Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > KRIZOVÁ KOMUNIKACE

KRIZOVÁ KOMUNIKACE

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Alice Rašovská
Šetření:24. 06. 2011 - 28. 06. 2011
Počet respondentů:46
Počet otázek (max/průměr):13 / 9.15
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:58 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.03:18
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý den,

předem děkuji za vyplnění dotazníku. Cílem dotazníku je zmapování, jak lidé v ČR vnímají krizovou komunikaci, jak a kdy ji používají. Dotazník je určen pro všechny respondenty bez rozdílu věku.
 

Odpovědi respondentů

1. Je pro vás pojem "krizová komunikace" známý?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Anootázka č. 2, Neotázka č. 11].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano2963,04 %63,04 %  
Ne1736,96 %36,96 %  

Graf

2. Co se vám vybaví pod pojmem krizové komunikace?

Povinná otázka, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi „1”, „2”, „3”, „4” a „5”, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi na dané škále.

PodotázkaPrůměrRozptyl
riziko2.7931.75
ohrožení2.5861.898
stres2.2761.717
výměna informací2.5171.629
řízení2.8621.981
důvěra2.8971.955
mimořádná událost2.3452.295

Graf

3. Co byste zařadili mezi pravidla krizové komunikace?

Povinná otázka, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi „1”, „2”, „3”, „4” a „5”, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi na dané škále.

PodotázkaPrůměrRozptyl
Akceptovat ohroženou skupinu, jako legitimního partnera2.8971.817
Plánování a vyhodnocování procesu komunikace2.4481.351
Naslouchání posluchačům2.692.421
Čestnost, upřímnost a otevřenost2.5171.836
Uspokojování médií2.5861.691
Jasná, sroumitelná a empatická mluva2.5172.112
Koordinace aktivit a spolupráce s ostatními důvěryhodnými partnery2.5862.38

Graf

4. Jaké další pravidlo byste zařadilï pro krizovou komunikaci?

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

Klid v jednání koordinátora, pohotovost a rozhodnost, příjemné a hlavně etické jednání s ohroženými

Ohleduplnost

ověřování ínformací a jejich aktualizace

resit to az klient chce, nenutit ho

trénink krizových situací

5. Myslíte si, že součástí krizové komunikace je etika?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano2172,41 %45,65 %  
ne827,59 %17,39 %  

Graf

6. Jaká situace se Vám vybaví u ternínu "krize"?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
V ekonomice1137,93 %23,91 %  
V partnersví827,59 %17,39 %  
Živelná pohroma724,14 %15,22 %  
vše kromě krize v partnerství13,45 %2,17 %  
pokus o sebevraždu13,45 %2,17 %  
Teroristický útok13,45 %2,17 %  

Graf

7. Jak často řešíte krizové situace?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Denněotázka č. 8, Týdněotázka č. 8, Měsíčněotázka č. 8, Nikdyotázka č. 8].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Týdně1034,48 %21,74 %  
Měsíčně827,59 %17,39 %  
Nikdy724,14 %15,22 %  
Denně413,79 %8,7 %  

Graf

8. Media jsou součástí krizové komunikace.

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
souhlasím1448,28 %30,43 %  
spíše souhlasím827,59 %17,39 %  
spíše nesouhlasím310,34 %6,52 %  
nevím26,9 %4,35 %  
nesouhlasím26,9 %4,35 %  

Graf

9. Myslíte si, že by zvládání a jednání v krizové komunikaci mělo být součástí základního vzdělání?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano2689,66 %56,52 %  
ne26,9 %4,35 %  
nevím13,45 %2,17 %  

Graf

10. Myslíte si, že je možné se na krizovou situaci připravit?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano1758,62 %36,96 %  
nevím724,14 %15,22 %  
ne517,24 %10,87 %  

Graf

11. Jste muž/žena?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Mužotázka č. 12, Ženaotázka č. 12].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Žena3167,39 %67,39 %  
Muž1532,61 %32,61 %  

Graf

12. Vaše nejvyšší dosažené vzdělání.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Středoškolské vzdělání-maturita2043,48 %43,48 %  
Vysokoškolské vzdělání1736,96 %36,96 %  
Vyšší odborné vzdělání613,04 %13,04 %  
Středoškolské vzdělaní-výuční list24,35 %4,35 %  
Základní vzdělání12,17 %2,17 %  

