Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Krize a Vy?

Krize a Vy?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Lucie Poláková
Šetření:04. 06. 2009 - 08. 06. 2009
Počet respondentů:56
Počet otázek (max/průměr):33 / 33
Použité ochrany:unikátní IP
Zobrazení otázek:po jedné otázce
Návratnost dotazníků:31,6 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.04:33
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Vážení respondenti,

 

předkádaný dotazník je zaměřený na telefonickou krizovou pomoc (TKP - tato zkratka bude užita i v dotazníku, pro zkrácení). Zobrazí se Vám řada tvrzení, se kterými buď  souhlasíte (či spíše souhlasíte) nebo nesouhlasíte (či spíše nesouhlasíte). Když opravdu nebudete vědět, zaškrtněte "nevím", ale to jen v nejhorším případě. Odpovídejte to, co vás napadne jako první.


Dotazník je určen mužům i ženám. Pro zjednodušení je celý uveden v mužském rodě.

 

Tento dotazník není určen, pro pracovníky telefonické krizové pomoci, ale pro laickou veřejnost.
 

Odpovědi respondentů

1. TKP je služba pro lidi, kteří neumí řešit problémy, které máme občas všichni.

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše nesouhlasím1832,14 %32,14 %  
souhlasím1323,21 %23,21 %  
spíše souhlasím1119,64 %19,64 %  
nesouhlasím1017,86 %17,86 %  
nevím47,14 %7,14 %  

Graf

2. Člověk volající na linku TKP, by měl sdělit osobní údaje.

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nesouhlasím2442,86 %42,86 %  
spíše nesouhlasím1730,36 %30,36 %  
spíše souhlasím712,5 %12,5 %  
nevím610,71 %10,71 %  
souhlasím23,57 %3,57 %  

Graf

3. TKP je služba pro lidi, kteří nechtějí zatěžovat své okolí (rodinu, přátele aj.)

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nesouhlasím1730,36 %30,36 %  
spíše nesouhlasím1730,36 %30,36 %  
nevím916,07 %16,07 %  
spíše souhlasím712,5 %12,5 %  
souhlasím610,71 %10,71 %  

Graf

4. TKP by měla být placená služba.

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nesouhlasím3358,93 %58,93 %  
spíše nesouhlasím1119,64 %19,64 %  
spíše souhlasím916,07 %16,07 %  
nevím23,57 %3,57 %  
souhlasím11,79 %1,79 %  

Graf

5. TKP slouží pouze lidem, kteří jsou fyzicky či psychicky nemocní.

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nesouhlasím3766,07 %66,07 %  
spíše nesouhlasím1017,86 %17,86 %  
nevím47,14 %7,14 %  
spíše souhlasím47,14 %7,14 %  
souhlasím11,79 %1,79 %  

Graf

6. TKP využívají lidé k získání podpory.

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše souhlasím2442,86 %42,86 %  
souhlasím1933,93 %33,93 %  
nevím58,93 %8,93 %  
nesouhlasím47,14 %7,14 %  
spíše nesouhlasím47,14 %7,14 %  

Graf

7. TKP využívají převážně ženy.

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nevím2748,21 %48,21 %  
spíše nesouhlasím1017,86 %17,86 %  
spíše souhlasím814,29 %14,29 %  
nesouhlasím610,71 %10,71 %  
souhlasím58,93 %8,93 %  

Graf

8. TKP slouží lidem, kteří jsou opuštění.

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše souhlasím3155,36 %55,36 %  
spíše nesouhlasím1017,86 %17,86 %  
nevím610,71 %10,71 %  
nesouhlasím58,93 %8,93 %  
souhlasím47,14 %7,14 %  

Graf

9. TKP je využívána při ohrožení zdraví, života či při jiné obtížné situaci.

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše souhlasím2748,21 %48,21 %  
souhlasím2035,71 %35,71 %  
nevím610,71 %10,71 %  
spíše nesouhlasím23,57 %3,57 %  
nesouhlasím11,79 %1,79 %  

