Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Krizová připravenost domácnosti ve stravování

Krizová připravenost domácnosti ve stravování

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Karolína Kocurková
Šetření:15. 01. 2023 - 23. 01. 2023
Počet respondentů:233
Počet otázek (max/průměr):19 / 18.73
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:56,6 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.03:46
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-3 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Vážené respondentky, vážení respondenti,

obracím se na Vás s žádostí o vyplnění krátkého dotazníku, který poslouží jako podklad pro diplomovou práci na téma „Rizika zajištění potravinové soběstačnosti domácnosti na venkově“. 

Dovoluji si Vás rovněž požádat o co nejpřesnější a pravdivé vyplnění dotazníku.

Účast v průzkumu je anonymní a dobrovolná. Průzkum je určen pro osoby starší 18 let.

Děkuji za Váš čas.

Karolína Kocurková, studentka Fakulty logistiky a krizového řízení UTB

Odpovědi respondentů

1. Jaký je hlavní způsob zajištění stravy ve Vaší domácnosti?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Nákup potravin.15466,09 %66,09 %  
Kombinace výše nabízených možností.7632,62 %32,62 %  
Vlastní produkce potravin.31,29 %1,29 %  

Graf

2. Jak často nakupujete potraviny?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
2x až 3x týdně.13557,94 %57,94 %  
1x týdně.5322,75 %22,75 %  
Denně.3715,88 %15,88 %  
Méně často než výše uvedené možnosti.83,43 %3,43 %  

Graf

3. Máte vzhledem k současné situaci obavy, že může nastat stav, kdy nebude zajištěn dostatek potravin, který odpovídá stravovacím potřebám Vaší domácnosti?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne15968,24 %68,24 %  
ano7431,76 %31,76 %  

Graf

4. Má Vaše domácnost zásoby trvanlivých potravin pro případ krizové situace alespoň na 7 dní pro každého člena?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano15566,52 %66,52 %  
ne7833,48 %33,48 %  

Graf

5. Pokud máte krizovou zásobu potravin, obsahuje tato zásoba i balenou pitnou vodu v množství minimálně 5 litrů na osobu a den?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne19784,55 %84,55 %  
ano3615,45 %15,45 %  

Graf

6. Pokud máte přístup k půdě, na níž můžte produkovat vlastní potraviny, vyberte jednu z odpovědí, která nejvíce charakterizuje současný stav Vaší domácnosti v řešené problematice.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Produkuji vlastní potraviny a výhledově chci produkci ponechat na stejné úrovni.8938,2 %38,2 %  
Nemám přístup k půdě vhodné k produkci potravin.5724,46 %24,46 %  
Produkuji vlastní potraviny a výhledově chci produkci zvýšit.3414,59 %14,59 %  
Neprodukuji vlastní potraviny, ale uvažuji o tom.2912,45 %12,45 %  
Neprodukuji vlastní potraviny, ani o tom neuvažuji.208,58 %8,58 %  
Produkuji vlastní potraviny a výhledově chci této činnosti zanechat.41,72 %1,72 %  

Graf

7. Jak velkou plochu půdy k samozásobitelství potravinami (rostlinné a/nebo živočišné produkci) využíváte?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Neprodukuji vlastní potraviny.9139,06 %39,06 %  
Méně než 100 metrů čtverečních.6929,61 %29,61 %  
100 až 500 metrů čtverečních.4218,03 %18,03 %  
500 až 2 000 metrů čtverečních.177,3 %7,3 %  
Více než 2 000 metrů čtverečních.146,01 %6,01 %  

Graf

8. Jaká je Vaše hlavní motivace k vlastní produkci potravin? Případně jaká by mohla být Vaše hlavní motivace pro vlastní produkci potravin.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Klesající kvalita potravin.4418,88 %18,88 %  
Rostoucí cena potravin.3816,31 %16,31 %  
Zájmová činnost.3715,88 %15,88 %  
Zvyšování nezávislosti a pocitu připravenosti.2812,02 %12,02 %  
Forma aktivního odpočinku manuální činností.2410,3 %10,3 %  
Zvyk a povinnost.219,01 %9,01 %  
Obavy z nedostatku a nedostupnosti vzhledem k současnému světovému dění.156,44 %6,44 %  
Forma seberealizace.146,01 %6,01 %  
Ekologie a udržitelnost.125,15 %5,15 %  

