Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Vliv finanční krize na český realitní trh a chování spotřebitelů

Vliv finanční krize na český realitní trh a chování spotřebitelů

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Marek Zemský
Šetření:06. 02. 2014 - 27. 02. 2014
Počet respondentů:52
Počet otázek (max/průměr):85 / 11.54
Použité ochrany:unikátní IP
Zobrazení otázek:po jedné otázce
Návratnost dotazníků:69,5 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.02:47
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý den,

chtěl bych Vás požádat o vyplnění stručného dotazníku týkajícího se koupi nebo prodeje nemovitosti či pozemku. Dotazník bude základem pro moji diplomovou práci a je zcela anonymní. U některých otázek je možnost otevřené vypisovací odpovědi. Vaše názory a zkušenosti budou pro moji diplomovou práci velmi cenné.

Předem děkuji za vyplnění.

Odpovědi respondentů

1. Jste:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Žena3669,23 %69,23 %  
Muž1630,77 %30,77 %  

Graf

2. Jaký je Váš věk?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
18 - 25 let2038,46 %38,46 %  
26 - 35 let1630,77 %30,77 %  
36 - 45 let1019,23 %19,23 %  
46 - 55 let611,54 %11,54 %  

Graf

3. Jaké je Vaše nejvyšší dokončené vzdělání?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
středoškolské vzdělání s maturitou2548,08 %48,08 %  
vyšší odborné vzdělání a vzdělání do úrovně bakalář (Dis., Bc., apod.)1630,77 %30,77 %  
vysokoškolské (Ing., Mgr., PhDr., Mudr., MvDr., Ph.D., Csc., apod.)917,31 %17,31 %  
odborné středoškolské vzdělání s výučním listem23,85 %3,85 %  

Graf

4. Jaký je čistý měsíční příjem Vaší domácnosti?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
15 001 - 25 000 Kč1426,92 %26,92 %  
35 001 - 50 000 Kč1019,23 %19,23 %  
do 15 000 Kč917,31 %17,31 %  
25 001 - 35 000 Kč815,38 %15,38 %  
Nechci odpovídat.59,62 %9,62 %  
50 001 - 65 000 Kč47,69 %7,69 %  
více než 65 000 Kč23,85 %3,85 %  

Graf

5. Jste osoba, která ve Vaší domácnosti rozhoduje nebo spolurozhoduje o nákupu či prodeji nemovitostí nebo pozemků?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano3873,08 %73,08 %  
Ne1426,92 %26,92 %  

Graf

6. Kupoval(a) nebo prodával(a) jste od roku 2008 do současnosti nějakou nemovitost či pozemek? (Pokud jste jich v daném období kupoval(a) či prodával(a) více, tak uvažujte prosím tu poslední.)

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Ano, kupoval(a) nebo právě kupujiotázka č. 18, Ano, prodával(a) nebo právě prodávámotázka č. 53, Ano, prodával(a) nebo právě prodávám a zároveň kupoval(a) nebo právě kupujiotázka č. 7, Ne, ale zajímám se o koupiotázka č. 64, Ne, ale plánuji prodejotázka č. 73, Ne, nekupoval(a) / neprodával(a) ani se o nákup či prodej nezajímámotázka č. 83].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne, nekupoval(a) / neprodával(a) ani se o nákup či prodej nezajímám1528,85 %28,85 %  
Ne, ale zajímám se o koupi1325 %25 %  
Ano, kupoval(a) nebo právě kupuji1019,23 %19,23 %  
Ano, prodával(a) nebo právě prodávám611,54 %11,54 %  
Ne, nekupoval / neprodával ani se o nákup či prodej nezajímám59,62 %9,62 %  
Ne, ale plánuji prodej23,85 %3,85 %  
Ano, prodával(a) nebo právě prodávám a zároveň kupoval(a) nebo právě kupuji11,92 %1,92 %  

Graf

Nyní k prodeji:

