Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Krizové řízení ve vodním hospodářství

Krizové řízení ve vodním hospodářství

Průzkum průměrné mzdy / příjmu v různých oborech
Zúčastněte se zcela ANONYMNÍHO průzkumu ohledně výše mzdy. Ovlivňuje ji pohlaví, věk, nebo třeba vzdělání?

(veřejné výsledky 18. prosince)

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Tereza Žaludová
Šetření:26. 02. 2012 - 04. 03. 2012
Počet respondentů:29
Počet otázek (max/průměr):10 / 9.9
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:73,2 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.02:33
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý den,

 

tento průzkum bych chtěla použít jako součást své bakalářské práce na téma "Krizový management ve vodním hospodářství". Prosím Vás proto o vyplnění následujícího anonymního dotazníku.

 

Předem Vám děkuji za Váš čas.

 

Tereza Žaludová

Odpovědi respondentů

1. Víte, jak se zachovat v případě nebezpečí povodní?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano1862,07 %62,07 %  
ne1137,93 %37,93 %  

Graf

2. Myslíte si, že celkové povědomí v ČR, jak se chovat během mimořádných událostí, je dostatečné?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše nesouhlasím1448,28 %48,28 %  
spíše souhlasím724,14 %24,14 %  
nevím620,69 %20,69 %  
nesouhlasím26,9 %6,9 %  

Graf

3. Myslíte si, že protipovodňová opatření ve vašem kraji jsou dostatečná?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše souhlasím1448,28 %48,28 %  
spíše nesouhlasím517,24 %17,24 %  
nevím413,79 %13,79 %  
souhlasím413,79 %13,79 %  
nesouhlasím26,9 %6,9 %  

Graf

4. Seřaďte vzestupně následující faktory podle toho, jaký si myslíte, že mají vliv na častý výskyt rozsáhlých povodní:

Povinná otázka, respondent musel u každé z nabízených odpovědí určit jedinečné pořadí.

OdpověďPrůměrné pořadíRozptyl
přírodní faktory (počasí)2.9314.409
špatný stav říčních koryt3.2762.338
neuspokojivý stav vodních děl, sloužících k regulaci vodní hladiny na tocích3.7592.735
nedostatečná protipovodňová opatření3.3451.536
nedostatečný systém predikce povodní3.9662.516
nedostatek financí na protipovodňová opatření3.7243.234

Graf

5. Odkud získáváte nejvíce informací týkajících se krizového řízení ve vodním hospodářství a o aktuálním stavu protipovodňové prevence?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
televizní zpravodajství2275,86 %75,86 %  
speciální televizní vysílání1034,48 %34,48 %  
denní tisk1034,48 %34,48 %  
Hasičský záchranný sbor517,24 %17,24 %  
Český hydrometeorologický ústav13,45 %3,45 %  
k ot. 4 - chybí vám tam možnost "špatné zemědeství a nevhodné zásahy do krajiny", to totiž způsobuje povodně velmi často13,45 %3,45 %  
vlastní vnimání stavu13,45 %3,45 %  
starosta, orgány obce13,45 %3,45 %  
Jouda od vedle13,45 %3,45 %  
internet13,45 %3,45 %  
chmi13,45 %3,45 %  
odborný tisk13,45 %3,45 %  
|Internet13,45 %3,45 %  

Graf

6. Myslíte si, že funguje spolupráce mezi jednotlivými složkami Integrovaného záchranného systému?

Nepovinná otázka, respondent se mohl rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše souhlasím1038,46 %34,48 %  
souhlasím934,62 %31,03 %  
nevím415,38 %13,79 %  
spíše nesouhlasím311,54 %10,34 %  

Graf

7. Pohlaví:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena1862,07 %62,07 %  
muž1137,93 %37,93 %  

Graf

8. Věk:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
21 - 30 let1862,07 %62,07 %  
31 - 50 let620,69 %20,69 %  
do 20 let413,79 %13,79 %  
nad 50 let13,45 %3,45 %  

Graf

9. Vaše nejvyšší dosažené vzdělání:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
středoškolské s maturitou2172,41 %72,41 %  
vysokoškolské413,79 %13,79 %  
základní310,34 %10,34 %  
středoškolské bez maturity13,45 %3,45 %  

Graf

10. Ve kterém kraji ČR žijete:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Hlavní město Praha827,59 %27,59 %  
Středočeský kraj517,24 %17,24 %  
Jihomoravský kraj310,34 %10,34 %  
Jihočeský kraj310,34 %10,34 %  
Zlínský kraj310,34 %10,34 %  
Pardubický kraj26,9 %6,9 %  
Královéhradecký kraj26,9 %6,9 %  
Olomoucký kraj26,9 %6,9 %  
Ústecký kraj13,45 %3,45 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Tento dotazník byl vyhodnocen jako nevhodný pro úlohu DZD (s největší pravdědpodobností jej zodpovědělo příliš málo respondentů).

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Žaludová, T.Krizové řízení ve vodním hospodářství (výsledky průzkumu), 2012. Dostupné online na https://krizove-rizeni-ve-vodnim-hos.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.