Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Kulturní přínos imigrace v české většinové společnosti

Kulturní přínos imigrace v české většinové společnosti

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Magda Teuchnerová
Šetření:26. 11. 2013 - 25. 12. 2013
Počet respondentů:173
Počet otázek (max/průměr):17 / 13.02
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:66,7 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.06:30
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Jsem studenta Arts Managementu a v předmětu sociologie pracuji na seminární práci, která se zabývá kulturním přínosem imigrace v české většinové společnosti.

Odpovědi respondentů

1. Řekl(a) byste o naší zemi, že je multikulturní?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne8951,15 %51,45 %  
ano8247,13 %47,4 %  
nevím, co to znamená31,72 %1,73 %  

Graf

2. Máte pocit, že lidé z jiných zemí, kteří sem přicházejí žít, narušují naši kulturu?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [anootázka č. 3, neotázka č. 4, nepřemýšl(a) jsem nad tímotázka č. 4].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne10962,64 %63,01 %  
ano5632,18 %32,37 %  
nepřemýšl(a) jsem nad tím95,17 %5,2 %  

Graf

3. Uveďte prosím jak:

Snažte se prosím o co nejvýstižnější odpověď - pokud Vás nic nenapadá, napiště "-".

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

-

-

-

-

-

- vnáší do naší společnosti prvky a hodnoty naprosto cizí našim tradicím - nerespektují hodnoty a zvyklosti na kterých stojí naše pojetí civilizace

Bolí mě hlava.

cigáni ze Slovače ovlivňují naše děti tím, že naše děti po vzoru cigáňat dělají bordel a nejsou vychované/vychovatelné + seriozní odpověď: každá kultura je logicky a automaticky narušována nově příchozími lidmi s odlišnou kulturou

Cpou nám vlastní zvyky, možná to zní rasisticky, ale je to tak. Hlavně Rusáci.

Diskriminace, kriminalita, "vysávání" peněz z daní sociálními dávkami.

hrubým prosazováním své vlastní do většinové společnosti

Je fajn, že zde nežijí jen češi, ostatní národnosti beru obecně jako obohacení. Nelíbí se mi však, že sem někteří cizinci přijíždějí kvůli některým sociálním výhodám /v jiných evropských zemích není třeba rodičovský příspěvek, naopak, zde jej dostanou všichni občané EU, zatímco Čech v zemi, kde není nic nedostane/. Taktéž se mi nelíbí, že zde určité národnosti páchají zvýšený stupeň kriminality, chovají se problematicky, přesto další a další krajané dostávají víza a povolení k pobytu. Můj názor je, že pokud chce někdo žít v cizí zemi měl by akceptovat také její "pravidla", vzorce chování atp.

jejich kulturu se snaží vnutit i nám

jiným životní stylem

Každá odlišná kultura musí zákonitě narušovat tu naší.

krádeže, znásilňování (hlavně na jihu Moravy), stavba hrůzostrašných mešit, ničí tradiční českou venkovskou kulturu svými nevkusnými (hlavně americkými) filmy.

Kultura je nějakým způsobem vystavěna určitou společností. Tím, že oni přijdou s jinými zvyky, ideály apod., tak kulturu naruší.

Lidé zejména východních národů se tu nechovají jako u sebe doma, nemají potřebu splynout se zdejším naturelem, mluvit česky (netýká se jen nově příchozích).

Muslimovésvým náboženstvým a požadavky které se neslučuji s našimi zvyklostmi , romové coby nepříspůsobyví

např. rozmáhání se muslimů po Evropě

Např. vietnamci díky své pracovitosti mě osobně umožňují nakoupit zboží i v pozdních hodinách což beru jako positivum. Naopak vnášení náboženství do naší ateistické země je dle mého názoru špatně a nesouhlasím s uvolňováním příspěvků z našich daní např. na stavby mešit či i rekonstrukce kostelů apod. Dalším negativem je např. agrese především z řad ukrajinských imigrantů.

Nárůst kriminality

Narušením myslím to,že k nám přináší své zvyky z vlasti a tím mohou potlačovat,či upravovat ty naše.

Narušování sociální kultury

narušují naše zvyky a tradice, zavádí nové architektonické paskvily /vietnamci/, komolí jazyk /rusové/, snižují množství pracovních míst, zvyšují kriminalitu, ohrožují naše zdraví /tubera/ nedodržují právní řád ani předpisy

Násilnou integrací vlastní kultury a následným nerespektováním kultury naší

nedodržují zásady slušného chování, často jsou velmi hluční, drzí a nepřizpůsobiví

nechci tu islám

Někteří by chtěli, aby jsme se přizpůsobili jim.

