Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Kulturní akce v kostelích

Kulturní akce v kostelích

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Radim Bačuvčík
Šetření:16. 06. 2014 - 15. 07. 2014
Počet respondentů:1307
Počet otázek (max/průměr):22 / 18.9
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:84,1 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.07:42
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-3 PDF-4 PDF-5 PDF-6 PDF-7 PDF-8 PDF-9 PDF-10 PDF-11 PDF-12 PDF-13 PDF-14 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý den,
rád bych Vás požádal o vyplnění tohoto dotazníku, který slouží k průzkumu názorů na konání kulturních akcí v kostelích. Rád bych zjistil, jestli to, že je koncert nebo jiná akce spojená s církevním prostředím a tím třeba i samotnou církví, má vliv na to, jestli byste na něj šli a jak byste se tam cítili.

Děkuji Vám za pomoc.
Radim Bačuvčík

Odpovědi respondentů

1. Chodíte někdy do kostelů, chrámů a na jiná místa spojená s církevním a náboženským životem? (MŮŽETE VYBRAT I VÍCE ODPOVĚDÍ)

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
když jdu kolem kostela, rád se podívám dovnitř72155,16 %55,16 %  
chodím do kostelů na kulturní akce (koncerty atd.)49938,18 %38,18 %  
zúčastnil/a jsem se někdy akce "Noc kostelů"37929 %29 %  
chodím pravidelně na bohoslužby (mše)26420,2 %20,2 %  
do kostelů nechodím22216,99 %16,99 %  
chodím na bohoslužby (mše), ale jen občas21616,53 %16,53 %  

Graf

2. Představte si, že Vám někdo nabídne, že můžete jít dnes večer zdarma na koncert (nebo jinou kulturní akci, která by Vás mohla zajímat). Jaký vliv by mělo, pokud by se akce konala v kostele?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
šel/šla bych a nehrálo by roli, jestli se koná v kostele nebo jinde89768,63 %68,63 %  
šel/šla bych tam raději, než kdyby se konala někde jinde19514,92 %14,92 %  
je to pro mne méně lákavé, než kdyby se konala na nějakém tradičním místě14911,4 %11,4 %  
do kostela bych nešel/nešla, i kdyby se mě kulturní akce zajímala372,83 %2,83 %  
na kulturní akce nechodím, ať se konají kdekoliv292,22 %2,22 %  

Graf

3. Co pro Vás znamená, když se ocitnete v kostele nebo v jiném církevním prostoru? Vyberte ze seznamu 3 - 7 pojmů, které charakterizují, jak na Vás prostředí svatostánků působí a jak se tam cítíte:

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit více z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
atmosféra82464,48 %63,05 %  
zamyšlení81964,08 %62,66 %  
klid80262,75 %61,36 %  
duchovno79762,36 %60,98 %  
umění46636,46 %35,65 %  
tradiční31724,8 %24,25 %  
inspirace22817,84 %17,44 %  
nadčasový22017,21 %16,83 %  
samota20816,28 %15,91 %  
poučení16913,22 %12,93 %  
oddechový16813,15 %12,85 %  
zádumčivý13810,8 %10,56 %  
klamný1148,92 %8,72 %  
společnost977,59 %7,42 %  
seriózní947,36 %7,19 %  
barevný947,36 %7,19 %  
nuda876,81 %6,66 %  
pomíjivý544,23 %4,13 %  
abstraktní493,83 %3,75 %  
lidový423,29 %3,21 %  
náročný322,5 %2,45 %  
vzrušení302,35 %2,3 %  
černobílý272,11 %2,07 %  
jednoduchý131,02 %0,99 %  
prestižní131,02 %0,99 %  
zábava110,86 %0,84 %  
konkrétní100,78 %0,77 %  
vtipný50,39 %0,38 %  
moderní40,31 %0,31 %  
pohyb20,16 %0,15 %  

Graf

4. Znáte rozdíly mezi tradičními církvemi, které u nás působí (katolické, pravoslavné, evangelické)?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
znám některé rozdíly, ale ne do detailů74056,62 %56,62 %  
znám jednotlivé církve a hlavní rozdíly mezi nimi35527,16 %27,16 %  
neznám, nezajímám se o to21216,22 %16,22 %  

Graf

5. Největší církví je co do počtu věřících i církevních objektů Římskokatolická církev, jejíž hlavou je papež František a u nás kardinál Dominik Duka. Jak vnímáte tuto církev ve srovnání s ostatními církvemi u nás?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
je pro mne stejně důvěryhodná jako ostatní církve42032,13 %32,13 %  
je pro mě důvěryhodnější, zajímavější, bližší, zkrátka "lepší" než ostatní církve26420,2 %20,2 %  
je pro mě méně důvěryhodná, méně zajímavá, zkrátka "horší" než ostatní církve22617,29 %17,29 %  
jednotlivé církve nedokážu odlišit19815,15 %15,15 %  
nevím, nezajímám se o to19314,77 %14,77 %  
je pro mne stejná jako ostatní církve60,46 %0,46 %  

Graf

6. Jak vnímáte Římskokatolickou církev?

v každém řádku zvolte číslo podle toho, na kterou stranu se kloníte. "2" znamená "zcela souhlasím", "1" znamená "spíše souhlasím", "0" znamená, že danou věc neumíte rozhodnout. Pokud nedokážete odlišit Římskokatolickou církev od ostatních církví, hodnoťte církve obecně.

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout na každém řádku mezi dvěma odpověďmi.

KritériumŠkálaPrůměr*Rozptyl
moderní vs. zastaralá2-1-0-1-20.6661.263
aktivní vs. pasivní2-1-0-1-2-0.2521.33
bohatá vs. chudá2-1-0-1-2-1.0241.1
důvěryhodná vs. nedůvěryhodná2-1-0-1-20.1351.618
pravdomluvná vs. lživá2-1-0-1-20.2171.464
umí oslovit lidi vs. neumí oslovit lidi2-1-0-1-20.0731.256
štědrá vs. lakomá2-1-0-1-2-0.0051.234
otevřená vs. uzavřená2-1-0-1-2-0.1691.409
skromná vs. okázalá2-1-0-1-20.4881.378
společensky důležitá vs. společensky nedůležitá2-1-0-1-2-0.4531.444
přátelská vs. nepřátelská2-1-0-1-2-0.3231.117
spojující lidi vs. rozdělující lidi2-1-0-1-2-0.3271.49
progresivní vs. konzervativní2-1-0-1-20.7911.217
morální vs. nemorální2-1-0-1-2-0.2341.456
ochotná pomoci vs. neochotná pomoci2-1-0-1-2-0.5651.074
mocná vs. slabá2-1-0-1-2-0.7391.114
spravedlivá vs. nespravedlivá2-1-0-1-20.0181.13
je pro mne autorita vs. není pro mne autorita2-1-0-1-20.5842.065

* S výjimkou škál 1-2-3-4-5 a 1-2-3-4-5-6-7 odpovídají záporné hodnoty prvnímu výrazu.

7. Když se zpětně zamyslíte nad předchozí otázkou, co jste v ní především hodnotil/a?

Zadáním bylo hodnotit Římskokatolickou církev jako celek, možná jste ale spíše hodnotil/a některé její osobnosti nebo něco jiného. Můžete vybrat víc možností, pokud to jde, zkuste ale vybrat jen jednu.

