Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Kultura a její význam v rámci hodnotové orientace člověka

Kultura a její význam v rámci hodnotové orientace člověka

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Michaela Pazurova
Šetření:30. 12. 2013 - 04. 01. 2014
Počet respondentů:179
Počet otázek (max/průměr):13 / 7.39
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:po jedné otázce
Návratnost dotazníků:77 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.01:10
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý den, 

prosím o vyplnění dotazníku, který bude využit ke zpracování seminární práce v rámci předmětu Lokální a regionální sociologie na VŠE. 

Respondenti by měli být z měnších měst. 

Děkuji

Odpovědi respondentů

1. Jak velké je město/obec, ve které žijete?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [do 5 000 obyvatelotázka č. 2, 5 000 až 10 000 obyvatelotázka č. 2, 10 000 až 30 000 obyvatelotázka č. 2, nad 30 000 obyvatel → konec dotazníku].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nad 30 000 obyvatel7944,13 %44,13 %  
do 5 000 obyvatel4826,82 %26,82 %  
5 000 až 10 000 obyvatel2614,53 %14,53 %  
10 000 až 30 000 obyvatel2614,53 %14,53 %  

Graf

2. Jste muž nebo žena?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Žena6262 %34,64 %  
Muž3838 %21,23 %  

Graf

3. Kolik je vám let?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
16 až 24 let6666 %36,87 %  
25 až 44 let1818 %10,06 %  
45 let a více1313 %7,26 %  
15 let a méně33 %1,68 %  

Graf

4. Jaké je vaše nejvyšší dosažené vzdělání?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Střední škola s maturitou6161 %34,08 %  
Vysoká škola2222 %12,29 %  
Základní škola66 %3,35 %  
Střední škola bez maturity66 %3,35 %  
Vyšší odborná škola55 %2,79 %  

Graf

5. Jak často chodíte za kulturou?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Každý týdenotázka č. 7, Několikrát za měsícotázka č. 7, Několikrát za rokotázka č. 6, Nechodím za kulturouotázka č. 6].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Několikrát za měsíc4040 %22,35 %  
Několikrát za rok3636 %20,11 %  
Každý týden1717 %9,5 %  
Nechodím za kulturou77 %3,91 %  

Graf

6. Proč nechodíte za kulturou častěji?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Nedostatek financí1125,58 %6,15 %  
Nedostatečné kulturní vyžití v mém okolí1125,58 %6,15 %  
Nechuť, nezájem1023,26 %5,59 %  
nedostatek času36,98 %1,68 %  
špatná informovanost v mém okolí12,33 %0,56 %  
nedostatek volného času12,33 %0,56 %  
pracovní vytížení12,33 %0,56 %  
nedostatek kulturních akcí na které bych měla finance (např. divadlo -60 km12,33 %0,56 %  
lenost někam jet12,33 %0,56 %  
za kulturou se nemusí jen chodit, navíc termín není srozumitelně definován12,33 %0,56 %  
není co, za čim bych chodil... + finance12,33 %0,56 %  
Chodím podle svých potřeb.12,33 %0,56 %  

Graf

7. Proč navštěvujete kulturtní akce?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Zábava7373 %40,78 %  
Zážitek5555 %30,73 %  
Odreagování5252 %29,05 %  
Přátelé/Rodina3434 %18,99 %  
Inspirace3131 %17,32 %  
jsem fetišista11 %0,56 %  
nenavštěvuji11 %0,56 %  

Graf

8. Jak moc je pro vás kultura ve vašem životě důležitá?

1-velice důležitá, 5-nedůležitá

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
22929 %16,2 %  
32727 %15,08 %  
12727 %15,08 %  
41212 %6,7 %  
555 %2,79 %  

Graf

9. Jaký druh kultury nejvíce navštěvujete?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Kino3636 %20,11 %  
Koncert3636 %20,11 %  
Divadlo1717 %9,5 %  
Muzeum, galerie apod.1111 %6,15 %  

Graf

10. Jaký druh kultury preferujete?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Koncert3939 %21,79 %  
Divadlo3030 %16,76 %  
Kino1919 %10,61 %  
Muzeum, galerie apod.1212 %6,7 %  

Graf

11. Kolik jste ochotni za kulturu utratit peněz (měsíčně)?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
100 až 500 Kč5151 %28,49 %  
300 až 1000 Kč2626 %14,53 %  
nad 1000 Kč1313 %7,26 %  
do 100 Kč1010 %5,59 %  