7. Uveďte prosím, jakým způsobem prodej probíhal nebo probíhá?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Přes realitní kancelářotázka č. 8, Prodal(a) nebo prodával(a) jsem svépomocí (bez realitní kanceláře)otázka č. 13, V dražběotázka č. 16, Známému, příbuznémuotázka č. 18, Jinakotázka č. 17].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Přes realitní kancelář1100 %1,92 %  

Graf

8. Uveďte prosím, podle čeho jste si vybral(a) nebo vybíráte realitní kancelář?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Podle doporučení od známých.otázka č. 11, Podle doporučení v internetové diskuzi/fóru.otázka č. 9, Oslovil(a) jsem několik realitních kanceláří a vybral(a) si podle kvality jednání.otázka č. 11, Zvolil(a) jsem realitní kancelář na základě reklamy z billboardů, televize, internetu apod.otázka č. 11, Realitní kancelář jsem zvolil(a) čistě náhodně.otázka č. 11, Jinakotázka č. 10].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Podle doporučení od známých.1100 %1,92 %  

Graf

9. Vypište prosím, v jaké:

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

žádné odpovědi

10. Vypište prosím, jak:

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

žádné odpovědi

11. Jaké jste měl(a) nebo máte s makléřem, u kterého prodáváte nebo jste prodal(a) nemovitost či pozemek, zkušenosti?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Výborné, byl ke mně vstřícný, ochotný, poctivý a důsledný. Realitního makléře bych mohl doporučit.otázka č. 18, Spíše dobré, kontrakt proběhl či probíhá, ale k jednání makléře mám výhrady.otázka č. 12, Smíšené, kontrakt proběhl/probíhá, ale jednání s makléřem neprobíhalo úplně podle mých představ.otázka č. 18, Spíše špatné, kontrakt proběhl nebo probíhá, ale jednání s makléřem pro mě bylo/je nutné zlo.otázka č. 18, Velmi špatné, díky jednání makléře jsem raději od prodeje ustoupil(a).otázka č. 18].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Výborné, byl ke mně vstřícný, ochotný, poctivý a důsledný. Realitního makléře bych mohl doporučit.1100 %1,92 %  

Graf

12. Vypište prosím, jaké:

Nyní k Vaší koupi:

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

žádné odpovědi

13. Uveďte prosím, jakým způsobem jste nemovitost či pozemek inzeroval(a)?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Soukromým inzerátem v místním tisku.otázka č. 18, Přes placené internetové realitní / inzertní portály.otázka č. 14, Jinakotázka č. 15].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žádné odpovědi

14. Vypište prosím, o které jde:

Nyní k Vaší koupi:

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

žádné odpovědi

15. Vypište prosím, jak:

Nyní k Vaší koupi:

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

žádné odpovědi

16. Kde jste dražbu zadal(a) nebo zadáváte? Vypište prosím, kde:

Nyní k Vaší koupi:

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

žádné odpovědi

17. Vypište prosím, jak:

Nyní k Vaší koupi:

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

žádné odpovědi

18. Uveďte prosím, jakým způsobem koupě probíhala nebo probíhá?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Přes realitní kancelářotázka č. 19, Přímo od prodejceotázka č. 34, V dražběotázka č. 38, Od známého, příbuznéhootázka č. 45, Jinakotázka č. 44].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Přes realitní kancelář763,64 %13,46 %  
Přímo od prodejce327,27 %5,77 %  
Jinak19,09 %1,92 %  

Graf

19. Kde především jste Vaši nemovitost / pozemek hledal(a)?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [V realitních časopisechotázka č. 20, V tištěné inzerciotázka č. 21, Na internetových stránkách realitních kanceláříotázka č. 26, Zadal(a) jsem poptávku do realitní kanceláře, která mi nemovitost či pozemek našla/najdeotázka č. 22, Na internetovém realitním portálu (např. sreality, idnes.reality...)otázka č. 23, Zadal(a) jsem poptávku do internetového realitního portáluotázka č. 23, Jindeotázka č. 25].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Na internetovém realitním portálu (např. sreality, idnes.reality...)457,14 %7,69 %  
V realitních časopisech114,29 %1,92 %  
Na internetových stránkách realitních kanceláří114,29 %1,92 %  
Jinde114,29 %1,92 %  