Někteří imigranti se nepřizpůsobují naším zvyklostem.

Někteří nedodržují naše zvyklosti a přinášejí si zvyklosti své, které narušují ty naše.

Někteří odmítají respektovat místní zvyklosti, požadují abychom se my přizpůdobili jim.

Nemyslím to nutně negativně, ale myslím, že svými vlastními kulturními tradicemi rozrušují a mění i ty naše.

nenapada me nic slusneho a pozitivniho. Urazi nasi kulturu, narodnost, slapou po nasich tradicich. Pouze parizituji na nasem spatnem systemu.

neochotou zařadit se do většinové společnosti

nepřizpůsobivostí

Nepřizpůsobují si, berou práci

Neříkám, že všichni. Nicméně řada lidí z jiných zemí se do čech stěhuje za výhodným sociálním systémem. Tito lidé se často ani za celý život nenaučí český jazyk a především tu nepracují a pouze žijí ze sociálních dávek. Jsou to například mongolci. Podstatnou část lidí pak také tvoří lidé, kteří se k nám stahují kvůli kriminální činnosti (ukrajinci, rusové).

nevim

Nici nase pamatky, rusi statni svatky a nedodrzuji tradice. Kdyz sem prijedou lide s jinym nabozenstvim zavedla bych to, ze musi pristoupit na nase podminky nebo at sem neleze

nvic se tu krade :-)

Pokud se přijde někdo s odlišnou kulturou nechtíc se přizpůsobit té naší, je velké riziko, že se poté s lidmi stejně smýšlejícími bude formovat do více či méně uzavřených skupin - tvorba get (příklad Praha - Libuš (vietnamci) ) . Jako ještě větší problém vnímám přistěhovalce muslimského vyznání, kteří jak už z podstaty tohoto náboženství vyplívá se při velkém počtu jich v dané zemi snaží ovlivnovat svou vírou i právní systém země. Spojení náboženství a práva považuji za nepřijatelné !

Potlačování práv a tradic majoritní společnosti, jejich ochrana a zvýhodňování ze strany státu...

Přinášejí své zvyky, svou kulturu.

ruské obchody v centru Prahy

Snaha o stavbu mešit, omezování svobody nasi...podle jejich kultury, stravování, oblékání, dodržování svátků...

Stačí se podívat třeba do ulic měst jako Karlovy vary, Praha apod. Čínský restaurace ještě zkousnu, ale vydávat matriošku za typicky český tradiční rukodělný výrobek? Je to možná povrchní záležitost, ale trochu mi to vadí. Otázka po "narušuje / nenarušuje" je ale individuální. Jsou kultury které se nenásilně vmísí a zbytečně se neroztahujou (zatím např. Arabská, Vietnamská...), jiné přetváří ráz měst a krajiny (zmínění Rusáci).

stavbou mešit a přizpůsobením se jim a ne oni nám

Tahají sem středověké moresy a jejich ideologie je nebezpečná. Hlavně muslimové.

Tím jak žijí, mluví, vypadají, chovají se a tak.

vietnamské obchody, zvyky z jiných zemí, komolení jazyka

vnucováním nepůvodní kultury

Vnucují nám svoji, hlavně muslimové.

Vnucují nám svůj způsob života

Vynucují si brát ohledy na jejich zvyklosti aniž by na oplátku respektovali naše zvyklosti.

Výtržnosti,kriminalita

Záměrným nerespektováním českých kulturních tradic.

4. Vnímáte imigraci do České republiky jako hrozící nebezpečí?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [anootázka č. 5, neotázka č. 6, nepřemýšl(a) jsem nad tímotázka č. 6].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne8750 %50,29 %  
ano7643,68 %43,93 %  
nepřemýšl(a) jsem nad tím116,32 %6,36 %  

Graf

5. Uveďte prosím, v čem nebezpečí vidíte:

Snažte se prosím o co nejvýstižnější odpověď - pokud Vás nic nenapadá, napiště "-".

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

-

-

-

- ovládnutí celé evropské civilizace stojící na křesťanských hodnotách ( myšleno v budoucnu ) - zcela jiné pojetí lidských a občanských práv - surovost např. islámsého práva (ukamenování, popravy )

.

abychom si dokázali udržet tu naší kulturu

agresivní imigranti

Bolí mě pořád.

