %  
minimálně jednou za týden14,76 %5 %  
maximálně jednou za týden14,76 %5 %  

Graf

3. Jaké je nejdůležitější kritérium při volbě taxislužby?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
cena1152,38 %55 %  
co je po ruce733,33 %35 %  
společnost29,52 %10 %  
typ vozu14,76 %5 %  

Graf

4. Upřednostnili byste společnost, která se odlišuje například řidičem ženou, občerstvením ve voze a další, kdybyste za tyto služby nemuseli připlácet?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano1257,14 %60 %  
ne942,86 %45 %  

Graf

5. Jak byste vylepšili jízdu v taxi?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
hudba1047,62 %50 %  
uniforma řidiče419,05 %20 %  
nijak29,52 %10 %  
snížení ceny14,76 %5 %  
nevím, asi dobrý přístup14,76 %5 %  
přesné dodržovaní domluvené doby přistavení vozu14,76 %5 %  
je mi to fuk - naplech cokoliv, jinak nejnizsiCena14,76 %5 %  
dodržování dopr.předpisů14,76 %5 %  
možnost autosedačky po konzultaci s dispečinkem14,76 %5 %  
dobrá znalost lokality,nejkratší cesta,čistý vůz14,76 %5 %  

Graf

6. Jste žena nebo muž?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena1571,43 %75 %  
muž628,57 %30 %  

Graf

7. Do jaké příjmové skupiny byste se zařadili?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
pod 25 0001571,43 %75 %  
25 001 až 50 000419,05 %20 %  
50 001 a více29,52 %10 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Tento dotazník byl vyhodnocen jako nevhodný pro úlohu DZD (s největší pravdědpodobností jej zodpovědělo příliš málo respondentů).

Citace

Krausová, H.Kritéria výběru taxislužby (výsledky průzkumu), 2010. Dostupné online na https://kriteria-vyberu-taxisluzby.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.