Graf

12. Myslíte si, že je ve vašem městě dostatečné kulturní vyžití?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše nesouhlasím4141 %22,91 %  
nesouhlasím3232 %17,88 %  
spíše souhlasím1313 %7,26 %  
nevím1010 %5,59 %  
souhlasím44 %2,23 %  

Graf

13. Dojíždíte za kulturou do větších měst?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano8484 %46,93 %  
ne1616 %8,94 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 4 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

2. Jste muž nebo žena?

 • odpověď Žena:
  • 2.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Nedostatečné kulturní vyžití v mém okolí na otázku 6. Proč nechodíte za kulturou častěji?

3. Kolik je vám let?

 • odpověď 16 až 24 let:
  • 2.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi nad 1000 Kč na otázku 11. Kolik jste ochotni za kulturu utratit peněz (měsíčně)?

5. Jak často chodíte za kulturou?

 • odpověď Několikrát za rok:
  • 5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Nedostatečné kulturní vyžití v mém okolí na otázku 6. Proč nechodíte za kulturou častěji?

13. Dojíždíte za kulturou do větších měst?

 • odpověď ano:
  • 2.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi Každý týden na otázku 5. Jak často chodíte za kulturou?
  • 2.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi 1 na otázku 8. Jak moc je pro vás kultura ve vašem životě důležitá?
  • 2.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi nad 1000 Kč na otázku 11. Kolik jste ochotni za kulturu utratit peněz (měsíčně)?
  • zobrazit další souvislosti
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi 300 až 1000 Kč na otázku 11. Kolik jste ochotni za kulturu utratit peněz (měsíčně)?
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi 16 až 24 let na otázku 3. Kolik je vám let?
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Vysoká škola na otázku 4. Jaké je vaše nejvyšší dosažené vzdělání?
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Divadlo na otázku 9. Jaký druh kultury nejvíce navštěvujete?
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Žena na otázku 2. Jste muž nebo žena?
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Zážitek na otázku 7. Proč navštěvujete kulturtní akce?
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Odreagování na otázku 7. Proč navštěvujete kulturtní akce?
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi do 5 000 obyvatel na otázku 1. Jak velké je město/obec, ve které žijete?
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi Nedostatečné kulturní vyžití v mém okolí na otázku 6. Proč nechodíte za kulturou častěji?
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi nesouhlasím na otázku 12. Myslíte si, že je ve vašem městě dostatečné kulturní vyžití?
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi Zábava na otázku 7. Proč navštěvujete kulturtní akce?
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi spíše nesouhlasím na otázku 12. Myslíte si, že je ve vašem městě dostatečné kulturní vyžití?
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi Několikrát za měsíc na otázku 5. Jak často chodíte za kulturou?
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi Divadlo na otázku 10. Jaký druh kultury preferujete?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Jak velké je město/obec, ve které žijete?

2. Jste muž nebo žena?

3. Kolik je vám let?

4. Jaké je vaše nejvyšší dosažené vzdělání?

5. Jak často chodíte za kulturou?

6. Proč nechodíte za kulturou častěji?

7. Proč navštěvujete kulturtní akce?

8. Jak moc je pro vás kultura ve vašem životě důležitá?

9. Jaký druh kultury nejvíce navštěvujete?

10. Jaký druh kultury preferujete?

11. Kolik jste ochotni za kulturu utratit peněz (měsíčně)?

12. Myslíte si, že je ve vašem městě dostatečné kulturní vyžití?

13. Dojíždíte za kulturou do větších měst?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Jak velké je město/obec, ve které žijete?

2. Jste muž nebo žena?

3. Kolik je vám let?

4. Jaké je vaše nejvyšší dosažené vzdělání?

5. Jak často chodíte za kulturou?

6. Proč nechodíte za kulturou častěji?

7. Proč navštěvujete kulturtní akce?

8. Jak moc je pro vás kultura ve vašem životě důležitá?

9. Jaký druh kultury nejvíce navštěvujete?

10. Jaký druh kultury preferujete?

11. Kolik jste ochotni za kulturu utratit peněz (měsíčně)?

12. Myslíte si, že je ve vašem městě dostatečné kulturní vyžití?

13. Dojíždíte za kulturou do větších měst?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Pazurova, M.Kultura a její význam v rámci hodnotové orientace člověka (výsledky průzkumu), 2014. Dostupné online na https://kultura-a-vyznam.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.