Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Křižovatka Zdislavice - Malovidy

Křižovatka Zdislavice - Malovidy

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Daniela Laloučková
Šetření:13. 04. 2012 - 20. 04. 2012
Počet respondentů:83
Počet otázek (max/průměr):9 / 8.7
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:75,7 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.01:38
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Velké množství našich přátel a sousedů projíždí každodenně křižovatkou Zdislavice - Malovidy, ne které se od r. 2007 stalo 11 dopravních nehod. Cítíte se při průjezdu bezpečně?

Odpovědi respondentů

1. Věk?

Povinná otázka, respondent musel napsat číselnou odpověď (pouze kladná čísla).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
2356,02 %6,02 %  
1944,82 %4,82 %  
3844,82 %4,82 %  
3933,61 %3,61 %  
4033,61 %3,61 %  
2233,61 %3,61 %  
1533,61 %3,61 %  
4533,61 %3,61 %  
1833,61 %3,61 %  
2733,61 %3,61 %  
ostatní odpovědi 50
28
65
41
44
26
34
31
52
46
48
32
47
35
21
30
37
68
94
43
24
51
99
20
36
55
29
67
16
14
42
70
4959,04 %59,04 %

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o 5 % hodnot z každé strany.

Statistická polohaHodnota
Průměr:35.28
Minimum:16
Maximum:67
Variační rozpětí:51
Rozptyl:151.53
Směrodatná odchylka:12.31
Medián:35
Modus:23

Graf

2. Pohlaví?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Žena6578,31 %78,31 %  
Muž1821,69 %21,69 %  

Graf

3. Bydliště

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Miřetice2631,33 %31,33 %  
jiné2125,3 %25,3 %  
Vlašim a okolí do 5km910,84 %10,84 %  
Čechtice67,23 %7,23 %  
okres Benešov56,02 %6,02 %  
Pravonín 44,82 %4,82 %  
Chmelná33,61 %3,61 %  
Malovidy33,61 %3,61 %  
Zdislavice a okolí 2km33,61 %3,61 %  
Keblov11,2 %1,2 %  
Kuňovice11,2 %1,2 %  
Mnichovice11,2 %1,2 %  

Graf

4. Máte řidičský průkaz?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [anootázka č. 5, neotázka č. 6].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano7387,95 %87,95 %  
ne1012,05 %12,05 %  

Graf

5. Jak dlouho vlastníte řidičské oprávnění?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
16-25 roků2128,77 %25,3 %  
26 a více roků1723,29 %20,48 %  
1-3roky1419,18 %16,87 %  
9-15 roků1216,44 %14,46 %  
4-8 roků912,33 %10,84 %  

Graf

6. Jak často projíždíte touto sledovanou křižovatkou?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
1-4x týdně2833,73 %33,73 %  
denně1821,69 %21,69 %  
1x za půl roku1619,28 %19,28 %  
1x za měsíc910,84 %10,84 %  
4x za měsíc78,43 %8,43 %  
1x za 3 měsíce56,02 %6,02 %  

Graf

7. Máte pocit, že se zde stávají často dopravní nehody?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [anootázka č. 8, neotázka č. 9].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano6881,93 %81,93 %  
ne1518,07 %18,07 %  

Graf

8. Máte obavy, že se vám zde stane dopravní nehoda?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano4566,18 %54,22 %  
nevím1725 %20,48 %  
ne68,82 %7,23 %  

Graf

9. Uvítali byste zvýraznění dopravního značení?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano6881,93 %81,93 %  
nevím910,84 %10,84 %  
ne67,23 %7,23 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Nebyly nalezeny žádné zajímavé souvislosti mezi odpovědmi.

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Věk?

2. Pohlaví?

3. Bydliště

4. Máte řidičský průkaz?

5. Jak dlouho vlastníte řidičské oprávnění?

6. Jak často projíždíte touto sledovanou křižovatkou?

7. Máte pocit, že se zde stávají často dopravní nehody?

8. Máte obavy, že se vám zde stane dopravní nehoda?

9. Uvítali byste zvýraznění dopravního značení?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Věk?

2. Pohlaví?

3. Bydliště

4. Máte řidičský průkaz?

5. Jak dlouho vlastníte řidičské oprávnění?

6. Jak často projíždíte touto sledovanou křižovatkou?

7. Máte pocit, že se zde stávají často dopravní nehody?

8. Máte obavy, že se vám zde stane dopravní nehoda?

9. Uvítali byste zvýraznění dopravního značení?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Laloučková, D.Křižovatka Zdislavice - Malovidy (výsledky průzkumu), 2012. Dostupné online na https://krizovatka-zdislavice-malovi.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.