Graf

10. TKP využívají lidé s nadměrnou potřebou verbálního kontaktu.

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše nesouhlasím2646,43 %46,43 %  
nesouhlasím1017,86 %17,86 %  
nevím916,07 %16,07 %  
spíše souhlasím916,07 %16,07 %  
souhlasím23,57 %3,57 %  

Graf

11. TKP je prvním krokem než se jedinec odhodlá jít k odborníkovi.

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše souhlasím2646,43 %46,43 %  
souhlasím1425 %25 %  
nevím712,5 %12,5 %  
spíše nesouhlasím712,5 %12,5 %  
nesouhlasím23,57 %3,57 %  

Graf

12. Pracovníkům linky TKP se nezobrazuje telefonní číslo volajícího.

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nevím2442,86 %42,86 %  
souhlasím1425 %25 %  
nesouhlasím712,5 %12,5 %  
spíše souhlasím712,5 %12,5 %  
spíše nesouhlasím47,14 %7,14 %  

Graf

13. TKP je poskytována speciálně proškolenými pracovníky.

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
souhlasím4275 %75 %  
spíše souhlasím1119,64 %19,64 %  
nevím23,57 %3,57 %  
nesouhlasím11,79 %1,79 %  

Graf

14. Člověk volající na linku TKP sděluje pouze informace, které sám chce.

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
souhlasím4376,79 %76,79 %  
spíše souhlasím1017,86 %17,86 %  
spíše nesouhlasím23,57 %3,57 %  
nevím11,79 %1,79 %  

Graf

15. Při volání na linku TKP je možné dát průchod svým emocím.

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
souhlasím3562,5 %62,5 %  
spíše souhlasím1628,57 %28,57 %  
spíše nesouhlasím35,36 %5,36 %  
nesouhlasím11,79 %1,79 %  
nevím11,79 %1,79 %  

Graf

16. TKP by měla být poskytována non-stop, aby měl volající možnost okamžité pomoci.

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
souhlasím4376,79 %76,79 %  
spíše souhlasím916,07 %16,07 %  
spíše nesouhlasím23,57 %3,57 %  
nevím23,57 %3,57 %  

Graf

17. TKP by měla být bezplatná služba, aby byla k dispozici všem klientům.

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
souhlasím3766,07 %66,07 %  
spíše souhlasím1323,21 %23,21 %  
spíše nesouhlasím35,36 %5,36 %  
nevím23,57 %3,57 %  
nesouhlasím11,79 %1,79 %  

Graf

18. TKP využívají lidé v situaci, kterou nemohou řešit vlastními silami.

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
souhlasím3562,5 %62,5 %  
spíše souhlasím1628,57 %28,57 %  
nevím35,36 %5,36 %  
spíše nesouhlasím23,57 %3,57 %  

Graf

19. TKP by měla být pomoc jednorázová, sloužící k překlenutí akutní situace či stavu.

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše souhlasím2544,64 %44,64 %  
souhlasím1730,36 %30,36 %  
spíše nesouhlasím1017,86 %17,86 %  
nevím35,36 %5,36 %  
nesouhlasím11,79 %1,79 %  

Graf

20. Některé linky TKP jsou zaměřeny na určité skupiny klientů.

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
souhlasím3053,57 %53,57 %  
spíše souhlasím1119,64 %19,64 %  
nevím1119,64 %19,64 %  
nesouhlasím35,36 %5,36 %  
spíše nesouhlasím11,79 %1,79 %  

Graf

21. TKP by měla být služba anonymní.

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
souhlasím3664,29 %64,29 %  
spíše souhlasím1323,21 %23,21 %  
nevím35,36 %5,36 %  
spíše nesouhlasím23,57 %3,57 %  
nesouhlasím23,57 %3,57 %  

Graf

22. TKP využívají převážně muži.

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nevím2544,64 %44,64 %  
spíše nesouhlasím2137,5 %37,5 %  
nesouhlasím1017,86 %17,86 %  

