Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Kuchaři/kuchařky v restauracích

Kuchaři/kuchařky v restauracích

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Zuzana Suchá
Šetření:28. 10. 2014 - 17. 11. 2014
Počet respondentů:45
Počet otázek (max/průměr):12 / 9.69
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:po jedné otázce
Návratnost dotazníků:46,9 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.01:31
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Tento dotazník slouží pouze pro personál ve výrobě (kuchaře, kuchařky), pro personál obsluhující nebo pomocný jsou připraveny další dotazníky. Výsledky tohoto dotazníku použiji ve své bakalářské práci.

Při zpracování mé bakalářské práce na téma Vybrané otázky pracovněprávních vztahů v cestovním ruchu se zabývám dodržováním pracovněprávních podmínek pracovníků v restauracích a cílem je zmapovat dodržování pracovněprávních předpisů zaměstnavateli.

Odpovědi respondentů

1. Jste:

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena2454,55 %53,33 %  
muž2045,45 %44,44 %  

Graf

2. Váš věk:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
36-451737,78 %37,78 %  
18-251124,44 %24,44 %  
26-351022,22 %22,22 %  
46-5548,89 %8,89 %  
56 a více36,67 %6,67 %  

Graf

3. Pracuji pro:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Fyzickou osobu2453,33 %53,33 %  
Právnickou osobu2146,67 %46,67 %  

Graf

4. Jaký typ smluvního vztahu máte uzavřený?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Pracovní smlouva (plný úvazek)otázka č. 5, OSVČotázka č. 6, Dohoda o provedení práce nebo dohoda o pracovní činnostiotázka č. 6, Bez smluvního vztahuotázka č. 6].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Pracovní smlouva (plný úvazek)2453,33 %53,33 %  
OSVČ715,56 %15,56 %  
Pracovní smlouva613,33 %13,33 %  
Bez smluvního vztahu48,89 %8,89 %  
Dohoda o provedení práce nebo dohoda o pracovní činnosti48,89 %8,89 %  

Graf

Tato otázka slouží výhradně pro kontrolu dodržování úrovně zaručené minimální mzdy.

5. Má hrubá mzda na pracovní smlouvě:

Povinná otázka, respondent musel napsat číselnou odpověď.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
15000413,33 %8,89 %  
20000310 %6,67 %  
12000310 %6,67 %  
1700026,67 %4,44 %  
1600026,67 %4,44 %  
1300026,67 %4,44 %  
900026,67 %4,44 %  
1100013,33 %2,22 %  
1150013,33 %2,22 %  
1000013,33 %2,22 %  
ostatní odpovědi 9230
12750
8500
26000
15100
22000
18000
999999
50000
930 %20 %

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o jeden extrém z každé strany - odpovědí je však příliš málo na to, aby z nich šlo cokoli vyvozovat:

Statistická polohaHodnota
Průměr:16127.86
Minimum:9000
Maximum:50000
Variační rozpětí:41000
Rozptyl:61185098.94
Směrodatná odchylka:7822.09
Medián:15000
Modus:15000

Graf

V praxi se lze setkat s případy, kdy je zaměstnanec přijat k zaměstnavateli tzv. na zkoušku, aby si jak zaměstnavatel, tak zaměstnanec ověřili, zda zaměstnanci bude zaměstnání vyhovovat. Práce se pak koná bez uzavření pracovní smlouvy nebo dohody o provedení práce či dohody o pracovní činnosti a obvykle bez nároku na mzdu, resp. odměnu.

6. Byl/a jsem někdy pozván/a, abych do nového zaměstnání v pohostinství přišel/a na zkoušku?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Ano, jednouotázka č. 7, Ano, vícekrátotázka č. 7, Neotázka č. 8].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne1942,22 %42,22 %  
Ano, vícekrát1737,78 %37,78 %  
Ano, jednou920 %20 %  

Graf

7. Zaplatil/i vám zaměstnavatel/é za tuto zkoušku/y?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Ano, vždyotázka č. 8, Ne, nikdyotázka č. 8, Někdy ano, někdy neotázka č. 8].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Někdy ano, někdy ne1246,15 %26,67 %  
Ne, nikdy934,62 %20 %  
Ano, vždy519,23 %11,11 %  

Graf

Jedná se mi o práci, která trvala déle než 1 měsíc.