Graf

9. Jakému typu zemědělské produkce se věnujete?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Rostlinná produkce.10259,65 %43,78 %  
Rostlinná i živočišná produkce.6236,26 %26,61 %  
Živočišná produkce.74,09 %3 %  

Graf

10. Pokud se zabýváte vlastní rostlinnou produkcí, který druh plodin má nejvyšší zastoupení?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Zelenina.8737,34 %37,34 %  
Neprodukuji potraviny rostlinného původu.8335,62 %35,62 %  
Ovoce.4017,17 %17,17 %  
Okopaniny.208,58 %8,58 %  
Luskoviny.20,86 %0,86 %  
Obiloviny.10,43 %0,43 %  

Graf

11. Pokud se zabýváte vlastní rostlinnou produkcí, jaký druh hnojiv nejčastěji používáte?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Neprodukuji potraviny rostlinného původu.8837,77 %37,77 %  
Organická (statková) hnojiva.7733,05 %33,05 %  
Kombinaci výše uvedených možností.5222,32 %22,32 %  
Umělá (průmyslová) hnojiva.166,87 %6,87 %  

Graf

12. Pokud se zabýváte živočišnou produkcí, jaké druhy hospodářských zvířat chováte?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Nezabývám se produkcí potravin živočišného původu.16771,67 %71,67 %  
Slepice.5322,75 %22,75 %  
Králíky.219,01 %9,01 %  
Včely.146,01 %6,01 %  
Kachny.125,15 %5,15 %  
Ovce.114,72 %4,72 %  
Husy.93,86 %3,86 %  
Prasata.73 %3 %  
Kozy.62,58 %2,58 %  
Krůty.31,29 %1,29 %  
Krávy.10,43 %0,43 %  

Graf

13. Využíváte vlastní vyprodukované potraviny i jako možnou krizovou zásobu (pro dlouhodobější uchování)?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne14260,94 %60,94 %  
ano9139,06 %39,06 %  

Graf

14. Jako největší hrozbu pro produkci vlastních potravin a zajištění potravinové soběstačnosti Vaší domácnosti považujete:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ohrožení škůdci, parazity či chorobami.6226,61 %26,61 %  
Časová a fyzická náročnost vlastní produkce.5523,61 %23,61 %  
Následné skladování a uchování vyprodukovaných potravin.4519,31 %19,31 %  
Nedostatek zkušeností.4117,6 %17,6 %  
Negativní vlivy počasí.3012,88 %12,88 %  

Graf

15. Do jaké věkové kategorie spadáte?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
18 až 34 let.15968,24 %68,24 %  
35 až 49 let.5423,18 %23,18 %  
50 až 69 let.187,73 %7,73 %  
70 let a výše.20,86 %0,86 %  

Graf

16. Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Střední.12051,5 %51,5 %  
Vysokoškolské.8938,2 %38,2 %  
Vyšší odborné.187,73 %7,73 %  
Základní.62,58 %2,58 %  

Graf

17. Jste:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Zaměstanec.11951,07 %51,07 %  
Student.7632,62 %32,62 %  
OSVČ (osoba samostatně výdělečně činná).198,15 %8,15 %  
Nezaměstaný.114,72 %4,72 %  
Penzista.83,43 %3,43 %  

Graf

18. Kolik členů má Vaše domácnost?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
46829,18 %29,18 %  
36025,75 %25,75 %  
25925,32 %25,32 %  
5 a více.2812,02 %12,02 %  
1187,73 %7,73 %  

Graf

19. Velikost oblasti Vašeho místa bydliště vzhledem k počtu obyvatel je:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Do 5 000 obyvatel.9641,2 %41,2 %  
5 000 až 19 999 obyvatel.4921,03 %21,03 %  
100 000 obyvatel a více.4418,88 %18,88 %  
20 000 až 99 999 obyvatel.4418,88 %18,88 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 7 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

1. Jaký je hlavní způsob zajištění stravy ve Vaší domácnosti?

 • odpověď Nákup potravin.:
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Nemám přístup k půdě vhodné k produkci potravin. na otázku 6. Pokud máte přístup k půdě, na níž můžte produkovat vlastní potraviny, vyberte jednu z odpovědí, která nejvíce charakterizuje současný stav Vaší domácnosti v řešené problematice.