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Římskokatolickou církev jako celek92170,47 %70,47 %  
církve obecně32224,64 %24,64 %  
spíše některou farnost a lidi s ní spojené17113,08 %13,08 %  
kardinála Dominika Duku654,97 %4,97 %  
papeže Františka564,28 %4,28 %  
jiné osobnosti Římskokatolické církve342,6 %2,6 %  
nic60,46 %0,46 %  
církevní restituce20,15 %0,15 %  
vycházející z konkrétních zkušeností10,08 %0,08 %  
vycházeje z informací, které mám a jak na mě působí10,08 %0,08 %  
snažila jsem se porovnávat jednotlivé farnosti a hledat v hodnocení kompromis10,08 %0,08 %  
hodnotila jsem podle svých zkušeností10,08 %0,08 %  
můj osobní postoj, zkušenosti a názor na Římskokatolickou církev10,08 %0,08 %  
neumím rozhodnout, protože se o to nezajímám10,08 %0,08 %  
Jak na mě působí ve vztahu ke mně, u některých otázek - jak na mě působí ve vztahu ke společnosti, protože tyto zkušeností s ní nemám (například spravedlnost, ochota pomoci...)10,08 %0,08 %  
vsechny osoby hlasici se k jakekoliv (zapadni) cirkvy10,08 %0,08 %  
českou část církve10,08 %0,08 %  
okrem Františka, ten je v pohode10,08 %0,08 %  
Nic, nesoudim, neziji v tom.10,08 %0,08 %  
I když pro mne není autorita (tou je pro mne Bůh), ŘKC, a hlavně papeže Františka, si vážím.10,08 %0,08 %  
Hodnotil jsem hlavně Římskokatolickou církev u nás, ale i v cizině.10,08 %0,08 %  
společenství mladých10,08 %0,08 %  
Jak u které otázky, mínění ovlivňují praktické zkušenosti s konkrétními lidmi, přesto ji vnímám i jako celek - celosvětové církevní společenství.10,08 %0,08 %  
O církev se nezajímám, tak jsem to raději nehodnotila10,08 %0,08 %  
pouze laický subjektivní názor10,08 %0,08 %  
přisuzuje si větší význam a moc než jí přísluší10,08 %0,08 %  
Církev a její víru a přikázání - morální kodex10,08 %0,08 %  
jako celek a ve srovnání s evangelickými spolky10,08 %0,08 %  
"aféry" (upalování tzv. čarodějnic, pedofilie, ...)10,08 %0,08 %  
"věřící" pokrytce10,08 %0,08 %  
nehodnotila jsem nic10,08 %0,08 %  
nezajímám se10,08 %0,08 %  
církevní restituce a hamižnost Dukovo. František je frajer, ale církev naše v Čechách je sobecká a hamižná.10,08 %0,08 %  
velice těžko hodnotitelné. Znám sbory tradiční, které jsou velmi konzervativní a nesmlouvavé, naproti tomu NOM sbory jsou progresivní, oslovují i mladé lidi. Těm druhým fandím, k prvním jsem velmi zdrženlivá10,08 %0,08 %  
svůj postoj k církvím10,08 %0,08 %  
dotazník je špatně sestaven!!!!!10,08 %0,08 %  
Řsk. církev v ČR10,08 %0,08 %  
v pripade hodnoceni farnosti, kam chodim, by to bylo vice pozitivni, jsou to lide ekumenicti a moudri :)10,08 %0,08 %  
pochopitelně je hodnocení ovlivněno i osobními zkušenostmi a získanými informacemi10,08 %0,08 %  
Nevím, nemohu odpovědět10,08 %0,08 %  
víru všeobecně10,08 %0,08 %  
dogmatismus, konzervatismus10,08 %0,08 %  
církev vedou lidi a ti jsou omylní10,08 %0,08 %  
hodnotila jsem hlavně podle učení katolické církve10,08 %0,08 %  
Restituce, kázání vody... nesnášenlivost.10,08 %0,08 %  
Hodnocení pro mě bylo docela náročné - na církev jako takovou (myslím hlavně katolickou, protože ta je nejvíce "vidět" a také je s ní spojeno nejvíc kontroverzí) nemám příliš pozitivní názor. Vnímám ji buď obecně nebo někdy jako kardinála, který není moc 10,08 %0,08 %  
ŘK církev jako celek a naši farnost konkrétně10,08 %0,08 %  
zkušenosti s Římskokat. církví v Polsku10,08 %0,08 %  
můj vlastní-osobní postoj v církvi10,08 %0,08 %  
někdy vrchnost a v jiných případech prostý lid10,08 %0,08 %  
Tam. kde to dokážu církve rozlišit jsem se snažil o posouzení ŘK (jak jste se ptali), jinak spíše obecně křesťanské církve.10,08 %0,08 %  
nezajímá mě to10,08 %0,08 %  
záleželo na konkrétní otázce10,08 %0,08 %  
nikoli papeže Františka, ten má snahu římskokat.církev napravit10,08 %0,08 %  
římskokatolickou církev v česku10,08 %0,08 %  
českou ŘK církev10,08 %0,08 %  
Snažila jsem se hodnotit církev jako celek, ale u některých otázek jsem se zaměřila na to, jak na mě působili věřící, s nimiž jsem se dříve setkala.10,08 %0,08 %  
???10,08 %0,08 %  
Tak jak by Církev měla vypadat!10,08 %0,08 %  
církev je každý člen, proto se na některé otázky odpovídá hůř10,08 %0,08 %  
znám dost našich farností a ze života mám dobrý vhled do katolické hierarchie, takže jsem psal podle toho10,08 %0,08 %  
osobní zkušenosti s církevní strukturou10,08 %0,08 %  
dějiny ŘKC10,08 %0,08 %  
nechci hodnotit10,08 %0,08 %  
celou římskokatolickou církev v čechách10,08 %0,08 %  
Církev jako společenství věřících založené Ježíšem Kristem10,08 %0,08 %  
Historii církve10,08 %0,08 %  
5ímskokatolickou církev v ČR10,08 %0,08 %  
jak vnímám římskokatolickou církev já sama 10,08 %0,08 %  
řk církev v čr10,08 %0,08 %  
katolíky10,08 %0,08 %  
jedna věc je víra a jiná církev - to je instituce, podnik jako každý jiný10,08 %0,08 %  
Tradiční, předkoncilovou, FSSPX10,08 %0,08 %  
mé okolí v církvi10,08 %0,08 %  
Hodnotila som RKC, no pri par otazkach bolo tazke rozhodnut - napr. ci je bohata.. Znamena to ci su clenovia bohati? Alebo ustredie? Alebo farnosti? A mysli sa vobec hmotny a financny majetok? Alebo duchovne a dusevne hodnoty? Bohato prezivany zivot?10,08 %0,08 %  
vlastní zkušenosti s ŘKC10,08 %0,08 %  
Snažila jsem se o hodnocení jako Římskokatolické církve jako celku s vědomím, že jednotlivé farnosti a konkrétní lidé se liší. 10,08 %0,08 %  
nehodnotila jsem10,08 %0,08 %  
touha po koci a majetku10,08 %0,08 %  
Římskokatolickou církev v ČR10,08 %0,08 %  
snažila jsem se jako celek, ale vzpomněla jsem si i na papeže Františka a někde i na některé kauzy10,08 %0,08 %  
náboženství obecně10,08 %0,08 %  
mylné pojímání, hraničí s nastavením sekty a s tím související omezení bežného života, iritují me neustale pedofilni a sexualne nasilni kauzy.10,08 %0,08 %  
nehodnotila jsem ji, protože ji neumím odpovědět10,08 %0,08 %  
Nic ... jak už jsem uvedl nezajímám se církev10,08 %0,08 %  
bezvýznamnost10,08 %0,08 %  
-10,08 %0,08 %  
v ČR10,08 %0,08 %  
vždycky jsem řešila kontrast mezi Římskokatolickou církví jako celkem (která je pro mě rigidní, spíše zastaralá apod.) a progresivním přístupem aktuálního papeže Františka10,08 %0,08 %  
jako věřící do církve víc "vidím" , a tak vím, že je to někdy tak a jindy jinak podle lidí, protože církev nikdy nebude dokonalá10,08 %0,08 %  
nevím10,08 %0,08 %  
V tomto tématu se příliš neorientuji10,08 %0,08 %  
nic neznám10,08 %0,08 %  
Vůbec nic10,08 %0,08 %  

Graf

8. Souhlasíte s tím, že věřící lidé se chovají lépe ke svému okolí, jsou ochotnější pomoci, páchají méně přestupků a trestných činů, a podobně?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše ano, ale není to pravidlo61747,21 %47,21 %  
mezi věřícími a nevěřícími vcelku není rozdíl48336,95 %36,95 %  
určitě ano, věřící se chovají lépe než ostatní806,12 %6,12 %  
věřící se spíše chovají hůře než nevěřící644,9 %4,9 %  
věřící se obecně chovají hůře než nevěřící, víra je pro ně jen zástěrka634,82 %4,82 %  

Graf

9. Jaký je Váš postoj k náboženské víře?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nejsem věřící v náboženském smyslu54541,7 %41,7 %  
jsem věřící a hlásím se k některé církvi (náboženskému hnutí, skupině)38829,69 %29,69 %  
jsem věřící, ale nejde o víru boha v tradičním smyslu22016,83 %16,83 %  
jsem věřící, ale nehlásím se k žádné církvi ani náboženskému hnutí1249,49 %9,49 %  
nechci odpovídat302,3 %2,3 %  

