Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Krizové řízení a ochrana obyvatelstva

Krizové řízení a ochrana obyvatelstva

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Pavel Černota
Šetření:17. 02. 2024 - 02. 03. 2024
Počet respondentů:99
Počet otázek (max/průměr):20 / 19.2
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:po jedné otázce
Návratnost dotazníků:53,2 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.10:08
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Vážení respondenti,

jsem studentem Fakulty krizového řízení a logistiky Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně. Věnujte prosím několik minut svého času k vyplnění následujícího dotazníku pro mou diplomovou práci. Cílem výzkumu není ověřit Vaši schopnost vyhledávání odpovědí na internetu, proto bych Vás chtěl požádat o vyplnění dle Vašich vlastních znalostí, zkušeností a názorů bez nápovědy.

Vyhledání odpovědí je nejen nežádoucí, ale zhatí účel tohoto dotazníku - ověření stavu připravenosti obyvatelstva na krizové situace stanovené Ministerstvu vnitra v Koncepci ochrany obyvatelstva do roku 2006 s výhledem do roku 2015 vládou. Dotazník je anonymní, proto není nezbytné snažit se odpovědět za každou cenu správně. Na druhou stranu, pokud Vás správná odpověď bude skutečně zajímat, můžete si ji vyhledat po odeslání dotazníku. Pracovníci Ministerstva vnitra to jistě ocení.

Dotazník se skládá z několika úvoních otázek pro statistické účely, znalostní části a části, kde se doptávám na Váš názor na danou problematiku. Obsahuje celkem 19 povinných a jednu závěrečnou doplňující nepovinnou otázku.

V dotazníku jsou použity následující zkratky: MV (Ministerstvo vnitra), IZS (význam je jednou z otázek, proto si dovoluji nevysvětlit), MU (mimořádná událost), KS (krizová situace), ORP (obec s rozšířenou působností), HZS (hasičský záchranný sbor), ZZS (zdravotnická záchranná služba)

Předem děkuji za Váš čas i poctivost.

Odpovědi respondentů

1. Jaké je Vaše pohlaví?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Muž5858,59 %58,59 %  
Žena3939,39 %39,39 %  
Jiné22,02 %2,02 %  

Graf

2. Kolik je Vám let?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
41 - 604242,42 %42,42 %  
26 - 403636,36 %36,36 %  
19 - 251010,1 %10,1 %  
61 - 801010,1 %10,1 %  
0 - 1811,01 %1,01 %  

Graf

3. Co znamená zkratka IZS?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Integrovaný záchranný systém9797,98 %97,98 %  
Informační zdravotnický servis11,01 %1,01 %  
Individuální záchranný scénář11,01 %1,01 %  

Graf

4. Co je to věcná pomoc?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Poskytnutí věcných prostředků při provádění záchranných a likvidačních prací8080,81 %80,81 %  
Činnost nebo služba při provádění záchranných a likvidačních prací99,09 %9,09 %  
Darování věcí charitě99,09 %9,09 %  
Dobrovolná pomoc při obnovovacích pracích11,01 %1,01 %  

Graf

5. K varování obyvatelstva slouží jediný signál, kolísavý tón sirény o délce 140 sekund. Jak se tento signál nazývá?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Všeobecná výstraha6262,63 %62,63 %  
Varovný signál2929,29 %29,29 %  
Požární poplach88,08 %8,08 %  

Graf

6. Základními složkami IZS jsou:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
HZS ČR a jednotky požární ochrany, poskytovatelé ZZS, Policie ČR7474,75 %74,75 %  
Armáda ČR, Policie ČR, Obecní policie, HZS ČR a ZZS1818,18 %18,18 %  
Ozbrojené síly, ozbrojené bezpečnostní sbory, záchranné sbory a havarijní služby55,05 %5,05 %  
Vláda, MV, Krajský úřad, Obecní úřad ORP22,02 %2,02 %  

Graf

7. Pokud se mluví o IZS, je tím myšlen:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Koordinovaný postup dvou a více složek IZS při přípravě na MU a při provádění záchranných a likvidačních prací4343,43 %43,43 %  
Zásah kterékoliv ze složek IZS na místě události, MU nebo KS2828,28 %28,28 %  
Koordinovaný postup nejméně dvou základních složek IZS při přípravě na MU a při provádění záchranných a likvidačních prací2626,26 %26,26 %  
Koordinovaný postup spolupráce obyvatelstva s některou ze složek IZS22,02 %2,02 %  