Graf

20. Vypište prosím, v jakých:

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

maximareality

21. Vypište prosím, v jaké:

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

žádné odpovědi

22. Do kolika realitních kanceláří jste zadával poptávku, popřípadě do jakých?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

žádné odpovědi

23. Který realitní portál jste k hledání využíval(a)?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
sreality.cz375 %5,77 %  
ceskereality.cz125 %1,92 %  

Graf

24. Podle čeho jste internetový realitní portál vybral(a)?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Mám tento portál již zažitý375 %5,77 %  
Podle množství nabízených realit250 %3,85 %  

Graf

25. Vypište prosím, kde:

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

doporučení známého

26. Jaké jste měl(a) nebo máte s makléřem, u kterého kupujete nemovitost či pozemek, zkušenosti?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Výborné, byl ke mně vstřícný, ochotný, poctivý a důsledný. Realitního makléře bych mohl doporučit.otázka č. 28, Spíše dobré, kontrak proběhl či probíhá, ale k jednání makléře mám výhrady.otázka č. 27, Smíšené, kontrakt proběhl/probíhá, ale jednání s makléřem neprobíhalo úplně podle mých představ.otázka č. 28, Spíše špatné, kontrakt proběhl nebo probíhá, ale jednání s makléřem pro mě bylo/je nutné zlo.otázka č. 28, Velmi špatné, díky jednání makléře jsem raději od koupi ustoupil(a).otázka č. 28].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Výborné, byl ke mně vstřícný, ochotný, poctivý a důsledný. Realitního makléře bych mohl doporučit.342,86 %5,77 %  
Spíše špatné, kontrakt proběhl nebo probíhá, ale jednání s makléřem pro mě bylo/je nutné zlo.228,57 %3,85 %  
Spíše dobré, kontrak proběhl či probíhá, ale k jednání makléře mám výhrady.114,29 %1,92 %  
Smíšené, kontrakt proběhl/probíhá, ale jednání s makléřem neprobíhalo úplně podle mých představ.114,29 %1,92 %  

Graf

27. Vypište prosím, jaké:

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

maklerem zajistena pravnicka byla neprijemna a ve smlouve mela nejake chyby

28. Kde jste hledal(a) nebo hledáte odpovědi na otázky spojené s nákupem nemovitosti či pozemku?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [U realitního makléře, u kterého jsem koupil(a)/ kupuji nemovitost či pozemek.otázka č. 33, U rodiny, přátel či známých.otázka č. 33, Na internetu.otázka č. 29, Na internetových diskuzních fórech.otázka č. 30, U odborníků (např. právníci, stavební technici...).otázka č. 31, Jinde.otázka č. 32, Nikde, žádné otázky jsem neměl(a). Důvěřuji realitnímu makléři.otázka č. 33].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
U rodiny, přátel či známých.571,43 %9,62 %  
U realitního makléře, u kterého jsem koupil(a)/ kupuji nemovitost či pozemek.114,29 %1,92 %  
U odborníků (např. právníci, stavební technici...).114,29 %1,92 %  

Graf

29. Vypište prosím, kde:

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

žádné odpovědi

30. Vypište prosím, o které jde:

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

žádné odpovědi

31. Vypište prosím, u kterých?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

právník

32. Vypište prosím, kde:

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

žádné odpovědi

33. Ocenil(a) byste větší možnost poradit se o nákupu s odborníky (např. i přes internet)? Např. s právníky, stavebními techniky, jinými realitními makléři apod.?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Určitě ano457,14 %7,69 %  
Ano - odborné kvalifikaci makléře v některých tématech nedůvěřuji228,57 %3,85 %  
Spíše ne. Spoléhám na odbornou kvalifikaci prodávajícího makléře.114,29 %1,92 %  