Graf

10. Ke které církvi se hlásíte? (NEPOVINNÁ OTÁZKA)

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Církev římskokatolická36259,83 %27,7 %  
žádná376,12 %2,83 %  
Československá církev evangelická264,3 %1,99 %  
K žádné243,97 %1,84 %  
Církev bratrská152,48 %1,15 %  
Československá církev husitská152,48 %1,15 %  
Pravoslavná církev v českých zemích71,16 %0,54 %  
Českobratrská církev evangelická71,16 %0,54 %  
Řeckokatolická církev71,16 %0,54 %  
zadna40,66 %0,31 %  
ateista40,66 %0,31 %  
jsem ateista30,5 %0,23 %  
Církev adventistů sedmého dne30,5 %0,23 %  
žádné30,5 %0,23 %  
Náboženská společnost Svědkové Jehovovi20,33 %0,15 %  
Křesťanské společenství20,33 %0,15 %  
Zadne20,33 %0,15 %  
Pohanství20,33 %0,15 %  
Jednota bratrská20,33 %0,15 %  
nehlásím se k žádné20,33 %0,15 %  
Islám20,33 %0,15 %  
budhismus20,33 %0,15 %  
Pravoslavná10,17 %0,08 %  
k žádné sakra, nejsu debil10,17 %0,08 %  
ČCE - českobratrská církev evangelická10,17 %0,08 %  
buddhista10,17 %0,08 %  
církev Satanova10,17 %0,08 %  
k žándé10,17 %0,08 %  
Temple of the Black Light 10,17 %0,08 %  
Já se k církvi nehlásím ale jako dítě jsem byla křtěná (na přání rodičů) u římskokatolické církve10,17 %0,08 %  
budhisti10,17 %0,08 %  
CASD10,17 %0,08 %  
katolicka (bez specifikace rimsko nebo recko)10,17 %0,08 %  
Starokatolická církev v ČR10,17 %0,08 %  
ne10,17 %0,08 %  
.10,17 %0,08 %  
Bratrská Jednota Baptistů10,17 %0,08 %  
protestantský směr10,17 %0,08 %  
nevím10,17 %0,08 %  
mám svoji víru10,17 %0,08 %  
žádná CÍRKEV10,17 %0,08 %  
K žádné církvi se nehlásím10,17 %0,08 %  
věci mezi nebem a zemí10,17 %0,08 %  
dříve stkc v čr, po zkušenostech už s žádnou církví nechci mít nic společného10,17 %0,08 %  
Hlásím se k víře, ale nikdy k jakékoli církvi10,17 %0,08 %  
Vesmír a Příroda a její energie.10,17 %0,08 %  
římskokatolická, hinduismus, Matka Příroda...10,17 %0,08 %  
Hlásila jsem se k ŘKC, nyní jsem ateistka10,17 %0,08 %  
starořímská - Mars10,17 %0,08 %  
unitární myšlenky10,17 %0,08 %  
ziadna10,17 %0,08 %  
křestan10,17 %0,08 %  
Satanismus10,17 %0,08 %  
Církev Nová naděje10,17 %0,08 %  
k žádné - je to příliš svazující - od každého trošku - včetně starého učení druidského, "pohanského", ...10,17 %0,08 %  
nevěřící10,17 %0,08 %  
Česká pohanská společnost10,17 %0,08 %  
Soukromá věc.10,17 %0,08 %  
Jsem pokřtěna v Evangelické církvi Augsburgského vyznání, ale nehlásím se k ní.10,17 %0,08 %  
druidismus10,17 %0,08 %  
K žádné.10,17 %0,08 %  
jiná10,17 %0,08 %  
jsem nevěřící10,17 %0,08 %  
k přírodě a rozumu lidí10,17 %0,08 %  
hrdý antikrist :o)10,17 %0,08 %  
Vlastní10,17 %0,08 %  
Česká církev železničářská10,17 %0,08 %  
domnivám se že jiné církve typu Baptisti, Aventisti, Jednota Bratrská, či apoštolka nejsou hodny být vyčísleny jako: jiná. Tohle zneuctění o vás dobře nesvědčí10,17 %0,08 %  
Obec křesťanů10,17 %0,08 %  
buddhismus10,17 %0,08 %  
římskokatolická, z rozhodnutí rodičů = křest10,17 %0,08 %  
věřím jen ve vědu...10,17 %0,08 %  
slovo života10,17 %0,08 %  
BJB10,17 %0,08 %  
žiadna10,17 %0,08 %  
Svobodověrní10,17 %0,08 %  
mám vlastní směs různých náboženských motivů s filosofickými směry10,17 %0,08 %  
oficiálně k žádné,bližší je mi ČCE10,17 %0,08 %  
církev špagetové příšery10,17 %0,08 %  
Evangelická (ale ne československá)10,17 %0,08 %  
věřím v posmrtný život10,17 %0,08 %  
Někdy si vymyslím vlastní10,17 %0,08 %  
Evangelicka augsburgskeho vyznani10,17 %0,08 %  
ČeskoBRATRSKÁ církev evangelická (když už dělám dotazník, zjistím si název...)10,17 %0,08 %  
Apoštolská církev10,17 %0,08 %  
Má vlastní víra10,17 %0,08 %  
žiju svobodným chaosem10,17 %0,08 %  
viz otázka č 910,17 %0,08 %  
Adventisté sedmého dne10,17 %0,08 %  
....10,17 %0,08 %  
obecně k umírněným křesťanským společenstvím10,17 %0,08 %  
originální křesťanství podle Bible10,17 %0,08 %  
nevěřím10,17 %0,08 %  
nic10,17 %0,08 %  

Graf

11. Jste pokřtěný/á? (NEPOVINNÁ OTÁZKA)

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano71456,67 %54,63 %  
ne54643,33 %41,78 %  

Graf

12. Máte mezi svými přáteli věřící?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano, a otázkách víry se někdy bavíme67551,64 %51,64 %  
ano, ale společně toto téma neprobíráme43433,21 %33,21 %  
nevím o tom, nebavíme se o tom14811,32 %11,32 %  
mezi mými přáteli určitě žádní věřící nejsou503,83 %3,83 %  

Graf

13. Kolikrát jste za posledních 12 měsíců byl/a V KOSTELE na nějaké kulturní akci (nemyslí se mše svatá)?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
1 - 249637,95 %37,95 %  
0 - ani jednou45835,04 %35,04 %  
3 - 522817,44 %17,44 %  
6 - 12715,43 %5,43 %  
21 a vícekrát382,91 %2,91 %  
13 - 20161,22 %1,22 %  

Graf

14. Pohlaví:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena93371,38 %71,38 %  
muž37428,62 %28,62 %  

Graf

15. Věk:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
20 - 2428721,96 %21,96 %  
30 - 3926220,05 %20,05 %  
25 - 2921516,45 %16,45 %  
40 - 4918714,31 %14,31 %  
50 - 5917213,16 %13,16 %  
15 - 19977,42 %7,42 %  
60 - 69644,9 %4,9 %  
70 - 80151,15 %1,15 %  
12 - 1480,61 %0,61 %  

Graf

16. Dosažené vzdělání:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
53340,78 %40,78 %  
VŠ - Ing./Mgr./Ph.D.37929 %29 %  
VŠ - Bc.19815,15 %15,15 %  
785,97 %5,97 %  
Vyučen (SŠ bez maturity)675,13 %5,13 %  
VOŠ523,98 %3,98 %  

Graf

17. Zaměstnání (pokud se vás týká víc možností, volte tu, kterou považujete v současné době za své hlavní "zaměstnání")

(Pozn.: varianty "student" se týkají především prezenčního studia, nikoliv studia při zaměstnání)

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Student ZŠotázka č. 20, Student učilištěotázka č. 20, Student SŠotázka č. 20, Student VOŠotázka č. 18, Student VŠ - Bc. stupeňotázka č. 18, Student VŠ - Ing./Mgr./PhD. stupeňotázka č. 18, Zaměstnanecotázka č. 19, Podnikatelotázka č. 19, Nezaměstnanýotázka č. 20, V domácnostiotázka č. 20, Na mateřské/rodičovské dovolenéotázka č. 20, V penziotázka č. 20].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Zaměstnanec59945,83 %45,83 %  
Student VŠ - Bc. stupeň13610,41 %10,41 %  
Student VŠ - Ing./Mgr./PhD. stupeň1158,8 %8,8 %  
Na mateřské/rodičovské dovolené937,12 %7,12 %  
Podnikatel927,04 %7,04 %  
Student SŠ806,12 %6,12 %  
V penzi755,74 %5,74 %  
Nezaměstnaný644,9 %4,9 %  
V domácnosti261,99 %1,99 %  
Student VOŠ120,92 %0,92 %  
Student ZŠ100,77 %0,77 %  
Student učiliště50,38 %0,38 %  

