Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Krize středního věku

Krize středního věku

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Iveta Kaštilová
Šetření:26. 11. 2013 - 03. 12. 2013
Počet respondentů:65
Počet otázek (max/průměr):30 / 30.46
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:60,2 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.07:10
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Jedná se o výzkum zaměřený na krizi středního věku a respondenty mohou být všechny věkové kategorie.

Odpovědi respondentů

1. 1. Pojem „krize středního věku“:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
b. jsem slyšel, ale nijak jsem o něm nepřemýšlel2639,39 %40 %  
d. znám, prožívám ji2131,82 %32,31 %  
c. znám, mám z ní obavy1624,24 %24,62 %  
e. znám, mám ji už za sebou34,55 %4,62 %  

Graf

2. 2. V současně vykonávaném pracovním zařazení pracuji:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
c. převážně duševně4466,67 %67,69 %  
b. manuálně i duševně1522,73 %23,08 %  
d. v současné době nepracuji46,06 %6,15 %  
a. převážně manuálně34,55 %4,62 %  

Graf

3. 3. Se svým současným pracovním zařazením:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
b. jsem v podstatě spokojen2436,36 %36,92 %  
c. nejsem příliš spokojen2233,33 %33,85 %  
a. jsem zcela spokojen1421,21 %21,54 %  
d. nejsem vůbec spokojen69,09 %9,23 %  

Graf

4. 4. Shoduje se moje současné pracovní zařazení s představami, které jsem měl(-a) o budoucí práci v době, kdy jsem se pro ně vzdělával(-a):

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
b. částečně3756,06 %56,92 %  
c. vůbec1827,27 %27,69 %  
a. zcela1116,67 %16,92 %  

Graf

5. 5. Ať už je vaše shoda v předešlé odpovědi vyjádřena jakkoliv, litujete toho?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
c. má to svoje pro i proti, ale jsem v podstatě rád(-a), že dělám to, co dělám2740,91 %41,54 %  
d. vůbec toho nelituji1725,76 %26,15 %  
b. má to svoje pro i proti, raději bych dělal(-a) něco jiného než dělám1218,18 %18,46 %  
a. velmi toho lituji1015,15 %15,38 %  

Graf

6. 6. Pracuji hlavně proto, že:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
c. mě práce baví, i když není příliš ohodnocena2639,39 %40 %  
e. abych vydělal aspoň nějaké peníze2131,82 %32,31 %  
b. mě práce baví a je dobře ohodnocena913,64 %13,85 %  
a. mě vykonávaná práce zcela naplňuje57,58 %7,69 %  
d. mě práce sice příliš nebaví, ale je dobře ohodnocena57,58 %7,69 %  

Graf

7. 7. Moje současné pracovní zařazení podle mého názoru:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
c. odpovídá mým představám jen částečně2334,85 %35,38 %  
b. odpovídá mým představám s menšími výhradami1928,79 %29,23 %  
d. neodpovídá mým představám1522,73 %23,08 %  
a. zcela odpovídá mým představám69,09 %9,23 %  
e. v současné době nepracuji34,55 %4,62 %  

Graf

8. 8. Odpovídají respondenti, kteří v předchozí otázce odpověděli a., b., c. nebo d. Do zaměstnání:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
a. denně docházím nebo dojíždím maximálně 20 minut od místa bydliště3959,09 %60 %  
b. denně docházím nebo dojíždím 21 až 60 minut2131,82 %32,31 %  
c. denně dojíždím více než 60 minut57,58 %7,69 %  
d. z místa bydliště dojíždím do zaměstnání na turnusy, nevracím se denně11,52 %1,54 %  

Graf

9. 9. Pokud by se naskytla možnost změnit zaměstnání za takové, které by (ještě) lépe vyhovovalo mým představám:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
a. změnil(-a) bych je bez váhání2842,42 %43,08 %  
b. vážně bych o změně uvažoval(-a)2639,39 %40 %  
c. pravděpodobně bych o změně neuvažoval(-a)913,64 %13,85 %  
d. zcela jistě bych o změně neuvažoval(-a)23,03 %3,08 %  
e. nevím11,52 %1,54 %  