Graf

23. Své problémy jsem schopen řešit sám, či s mými blízkými, proto pomoc TKP nepotřebuji.

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše souhlasím2442,86 %42,86 %  
souhlasím1526,79 %26,79 %  
spíše nesouhlasím1017,86 %17,86 %  
nesouhlasím47,14 %7,14 %  
nevím35,36 %5,36 %  

Graf

24. Znám minimálně jedno telefonní číslo na linku TKP.

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nesouhlasím3460,71 %60,71 %  
souhlasím1017,86 %17,86 %  
spíše nesouhlasím712,5 %12,5 %  
nevím35,36 %5,36 %  
spíše souhlasím23,57 %3,57 %  

Graf

25. Pokud člověk volá na linku TKP, neměl by dávat najevo své emoce.

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nesouhlasím2748,21 %48,21 %  
spíše nesouhlasím2137,5 %37,5 %  
nevím47,14 %7,14 %  
spíše souhlasím35,36 %5,36 %  
souhlasím11,79 %1,79 %  

Graf

26. TKP může poskytovat kdokoli, není třeba speciální výcvik či zaškolení.

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nesouhlasím5496,43 %96,43 %  
nevím11,79 %1,79 %  
spíše nesouhlasím11,79 %1,79 %  

Graf

27. Na linku poskytující TKP bych se v případě potřeby obrátil.

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše souhlasím2137,5 %37,5 %  
souhlasím1526,79 %26,79 %  
nevím1017,86 %17,86 %  
spíše nesouhlasím814,29 %14,29 %  
nesouhlasím23,57 %3,57 %  

Graf

28. O TKP jsem se dozvěděl až z tohoto dotazníku.

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nesouhlasím3867,86 %67,86 %  
souhlasím1221,43 %21,43 %  
spíše nesouhlasím58,93 %8,93 %  
nevím11,79 %1,79 %  

Graf

29. Mám ve svém okolí několik lidí, kteří na linku TKP někdy volali.

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nevím2748,21 %48,21 %  
nesouhlasím1323,21 %23,21 %  
souhlasím712,5 %12,5 %  
spíše nesouhlasím712,5 %12,5 %  
spíše souhlasím23,57 %3,57 %  

Graf

30. Člověk nikdy neví, kdy bude TKP potřebovat.

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
souhlasím4173,21 %73,21 %  
spíše souhlasím1221,43 %21,43 %  
nevím23,57 %3,57 %  
spíše nesouhlasím11,79 %1,79 %  

Graf

31. Jsem:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [ženaotázka č. 32, mužotázka č. 32].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena3969,64 %69,64 %  
muž1730,36 %30,36 %  

Graf

32. Věk

Povinná otázka, respondent musel napsat číselnou odpověď.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
23712,5 %12,5 %  
24712,5 %12,5 %  
22712,5 %12,5 %  
26610,71 %10,71 %  
2535,36 %5,36 %  
2835,36 %5,36 %  
2035,36 %5,36 %  
2723,57 %3,57 %  
2123,57 %3,57 %  
1923,57 %3,57 %  
ostatní odpovědi 29
34
43
31
56
57
54
40
55
69
51
45
35
1425 %25 %

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o 5 % hodnot z každé strany.

Statistická polohaHodnota
Průměr:28
Minimum:20
Maximum:56
Variační rozpětí:36
Rozptyl:85.37
Směrodatná odchylka:9.24
Medián:24.5
Modus:23

Graf

33. Ukončení vzdělání:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [ → konec dotazníku, → konec dotazníku, VOŠ → konec dotazníku, → konec dotazníku].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
3358,93 %58,93 %  
2239,29 %39,29 %  
VOŠ11,79 %1,79 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Tento dotazník byl vyhodnocen jako nevhodný pro úlohu DZD (s největší pravdědpodobností jej zodpovědělo příliš málo respondentů).

Citace

Poláková, L.Krize a Vy? (výsledky průzkumu), 2009. Dostupné online na https://krize-a-vy.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.