Graf

18. Jaké je hlavní zaměření Vašeho studijního oboru?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Humanitní, společenský9937,64 %7,57 %  
Ekonomický, obchodní5019,01 %3,83 %  
Přírodovědný3714,07 %2,83 %  
Technický2911,03 %2,22 %  
Lékařský, farmaceutický, zdravotnický197,22 %1,45 %  
Umělecký, uměnovědní114,18 %0,84 %  
Právnický93,42 %0,69 %  
Zemědělský, veterinární93,42 %0,69 %  

Graf

19. Jaká je převažující povaha (obor) Vaší práce?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Administrativní pracovník (firma, nestátní organizace)11416,47 %8,72 %  
Specialista ve službách (zdravotnictví, advokacie, finance, marketing apod.)10415,03 %7,96 %  
Specialista v technických oborech (strojírenství, stavebnictví, konstrukce, IT apod.)8111,71 %6,2 %  
Učitel7711,13 %5,89 %  
Úředník (státní, veřejná správa)7711,13 %5,89 %  
Manažer (řídící pracovník v soukromé nebo veřejné sféře)7110,26 %5,43 %  
Pracující ve službách679,68 %5,13 %  
Manuálně pracující476,79 %3,6 %  
Umělecká (tvůrčí, kreativní) práce162,31 %1,22 %  
Média50,72 %0,38 %  
knihovnice20,29 %0,15 %  
investor10,14 %0,08 %  
Skladník10,14 %0,08 %  
pojišťovací poradce10,14 %0,08 %  
jiný obor10,14 %0,08 %  
Sales manager10,14 %0,08 %  
profesionální šachista - něco mezi tvůrčí prací a sportem10,14 %0,08 %  
živnostník10,14 %0,08 %  
výzkum a vývoj10,14 %0,08 %  
lékař10,14 %0,08 %  
vědecká profese10,14 %0,08 %  
sociální oblast - krizová intervence10,14 %0,08 %  
dohled nad zvířaty10,14 %0,08 %  
pohostinství10,14 %0,08 %  
sociální práce10,14 %0,08 %  
základní výzkum, biologie10,14 %0,08 %  
uklízečka 10,14 %0,08 %  
pracovník call centra10,14 %0,08 %  
Vlakvedoucí (Dopravní služby)10,14 %0,08 %  
sociální služby10,14 %0,08 %  
kombinace, profesí jsem IT, ale momentálně pracuju manuálně jako uklízeč, jsem muzikant a pěvec ve sboru, s kterým zpíváme i v kostelech, což je jednej důvod mojí návštěvy kostelů a kaplí10,14 %0,08 %  
Přírodní vědy10,14 %0,08 %  
vlastní prodejna10,14 %0,08 %  
farmářka10,14 %0,08 %  
administrativní pracovník, ale i pracující ve službách10,14 %0,08 %  
obchod10,14 %0,08 %  
ošetřovatelka10,14 %0,08 %  
Holka pro všechno10,14 %0,08 %  
zdravotnictví10,14 %0,08 %  
služby = cestovní ruch10,14 %0,08 %  
strážník M. Policie10,14 %0,08 %  
bezpečnostní složky státu10,14 %0,08 %  

Graf

20. Velikost bydliště:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Do 2 tisíc obyvatelotázka č. 21, 2 - 10 tisíc obyvatelotázka č. 21, 10 - 50 tisíc obyvatelotázka č. 21, 50 - 100 tisíc obyvatelotázka č. 21, nad 100 tisíc obyvatelotázka č. 21, Prahaotázka č. 22, Brnootázka č. 22, Ostravaotázka č. 22, Olomoucotázka č. 22, Zlínotázka č. 22].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Praha29322,42 %22,42 %  
Do 2 tisíc obyvatel23818,21 %18,21 %  
10 - 50 tisíc obyvatel21916,76 %16,76 %  
2 - 10 tisíc obyvatel19615 %15 %  
50 - 100 tisíc obyvatel1229,33 %9,33 %  
Brno876,66 %6,66 %  
nad 100 tisíc obyvatel785,97 %5,97 %  
Ostrava403,06 %3,06 %  
Olomouc201,53 %1,53 %  
Zlín141,07 %1,07 %  

Graf

21. Kraj:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Středočeský10912,73 %8,34 %  
Jihomoravský9410,98 %7,19 %  
Moravskoslezský8910,4 %6,81 %  
Ústecký687,94 %5,2 %  
Zlínský667,71 %5,05 %  
Vysočina627,24 %4,74 %  
Královéhradecký617,13 %4,67 %  
Plzeňský576,66 %4,36 %  
Jihočeský556,43 %4,21 %  
Liberecký495,72 %3,75 %  
Olomoucký465,37 %3,52 %  
Pardubický414,79 %3,14 %  
Slovenská republika333,86 %2,52 %  
Karlovarský141,64 %1,07 %  
Praha70,82 %0,54 %  
Jinde v zahraničí50,58 %0,38 %  

Graf

22. Pokud máte nějakou připomínku k dotazníku, můžete ji připsat sem:

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

- víra v Boha neznamená jen v účasti bohoslužeb (mimo křtu mám také svaté přijímání a biřmování)., - přístup do kostela bývá mnohdy a mnohde spojen pouze s bohoslužbou a jinými náboženskými akcemi., - ve městě, ve kterém žiji (a nejen v něm) je kostel v letních měsících sice zpřístupněn i mimo bohoslužby, ale vstup do kostela je omezen pouze k mříži, oddělující vchod ("předsálí) a lavice (hlavní sál).,

-

-

:-)

:-)

3 - klamání

5 otázka - nejde zde o důvěryhodnost, ale spíše o tradici, tato církev je jedna z nejstarších a tak se k ní lidé upínají spíše ze zvyku než z důvodu že by byla lepší či důvěryhodnější.

A) Pro katolíka je dotazník v některých bodech velmi nešikovný až nesmyslný (hlavně ten hodnotízí Církev). B) Vysvětlení k bodu 2: Protože jsem katolík, nechodím do kostela na kulturní akce, protože kulturní akce nemají v kostele co dělat...

ad 4) Zatím znám minimum rozdílů mezi katolickou a evangelickou církví, o pravoslavné církvi nevím takřka nic, ale není pravda, že by mě to nezajímalo.

Ad 5) Hlavou římskokatolické církve u nás (pokud je myšlena celá ČR, ne jen Čechy) není Dominik Duka. Tato církev má dva rovnocenné arcibiskupy - pražského (českého) a olomouckého (moravského). Titul kardinál není označení hierarchické.

Aspoň na první pohled se mi zdá velice dobře udělaný, z psychologického hlediska mě překvapila a líbila se mi 7. otázka. A měla bych si zapamatovat zpracování škálovací otázky, takhle jednoduše a efektivně (od 2 do 2; pokud se teda dá podchytit, aby to neudělalo binec v kódování odpovědí...) by mě to nenapadlo.:-)

Ať si každý věří v co chce, uctívá koho chce, ale hlavně za své, ne že na to budou přispívat a doplácet všichni ostatní, zvlášť když je u nás 75% nevěřících obyvatel

Bod 3 - pokud bych bral moznou pocitovou skalu jako kruznici tak jste z ni vybrali vysec tak max 50-60% mozneho. Nektere pocity jsou skoro synonyma ale cast jinych (treba i zapornych) chybi docela

Bohužel se k dotazníku nedostanou určité skupiny osob, takže jako každý výzkum, i tento bude nepřesný.

Bojím se islámu a jeho činnosti na světě.Nechápu lidi kteří jsou proti navracení majetku církvím v ČR

bůh a víra mi nic neříká a pokud mi to někdo vnucuje,velmi mne to obtěžuje!

Byl pěkný ale docela těžký

Bylo by krásné,kdyby lidé žili podle desatera božích přikázání a určitě by nebylo tolik vražd a kriminality.

Církev by něměla ze sbírek podporovat neevropské imigranty.