Graf

10. 10. Pokud jste odpověděli na předchozí otázku možností a., b. nebo c., odpovězte prosím i na tuto otázku: Pokud by byla pro změnu zaměstnání nezbytná rekvalifikace nebo jiné doplnění vzdělání:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
a. doplnil(-a) bych si vzdělání ochotně4771,21 %72,31 %  
b. bral(-a) bych to bez nadšení jako nutnou povinnost1116,67 %16,92 %  
d. v tom případě bych zaměstnání neměnil(-a)710,61 %10,77 %  
c. snažil(-a) bych se tomu vyhnout11,52 %1,54 %  

Graf

11. 11. Pokud by se mi naskytla možnost (ať už v souvislosti se zaměstnáním nebo i mimo ně), abych si zvýšil(-a) nebo rozšířil(-a) vzdělání:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
a. velmi rád bych jí využil(-a)4263,64 %64,62 %  
b. abych jí využil(-a), musela by být se zárukou dalších výhod (služebního postupu, zvýšení výdělku apod.)1522,73 %23,08 %  
c. pravděpodobně bych o ní neuvažoval(-a)69,09 %9,23 %  
d. zcela jistě bych ji odmítl(-a)34,55 %4,62 %  

Graf

12. 12. Současné pracovní a životní tempo:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
b. mi vyhovuje2334,85 %35,38 %  
d. je pro mě příliš rychlé, stresující2030,3 %30,77 %  
c. je rychlejší, než by mi vyhovovalo, ale zatím je bez větších problémů zvládám1421,21 %21,54 %  
a. by mohlo být určitě i podstatně vyšší913,64 %13,85 %  

Graf

13. 13. Předpokládám, že moje kariéra:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
b. by mohla ještě růst, ale příliš tomu nevěřím1725,76 %26,15 %  
d. dosáhla vrcholu, po kterém bude zcela jistě následovat pozvolný sestup1725,76 %26,15 %  
a. dál poroste, že budu v pracovním procesu postupovat stále výš1319,7 %20 %  
c. dosáhla stavu, ve kterém bych rád v dalším období setrvával, jsem tak spokojený(-á)1116,67 %16,92 %  
e. nepřemýšlím o tom812,12 %12,31 %  

Graf

14. 14. Vztahy ve své rodině považuji za:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
b. dobré a stabilní3248,48 %49,23 %  
d. zhoršující se1218,18 %18,46 %  
c. labilnější než dřív, ale stále vcelku dobré1015,15 %15,38 %  
e. neuspokojivé710,61 %10,77 %  
a. trvale se zlepšující57,58 %7,69 %  

Graf

15. 15. Pokud bych musel(-a) řešit významné problémy spojené s pracovním zařazením:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
a. řešil(-a) bych je s rodinou, tam bych vždycky našel(-a) pochopení, podporu a pomoc4872,73 %73,85 %  
b. řešil(-a) bych je sám(-a), nejlépe tak, aby o tom rodina ani nevěděla1827,27 %27,69 %  

Graf

16. 16. V posledních letech mám koníčky, kterým věnuji významnou část svého volného času:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
a. mám jich několik2334,85 %35,38 %  
d. nemám žádného významného koníčka2030,3 %30,77 %  
c. mám koníčky nebo koníčka, ale v současné době na ně vůbec nemám čas1319,7 %20 %  
b. mám jednoho velkého koníčka1015,15 %15,38 %  

Graf

17. 17. Mám pocit, že můj zdravotní stav se v poslední době:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
c. nepozoruji žádné významnější změny3350 %50,77 %  
b. zhoršuje3045,45 %46,15 %  
a. zlepšuje34,55 %4,62 %  

Graf

18. 18. Pokud máte nějaké zdravotní problémy, týkají se:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
c. moje problémy jsou fyzického i psychického rázu2740,91 %41,54 %  
a. především tělesného zdraví2436,36 %36,92 %  
b. především duševního zdraví1522,73 %23,08 %  

Graf

19. 19. Ve své rodině se celkově cítím:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
b. jsem vcelku spokojený, i když to občas zaskřípe2334,85 %35,38 %  
c. mohlo by to být podstatně lepší1827,27 %27,69 %  
a. velmi dobře, mám v ní dobré zázemí, podporuje mě1725,76 %26,15 %  
d. moje rodina je pro mě přítěží710,61 %10,77 %  
e. nemám rodinu11,52 %1,54 %  