7. Jak velkou plochu půdy k samozásobitelství potravinami (rostlinné a/nebo živočišné produkci) využíváte?

 • odpověď Neprodukuji vlastní potraviny.:
  • 2.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Nemám přístup k půdě vhodné k produkci potravin. na otázku 6. Pokud máte přístup k půdě, na níž můžte produkovat vlastní potraviny, vyberte jednu z odpovědí, která nejvíce charakterizuje současný stav Vaší domácnosti v řešené problematice.
  • 2.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi Neprodukuji potraviny rostlinného původu. na otázku 10. Pokud se zabýváte vlastní rostlinnou produkcí, který druh plodin má nejvyšší zastoupení?
  • 2.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi Neprodukuji potraviny rostlinného původu. na otázku 11. Pokud se zabýváte vlastní rostlinnou produkcí, jaký druh hnojiv nejčastěji používáte?
  • zobrazit další souvislosti
  • 2.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi Neprodukuji vlastní potraviny, ani o tom neuvažuji. na otázku 6. Pokud máte přístup k půdě, na níž můžte produkovat vlastní potraviny, vyberte jednu z odpovědí, která nejvíce charakterizuje současný stav Vaší domácnosti v řešené problematice.

9. Jakému typu zemědělské produkce se věnujete?

 • odpověď Rostlinná i živočišná produkce.:
  • 3.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi Kachny. na otázku 12. Pokud se zabýváte živočišnou produkcí, jaké druhy hospodářských zvířat chováte?
  • 3.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi Králíky. na otázku 12. Pokud se zabýváte živočišnou produkcí, jaké druhy hospodářských zvířat chováte?

10. Pokud se zabýváte vlastní rostlinnou produkcí, který druh plodin má nejvyšší zastoupení?

 • odpověď Neprodukuji potraviny rostlinného původu.:
  • 2.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Neprodukuji potraviny rostlinného původu. na otázku 11. Pokud se zabýváte vlastní rostlinnou produkcí, jaký druh hnojiv nejčastěji používáte?

11. Pokud se zabýváte vlastní rostlinnou produkcí, jaký druh hnojiv nejčastěji používáte?

 • odpověď Neprodukuji potraviny rostlinného původu.:
  • 2.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Neprodukuji potraviny rostlinného původu. na otázku 10. Pokud se zabýváte vlastní rostlinnou produkcí, který druh plodin má nejvyšší zastoupení?

12. Pokud se zabýváte živočišnou produkcí, jaké druhy hospodářských zvířat chováte?

 • odpověď Slepice.:
  • 4.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi Kachny. na otázku 12. Pokud se zabýváte živočišnou produkcí, jaké druhy hospodářských zvířat chováte?

13. Využíváte vlastní vyprodukované potraviny i jako možnou krizovou zásobu (pro dlouhodobější uchování)?

 • odpověď ano:
  • 2.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi 500 až 2 000 metrů čtverečních. na otázku 7. Jak velkou plochu půdy k samozásobitelství potravinami (rostlinné a/nebo živočišné produkci) využíváte?
 • odpověď ne:
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Nemám přístup k půdě vhodné k produkci potravin. na otázku 6. Pokud máte přístup k půdě, na níž můžte produkovat vlastní potraviny, vyberte jednu z odpovědí, která nejvíce charakterizuje současný stav Vaší domácnosti v řešené problematice.
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Neprodukuji potraviny rostlinného původu. na otázku 10. Pokud se zabýváte vlastní rostlinnou produkcí, který druh plodin má nejvyšší zastoupení?
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Neprodukuji potraviny rostlinného původu. na otázku 11. Pokud se zabýváte vlastní rostlinnou produkcí, jaký druh hnojiv nejčastěji používáte?
  • zobrazit další souvislosti
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Neprodukuji vlastní potraviny. na otázku 7. Jak velkou plochu půdy k samozásobitelství potravinami (rostlinné a/nebo živočišné produkci) využíváte?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Jaký je hlavní způsob zajištění stravy ve Vaší domácnosti?