Církev jsem v celku toleroval, ale kvůli své chamtivostí po majetku ( který v řadě případů také nakradla ) jsem římskokatolickou církev zcela zavrhnul.

církev má co napravovat

církvi fandím ale nechci přijmout povinnosti ani na ni přispívat

Co se týče otázky víry - velmi si uškodila církev svými skandály :zneužívání dětí, neustálé odmítání antikoncepčních metod, popírání potratů - při znásilnění je to zřejmě pochopitelné a opravdu si nemyslím, že Bůh to tak zrovna chtěl, ale skandály jsou i v ČR - jak si lidi posbírali peníze na opravu kostela a arcidiecéze peníze vlastně zneužila na jiné účely, vybírání peněz od oveček (a pak jdou kdovíkam) - prostě církev si škodí sama sobě tím, jak je nedůvěryhodná a prohnilá. To, co kritizoval Hus, Chelčický a řada dalších, to tady máme pořád. Církev se pere silou mocí o majetky, co jí komunismus zabavil a já se ptám: kdy se bude církev zpovídat za své hříchy? Za upalování lidí? Za křižácké výpravy? Kdy církev vrátí společnosti, co nakradla za staletí své existence? A potom mají tu drzost tady vykřikovat, že je to jejich majetek. Církev si za své postavení v ČR a za velkou nenávist spousty lidí může sama. Takže tolik můj názor.

Co to je za dotazník?? Takto vypracovaný je Vám k ničemu...Například otázka č. 4. neznám, nezajímá mě to, jsou dvě odpovědi....buď a nebo! Znám některé rozdíly, ale né do detajlů. Můžu se jen domnívat, že je znám...

ČCE je Českobratrská církev evangelická, nikoliv Československá!!! Hlásíme se k odkazu Českých bratří (Jednota bratrská, konče Komenským).

Českobratrská církev evangelická! Ne "Československá", ty troubo! Když už děláš takový průzkum tak si zjisti aspoň správný název!

Československá církev evangelická neexistuje, je to Českobratrská církev evangelická! Při odpovědi na desátou otázku jsem tedy pochopitelně měl problém.

Člověk vnímá církev asi nejvíc průzorem na "svou" malou církev ve farnosti, potažmo přes svého kněze ve farnosti, proto je možná moje hodnocení "církve" spíše negativnější než vnímání "Církve" jako takové -katolické, všeobecné, světové....

Děkuji za takto pěkně připravený dotazník, jsem zvědavá na odpovědi.

Děkuji za vypracovaný dotazník. Chtěla bych však upozornit na správnost pojmenování skutečností. Církev jako taková, která byla založena Ježíšem Kristem ( doloženo v Bibli a ve spisech J. Flavia) je sama o sobě svatá pro svého zakladatele a díky cíli, ke kterému mají lidé směřovat - spása. Proto církev sama o sobě je svatá, pravdomluvná - mluví o Pravdě, je spravedlivá ( i když mnozí v mnohém jednání vidí nespravedlnost), a pod. Církev, kterou pravděpodobně myslíte ve svém dotazníku je tou církví, která je složena z lidí. Z lidí chybujících, mnohdy nevěrohodně působících, a padajících. Proto, bohu-žel, na základě těchto lidí pak lidé smýšlí o církvi negativně a s nezájmem. Děkuji.

Děkuji za zajímavé téma.

Divím se, že ještě vůbec existují církve, i ty velké.... Za chvíli budou krůček od zaniknutí...

Docela zavádějící název výzkumu. Hodně to vypovídá o povaze autora.

dokážu žít jako slušný a ochotný člověk i bez toho, abych považovala mrtvého člověka na kříži za svou modlu

Domnívám se, že ať to papež František myslí jak chce dobře, tak s tím nic nenadělá.

dost dobrý dotazník, bez chyb

Dotazník byl poučný

Dotazník mi nepřijde dobře postavený a jistě se nezabývá vytyčeným tématem.

Dotazník není z nejlepších, směřuje odpovědi určitým směrem, nejsou jen církve západní, jsou i náboženská hnutí východní, jsem ortodoxní ateista a jsem na to hrdý, to je můj názor

Důchodce - rozlišit: činný společensky, umělecky atd. Nebo důchodce vysloveně na odpočinku?

Existuje na webu oficiální registr církví, kde je správný název všech státem uznaných i neuznaných církví. Student by se měl zamyslet, když chce dělat dotazník, zda pokládá správné otázky i informace!

Hodnocení církve je složité, pokoušel jsem se ji pojmout jako celek. Znám kněze i biskupy skromné, znám kněze i biskupy okázalé. Pokud hlavní představitel působí okázale, tak mi souhrnné stanovisko stáhne spíše k 0. Společensky důležitá - pro většinu jednotlivců asi ne, ale zase udává směr a i na ty, kteří ji ignorují, vliv má, i když nepřímý. Těžko se hledalo jednoduché bodové ohodnocení.

Hodnocení katolické církve je komplikované, protože je tu oficiální katolická církev, která se svým myšlením pomalu, ale jistě blíží k protestantským společenstvím, a ti vnímají celou situaci trochu jinak, než kněží a věřící věrni tradici předávané až do II. Vatikánského koncilu. A až tak málo jich také není.

Hodnoty -0- v otázce šest pro mě neznamenají vždy -nevím-. Církev podle mě nemůže být ani moderní, ani zastaralá, ale má být nadčasová. Její bohatství nemá spočívat v materiálních, ale především duchovních statcích. Jáhen Vavřinec, když měl císaři odevzdat církevní majetek, shromáždil a přivedl ke dvoru římskou chudinu s poznámkou, že TO je bohatství Církve. To jsou věci, které žádný dotazník neobsáhne - chápu. Díky za zajímavé téma.

Chybí mi otázka jaký druh kulturní akce v kostele preferuji. (Např. koncert, divadelní hra, performance, školní besídka, pásmo poezie, ap.

Instituce (organizace, spolek) vzniká, aby hájil zájmy nějaké skupiny osob, která ji ovládá, proti ostatním členům a nečlenům. V oblasti náboženství jde vždy o víru v něco, co nejde příliš exaktně doložit. Církev jako instituci pracující s vírou považuji za největší násílí páchané na člověku.

jak odpovídal tvůrce dotazníku ? zajímaly by mě jeho odpovědi. DÍKY.

je dobře, že se někdo odhodlal udělat takový dotazník, ale nazvala bych trošku jinak

Je nevhodné globalizovat budovy církevního života pojmem "kostel". Třeba právě u otázky 3 by odpovědi byly extrémně odlišné a nejsou k dispozici všechny možnosti mimo KOSTEL

Jediným faktorem, podle kterého hodnotím Římskokatolickou církev, je to, jestli káže biblické evangelium, nebo ne.

Jedná se nepochybně o nějaký marketingový průzkum řím.-kat. církve. Katolické hledisko a propaganda z toho čouhá jak sláma z bot. Nejdojemnější je, jak u otázky č. 13 se objevuje termín "mše svatá". Naučte se laskavě stylizovat dotazník tak, ať aspoň předstírá určitou profesionalitu a nezávislost.

Jestli se církve a náboženství obecně má udržet ve stávající společnosti a mít lidem co nabídnout, tak by se měla církev odprostit od náboženských dogmat a nabídnout lidem pomoc a alternativu na duchovní úrovni. Všeobecně by církve měli pro lid být určitým vzorovým řádem a institucí, o kterou se lidé mohou opřít a ne, tak jak to dle mě je dnes, autoritářskou zkostnatělou dogmatickou institucí.

Jsem sice římskokatolička (a jsem na to hrdá, toto vyznání je mému srdci i rozumu nejbližší), ale nemyslím si, že římskokatolická církev je "lepší" než jakákoli jiná, všechny křesťany (všech denominací) považuji za své bratry ve víře a církevní rozdělení mě bolí.

k dotazníku připomínky nemám, s církví už to tak jednoduše nevidím...

K otázce 3, v kostele se cítím povinna chovat se dle pravidel dané církve - ale ty už neznám, takže pocit povinnosti a závazku, uzavřenosti a chladu

K otázce 7, nešlo už mi psát dál: Hodnocení pro mě bylo docela náročné - na církev jako takovou (myslím hlavně katolickou, protože ta je nejvíce "vidět" a také je s ní spojeno nejvíc kontroverzí) nemám příliš pozitivní názor. Vnímám ji buď obecně nebo někdy jako kardinála, který není moc sympatická osobnost (naproti tomu současný papež obrázek církve myslím zlepšuje). Na stranu druhou, poznala jsem poslední dobou nějaké katolíky a konkrétní farnost a s nimi mám spojené spíše pozitivní dojmy. Proto někde bylo moje hodnocení ovlivěno tím, co si myslím o církvi jako instituci, jinde jaký dojem mám z konkrétního společenství. Myslím, že otázka nebyla úplně dobře postavená. Taky otázka č. 3 je trochu zvláštní, nevím, jak jste hodnotící slova vybíral, některá vypadají vybrána dost náhodně.