Graf

8. Jaké znáte krizové stavy?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Stav nebezpečí, nouzový stav, stav ohrožení státu, válečný stav6969,7 %69,7 %  
Povodňový stav, požární poplach, chemický poplach, letecký poplach1313,13 %13,13 %  
Stav nouze, stav ohrožení, stav napadení, válečný stav1111,11 %11,11 %  
Nebezpečný stav, nouzový stav, stav napadení státu, válečný stav66,06 %6,06 %  

Graf

9. Krizové stavy vyhlašuje (v závislosti na stupni):

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Hejtman, vláda, parlament na návrh vlády, parlament4343,43 %43,43 %  
Starosta obce, starosta ORP, hejtman, jednotlivá ministerstva, vláda3030,3 %30,3 %  
Policie ČR, HZS ČR, Krajský úřad, Premiér, vláda1919,19 %19,19 %  
Povodňová komise, krizový štáb, vláda77,07 %7,07 %  

Graf

10. Fyzická osoba je ze zákona v době vyhlášení krizových stavů mimo jiné povinna:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
strpět omezení vyplývající z krizových opatření stanovených v době krizového stavu, vykonávat uloženou pracovní povinnost nebo pracovní výpomoc, poskytnout požadované věcné prostředky8888,89 %88,89 %  
nemá žádné mimořádné povinnosti stanovené zákonem99,09 %9,09 %  
se na základě výzvy příslušníka Policie nebo HZS dočasně stát členem policejní hlídky nebo hasičského sboru22,02 %2,02 %  

Graf

11. Ochranou obyvatelstva je myšleno:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
plnění úkolů civilní ochrany, zejména varování, evakuace, ukrytí a nouzové přežití obyvatelstva a další opatření k zabezpečení ochrany jeho života, zdraví a majetku9292,93 %92,93 %  
pouze záchrana životů a zdraví HZS a ZZS55,05 %5,05 %  
pouze činnost Armády ČR v době války11,01 %1,01 %  
pouze ochrana občanů Policií ČR11,01 %1,01 %  

Graf

12. Která mezinárodně uznávaná smlouva řeší ochranu obyvatelstva?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Dodatkový protokol I k Ženevským úmluvám z 12. 8. 19494646,46 %46,46 %  
Maastrichtská smlouva ze 7. 2. 19922929,29 %29,29 %  
Haagské úmluvy z 29. 7. 1899 a 18. 10. 19071717,17 %17,17 %  
Mnichovská dohoda z 29. 9. 193877,07 %7,07 %  

Graf

13. Jak byste hodnotili následující oblasti?

Povinná otázka, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi na dané škále.

Automatizované zpracování této otázky zatím není podporováno, odpovědi je nutné zpracovat "ručně" na základě exportu surových dat (xls/xlsx/csv apod.)

Graf

14. Byli jste někdy účastníkem nebo jste byli zasaženi účinky:

Povinná otázka, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi na dané škále.

Automatizované zpracování této otázky zatím není podporováno, odpovědi je nutné zpracovat "ručně" na základě exportu surových dat (xls/xlsx/csv apod.)

Graf

15. Jak byste bodově ohodnotili fungování institucí ve Vašem okolí (více bodů znamená lepší hodnocení):

Povinná otázka, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi „1”, „2”, „3” a „4”.

PodotázkaPrůměrRozptyl
Policie2.8280.546
Obecní policie2.4650.956
HZS nebo jednotek požární ochrany3.3940.865
Zdravotnické záchranné služby3.4340.71
Havarijních služeb2.7070.672
Místní samosprávy (obecní, městský úřad)2.6060.724

Graf

16. Vyberte, nakolik souhlasíte s následujícími tvrzeními:

Povinná otázka, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi na dané škále.

Automatizované zpracování této otázky zatím není podporováno, odpovědi je nutné zpracovat "ručně" na základě exportu surových dat (xls/xlsx/csv apod.)

Graf

17. Víte, kolik stálých krytů se nachází v okolí Vašeho bydliště?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Žádný4444,44 %44,44 %  
Vím minimálně o jednom2626,26 %26,26 %  
Myslím si, že nejméně jeden2121,21 %21,21 %  
Nezajímá mě to88,08 %8,08 %  

Graf

18. Znáte obsah evakuačního zavazadla?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano5252,53 %52,53 %  
Ne4747,47 %47,47 %  

Graf

19. Seřaďte, co považujete za největší hrozbu vlastní bezpečnosti sestupně od největší po nejmenší (1 je největší hrozbou), každé číslo může být použito jen jednou!