Graf

34. Uveďte prosím, kde jste Vaši nemovitost či pozemek objevil(a)?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [V soukromém inzerátu v tištěné inzerci.otázka č. 35, Na internetových stránkách realitní kanceláře, internetovém realitním portálu nebo v realitním časopise, ale dohodl(a) jsem se s prodávajícím bez realitní kanceláře.otázka č. 45, Na serveru, kde prodávající inzerují bez realitky.otázka č. 36, Jinde.otázka č. 37].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Jinde.266,67 %3,85 %  
Na internetových stránkách realitní kanceláře, internetovém realitním portálu nebo v realitním časopise, ale dohodl(a) jsem se s prodávajícím bez realitní kanceláře.133,33 %1,92 %  

Graf

35. Vypište prosím, o kterou tištěnou inzerci jde:

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

žádné odpovědi

36. Vypiště prosím, na kterém:

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

žádné odpovědi

37. Vypište prosím, kde:

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

České Budějovice

Na bráně objektu, kde se garáž nabízela.

38. Uveďte prosím, kde jste (tuto) Vaši nemovitost či pozemek objevil(a)?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Na internetových stránkách dražební společnosti.otázka č. 39, Na aukčním portálu.otázka č. 40, Na Centrální adrese.otázka č. 45, Na internetovém realitním portálu (např. sreality, idnes.reality, ...).otázka č. 41, V tištěné inzerci.otázka č. 42, Jinde.otázka č. 43].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žádné odpovědi

39. Vypište prosím, o kterou se jedná?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

žádné odpovědi

40. Vypište prosím, o který portál jde:

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

žádné odpovědi

41. Vypiště prosím, na které / kterých:

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

žádné odpovědi

42. Vypište prosím, v jaké:

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

žádné odpovědi

43. Vypište prosím kde:

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

žádné odpovědi

44. Vypište prosím, jak?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

pozemek přímo od města

45. Kde jste hledal(a) nebo hledáte odpovědi na otázky spojené s nákupem nemovitosti či pozemku?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [U rodiny, přátel či známýchotázka č. 50, Na internetuotázka č. 46, Na internetových diskuzních fórechotázka č. 47, U odborníků (např. právníci, stavební technici...)otázka č. 48, Jindeotázka č. 49, Nikde, žádné otázky jsem neměl(a)otázka č. 50].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Na internetu342,86 %5,77 %  
U odborníků (např. právníci, stavební technici...)342,86 %5,77 %  
U rodiny, přátel či známých114,29 %1,92 %  

Graf

46. Vypište prosím, kde:

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

realitní servery

www.google.com

www.google.com

47. Vypište prosím, o které jde:

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

žádné odpovědi

48. Vypište prosím, u jakých z nich:

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

nevzpomenu si

právník

Prof. Statik, Pojišťovací agent, Advokát se zaměřením na nemovitosti, Úředník na Katastru nemovitostí

49. Vypište prosím, kde:

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

žádné odpovědi

50. Ocenil(a) byste větší možnost poradit se o nákupu s odborníky (např. i přes internet)? Např. s právníky, stavebními techniky, jinými realitními makléři apod.?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano. Názor nebo pomoc odborníka bych ocenil(a)685,71 %11,54 %  
Pokud člověk chce, odborníky si zařídí.114,29 %1,92 %  

Graf

51. Využil(a) jste nebo využijete při nákupu nemovitosti či pozemku služeb odborného posouzení? (Např. Bytecheck, Nemopas, Rádce pro Vaši nemovitost apod.)

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Využil(a) a vyplatilo se mi to. Odborníci našli skryté vady, právní nedostatky, případně vyjednali slevu.otázka č. 52, Využil(a), ale nebyly nalezeny žádné nedostatky ani vyjednána žádná sleva.otázka č. 83, Nevyužil(a), nechtěl(a) jsem zvyšovat náklady samotného nákupu nemovitosti či pozemku.otázka č. 83, Nevyužil(a). O možnosti takových služeb jsem nevěděl(a).otázka č. 83].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Nevyužil(a). O možnosti takových služeb jsem nevěděl(a).436,36 %7,69 %  
Nevyužil(a), nechtěl(a) jsem zvyšovat náklady samotného nákupu nemovitosti či pozemku.436,36 %7,69 %  
Využil(a) a vyplatilo se mi to. Odborníci našli skryté vady, právní nedostatky, případně vyjednali slevu.327,27 %5,77 %  