Graf

20. 20. Vztahy ve své rodině považuji za:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
b. dobré a stabilní3451,52 %52,31 %  
d. zhoršující se1116,67 %16,92 %  
c. labilnější než dřív, ale stále vcelku dobré913,64 %13,85 %  
e. neuspokojivé710,61 %10,77 %  
a. trvale se zlepšující57,58 %7,69 %  

Graf

21. 21. Celkově se cítím:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
b. vcelku spokojený2740,91 %41,54 %  
c. nepříliš spokojený1928,79 %29,23 %  
a. šťastný a spokojený1218,18 %18,46 %  
d. nespokojený812,12 %12,31 %  

Graf

22. 22. Kdybych mohl(-a) vrátit zpátky svůj život:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
c. změnil(-a) bych ho od základů2842,42 %43,08 %  
b. zásadní věci bych neměnil(-a), ale některé drobnosti ano2639,39 %40 %  
a. neměnil(-a) bych na tom, co jsem prožil(-a) prakticky nic1218,18 %18,46 %  

Graf

23. 23. Mám pocit, že svůj život žiju:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
e. ani ne příliš šťastně ani ne příliš užitečně2436,36 %36,92 %  
b. s menšími výhradami spokojeně a užitečně2030,3 %30,77 %  
c. spokojeně, ale nepříliš užitečně1116,67 %16,92 %  
a. zcela spokojeně a užitečně57,58 %7,69 %  
d. užitečně, ale nepříliš spokojeně57,58 %7,69 %  
f. úplně zbytečně11,52 %1,54 %  

Graf

24. 24. Můj pohled na život je:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
b. podobný jako mých nejbližších a přátel4162,12 %63,08 %  
c. odlišný od řady mých nejbližších a přátel1522,73 %23,08 %  
a. zcela stejný jako mých nejbližších a přátel57,58 %7,69 %  
d. zcela jiný než pohled mých nejbližších a přátel57,58 %7,69 %  

Graf

25. 25. Od budoucnosti:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
c. očekávám, že můj život bude zhruba stejný jako doposud1624,24 %24,62 %  
d. mám obavy, že se můj život poněkud zhorší1421,21 %21,54 %  
b. si slibuji alespoň malé zlepšení života1319,7 %20 %  
e. mám obavy, že se můj život podstatně zhorší1218,18 %18,46 %  
a. si slibuji výrazné zlepšení života1116,67 %16,92 %  

Graf

26. 26. Pohlaví:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
b. žena4669,7 %70,77 %  
a. muž2030,3 %30,77 %  

Graf

27. 27. Věk:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
d. 46 až 55 let2537,88 %38,46 %  
a. do 30 let včetně1624,24 %24,62 %  
c. 36 až 45 let1421,21 %21,54 %  
b. 31 až 35 let913,64 %13,85 %  
e. 56 a více let23,03 %3,08 %  

Graf

28. 28. Žiji ve společné domácnosti:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
a. sám, případně s rodiči2639,39 %40 %  
b. s partnerem (partnerkou) bez dětí2334,85 %35,38 %  
c. s partnerem (partnerkou) a jedním nebo dvěma dětmi1522,73 %23,08 %  
d. s partnerem (partnerkou) a třemi nebo více dětmi23,03 %3,08 %  

Graf

29. 29. Nejvyšší dosažené vzdělání:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
f. vysokoškolské (Bc. a výš)3350 %50,77 %  
d. úplné střední (s maturitou)2030,3 %30,77 %  
c. vyučený bez maturity812,12 %12,31 %  
e. vyšší střední (DiS apod.)57,58 %7,69 %  

Graf

30. 30. Místo bydliště:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
d. město do 100 000 obyvatel2639,39 %40 %  
e. město nad 100 000 obyvatel1928,79 %29,23 %  
a. obec do 2 000 obyvatel1116,67 %16,92 %  
b. obec do 5 000 obyvatel69,09 %9,23 %  
c. město do 20 000 obyvatel46,06 %6,15 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 10 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

1. 1. Pojem „krize středního věku“:

 • odpověď d. znám, prožívám ji:
  • 3.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi d. zhoršující se na otázku 20. 20. Vztahy ve své rodině považuji za:
  • 2.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi e. mám obavy, že se můj život podstatně zhorší na otázku 25. 25. Od budoucnosti:

3. 3. Se svým současným pracovním zařazením:

 • odpověď c. nejsem příliš spokojen:
  • 2.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi d. zhoršující se na otázku 20. 20. Vztahy ve své rodině považuji za:

4. 4. Shoduje se moje současné pracovní zařazení s představami, které jsem měl(-a) o budoucí práci v době, kdy jsem se pro ně vzdělával(-a):

 • odpověď b. částečně:
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi d. zhoršující se na otázku 14. 14. Vztahy ve své rodině považuji za:

8. 8. Odpovídají respondenti, kteří v předchozí otázce odpověděli a., b., c. nebo d. Do zaměstnání:

 • odpověď a. denně docházím nebo dojíždím maximálně 20 minut od místa bydliště:
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi d. dosáhla vrcholu, po kterém bude zcela jistě následovat pozvolný sestup na otázku 13. 13. Předpokládám, že moje kariéra:
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi d. 46 až 55 let na otázku 27. 27. Věk:
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi d. zhoršující se na otázku 14. 14. Vztahy ve své rodině považuji za:
  • zobrazit další souvislosti
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi e. mám obavy, že se můj život podstatně zhorší na otázku 25. 25. Od budoucnosti:
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi d. zhoršující se na otázku 20. 20. Vztahy ve své rodině považuji za:

12. 12. Současné pracovní a životní tempo:

 • odpověď d. je pro mě příliš rychlé, stresující:
  • 3.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi d. zhoršující se na otázku 14. 14. Vztahy ve své rodině považuji za:
  • 3.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi d. zhoršující se na otázku 20. 20. Vztahy ve své rodině považuji za:
  • 3x vetší pravděpodobnost při odpovědi d. neodpovídá mým představám na otázku 7. 7. Moje současné pracovní zařazení podle mého názoru:
  • zobrazit další souvislosti
  • 3x vetší pravděpodobnost při odpovědi e. mám obavy, že se můj život podstatně zhorší na otázku 25. 25. Od budoucnosti:

14. 14. Vztahy ve své rodině považuji za:

 • odpověď b. dobré a stabilní:
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi b. dobré a stabilní na otázku 20. 20. Vztahy ve své rodině považuji za:

17. 17. Mám pocit, že můj zdravotní stav se v poslední době:

 • odpověď b. zhoršuje:
  • 2.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi e. mám obavy, že se můj život podstatně zhorší na otázku 25. 25. Od budoucnosti:

20. 20. Vztahy ve své rodině považuji za:

 • odpověď b. dobré a stabilní:
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi b. dobré a stabilní na otázku 14. 14. Vztahy ve své rodině považuji za:

23. 23. Mám pocit, že svůj život žiju:

 • odpověď e. ani ne příliš šťastně ani ne příliš užitečně:
  • 2.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi d. zhoršující se na otázku 14. 14. Vztahy ve své rodině považuji za:
  • 2.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi d. zhoršující se na otázku 20. 20. Vztahy ve své rodině považuji za:
  • 2.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi d. neodpovídá mým představám na otázku 7. 7. Moje současné pracovní zařazení podle mého názoru:
  • zobrazit další souvislosti
  • 2.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi e. mám obavy, že se můj život podstatně zhorší na otázku 25. 25. Od budoucnosti:

24. 24. Můj pohled na život je:

 • odpověď b. podobný jako mých nejbližších a přátel:
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi b. bral(-a) bych to bez nadšení jako nutnou povinnost na otázku 10. 10. Pokud jste odpověděli na předchozí otázku možností a., b. nebo c., odpovězte prosím i na tuto otázku: Pokud by byla pro změnu zaměstnání nezbytná rekvalifikace nebo jiné doplnění vzdělání:
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi c. očekávám, že můj život bude zhruba stejný jako doposud na otázku 25. 25. Od budoucnosti:

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. 1. Pojem „krize středního věku“:

2. 2. V současně vykonávaném pracovním zařazení pracuji:

3. 3. Se svým současným pracovním zařazením:

4. 4. Shoduje se moje současné pracovní zařazení s představami, které jsem měl(-a) o budoucí práci v době, kdy jsem se pro ně vzdělával(-a):

5. 5. Ať už je vaše shoda v předešlé odpovědi vyjádřena jakkoliv, litujete toho?