Povinná otázka, respondent musel u každé z nabízených odpovědí určit jedinečné pořadí.

OdpověďPrůměrné pořadíRozptyl
Válečný konflikt2.8696.336
Migrace4.1924.943
Epidemie, epizootie, epifytie3.973.444
Kriminalita včetně terorismu4.023.131
Korupce5.9494.048
Živelní pohromy4.5453.359
Narušení dodávek vody, ropy, plynu, energie4.8385.125
Únik nebezpečných látek nebo radiační havárie5.6164.883

Graf

20. Zde uveďte případnou další vážnou hrozbu Vaší bezpečnosti, o které máte pocit, že chyběla ve výběru předchozí otázky.

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Neschopná vláda 210 %2,02 %  
Hloupý politik 210 %2,02 %  
Kombinace obojího 210 %2,02 %  
Pochybné existence15 %1,01 %  
Ještě pochybnější existence 15 %1,01 %  
Naprosto pochybné existence15 %1,01 %  
AI15 %1,01 %  
Terorismus 15 %1,01 %  
Uměla inteligence 15 %1,01 %  
Blackout15 %1,01 %  
Nepředvídatelné riziko hrozeb 15 %1,01 %  
Jaderný konflikt 15 %1,01 %  
Terorismus a válečný stav15 %1,01 %  
Jsem zvědavý na Vaše závěry u SZZk.15 %1,01 %  
Lidská závist a hloupost:-)15 %1,01 %  
Nic mě nenapadá 15 %1,01 %  
Migrace15 %1,01 %  
Korupce15 %1,01 %  
Zastavky energie15 %1,01 %  
Lidi15 %1,01 %  
Hloupost 15 %1,01 %  
Hloupí lide15 %1,01 %  
Když stát vedou nemorální a nekompetentní politici15 %1,01 %  
EU15 %1,01 %  
Nato15 %1,01 %  
nevím15 %1,01 %  
Nevzdělanost populace - zvolení autorativního despoty do čela zěmě/vlády - následná totalita15 %1,01 %  
přemnožená černá zvěř15 %1,01 %  
Klimatická změna.15 %1,01 %  
manipulovatelní lidé v mém okolí s nedostatkem kritického myšlení15 %1,01 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 7 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

1. Jaké je Vaše pohlaví?

 • odpověď Muž:
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Korupce=6 na otázku 19. Seřaďte, co považujete za největší hrozbu vlastní bezpečnosti sestupně od největší po nejmenší (1 je největší hrozbou), každé číslo může být použito jen jednou!

13. Jak byste hodnotili následující oblasti?

 • odpověď Máte informace o zařízeních a firmách, které ve Vašem okolí zacházejí nebo skladují nebezpečné látky a o opatřeních při jejich úniku?=Vůbec:
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Únik nebezpečných látek nebo radiační havárie=6 na otázku 19. Seřaďte, co považujete za největší hrozbu vlastní bezpečnosti sestupně od největší po nejmenší (1 je největší hrozbou), každé číslo může být použito jen jednou!

14. Byli jste někdy účastníkem nebo jste byli zasaženi účinky:

 • odpověď povodně nebo záplavy?=Nikdy:
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Narušení dodávek vody, ropy, plynu, energie=2 na otázku 19. Seřaďte, co považujete za největší hrozbu vlastní bezpečnosti sestupně od největší po nejmenší (1 je největší hrozbou), každé číslo může být použito jen jednou!

15. Jak byste bodově ohodnotili fungování institucí ve Vašem okolí (více bodů znamená lepší hodnocení):

 • odpověď HZS nebo jednotek požární ochrany=4:
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Havarijních služeb=4 na otázku 15. Jak byste bodově ohodnotili fungování institucí ve Vašem okolí (více bodů znamená lepší hodnocení):
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Policie=4 na otázku 15. Jak byste bodově ohodnotili fungování institucí ve Vašem okolí (více bodů znamená lepší hodnocení):
 • odpověď Policie=3:
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi Jsem ochoten / ochotna se zříci některých občanských práv ve prospěch opatření ochrany obyvatelstva (např. kamery, častější kontroly policií apod.)=Je mi to jedno na otázku 16. Vyberte, nakolik souhlasíte s následujícími tvrzeními:
 • odpověď Zdravotnické záchranné služby=4:
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Havarijních služeb=4 na otázku 15. Jak byste bodově ohodnotili fungování institucí ve Vašem okolí (více bodů znamená lepší hodnocení):