Graf

52. Popište prosím blíže, proč se Vám využití jejich služeb vyplatilo.

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

Odborný nadhled na nemovitost ukázala statiku, funkčnost odpadů, vlhkost prostředí a zdravé žití v nemovitosti.

odborný rozsah, rady

Podali mi dostatečné informace

53. Uveďte prosím, jakým způsobem prodej probíhal nebo probíhá?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Přes realitní kancelářotázka č. 54, Prodal nebo prodával jsem svépomocí (bez realitní kanceláře)otázka č. 59, V dražběotázka č. 62, Známému, příbuznémuotázka č. 83, Jinakotázka č. 63].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Prodal nebo prodával jsem svépomocí (bez realitní kanceláře)466,67 %7,69 %  
Přes realitní kancelář233,33 %3,85 %  

Graf

54. Uveďte prosím, podle čeho jste si vybral(a) nebo vybíráte realitní kancelář?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Podle doporučení od známých.otázka č. 57, Podle doporučení v internetové diskuzi/fóru.otázka č. 55, Oslovil(a) jsem několik realitních kanceláří a vybral(a) si podle kvality jednání.otázka č. 57, Zvolil(a) jsem realitní kancelář na základě reklamy z billboardů, televize, internetu apod.otázka č. 57, Realitní kancelář jsem zvolil(a) čistě náhodně.otázka č. 57, Jinak.otázka č. 56].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Podle doporučení od známých.150 %1,92 %  
Oslovil(a) jsem několik realitních kanceláří a vybral(a) si podle kvality jednání.150 %1,92 %  

Graf

55. Vypište prosím, v jaké:

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

žádné odpovědi

56. Vypište prosím, jak:

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

žádné odpovědi

57. Jaké jste měl(a) nebo máte s makléřem, u kterého prodáváte nebo jste prodal(a) nemovitost či pozemek, zkušenosti?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Výborné, byl ke mně vstřícný, ochotný, poctivý a důsledný. Realitního makléře bych mohl doporučit.otázka č. 83, Spíše dobré, kontrakt proběhl či probíhá, ale k jednání makléře mám výhrady.otázka č. 58, Smíšené, kontrakt proběhl/probíhá, ale jednání s makléřem neprobíhalo úplně podle mých představ.otázka č. 83, Spíše špatné, kontrakt proběhl nebo probíhá, ale jednání s makléřem pro mě bylo/je nutné zlo.otázka č. 83, Velmi špatné, díky jednání makléře jsem raději od prodeje ustoupil(a).otázka č. 83].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Spíše dobré, kontrakt proběhl či probíhá, ale k jednání makléře mám výhrady.2100 %3,85 %  

Graf

58. Vypište prosím, jaké:

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

celková komunikace neprobíhala úplně korektně

problém byl spíše v kupování, jedna realitka mi byt prodala a i mi našla nový, ale první co mi našli, se mi snažili prodat, aniž by majitelé měli vyřešeny dluhy a soukromé vlastnictví...jinak prodej mého bytu a koupě toho správného proběhla správně

59. Uveďte prosím, jakým způsobem jste nemovitost či pozemek inzeroval(a)?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Soukromým inzerátem v místním tisku.otázka č. 83, Přes placené internetové realitní / inzertní portály.otázka č. 60, Jinakotázka č. 61].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Soukromým inzerátem v místním tisku.250 %3,85 %  
Přes placené internetové realitní / inzertní portály.125 %1,92 %  
Jinak125 %1,92 %  