Důležité slůvko je "hrozící", tedy nemyslím si, že by aktuálně existoval výraznější problém s imigranty, do budoucna se však obávám jejich přílivu ze zaostalejších částí Afriky a Asie. Hezky se to už roky projevuje ve Francii a Velké Británii. Tedy do budoucna se obávám náboženských konfliktů, terorismu a občanských nepokojů.

Etnické konflikty, zvýšená kriminalita, nezaměstnanost

Hrozí inteligenční úpadek.

Imigrace jiných národů a národnostních menšin může způsobovat potlačování a umenšování už tak oslabené české kultury.

imigrantů je zde už hodně, hrozba islámu je více než velká

islám

Islám je moc intolerantní a agresivní náboženství

islamismus

Je jen otázkou času, kdy to tady ovládnou šíbrové ze zemí, kde by jim to neprošlo. Dnešní K.Vary jsou toho smutnou ukázkou.

Je patrné zvýšení náboženské nesnášenlivosti z pozice muslimů, do naší země se přenášejí cizokrajné mafiánské struktury, zvyšuje se počet nepřizpůsobivých občanů.

Jedná se hlavně o uzavřené komunity, které se snaží udržet vlatní zvyky a kulturu. Pokud tyto zvyky a kultura neodpovídají našim právním normám a kultura je netolerantní, hrozí zde střet kultur. A protože naše vyspělá společnost si hraje na toleranci, zatímco mi se nebudeme moci na náboženské extremisty ani škaredě podívat, oni se zatím v klidu odpálí. Uzavřené komunity jsou optimální prostředí pro organizovaný zločin. Jako příklad bych si vzal britský Birmingham, kde podle brita (vím, že jeden není reprezentativní vzorek) je situace horší než v Severním Irsku. Podobně to platí o městech na jihu Francie. To neznamená, že každý příslušník jiné kultury je terorista.

Jejich kultura může pohltit tu naši.

krádeže, znásilňování (hlavně na jihu Moravy), pěstování konopí Vietnamci, pokusy o vraždy (případ Turka, který pobodal 2 obyvatele ve Znojmě)...

kriminalita

Kriminalita,odlišná mentalita,útisk majoritní společnosti

Mám obavy ze snahy prosazování svých práv muslimských imigrantů. Také příliv Ukrajinců je diskutabilní, např. z hlediska pracovních míst.

Měla by se zachovat naše kultura a způsob života, ne se měnit a podlehnout menšině

Méně práce pro původní občany, zvyšující se rasová nesnášenlivost.

militantní muslimové

mnoho cizinců

můžou dlouhodobě vytěsňovat naší kulturu

Na tuto otázku se nedá jednoduše odpovědět. Nejsme na tom z hlediska imigrace tak, jako třeba anglie, francie či německo. Pokud by přerostla imigrace přes určitou mez, mohlo by hrozit, že se češi stanou menšinou ve své vlastní zemi. Takové obsazení země bez nutnosti války - hezky zevnitř. V našem případě spíše vidím nebezpečí v propojování různých mafiánských uskupení především z východu a drobných kriminálních živlů, kteří ohrožují "obyčejné" obyvatele.

Nárůst kriminality

Nárůst kriminalityn zavlečení u nás již téměř neznámých nemocí

Narušení našich tradic a zvyků, pozitivní diskriminace "nepřizpůsobivých".

Nebezpečí spočívá v rostoucí nezaměstnanosti, zvýšené kriminalitě, nerespektování zákonů ČR a opačného rasismu

Nebezpečí vidím hlavně v menšinách, které mají problém s respektem vůči kultuře země, do které imigrovaly. Např. tedy muslimové. Samotné jejich náboženství je učí šířit víru i pomocí násilí, jejich zvyky jsou často hodně odlišné od křesťanských. Chtějí od nás respekt, ale sami nás nerespektují. Riziko vidím i v tom, že na rozdíl od Evropanů mají hodně potomků, na jednu ženu připadá několik dětí, takže je možné, že časem se z menšiny stane dost početná komunita - a budeme tu mít islám se všemi jeho negativními důsledky (ukamenování znásilněných atd.). Myslím ale, že všechny menšiny skrývají určité nebezpečí potenciálních konfliktů.