16. Vyberte, nakolik souhlasíte s následujícími tvrzeními:

 • odpověď Postiženým živelní pohromou bych neváhal/a finančně přispět=Spíše souhlasím:
  • 2.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi Narušení dodávek vody, ropy, plynu, energie=5 na otázku 19. Seřaďte, co považujete za největší hrozbu vlastní bezpečnosti sestupně od největší po nejmenší (1 je největší hrozbou), každé číslo může být použito jen jednou!

18. Znáte obsah evakuačního zavazadla?

 • odpověď Ano:
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Máte informace o zařízeních a firmách, které ve Vašem okolí zacházejí nebo skladují nebezpečné látky a o opatřeních při jejich úniku?=Dostatečně na otázku 13. Jak byste hodnotili následující oblasti?

19. Seřaďte, co považujete za největší hrozbu vlastní bezpečnosti sestupně od největší po nejmenší (1 je největší hrozbou), každé číslo může být použito jen jednou!

 • odpověď Válečný konflikt=1:
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Migrace=2 na otázku 19. Seřaďte, co považujete za největší hrozbu vlastní bezpečnosti sestupně od největší po nejmenší (1 je největší hrozbou), každé číslo může být použito jen jednou!

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Jaké je Vaše pohlaví?

2. Kolik je Vám let?

3. Co znamená zkratka IZS?

4. Co je to věcná pomoc?

5. K varování obyvatelstva slouží jediný signál, kolísavý tón sirény o délce 140 sekund. Jak se tento signál nazývá?

6. Základními složkami IZS jsou:

7. Pokud se mluví o IZS, je tím myšlen:

8. Jaké znáte krizové stavy?

9. Krizové stavy vyhlašuje (v závislosti na stupni):

10. Fyzická osoba je ze zákona v době vyhlášení krizových stavů mimo jiné povinna:

11. Ochranou obyvatelstva je myšleno:

12. Která mezinárodně uznávaná smlouva řeší ochranu obyvatelstva?

13. Jak byste hodnotili následující oblasti?

14. Byli jste někdy účastníkem nebo jste byli zasaženi účinky:

15. Jak byste bodově ohodnotili fungování institucí ve Vašem okolí (více bodů znamená lepší hodnocení):

16. Vyberte, nakolik souhlasíte s následujícími tvrzeními:

17. Víte, kolik stálých krytů se nachází v okolí Vašeho bydliště?

18. Znáte obsah evakuačního zavazadla?

19. Seřaďte, co považujete za největší hrozbu vlastní bezpečnosti sestupně od největší po nejmenší (1 je největší hrozbou), každé číslo může být použito jen jednou!

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Jaké je Vaše pohlaví?

2. Kolik je Vám let?

3. Co znamená zkratka IZS?

4. Co je to věcná pomoc?

5. K varování obyvatelstva slouží jediný signál, kolísavý tón sirény o délce 140 sekund. Jak se tento signál nazývá?

6. Základními složkami IZS jsou:

7. Pokud se mluví o IZS, je tím myšlen:

8. Jaké znáte krizové stavy?

9. Krizové stavy vyhlašuje (v závislosti na stupni):

10. Fyzická osoba je ze zákona v době vyhlášení krizových stavů mimo jiné povinna:

11. Ochranou obyvatelstva je myšleno:

12. Která mezinárodně uznávaná smlouva řeší ochranu obyvatelstva?

13. Jak byste hodnotili následující oblasti?

14. Byli jste někdy účastníkem nebo jste byli zasaženi účinky:

15. Jak byste bodově ohodnotili fungování institucí ve Vašem okolí (více bodů znamená lepší hodnocení):

16. Vyberte, nakolik souhlasíte s následujícími tvrzeními:

17. Víte, kolik stálých krytů se nachází v okolí Vašeho bydliště?

18. Znáte obsah evakuačního zavazadla?

19. Seřaďte, co považujete za největší hrozbu vlastní bezpečnosti sestupně od největší po nejmenší (1 je největší hrozbou), každé číslo může být použito jen jednou!

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Citace

Černota, P.Krizové řízení a ochrana obyvatelstva (výsledky průzkumu), 2024. Dostupné online na https://krizove-rizeni-a-ochrana-oby.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.