Graf

60. Vypište prosím, o které jde:

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

sreality, bezrealitky

61. Vypište prosím, jak:

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

internetnová inzerce zdarma

62. Kde jste dražbu zadal(a) nebo zadáváte? Vypište prosím, kde:

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

žádné odpovědi

63. Vypište prosím, jak:

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

žádné odpovědi

64. Uveďte, jakým způsobem požadovanou nemovitost či pozemek hledáte především?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Sleduji nabídky v realitních časopisech / tištěné inzerci.otázka č. 65, Sleduji nabídky na internetových stránkách známých realitních kanceláří.otázka č. 69, Zadal(a) jsem poptávku se svými požadavky do realitní kanceláře.otázka č. 66, Sleduji nabídky na internetových realitních portálech (např. sreality, idnes.reality...).otázka č. 67, Zadal(a) jsem poptávku se svými požadavky na internetovém realitním portálu.otázka č. 67, Jinakotázka č. 69, Ještě jsem nepodnikl(a) žádné kroky ke koupi pozemku či nemovitosti.otázka č. 69].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Sleduji nabídky na internetových realitních portálech (např. sreality, idnes.reality...).969,23 %17,31 %  
Sleduji nabídky na internetových stránkách známých realitních kanceláří.323,08 %5,77 %  
Ještě jsem nepodnikl(a) žádné kroky ke koupi pozemku či nemovitosti.17,69 %1,92 %  

Graf

65. Vypište prosím, v jaké:

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

žádné odpovědi

66. Vypište prosím, do kolika realitních kanceláří jste zadal(a) poptávku, popřípadě do jakých:

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

žádné odpovědi

67. Který realitní portál k hledání využíváte?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
sreality.cz666,67 %11,54 %  
reality.idnes.cz333,33 %5,77 %  
reality.cz333,33 %5,77 %  
ceskereality.cz222,22 %3,85 %  
hyperreality.cz222,22 %3,85 %  
eurobydleni.cz111,11 %1,92 %  
Svoboda-williams111,11 %1,92 %  
RIGHTMOVE.CO.UK111,11 %1,92 %  
realhit.cz111,11 %1,92 %  

Graf

68. Podle čeho jste internetový realitní portál vybral(a)?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Na základě internetového vyhledávače (Google, Seznam, Centrum apod.)555,56 %9,62 %  
Mám tento portál již zažitý.333,33 %5,77 %  
Na doporučení od známých/rodiny.222,22 %3,85 %  
Podle množství nabízených realit.111,11 %1,92 %  
Podle úrovně daného portálu (šíře služeb, přívětivé uživatelské rozhraní apod.)111,11 %1,92 %  
Na základě reklamy na internetu, billboardech, v tisku apod.111,11 %1,92 %  

Graf

69. Už jste byl(a) osobně na prohlídce pozemku či nemovitosti, který plánujete koupit?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Anootázka č. 70, Neotázka č. 72].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne1076,92 %19,23 %  
Ano323,08 %5,77 %  

Graf

70. Jaké jsou Vaše dosavadní zkušenosti s prodávajícími realitními makléři?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Výborné, makléři ke mně byli vstřícní, a ochotní. Rádi mi vše vysvětlili a poradili.otázka č. 72, Spíše dobré, prohlídka proběhla, ale k jednání realitních makléřů mám drobné výhrady.otázka č. 71, Smíšené.otázka č. 72, Spíše špatné, prohlídka proběhla, ale z jednání s makléři nemám dobrý pocit.otázka č. 72, Špatné. Díky jednání s makléři jsem raději od koupi ustoupil(a) a dál hledám jinou nemovitost či pozemek.otázka č. 72].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Spíše dobré, prohlídka proběhla, ale k jednání realitních makléřů mám drobné výhrady.133,33 %1,92 %  
Spíše špatné, prohlídka proběhla, ale z jednání s makléři nemám dobrý pocit.133,33 %1,92 %  
Smíšené.133,33 %1,92 %  

Graf

71. Vypište prosím, jaké:

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

špatné informace - např. pozemek kompletně zasíťovaný --- nebyla tam ani voda, ani připojení na kanalizaci ani telefon... jiná nabídka pozemků - neinzerují blízkost plánovaného obchvatu obce... (po telefonu o tom snad ani neví!!!)