8. Pracoval/a jste již někdy v pohostinství bez uzavřené pracovní smlouvy, dohody o provedení práce nebo dohody o pracovní činnosti?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Neotázka č. 11, Pouze jednouotázka č. 9, 2krát až 3 krátotázka č. 9, vícekrátotázka č. 9].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne1942,22 %42,22 %  
vícekrát1124,44 %24,44 %  
Pouze jednou920 %20 %  
2krát až 3 krát613,33 %13,33 %  

Graf

9. Byl/a jste někdy současně s vaší prací v pohostinství veden/a v evidenci uchazečů o práci na úřadě práce?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne1453,85 %31,11 %  
Nechci odpovědět726,92 %15,56 %  
Ano519,23 %11,11 %  

Graf

10. Ve kterém kraji jste pracoval/a bez smlouvy?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Středočeský kraj311,54 %6,67 %  
Praha311,54 %6,67 %  
Jihomoravský kraj311,54 %6,67 %  
Plzeňský kraj27,69 %4,44 %  
Královéhradecký kraj27,69 %4,44 %  
Moravskoslezský kraj27,69 %4,44 %  
Karlovarský kraj27,69 %4,44 %  
Zlínský kraj27,69 %4,44 %  
Ústecký kraj27,69 %4,44 %  
Jihočeský kraj27,69 %4,44 %  
Olomoucký kraj13,85 %2,22 %  
Kraj Vysočina13,85 %2,22 %  
Liberecký kraj13,85 %2,22 %  

Graf

Diskriminace je termín označující nějaké rozlišování. Nejčastěji se používá v negativním významu rozlišování lidí na základě příslušnosti k nějaké obecné skupině bez ohledu na schopnosti konkrétního jedince. Podle konkrétního kritéria diskriminace se hovoří o diskriminaci na základě pohlaví, věku apod. Příkladem může být situace, kdy zaměstnavatel chce přijmout pouze kuchaře (muže) do 20 let.

11. Setkal/a jste se někdy při hledání práce v pohostinství s diskriminací?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Anootázka č. 12, Ne → konec dotazníku].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne3168,89 %68,89 %  
Ano1431,11 %31,11 %  

Graf

12. Jaký typ diskriminace to byl?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Z důvodu věku964,29 %20 %  
Z důvodu státní příslušnosti535,71 %11,11 %  
Jiný důvod428,57 %8,89 %  
Z důvodu pohlaví428,57 %8,89 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Nebyly nalezeny žádné zajímavé souvislosti mezi odpovědmi.

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Jste:

2. Váš věk:

3. Pracuji pro:

4. Jaký typ smluvního vztahu máte uzavřený?

5. Má hrubá mzda na pracovní smlouvě:

6. Byl/a jsem někdy pozván/a, abych do nového zaměstnání v pohostinství přišel/a na zkoušku?

7. Zaplatil/i vám zaměstnavatel/é za tuto zkoušku/y?

8. Pracoval/a jste již někdy v pohostinství bez uzavřené pracovní smlouvy, dohody o provedení práce nebo dohody o pracovní činnosti?

9. Byl/a jste někdy současně s vaší prací v pohostinství veden/a v evidenci uchazečů o práci na úřadě práce?

11. Setkal/a jste se někdy při hledání práce v pohostinství s diskriminací?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Jste:

2. Váš věk:

3. Pracuji pro:

4. Jaký typ smluvního vztahu máte uzavřený?

5. Má hrubá mzda na pracovní smlouvě:

6. Byl/a jsem někdy pozván/a, abych do nového zaměstnání v pohostinství přišel/a na zkoušku?

7. Zaplatil/i vám zaměstnavatel/é za tuto zkoušku/y?

8. Pracoval/a jste již někdy v pohostinství bez uzavřené pracovní smlouvy, dohody o provedení práce nebo dohody o pracovní činnosti?

9. Byl/a jste někdy současně s vaší prací v pohostinství veden/a v evidenci uchazečů o práci na úřadě práce?

11. Setkal/a jste se někdy při hledání práce v pohostinství s diskriminací?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Suchá, Z.Kuchaři/kuchařky v restauracích (výsledky průzkumu), 2014. Dostupné online na https://kuchari-kucharky-v-restaurac.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.