Katolická církev by potřebovala hodně velké a hluboké reformy a pak teprv bude mít šanci oslovit větší část populace.

Katolická církev je pouze představitel pedofilie, genocidy, okrádání, utlačování osobnoti člověka a utlačovatel vzdělání.

Kdyby byla v kostele nějaká pro mě zajímavá akce, nebránila bych se tomu tam jít, ale obecně se kostelům vyhýbám. Jsou lživé.

Koncerty v kostelech jsou super:)

Kostel je stánek boží, kulturní akce v něm nepovažuji za dobrý nápad;) A noc kostelů nepovažuji za kulturní akci, ale je fajn:)

Kostely mají skvělou atmosféru a především akustiku, které je možno využít na koncerty klasické i moderní hudby se zapojením varhan. Kulturní akce jsou specifické hlavně pro Evangeliky, no nedávno jsem byl velmi příjemně překvapen v kostele Českobratrské církve evangelické, kde se probírala věda, psychologie a to téměř v rodinném kruhu.

křesťanství = nejvíce genocidní náboženství v historii lidstva!

Kulturní akce v Kostelích jsou vynikající svou akustikou. Kulturních akcí je v kostelích velmi málo. Noc kostelů je bezva věc a nechápu, když to faráři odmítají a nechtějí to mít v kostele. Snažili jsme se s kamarádkou přemluvit místního faráře, ale byl naprosto proti a měl velmi odmítavý postoj, což nechápu, když je to farář a mělo by mu jít o to, aby dostal do kostela spoustu lidí, který by mu tam pak nosili peníze a živili by ho. Ať už jakýmkoliv způsobem. Ve dne nebo v noci. Pěkný den přeju. Hrušková

Mám blízký vztah k rodině hlásící se k Salesiánům a pozorování věřících je tak mým denním chlebem.

Média natolik ovlivnila myšlení lidí, že díky restitucím nemůže dotazník přinést objektivní informace. Ale to bych právě cítím, že je účelem tohoto dotazníku - přinést názory ovlivněné restituční masáží médií a populistickými hláškami politiků.

Mezi věřícími jsem strávila velkou část svého života a mám k nim velmi vřelý vztah. Kulturní akce se v našem kostele v obci nekonají, ale pokud by byly, navštěvovala bych je moc ráda!

Moc hezký dotazník, děkuji za něj. :-)

moc vericich lidi v okoli nema, ale tech par simysli, ze jsou lepsi nez ti co neveri a nechodi do kostela. takove chovani se mi nelibi.

Mohl zde být i názor na církevní restituce

mohu se více vyjádřit (pokud by byl zájem) po oslovení mne na blecha-petr@seznam.cz

Můj vztah k víře ovlivnili rodiče a jiní příbuzní, kteří zažili 2.světovou válku a Osvětim, ale také opravy klášterů v Polsku, kdy byly nalezeny desítky zazděných novorozeneckých koster a museli podepsat slib mlčení.

Myslela jsem, ze je to dotaznik o tom, co se lidem libilo na noci kostelů. Takový průzkum by mě potěšil více. Otázka č. 5 ""lepší" než ostatní církve" se mi zdá nekorektně formulovaná :/

Myslím, že praktikujícímu věřícímu se těžko odpovídá, někde chybí odpověď kterou by zvolil. Osobně z kulturními akcemi v kostelích nesouhklasím. Dům Páně není divadlo. Velmi mě mrzí, že i při mši svaté to vypadá více divadelně a méně opravdově, než dříve - myšleno obecně ne lokálně.

Myšlenka víry obecně je dobrá a nezáleží na tom, o kterou církev jde. Církve by se neměly nikomu vnucovat (lidi jsou na to alergičtí), měli by však více komunikovat s okolím nenásilnou formou a přiblížit samy sebe lidem.

Na koncert bych ráda šla vícekrát, brání tomu vstupné-musím hodně šetřit, i když nebývá horentní,a pak také čas- mám ještě hodně dalších aktivit.

Náboženství bych zakázal, akorát jsou díky nim války a lidstvo stahuje mílovými kroky zpět.

Náboženství je opium lidstva = stará pravda

ne -

Ne.

nebyla má možnost výběru, ne úplně dobře sestavený dotazník

Nehlásím se k žádné víře, ale o náboženské otázky se zajímám. Ráda se na toto téma bavím s věřícími kamarády (nejsem si jista, zda jsou rádi). V médiích jiná církev než římskokatolická vidět není (pro neznalého tedy všechny církve splývají) a nemá nejlepší pověst. Zlepšit pohled na církev/církve a lépe je poznat mi pomohly právě rozhovory s věřícími kamarády.

Nejsem si jist, do jaké míry pokrývá tento dotazník otázku role kostela jako kulturní instituce. Myslím, že část věřících vnímá kulturní roli kostela jako cosi nadbytečného nebo dokonce rušivého, zvlášť pokud kulturní produkce nesouvisí přímo s bohoslužbou. Zajímalo by mě, jak mnoho takových lidí je.

Nejsem věřící, nejsem pokřtěná, ale věřící mi nevadí, ani jejich názory. Každý ať si vyznává víru, která je nejblíž jeho srdci, ale nesmí tím obtěžovat okolí (jako kdysi svědkové Jehovovi). Taková svatba v kostele má své kouzlo. Jak se hraje na varhany popř. na kytaru a do toho se zpívá, tak to je nádhera. Nebo ty černošské kostelové písně.

Některé otázky neobsahovaly žádnou dostatečně výstižnou odpověď. Musel jsem tedy vybrat odpověď kterou bych nezvolil pokud by byla taková možnost. Chápu ale že je těžké sestavit dotazník tak, aby se do něj "vešel" každý... :)

nektere otazky presahuji tema kulturnich akci v kostelech - pripada mi to spise jako zasterka za ucelem zjistit postoj k cirkvi

nemám

nemám

nemám

nemám děkuji

nemám rád, když se po kliknutí na odpověď objevují další otázky

Nemyslím že je to dobře sestavený dotazník, velmi těžko se odpovídalo, ale doufám že pomůže

Není akce jako akce. Tím chci říct, na koncert vážné hudby ráda zavítám do kostela, nevadila by mi ani přeměna kostela na knihovnu aj. Co mě však uráží jsou akce v kostelích, na kterých se lidé opíjejí, berou drogy, veřejně souloží apod. (Příklad Klubu kostel v Praze). Připadá mi to jako znesvěcování místa ať už kostela nebo krypty.

není to československá evangelická ale českobratrská!!

Netýkalo se kultury, spíš dotazy na církev. Čekala jsem něco jiného.

Nevadí mi víra, nenávidím církev.

niekde chýbala odpoveď neviem napr. otázka č. 11

Noc kostelů je úžasná akce

obecně mám k vírám a církvím postoj negativní, leč jako člen pěveckého sboru musím přetrpět občasný návštěvy svatostánků, pravidelně totiž vystupujeme při Noci kostelů a zvou si nás několikrát do roka jako hudební doprovod nějakých svatoslužeb

Otázka 5 měla spíše znít: Je pro mě nejdůvěryhodnější / patří mezi více/průměrně/méně důvěryhodné / považuji za nedůvěryhodnou / nedokážu odlišit / nevím

Otazka c.6 bola velmi nekonkretna

Otázka č. 8 - Znáte prosím nějaké studuje na toto téma? Budu rád, když mi napíšete na můj e-mail.

Otázka č. 9 - možnost, že jsem ateistou či se stavím proti víře v nadpřirozeno chybí.

Otázka č.5 - Je pro mne stejně nedůvěryhodná jako ostatní církve...

otázky 5. a 6. jsou zavádějící, některé pojmy mohou být různě chápány podle kontextu, jinak pěkný dotazník - děkuji

otázky jsou místy dost zavádějící, evidentně to koncipoval katolík.

Papež František mne velmi oslovil.

Philosophia ancilla theologiae est!