72. Hodláte při nákupu nemovitosti či pozemku využít služeb odborného posouzení? (Např. Bytecheck, Nemopas, Rádce pro Vaši nemovitost apod.)

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Takové služby neznám, ale stojí to za zvážení.538,46 %9,62 %  
Ne, nechci zvyšovat náklady samotného nákupu nemovitosti či pozemku.538,46 %9,62 %  
Ano.215,38 %3,85 %  
Takové služby neznám a ani mě nezajímají.17,69 %1,92 %  

Graf

73. Uveďte, jakým způsobem se chystáte požadovanou nemovitost či pozemek prodávat?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Plánuji využít služeb realitní kanceláře.otázka č. 74, Plánuji si prodej zařídit sám/sama.otázka č. 77, Plánuji prodat prostřednictvím dražby.otázka č. 80, Zatím nevím, jak nemovitost či pozemek budu prodávat.otázka č. 83, Jinak.otázka č. 82].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Plánuji si prodej zařídit sám/sama.150 %1,92 %  
Plánuji využít služeb realitní kanceláře.150 %1,92 %  

Graf

74. Už víte, podle čeho si vybrat vhodnou realitní kancelář či realitního makléře?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Ano, ale ještě nemám vybráno.otázka č. 75, Ano, mám už vybráno.otázka č. 76, Zatím nevím.otázka č. 83].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano, mám už vybráno.1100 %1,92 %  

Graf

75. Vypište prosím, podle čeho si vybíráte:

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

žádné odpovědi

76. Vypište prosím, podle čeho jste si vybral(a):

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

mám známěho makléře

77. Už víte, jak budete svou nemovitost či pozemek inzerovat?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Soukromým inzerátem v místním tisku.otázka č. 83, Přes placené internetové realitní / inzertní portály.otázka č. 78, Jinakotázka č. 79].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Přes placené internetové realitní / inzertní portály.1100 %1,92 %  

Graf

78. Vypište prosím, o které jde:

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

sreality, , realcity

79. Vypište prosím jak:

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

žádné odpovědi

80. Už víte, které společnosti dražbu zadáte?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Anootázka č. 81, Neotázka č. 83].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žádné odpovědi

81. Vypište prosím, které:

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

žádné odpovědi

82. Vypište prosím jak:

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

žádné odpovědi

83. Velikost místa Vašeho bydliště:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
100 000 obyvatel a více1834,62 %34,62 %  
20 000 - 99 999 obyvatel1223,08 %23,08 %  
5 000 - 19 999 obyvatel1019,23 %19,23 %  
1 000 - 4 999 obyvatel611,54 %11,54 %  
do 999 obyvatel611,54 %11,54 %  

Graf

84. Kraj místa Vašeho bydliště:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Hlavní město Praha1019,23 %19,23 %  
Olomoucký kraj611,54 %11,54 %  
Plzeňský kraj611,54 %11,54 %  
Středočeský kraj611,54 %11,54 %  
Jihomoravský kraj59,62 %9,62 %  
Moravskoslezský kraj47,69 %7,69 %  
Karlovarský kraj35,77 %5,77 %  
Ústecký kraj35,77 %5,77 %  
Zlínský kraj23,85 %3,85 %  
Jihočeský kraj23,85 %3,85 %  
Královéhradecký kraj23,85 %3,85 %  
Liberecký kraj11,92 %1,92 %  
Pardubický kraj11,92 %1,92 %  
Kraj Vysočina11,92 %1,92 %  

Graf

Nepovinná otázka.

