Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > krize tištěných médií

krize tištěných médií

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Veronika Vrátná
Šetření:15. 03. 2012 - 22. 03. 2012
Počet respondentů:173
Počet otázek (max/průměr):9 / 8.66
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:84,5 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.01:51
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

 Dobrý den,

 

ráda bych Vás požádala o vyplnění dotazníku týkajícího se krize tištěných médií. Získáné informace z vyplněných dotazníků využiji ve své bakalářské práci. Předem děkuji za vyplnění.

 

Dotazník je určen pro všechny cílové skupiny ve věku od 16ti let.

 

 

Odpovědi respondentů

1. Jste:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Žena10963,01 %63,01 %  
Muž6436,99 %36,99 %  

Graf

2. Kolik je Vám let?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
21-3013276,3 %76,3 %  
16-20169,25 %9,25 %  
31-40158,67 %8,67 %  
41-5063,47 %3,47 %  
více jak 50 let42,31 %2,31 %  

Graf

3. Odkud získáváte informace?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Internet16897,11 %97,11 %  
Noviny a časopisy11365,32 %65,32 %  
Televize10963,01 %63,01 %  
Knihy8046,24 %46,24 %  
Rozhlas4023,12 %23,12 %  
Jiné1810,4 %10,4 %  

Graf

4. Čtete fyzická média? (časopisy, noviny, knihy...)

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano10862,43 %62,43 %  
občas5934,1 %34,1 %  
ne63,47 %3,47 %  

Graf

5. Co si nejvíce kupujete?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Novinyotázka č. 6, Časopisyotázka č. 6, Knihyotázka č. 6, Nekupujiotázka č. 8].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Časopisy6738,73 %38,73 %  
Knihy4727,17 %27,17 %  
Noviny3017,34 %17,34 %  
Nekupuji2916,76 %16,76 %  

Graf

6. Kolik jste měsíčně ochotni zaplatit za fyzická média?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
100 Kč až 200 Kč5437,5 %31,21 %  
Do 100 Kč4027,78 %23,12 %  
více jak 300 Kč2517,36 %14,45 %  
200 Kč až 300 Kč2517,36 %14,45 %  

Graf

7. Na základě čeho si kupujete fyzická média?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Kvalita obsahu9163,19 %52,6 %  
Zaměření8961,81 %51,45 %  
Aktuální téma (noviny, časopisy)5437,5 %31,21 %  
Poutavý vzhled1812,5 %10,4 %  

Graf

8. Myslíte, že mají bulvární tiskoviny budoucnost?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano9152,6 %52,6 %  
Možná4727,17 %27,17 %  
Ne3520,23 %20,23 %  

Graf

9. Myslíte, že mají fyzická média budoucnost?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano9353,76 %53,76 %  
Pohltí je Internet3821,97 %21,97 %  
Možná3419,65 %19,65 %  
Ne84,62 %4,62 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u jedné otázky.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

7. Na základě čeho si kupujete fyzická média?

  • odpověď Kvalita obsahu:
    • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi 31-40 na otázku 2. Kolik je Vám let?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Jste:

2. Kolik je Vám let?

3. Odkud získáváte informace?

4. Čtete fyzická média? (časopisy, noviny, knihy...)

5. Co si nejvíce kupujete?

6. Kolik jste měsíčně ochotni zaplatit za fyzická média?

7. Na základě čeho si kupujete fyzická média?

8. Myslíte, že mají bulvární tiskoviny budoucnost?

9. Myslíte, že mají fyzická média budoucnost?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Jste:

2. Kolik je Vám let?

3. Odkud získáváte informace?

4. Čtete fyzická média? (časopisy, noviny, knihy...)

5. Co si nejvíce kupujete?

6. Kolik jste měsíčně ochotni zaplatit za fyzická média?

7. Na základě čeho si kupujete fyzická média?

8. Myslíte, že mají bulvární tiskoviny budoucnost?

9. Myslíte, že mají fyzická média budoucnost?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Vrátná, V.krize tištěných médií (výsledky průzkumu), 2012. Dostupné online na https://krize-tistenych-medii.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.