Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > KRITICKÉ ZHODNOCENÍ ÚČINNOSTI PPC REKLAMY

KRITICKÉ ZHODNOCENÍ ÚČINNOSTI PPC REKLAMY

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Vladimir Vojtisek
Šetření:04. 05. 2011 - 05. 05. 2011
Počet respondentů:66
Počet otázek (max/průměr):12 / 12
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:93,1 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.03:36
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Cílem průzkumu je získání údajů pro kritické zhodnocení účinnosti PPC reklamy.

Odpovědi respondentů

1. Je pro Vás reklama důležitá pro nákupní rozhodování?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše nesouhlasím2537,88 %37,88 %  
spíše souhlasím2436,36 %36,36 %  
nesouhlasím812,12 %12,12 %  
souhlasím710,61 %10,61 %  
nevím23,03 %3,03 %  

Graf

2. Reklamu si zapamatujete zejména když:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
je vtipná3045,45 %45,45 %  
upoutá mou pozornost2537,88 %37,88 %  
je informačně hodnotná69,09 %9,09 %  
je krátká a výstižná57,58 %7,58 %  

Graf

3. Jak vnímáte reklamu na internetu?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
obvykle ji ignoruji3350 %50 %  
občas si ji prohlédnu, ale obtěžuje mě 1827,27 %27,27 %  
nevadí mi1116,67 %16,67 %  
zajímá mě23,03 %3,03 %  
požívám nástroje na její blokování 23,03 %3,03 %  

Graf

4. Jaký typ internetové reklamy nejčastěji vnímáte?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
placené odkazy na 1. místech vyhledávání1522,73 %22,73 %  
flash bannery1522,73 %22,73 %  
flash animace zakrývající celou obrazovku1218,18 %18,18 %  
placené odkazy napravo ve vyhledávači1116,67 %16,67 %  
kontextová jako součást článku913,64 %13,64 %  
ozvučená videa46,06 %6,06 %  

Graf

5. Čemu dáváte přednost při vyhledávání produktů v internetu?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
stránka na 1.-3. místě ve vyhledávači (neplacený odkaz)2334,85 %34,85 %  
spotřebitelské diskusní fórum1827,27 %27,27 %  
profesionální webová prezentace bez reklam1218,18 %18,18 %  
textová reklama 710,61 %10,61 %  
pohyblivý banner69,09 %9,09 %  

Graf

6. Preferujete sponzorované odkazy ve vyhledávačích před nesponzorovanými?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
občas3654,55 %54,55 %  
nikdy2740,91 %40,91 %  
vždy34,55 %4,55 %  

Graf

7. Jak často kupujete zboží či služby na základě internetové reklamy?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
alespoň jednou ročně2639,39 %39,39 %  
nikdy2030,3 %30,3 %  
několikrát za rok1421,21 %21,21 %  
jednou měsíčně46,06 %6,06 %  
několikrát do měsíce23,03 %3,03 %  

Graf

8. Kolik času strávíte na internetu?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
1 - 2 hodiny denně 2740,91 %40,91 %  
3 - 4 hodiny denně 2131,82 %31,82 %  
méně než hodinu denně 1218,18 %18,18 %  
5 více hodin denně69,09 %9,09 %  

Graf

9. Věková kategorie

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
30 - 35 let 2233,33 %33,33 %  
24 - 29 let 1928,79 %28,79 %  
36 - 41 let1319,7 %19,7 %  
41 a více let913,64 %13,64 %  
18 - 23 let 34,55 %4,55 %  

Graf

10. Druh činnosti

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
pracující5786,36 %86,36 %  
student34,55 %4,55 %  
nezaměstnaný34,55 %4,55 %  
na mateřské dovolené 23,03 %3,03 %  
důchodce11,52 %1,52 %  

Graf

11. Jste muž nebo žena?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
muž3654,55 %54,55 %  
žena3045,45 %45,45 %  

Graf

12. Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
4365,15 %65,15 %  
2334,85 %34,85 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u jedné otázky.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

11. Jste muž nebo žena?

  • odpověď muž:
    • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi nevadí mi na otázku 3. Jak vnímáte reklamu na internetu?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Je pro Vás reklama důležitá pro nákupní rozhodování?

2. Reklamu si zapamatujete zejména když:

3. Jak vnímáte reklamu na internetu?

4. Jaký typ internetové reklamy nejčastěji vnímáte?

5. Čemu dáváte přednost při vyhledávání produktů v internetu?

6. Preferujete sponzorované odkazy ve vyhledávačích před nesponzorovanými?

7. Jak často kupujete zboží či služby na základě internetové reklamy?

8. Kolik času strávíte na internetu?

9. Věková kategorie

10. Druh činnosti

11. Jste muž nebo žena?

12. Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Je pro Vás reklama důležitá pro nákupní rozhodování?

2. Reklamu si zapamatujete zejména když:

3. Jak vnímáte reklamu na internetu?

4. Jaký typ internetové reklamy nejčastěji vnímáte?

5. Čemu dáváte přednost při vyhledávání produktů v internetu?

6. Preferujete sponzorované odkazy ve vyhledávačích před nesponzorovanými?

7. Jak často kupujete zboží či služby na základě internetové reklamy?

8. Kolik času strávíte na internetu?

9. Věková kategorie

10. Druh činnosti

11. Jste muž nebo žena?

12. Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

  • nezjištěno (91,7 %)

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Vojtisek, V.KRITICKÉ ZHODNOCENÍ ÚČINNOSTI PPC REKLAMY (výsledky průzkumu), 2011. Dostupné online na https://kriticke-zhodnoceni-ucinnost.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.