Graf

13. Vaše věková kategorie.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
20-30 let2452,17 %52,17 %  
30-45 let1532,61 %32,61 %  
45- 60 let36,52 %6,52 %  
Do 20 let36,52 %6,52 %  
60 let a více12,17 %2,17 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 3 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

1. Je pro vás pojem "krizová komunikace" známý?

 • odpověď Ano:
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi mimořádná událost=1 na otázku 2. Co se vám vybaví pod pojmem krizové komunikace?
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi ohrožení=1 na otázku 2. Co se vám vybaví pod pojmem krizové komunikace?
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi riziko=3 na otázku 2. Co se vám vybaví pod pojmem krizové komunikace?
  • zobrazit další souvislosti
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi stres=1 na otázku 2. Co se vám vybaví pod pojmem krizové komunikace?
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Čestnost, upřímnost a otevřenost=1 na otázku 3. Co byste zařadili mezi pravidla krizové komunikace?
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Jasná, sroumitelná a empatická mluva=1 na otázku 3. Co byste zařadili mezi pravidla krizové komunikace?
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Koordinace aktivit a spolupráce s ostatními důvěryhodnými partnery=1 na otázku 3. Co byste zařadili mezi pravidla krizové komunikace?
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Naslouchání posluchačům=1 na otázku 3. Co byste zařadili mezi pravidla krizové komunikace?
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi ano na otázku 5. Myslíte si, že součástí krizové komunikace je etika?
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Týdně na otázku 7. Jak často řešíte krizové situace?
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi V ekonomice na otázku 6. Jaká situace se Vám vybaví u ternínu "krize"?
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi souhlasím na otázku 8. Media jsou součástí krizové komunikace.
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi ano na otázku 9. Myslíte si, že by zvládání a jednání v krizové komunikaci mělo být součástí základního vzdělání?
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi ano na otázku 10. Myslíte si, že je možné se na krizovou situaci připravit?

2. Co se vám vybaví pod pojmem krizové komunikace?

 • odpověď mimořádná událost=1:
  • 3.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi Jasná, sroumitelná a empatická mluva=1 na otázku 3. Co byste zařadili mezi pravidla krizové komunikace?
  • 3x vetší pravděpodobnost při odpovědi Naslouchání posluchačům=1 na otázku 3. Co byste zařadili mezi pravidla krizové komunikace?

9. Myslíte si, že by zvládání a jednání v krizové komunikaci mělo být součástí základního vzdělání?

 • odpověď ano:
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi V ekonomice na otázku 6. Jaká situace se Vám vybaví u ternínu "krize"?
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi ano na otázku 10. Myslíte si, že je možné se na krizovou situaci připravit?
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi souhlasím na otázku 8. Media jsou součástí krizové komunikace.
  • zobrazit další souvislosti
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi ano na otázku 5. Myslíte si, že součástí krizové komunikace je etika?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Je pro vás pojem "krizová komunikace" známý?

2. Co se vám vybaví pod pojmem krizové komunikace?

3. Co byste zařadili mezi pravidla krizové komunikace?

5. Myslíte si, že součástí krizové komunikace je etika?

6. Jaká situace se Vám vybaví u ternínu "krize"?

7. Jak často řešíte krizové situace?

8. Media jsou součástí krizové komunikace.

9. Myslíte si, že by zvládání a jednání v krizové komunikaci mělo být součástí základního vzdělání?

10. Myslíte si, že je možné se na krizovou situaci připravit?

11. Jste muž/žena?

12. Vaše nejvyšší dosažené vzdělání.

13. Vaše věková kategorie.

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Je pro vás pojem "krizová komunikace" známý?

2. Co se vám vybaví pod pojmem krizové komunikace?

3. Co byste zařadili mezi pravidla krizové komunikace?

5. Myslíte si, že součástí krizové komunikace je etika?

6. Jaká situace se Vám vybaví u ternínu "krize"?

7. Jak často řešíte krizové situace?

8. Media jsou součástí krizové komunikace.

9. Myslíte si, že by zvládání a jednání v krizové komunikaci mělo být součástí základního vzdělání?

10. Myslíte si, že je možné se na krizovou situaci připravit?

11. Jste muž/žena?

12. Vaše nejvyšší dosažené vzdělání.

13. Vaše věková kategorie.

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Rašovská, A.KRIZOVÁ KOMUNIKACE (výsledky průzkumu), 2011. Dostupné online na https://krizova-komunikace.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.