Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Které věkové skupiny používají internet nejvíce?

Které věkové skupiny používají internet nejvíce?

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Ondřej Hartmann
Šetření:05. 12. 2011 - 07. 12. 2011
Počet respondentů:92
Počet otázek (max/průměr):5 / 5
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:83 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.01:00
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

 Tento výzkum provádím

Instrukce pro vyplnění dotazníku (nápověda)

 Tento výzkum provádím kvůli své seminární práci...Zabere vám sotva pár minut. Předem děkuji za vyplnění :)

Odpovědi respondentů

1. Pohlaví

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [mužotázka č. 2, ženaotázka č. 2].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena6772,83 %72,83 %  
muž2527,17 %27,17 %  

Graf

2. Kolik Vám je let?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [15-26 letotázka č. 3, 26-60 letotázka č. 3, 60 let a víceotázka č. 3].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
15-26 let8592,39 %92,39 %  
26-60 let77,61 %7,61 %  

Graf

3. Jak často používáte internet?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [denněotázka č. 4, 3-5 krát týdněotázka č. 4, 1-2 krát týdněotázka č. 4, méně než 1 krát týdně (např. 2 krát za měsíc)otázka č. 4].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
denně8592,39 %92,39 %  
3-5 krát týdně77,61 %7,61 %  

Graf

4. Kde internet používáte?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [domaotázka č. 5, u přátelotázka č. 5, ve škole (popřípadě v práci)otázka č. 5, ve veřejných prostorách (například kavárny,knihovny apod.)otázka č. 5].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
doma8390,22 %90,22 %  
ve škole (popřípadě v práci)88,7 %8,7 %  
u přátel11,09 %1,09 %  

Graf

5. Za jakým účelem internet používáte?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [studium (popřípadě práce) → konec dotazníku, zábava (sociální sítě,hraní online her,čtení) → konec dotazníku, informační účel (hledání MHD spojení,počasí,TV program,mapy,apod.) → konec dotazníku].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
zábava (sociální sítě,hraní online her,čtení)5761,96 %61,96 %  
studium (popřípadě práce)2729,35 %29,35 %  
informační účel (hledání MHD spojení,počasí,TV program,mapy,apod.)88,7 %8,7 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Nebyly nalezeny žádné zajímavé souvislosti mezi odpovědmi.

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Pohlaví

2. Kolik Vám je let?

3. Jak často používáte internet?

4. Kde internet používáte?

5. Za jakým účelem internet používáte?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Pohlaví

2. Kolik Vám je let?

3. Jak často používáte internet?

4. Kde internet používáte?

5. Za jakým účelem internet používáte?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Hartmann, O.Které věkové skupiny používají internet nejvíce? (výsledky průzkumu), 2011. Dostupné online na https://ktere-vekove-skupiny-pouziva.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.