85. Pokud máte jakékoliv připomínky a doplňující informace k tomuto dotazníku a tématu, můžete je vypsat níže:

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

V roce 1989 jsme zakládali od 20.11 OF Rakovník v DS Tyl. V OSP jsem sbíral podpisy a komunisti mi řekli, že do měsíce bude propuštěn. Od půlky prosince už chodili do OF lidé, co převlékli kabát ! Když Karel Kryl v roce 1992 řekl na koncertě v Rakovníku : "Vážení občané, jsem velice zklamán z vývoje v československé republice." Myslil jsem že mu nerozumím. Když v restituci roku 1994 dostal potomek původního majitele (který prý za války s SS náčelníky prohrál areál v kartách) areál OSP nazpátek a OSP se rozpadlo, začal jsem pracovat jako živnostník. A je už to hodně let, skoro dvacet, že si řikám, kdybych to byl věděl kdo a jak nám zde bude vládnout, nebyl bych tenkrát riskoval v OF. EU pokládám za 4.říši, která..... diktuje například zemědělců, jaké podmínky jsou pro slepičárny, němci si zrekonstruují slepičárny a zde jich hodně zruší a teď si němci vajíčka víc vyváží a.... za to, že to prošlo náš zástupce v EU dostane do kapsy. Na bolševický režim jsem byl alergický, ale vůbec by mi nyní nevadilo, kdyby našim politikům jako Klausovi a jeho kamarádům sebrali to, co vytunelovali, tak jak komunisti znárodnili kdekomu kde co v roce 1948. A když bývalý prezident těsně před ukončením své role zařídil amnestii i těm největším zlodějům v ČR, začal pro mne být charakterem srovnatelný s Klementem Gottwaldem. A teď si jen přeji, aby nám tu začali vládnout dobří a slušní politici, kteří to s naší republikou myslí dobře, když už Klaus a jeho kamarádi rozprodali v kupónové privatizaci skoro vše, co patřilo nám Čechům. Luboš Vondříček

---

bez připomínek

na začátku není možnost zaškrtnou prodej i koupi...jen jedno nebo druhé, ale já jsem byt prodávala i kupovala

rychlé :-)

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 2 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

2. Jaký je Váš věk?

  • odpověď 18 - 25 let:
    • 2.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ne na otázku 5. Jste osoba, která ve Vaší domácnosti rozhoduje nebo spolurozhoduje o nákupu či prodeji nemovitostí nebo pozemků?

6. Kupoval(a) nebo prodával(a) jste od roku 2008 do současnosti nějakou nemovitost či pozemek? (Pokud jste jich v daném období kupoval(a) či prodával(a) více, tak uvažujte prosím tu poslední.)

  • odpověď Ne, ale zajímám se o koupi:
    • 4x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ne na otázku 69. Už jste byl(a) osobně na prohlídce pozemku či nemovitosti, který plánujete koupit?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Jste:

2. Jaký je Váš věk?

3. Jaké je Vaše nejvyšší dokončené vzdělání?

4. Jaký je čistý měsíční příjem Vaší domácnosti?

5. Jste osoba, která ve Vaší domácnosti rozhoduje nebo spolurozhoduje o nákupu či prodeji nemovitostí nebo pozemků?

6. Kupoval(a) nebo prodával(a) jste od roku 2008 do současnosti nějakou nemovitost či pozemek? (Pokud jste jich v daném období kupoval(a) či prodával(a) více, tak uvažujte prosím tu poslední.)

69. Už jste byl(a) osobně na prohlídce pozemku či nemovitosti, který plánujete koupit?

83. Velikost místa Vašeho bydliště:

84. Kraj místa Vašeho bydliště:

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Jste:

2. Jaký je Váš věk?

3. Jaké je Vaše nejvyšší dokončené vzdělání?

4. Jaký je čistý měsíční příjem Vaší domácnosti?

5. Jste osoba, která ve Vaší domácnosti rozhoduje nebo spolurozhoduje o nákupu či prodeji nemovitostí nebo pozemků?

6. Kupoval(a) nebo prodával(a) jste od roku 2008 do současnosti nějakou nemovitost či pozemek? (Pokud jste jich v daném období kupoval(a) či prodával(a) více, tak uvažujte prosím tu poslední.)

69. Už jste byl(a) osobně na prohlídce pozemku či nemovitosti, který plánujete koupit?

83. Velikost místa Vašeho bydliště:

84. Kraj místa Vašeho bydliště:

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Zemský, M.Vliv finanční krize na český realitní trh a chování spotřebitelů (výsledky průzkumu), 2014. Dostupné online na https://krize-realitni-trh-spotrebit.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.