6. 6. Pracuji hlavně proto, že:

7. 7. Moje současné pracovní zařazení podle mého názoru:

8. 8. Odpovídají respondenti, kteří v předchozí otázce odpověděli a., b., c. nebo d. Do zaměstnání:

9. 9. Pokud by se naskytla možnost změnit zaměstnání za takové, které by (ještě) lépe vyhovovalo mým představám:

10. 10. Pokud jste odpověděli na předchozí otázku možností a., b. nebo c., odpovězte prosím i na tuto otázku: Pokud by byla pro změnu zaměstnání nezbytná rekvalifikace nebo jiné doplnění vzdělání:

11. 11. Pokud by se mi naskytla možnost (ať už v souvislosti se zaměstnáním nebo i mimo ně), abych si zvýšil(-a) nebo rozšířil(-a) vzdělání:

12. 12. Současné pracovní a životní tempo:

13. 13. Předpokládám, že moje kariéra:

14. 14. Vztahy ve své rodině považuji za:

15. 15. Pokud bych musel(-a) řešit významné problémy spojené s pracovním zařazením:

16. 16. V posledních letech mám koníčky, kterým věnuji významnou část svého volného času:

17. 17. Mám pocit, že můj zdravotní stav se v poslední době:

18. 18. Pokud máte nějaké zdravotní problémy, týkají se:

19. 19. Ve své rodině se celkově cítím:

20. 20. Vztahy ve své rodině považuji za:

21. 21. Celkově se cítím:

22. 22. Kdybych mohl(-a) vrátit zpátky svůj život:

23. 23. Mám pocit, že svůj život žiju:

24. 24. Můj pohled na život je:

25. 25. Od budoucnosti:

26. 26. Pohlaví:

27. 27. Věk:

28. 28. Žiji ve společné domácnosti:

29. 29. Nejvyšší dosažené vzdělání:

30. 30. Místo bydliště:

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. 1. Pojem „krize středního věku“:

2. 2. V současně vykonávaném pracovním zařazení pracuji:

3. 3. Se svým současným pracovním zařazením:

4. 4. Shoduje se moje současné pracovní zařazení s představami, které jsem měl(-a) o budoucí práci v době, kdy jsem se pro ně vzdělával(-a):

5. 5. Ať už je vaše shoda v předešlé odpovědi vyjádřena jakkoliv, litujete toho?

6. 6. Pracuji hlavně proto, že:

7. 7. Moje současné pracovní zařazení podle mého názoru:

8. 8. Odpovídají respondenti, kteří v předchozí otázce odpověděli a., b., c. nebo d. Do zaměstnání:

9. 9. Pokud by se naskytla možnost změnit zaměstnání za takové, které by (ještě) lépe vyhovovalo mým představám:

10. 10. Pokud jste odpověděli na předchozí otázku možností a., b. nebo c., odpovězte prosím i na tuto otázku: Pokud by byla pro změnu zaměstnání nezbytná rekvalifikace nebo jiné doplnění vzdělání:

11. 11. Pokud by se mi naskytla možnost (ať už v souvislosti se zaměstnáním nebo i mimo ně), abych si zvýšil(-a) nebo rozšířil(-a) vzdělání:

12. 12. Současné pracovní a životní tempo:

13. 13. Předpokládám, že moje kariéra:

14. 14. Vztahy ve své rodině považuji za:

15. 15. Pokud bych musel(-a) řešit významné problémy spojené s pracovním zařazením:

16. 16. V posledních letech mám koníčky, kterým věnuji významnou část svého volného času:

17. 17. Mám pocit, že můj zdravotní stav se v poslední době:

18. 18. Pokud máte nějaké zdravotní problémy, týkají se:

19. 19. Ve své rodině se celkově cítím:

20. 20. Vztahy ve své rodině považuji za:

21. 21. Celkově se cítím:

22. 22. Kdybych mohl(-a) vrátit zpátky svůj život:

23. 23. Mám pocit, že svůj život žiju:

24. 24. Můj pohled na život je:

25. 25. Od budoucnosti:

26. 26. Pohlaví:

27. 27. Věk:

28. 28. Žiji ve společné domácnosti:

29. 29. Nejvyšší dosažené vzdělání:

30. 30. Místo bydliště:

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Kaštilová, I.Krize středního věku (výsledky průzkumu), 2013. Dostupné online na https://krize-stredniho-veku.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.