Nebezpečí vidím v postupném útlaku Čechů v Čechách. Konkrétně muslimy, vzhledem k jejich stále větším nárokům na Českou Republiku ohledně jejich náboženství. úbytek pracovních míst díky vzrůstajícímu trendu zaměstnávat levnější pracovní sílu z východu (SK, Ukrajina...). Celkově mísení kultur a globalizace.

Nebudeme už češi.

nedostatek pracovních míst pro české občany

neochotou zařadit se do většinové společnosti

neprehlednost, kriminalita, prichozi nemoci, nabozenstvi apod

nepřizpůsobivost některých imigrantů, vytváření "ghet", nezačlenování se do společnosti

Nesnášenlivost, terorismus, útlak.

ohrožení kultury národa , pracovního trhu , inteligence obyvatelstva

Pomalym postupným upravováním nasich pravidel a zaváděním vlastních přetvoří nasi kulturu v tu jejich...

potlačení naší kultury, neprávo říkat co chceme, převládání islámu

pouze určitým způsobem, může to narušit pozdější generace a jejich náboženské vyznání nebo nevyznání ve formě šátků na hlavě a volebního práva pouze pro muže.. Zase to ale možná vidím moc černě

Právo šária úplně stačí.

Problém vidím například v rychlosti integrace,aby to naše země zvládla-začlenit pracovně, nabídnout ubytování a kulturní vyžití. Také se obávám,že se mnohým imigrantům nepodaří plně ovládnout umění českého jazyka,takže se vývoj naší mateřštiny může ubírat pro mě ne libým směrem. Avšak těžko soudit, jestli mluví naši současní Češi líp..

příliv cizinců ždímá sociální systém, např. slovenští romové

Radikalismus většinové společnosti, ale zároveň nepřizpůsobivost imigrantů.

Rozšiřování islámu - terorismus, diskriminace (utlačování) žen Vietnamci - nekvalitní umělé nehty, jídlo, ze kterého můžeme mít zdravotní potíže

Sociální nepokoje

Spíš se obávám, že by mohlo nastat nebezpečí, nebude-li imigrující skupina ochotna přizpůsobit se, typu Romové. Třeba imigrující muslimové mě naplňují nejistotou. Ale dokud budou ochotni přijmout pravidla české společnosti alespoň do té míry, aby ji nerušili, nevidím, alespoň zatím, v imigrantech problém.

Úbytek počtu původních obyvatel, nárůst přistěhovalců bez kvalifikace a vzdělání a jinou mentalitou, která se v některých případech nedá sloučit s naší kulturou.

V jejich narůstání přes počet dětí vůči majoritní společnosti

v průniku islámu, terorismu, nových nemocí

V šíření islámské víry a zvyků radikálně smýšlejícími muslimy.

Ve zcela odlišné kultuře, kterou například muslimové mají

ve zvýšené kriminalitě, kterou s sebou může přinášet

Viz předchozí odpověď.

Viz předchozí odpověď.

Vměšování se do našich záležitostí, vnucování nám středověkých, tmářských a násilných způsobů života, viz. Islám a Rusko

Vnímám to spíše iracionálně, trochu xenofobně, co tady chtěj, ještě aby jich tu časem nebylo víc jak nás...člověk si nechce představit, že by tu za pár generací mohla převládat ruská, arabská nebo čínská kultura. Ale zkrátka když nebudeme mít dost dětí my, někdo jiný ano, nejde to zastavit, leda zase zavřít hranice a to bysme udělali čtvrt století krok vzad...

Vnucování vlastní kultury, zejména obavy z islámu - nedodržování našich zvyků, etického systému, toho, co se u nás považuje za slušnost apod.

vymírání původního obyvatelstva proti masivní natalitě některých imigrantů

Vytlačení původního obyvatelstva, nebezpečí násilí.

vzrůstá počet cizinců narozených v ČR + cizí rysy se rodí jako obyvatelé ČR (ukrajinci, rusové, vietnamci)

Z obavy aby se imigrantům nějak neublížilo a nedotkly jsme se náhodou jejich národnostního nebo náboženského smýšlení, tak budeme potlačovat vlastní a cizí postupně začne převládat nad zdejší tradiční kulturou.

Záleží na přizpůsobivosti imigrantům - zatímco např. východní Asiaté jsou povětšinou schopni přijmout českou kulturu, jiné národnosti se snaží vnutit svou kulturu nám (není to jen otázka ČR, viz. třeba Německo a islámská kultura, u nás střety s romským způsobem života). Vlivem vnucujících se cizích kultur, které jsou příliš odlišné, se mohou měnit naše hodnoty a může to omezovat život a životní úroveň Čechů.