Poněkud mě překvapilo, že se jen málo otázek týkalo kulturních akcí, jak napovídá název u úvod, jako respondent se cítím trochu "podvedená", neboť se dotazník týká spíše názorů na církve obecně.

poznámka k otázce č. 8 znám hodně věřících(katolíků), kteří chodí pravidelně do kostela,ale v běžném životě se chovají jako hovada, samozřejmě, že ne všichni věřící jsou takoví, ale občas mi přijde že se za víru jen schovávají, pak se jdou vyzpovídat a odcházejí z kostela s tím, že vlastně nic neudělali a nikomu neublížili a vše je odpiuštěno jen proto, že odříkají 3x odčenáš - to mi přijde hodně z cesty

pri hodnoceni katolicke cirkve nevnimam slova moderni a zastarala jako opozita, obe mi zni negativne. Neni moderni, je tradicni, neni zastarala, ma i dnes lidem co nabidnout ;-)

Proč tak detailní rozbor katolické církve a pominutí evangelíků a pravoslaví? Hádám, že proto, že jsou méně "vidět" a je tedy na ně méně výrazný názor, ale i tak bych v dotazníku uvítala nějaké vysvětlení této anomálie.

Především jsem naštvaná na církevní restituce. Církev od počátku oblbovala lidi, brala si jejich majetky, chudý lid musel odvádět desátky. Církev by měla být skromná a ne hrabat majetek. Ani za 2 svět.války, když byl papež upozorněn, že Židé chodí do plynu, tak církev pro ně nic neudělala.Samozřejmě, bála se a hrála si na svém písečku. V Boha nevěřím od té doby, kdy jsem začala jako dítě číst válečné knihy, když malé děti byly házeny doi ohně, to Bůh může dopustit?

Připadá mi, že s indikovaným tématem má jen málo společného.

radši ani nee

Rozhodně zajímavý dotazník. Hodně na posuzování církve má vliv u nevěřících i věřících to, jaká osobnost je v dané farnosti kněz. Hodně církvi škodí, když se někde objeví to, že kněz zneužil děti (pokud je to pravda) a lidi to berou plošně, že kněží jsou zamaskovaní pedofilové a hosexuálové. Tak to není - je spoustu vzdělaných kněží, jen to nedávají okázale najevo. Lidé často zapomín ají, co je podstatou církve římskokatolické a jejího učení a všímají si jen obalu.

Se všemi akcemi v duchovním prostoru nesouhlasím, někdy jsou to nevhodné akce něco jako "kozel zahradník" když učinkující o tom prostoru nemají ani potuchy, nevědí jak se tam chovat, pak to působí velmi komicky a bylo by lepší volit jiné prostory. Např. Felix Slováček a Karel Gott .....

Sem tam jsem chodila na mše,ale morálka věřících a duchovenstva mě odradila.V Boha věřím,ale nenechám se zotročovat nařízeními církví,které si stejně vymysleli lidé,aby měli bič na chudý lid.

Sice jsem nevěřící, ale chodím na církevní gymnázium. A jelikož se s věřícími lidmi a celkově s náboženstvím setkávám každý den a zároveň pro to máme vyhraněn i jeden samostatný předmět si myslím, že i když do kostela nechodím pravidelně a nejsem věřící bylo mé hodnocení objektivní.

Smrtelný hřích je obžerství. Proč je např predstavitel církve Duka tak obézní? Nevím čemu mám potom věřit.

Téma dotazníku - kulturní akce v kostelích ... ale na to se téměř neptáte, jaké akce atd....

U otázky č. 10 máte zřejmě chybu - neznám žádnou Československou církev evangelickou, správný název je Českobratrská církev evangelická.

V otázce 17 ,zaměřené spíš na mladší věkové kategorie, mi chybělo mé "svobodné povolání"

V otázce 3 jsem postrádala možnosti "architektura" a "historie". Jinak jr to velmi zajímavý a dobře koncipovaný dotazník.

V otázce číslo 6 nebylo jasné zda jde o vnímání české Římskokatolické církve nebo celosvětové.

v rozlišení církví bych nepsala evangelické, ale protestantské

V soucasne dobe ziji v saudske Arabii, 5 let. Zajimave je srovnani i s jinymi nabozenstvimi, nejen islam, ale vzhledem k tomu ze Saudska Arabie je multikulturni zeme, mam moznost mezi kolegy a prately poznat a vest diskuze o jinych nabozenstvich jako hunduismus, budhismus, ruzne formy islamu.

V testu nejsou otázky na příčiny ateismu ani k podstatě víry.

Ve vztahu k hodnocení církve bych rád doplnil, že pokud by byl sled otázky koncipiován opačně s uvedním možnosti Papeže Františka, pak by hodnocení bylo výhradně pozitivní (2) - jeho svátost považuji za hnací motor současné církve a je její nejlepší obraz, který může dát.

Velmi dobře napsaný dotazník.

Velmi dobře vypracovaný dotazník, otázky i možnosti :)

Víra dokáže zázraky. Jsem vděčná, že jsem věřící, život je o moc lepší.

Všeobecně: dotazníky neřeší situaci, kdy v jednom městě bydlím a v jiném pracuji a musím tam dojíždět na skoro celý týden = dvě bydliště

zajímají mě názory druhých

zajímavý dotazník, citlivě uspořádaný, jsem zvědavá, kolik respondentů ho vyplní a jaké budou výsledky

Zajímavý dotazník, jenom otázka číslo 3, no nevím, asi nejsem moc kreativní, ale přišla mi taková docela podivná.

zajímavý dotazník, zajímaly by mě výsledky

zajímavý výběr tématu

Zrovna jsem dočetla Kladivo na čarodějnice - jedno z mála zvěrstev, které se prováděli pod "záštitou" církve. Pokud si lidé řeknou, že je to vůle boží, místo toho, aby zasáhli, nepovažuji takovou instituci za správnou.

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 8 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

1. Chodíte někdy do kostelů, chrámů a na jiná místa spojená s církevním a náboženským životem? (MŮŽETE VYBRAT I VÍCE ODPOVĚDÍ)

 • odpověď když jdu kolem kostela, rád se podívám dovnitř:
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Umělecký, uměnovědní na otázku 18. Jaké je hlavní zaměření Vašeho studijního oboru?

6. Jak vnímáte Římskokatolickou církev?

 • odpověď důvěryhodná [2-1-0-1-2] nedůvěryhodná: 2:
  • 4.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi přátelská [2-1-0-1-2] nepřátelská: 2 na otázku 6. Jak vnímáte Římskokatolickou církev?
  • 4.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi ochotná pomoci [2-1-0-1-2] neochotná pomoci: 2 na otázku 6. Jak vnímáte Římskokatolickou církev?
 • odpověď je pro mne autorita [2-1-0-1-2] není pro mne autorita: 2:
  • 2.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi ochotná pomoci [2-1-0-1-2] neochotná pomoci: 2 na otázku 6. Jak vnímáte Římskokatolickou církev?
  • 2.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi přátelská [2-1-0-1-2] nepřátelská: 2 na otázku 6. Jak vnímáte Římskokatolickou církev?
  • 2.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi spravedlivá [2-1-0-1-2] nespravedlivá: 2 na otázku 6. Jak vnímáte Římskokatolickou církev?
  • zobrazit další souvislosti
  • 2.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi spojující lidi [2-1-0-1-2] rozdělující lidi: 2 na otázku 6. Jak vnímáte Římskokatolickou církev?
  • 2.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi společensky důležitá [2-1-0-1-2] společensky nedůležitá: 2 na otázku 6. Jak vnímáte Římskokatolickou církev?
  • 2.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi důvěryhodná [2-1-0-1-2] nedůvěryhodná: 2 na otázku 6. Jak vnímáte Římskokatolickou církev?
  • 2.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi do kostela bych nešel/nešla, i kdyby se mě kulturní akce zajímala na otázku 2. Představte si, že Vám někdo nabídne, že můžete jít dnes večer zdarma na koncert (nebo jinou kulturní akci, která by Vás mohla zajímat). Jaký vliv by mělo, pokud by se akce konala v kostele?
  • 2.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi morální [2-1-0-1-2] nemorální: 2 na otázku 6. Jak vnímáte Římskokatolickou církev?
 • odpověď pravdomluvná [2-1-0-1-2] lživá: 2:
  • 5.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi přátelská [2-1-0-1-2] nepřátelská: 2 na otázku 6. Jak vnímáte Římskokatolickou církev?
  • 5.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi ochotná pomoci [2-1-0-1-2] neochotná pomoci: 2 na otázku 6. Jak vnímáte Římskokatolickou církev?