2. Jak často nakupujete potraviny?

3. Máte vzhledem k současné situaci obavy, že může nastat stav, kdy nebude zajištěn dostatek potravin, který odpovídá stravovacím potřebám Vaší domácnosti?

4. Má Vaše domácnost zásoby trvanlivých potravin pro případ krizové situace alespoň na 7 dní pro každého člena?

5. Pokud máte krizovou zásobu potravin, obsahuje tato zásoba i balenou pitnou vodu v množství minimálně 5 litrů na osobu a den?

6. Pokud máte přístup k půdě, na níž můžte produkovat vlastní potraviny, vyberte jednu z odpovědí, která nejvíce charakterizuje současný stav Vaší domácnosti v řešené problematice.

7. Jak velkou plochu půdy k samozásobitelství potravinami (rostlinné a/nebo živočišné produkci) využíváte?

8. Jaká je Vaše hlavní motivace k vlastní produkci potravin? Případně jaká by mohla být Vaše hlavní motivace pro vlastní produkci potravin.

9. Jakému typu zemědělské produkce se věnujete?

10. Pokud se zabýváte vlastní rostlinnou produkcí, který druh plodin má nejvyšší zastoupení?

11. Pokud se zabýváte vlastní rostlinnou produkcí, jaký druh hnojiv nejčastěji používáte?

12. Pokud se zabýváte živočišnou produkcí, jaké druhy hospodářských zvířat chováte?

13. Využíváte vlastní vyprodukované potraviny i jako možnou krizovou zásobu (pro dlouhodobější uchování)?

14. Jako největší hrozbu pro produkci vlastních potravin a zajištění potravinové soběstačnosti Vaší domácnosti považujete:

15. Do jaké věkové kategorie spadáte?

16. Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?

17. Jste:

18. Kolik členů má Vaše domácnost?

19. Velikost oblasti Vašeho místa bydliště vzhledem k počtu obyvatel je:

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Jaký je hlavní způsob zajištění stravy ve Vaší domácnosti?

2. Jak často nakupujete potraviny?

3. Máte vzhledem k současné situaci obavy, že může nastat stav, kdy nebude zajištěn dostatek potravin, který odpovídá stravovacím potřebám Vaší domácnosti?

4. Má Vaše domácnost zásoby trvanlivých potravin pro případ krizové situace alespoň na 7 dní pro každého člena?

5. Pokud máte krizovou zásobu potravin, obsahuje tato zásoba i balenou pitnou vodu v množství minimálně 5 litrů na osobu a den?

6. Pokud máte přístup k půdě, na níž můžte produkovat vlastní potraviny, vyberte jednu z odpovědí, která nejvíce charakterizuje současný stav Vaší domácnosti v řešené problematice.

7. Jak velkou plochu půdy k samozásobitelství potravinami (rostlinné a/nebo živočišné produkci) využíváte?

8. Jaká je Vaše hlavní motivace k vlastní produkci potravin? Případně jaká by mohla být Vaše hlavní motivace pro vlastní produkci potravin.

9. Jakému typu zemědělské produkce se věnujete?

10. Pokud se zabýváte vlastní rostlinnou produkcí, který druh plodin má nejvyšší zastoupení?

11. Pokud se zabýváte vlastní rostlinnou produkcí, jaký druh hnojiv nejčastěji používáte?

12. Pokud se zabýváte živočišnou produkcí, jaké druhy hospodářských zvířat chováte?

13. Využíváte vlastní vyprodukované potraviny i jako možnou krizovou zásobu (pro dlouhodobější uchování)?

14. Jako největší hrozbu pro produkci vlastních potravin a zajištění potravinové soběstačnosti Vaší domácnosti považujete:

15. Do jaké věkové kategorie spadáte?

16. Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?

17. Jste:

18. Kolik členů má Vaše domácnost?

19. Velikost oblasti Vašeho místa bydliště vzhledem k počtu obyvatel je:

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Citace

Kocurková, K.Krizová připravenost domácnosti ve stravování (výsledky průzkumu), 2023. Dostupné online na https://krizova-pripravenost-domacno.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.