9. Jaký je Váš postoj k náboženské víře?

 • odpověď jsem věřící a hlásím se k některé církvi (náboženskému hnutí, skupině):
  • 3.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi chodím pravidelně na bohoslužby (mše) na otázku 1. Chodíte někdy do kostelů, chrámů a na jiná místa spojená s církevním a náboženským životem? (MŮŽETE VYBRAT I VÍCE ODPOVĚDÍ)

11. Jste pokřtěný/á? (NEPOVINNÁ OTÁZKA)

 • odpověď ano:
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi 70 - 80 na otázku 15. Věk:
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi chodím pravidelně na bohoslužby (mše) na otázku 1. Chodíte někdy do kostelů, chrámů a na jiná místa spojená s církevním a náboženským životem? (MŮŽETE VYBRAT I VÍCE ODPOVĚDÍ)
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Církev římskokatolická na otázku 10. Ke které církvi se hlásíte? (NEPOVINNÁ OTÁZKA)
  • zobrazit další souvislosti
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi jsem věřící a hlásím se k některé církvi (náboženskému hnutí, skupině) na otázku 9. Jaký je Váš postoj k náboženské víře?
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi štědrá [2-1-0-1-2] lakomá: -2 na otázku 6. Jak vnímáte Římskokatolickou církev?

12. Máte mezi svými přáteli věřící?

 • odpověď ano, a otázkách víry se někdy bavíme:
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi konkrétní na otázku 3. Co pro Vás znamená, když se ocitnete v kostele nebo v jiném církevním prostoru? Vyberte ze seznamu 3 - 7 pojmů, které charakterizují, jak na Vás prostředí svatostánků působí a jak se tam cítíte:
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi 21 a vícekrát na otázku 13. Kolikrát jste za posledních 12 měsíců byl/a V KOSTELE na nějaké kulturní akci (nemyslí se mše svatá)?
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi zábava na otázku 3. Co pro Vás znamená, když se ocitnete v kostele nebo v jiném církevním prostoru? Vyberte ze seznamu 3 - 7 pojmů, které charakterizují, jak na Vás prostředí svatostánků působí a jak se tam cítíte:

13. Kolikrát jste za posledních 12 měsíců byl/a V KOSTELE na nějaké kulturní akci (nemyslí se mše svatá)?

 • odpověď 0 - ani jednou:
  • 2.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi do kostela bych nešel/nešla, i kdyby se mě kulturní akce zajímala na otázku 2. Představte si, že Vám někdo nabídne, že můžete jít dnes večer zdarma na koncert (nebo jinou kulturní akci, která by Vás mohla zajímat). Jaký vliv by mělo, pokud by se akce konala v kostele?

15. Věk:

 • odpověď 15 - 19:
  • 12.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi Student SŠ na otázku 17. Zaměstnání (pokud se vás týká víc možností, volte tu, kterou považujete v současné době za své hlavní "zaměstnání")
 • odpověď 20 - 24:
  • 4.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Student VOŠ na otázku 17. Zaměstnání (pokud se vás týká víc možností, volte tu, kterou považujete v současné době za své hlavní "zaměstnání")
  • 4.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi Umělecký, uměnovědní na otázku 18. Jaké je hlavní zaměření Vašeho studijního oboru?

17. Zaměstnání (pokud se vás týká víc možností, volte tu, kterou považujete v současné době za své hlavní "zaměstnání")

 • odpověď V penzi:
  • 16.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi 70 - 80 na otázku 15. Věk:
 • odpověď Zaměstnanec:
  • 2.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Úředník (státní, veřejná správa) na otázku 19. Jaká je převažující povaha (obor) Vaší práce?
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Manuálně pracující na otázku 19. Jaká je převažující povaha (obor) Vaší práce?
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Administrativní pracovník (firma, nestátní organizace) na otázku 19. Jaká je převažující povaha (obor) Vaší práce?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Chodíte někdy do kostelů, chrámů a na jiná místa spojená s církevním a náboženským životem? (MŮŽETE VYBRAT I VÍCE ODPOVĚDÍ)

2. Představte si, že Vám někdo nabídne, že můžete jít dnes večer zdarma na koncert (nebo jinou kulturní akci, která by Vás mohla zajímat). Jaký vliv by mělo, pokud by se akce konala v kostele?

3. Co pro Vás znamená, když se ocitnete v kostele nebo v jiném církevním prostoru? Vyberte ze seznamu 3 - 7 pojmů, které charakterizují, jak na Vás prostředí svatostánků působí a jak se tam cítíte:

4. Znáte rozdíly mezi tradičními církvemi, které u nás působí (katolické, pravoslavné, evangelické)?

5. Největší církví je co do počtu věřících i církevních objektů Římskokatolická církev, jejíž hlavou je papež František a u nás kardinál Dominik Duka. Jak vnímáte tuto církev ve srovnání s ostatními církvemi u nás?

6. Jak vnímáte Římskokatolickou církev?

7. Když se zpětně zamyslíte nad předchozí otázkou, co jste v ní především hodnotil/a?

8. Souhlasíte s tím, že věřící lidé se chovají lépe ke svému okolí, jsou ochotnější pomoci, páchají méně přestupků a trestných činů, a podobně?

9. Jaký je Váš postoj k náboženské víře?

10. Ke které církvi se hlásíte? (NEPOVINNÁ OTÁZKA)

11. Jste pokřtěný/á? (NEPOVINNÁ OTÁZKA)

12. Máte mezi svými přáteli věřící?

13. Kolikrát jste za posledních 12 měsíců byl/a V KOSTELE na nějaké kulturní akci (nemyslí se mše svatá)?

14. Pohlaví:

15. Věk:

16. Dosažené vzdělání:

17. Zaměstnání (pokud se vás týká víc možností, volte tu, kterou považujete v současné době za své hlavní "zaměstnání")

18. Jaké je hlavní zaměření Vašeho studijního oboru?

19. Jaká je převažující povaha (obor) Vaší práce?

20. Velikost bydliště:

21. Kraj:

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Chodíte někdy do kostelů, chrámů a na jiná místa spojená s církevním a náboženským životem? (MŮŽETE VYBRAT I VÍCE ODPOVĚDÍ)

2. Představte si, že Vám někdo nabídne, že můžete jít dnes večer zdarma na koncert (nebo jinou kulturní akci, která by Vás mohla zajímat). Jaký vliv by mělo, pokud by se akce konala v kostele?

3. Co pro Vás znamená, když se ocitnete v kostele nebo v jiném církevním prostoru? Vyberte ze seznamu 3 - 7 pojmů, které charakterizují, jak na Vás prostředí svatostánků působí a jak se tam cítíte:

4. Znáte rozdíly mezi tradičními církvemi, které u nás působí (katolické, pravoslavné, evangelické)?

5. Největší církví je co do počtu věřících i církevních objektů Římskokatolická církev, jejíž hlavou je papež František a u nás kardinál Dominik Duka. Jak vnímáte tuto církev ve srovnání s ostatními církvemi u nás?

6. Jak vnímáte Římskokatolickou církev?

7. Když se zpětně zamyslíte nad předchozí otázkou, co jste v ní především hodnotil/a?

8. Souhlasíte s tím, že věřící lidé se chovají lépe ke svému okolí, jsou ochotnější pomoci, páchají méně přestupků a trestných činů, a podobně?

9. Jaký je Váš postoj k náboženské víře?

10. Ke které církvi se hlásíte? (NEPOVINNÁ OTÁZKA)

11. Jste pokřtěný/á? (NEPOVINNÁ OTÁZKA)

12. Máte mezi svými přáteli věřící?

13. Kolikrát jste za posledních 12 měsíců byl/a V KOSTELE na nějaké kulturní akci (nemyslí se mše svatá)?

14. Pohlaví:

15. Věk:

16. Dosažené vzdělání:

17. Zaměstnání (pokud se vás týká víc možností, volte tu, kterou považujete v současné době za své hlavní "zaměstnání")

18. Jaké je hlavní zaměření Vašeho studijního oboru?

19. Jaká je převažující povaha (obor) Vaší práce?

20. Velikost bydliště:

21. Kraj:

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Bačuvčík, R.Kulturní akce v kostelích (výsledky průzkumu), 2014. Dostupné online na https://kulturni-akce-v-kostelich.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.