Zatím není imigrace do ČR nijak vysoká a ani nebezpečná, osobně jsem ale důrazně proti jejímu zvyšování. Imigrační procesy vždy a všude problémy spíše vytvořily než vyřešily. Multikulturalismus objektivně vzato nic pozitivního nepřináší - a zkušenosti ze západu to jasně potvrzují.

zničení tradic

zničí českou kulturu

ztráta národní identity, smíchání kultur

ztráta vlastní národní identity, již ted například v Praze téměř neslyšíte češtinu, nápisy na obchodech jsou anglicky,...češi se stanou menšinou ve vlastní zemi

Žádným z evropských států, které znám, přílišná benevolence volné imigrace a kulturní bohatost nepomohla, spíše naopak, vyvolává především konflikty.

že nás přejedou a ovládnou

6. Řekl(a) byste, že cizinci žijící v České republice obohacují naši kulturu?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [anootázka č. 7, neotázka č. 8, nepřemýšlel(a) jsem nad tímotázka č. 8].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano8850,57 %50,87 %  
ne7643,68 %43,93 %  
nepřemýšlel(a) jsem nad tím105,75 %5,78 %  

Graf

7. Uveďte prosím čím:

Snažte se prosím o co nejvýstižnější odpověď - pokud Vás nic nenapadá, napiště "-".

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

- mají své kluby, kam někdy zajdou i naši občané

„Odměnou je nám schopnost vnímat, rozvíjet se, neustále se učit, obohacovat se rozmanitos-tí, odměnou je svoboda myšlení zbaveného předsudků“ (Buryánek, 2002, s. 6).

/ne všichni cizinci - někteří ji spíše poškozují/: nové prvky, slušnější chování

Asiati jsou nesporně velmi pracovití, ostatní aspoň ozvláštňují prostředí.

Člověk se při setkání s cizinci občas zamyslí nad svými zvyky a uvědomí si, že tak, jak jsme zvyklí a naučení věci dělat, není jediný možný (a správný) způsob.

dávají nám povědomí o jiné kultuře, rozhled

díky nim si uvědomujeme unikátnost naší vlastní kultury, ukazují nám také, že spousta "našich" věcí je v očích jiných kultur relativní

Hlavně kuchyní

Hudba (např. romské prvky v populární hudbě), jídlo (např. čínské restaurace), zvyky (např. Oktoberfesty konané v Čechách), jazyky (přejímky z cizích jazyků v češtině) nebo nejrůznější kulturní bohatství rodné země, které se cizinci snaží prodat v ČR (např. Španělské knihkupectví Deliberia v Praze vede Španěl, který tak dlouho nosil knihy ve španělštině svým přátelům do Čech, až si založil celý obchod s knihami - dnes se jedná v podstatě o jedinou možnost zákazníka, který si chce v Čechách koupit dílo méně známého španělsky píšícího autora v originále)...

inymi nazormi, kulturou z ekonomickeho hladiska ak ide o lacnu rpacovnu silu znizuju ceny zbozi a ak o kvalifikovanu tak su to technologie a poznanie

Jakákoli setkání s novou kulturou, vjemy je důležitá a podnětná pro další rozvoj společnosti

jazykem, svou kulturou, jinymi zvyky, jinym jidlem, pisnemi,hudbou apod.

Jejich jazykem, tanci, jídlem, přístupem k životu, srovnáním s jejich zemí

jídlem

Jídlem, tolerancí.

Jídlo

jídlo, hudba, styl života, jazyk

jiná perspektiva

jine kulturni zanry pr japonske divadlo hudba domorodcu bubny

jiny pohled na svet z mnoha stran

Jiny pohled na svet,.

jiny pohled na vec, obohaceni z jine kultury, nove zkusenosti...

jiny zpusob mysleni, nad kterym se musime zamyslet my

jiným pohledem na kulturu, tradice a celkový způsob života v ČR; pořádáním akcí, na kterých prezentují vlastní kulturu a zvyky (např. japonská kaligrafie), a tím rozšiřováním obzorů domácího obyvatelstva

jiným způsobem chování a myšlení, někteří sem přenášejí zvyklosti ze své domoviny

Kazdy clovek, ktery je "jiny", obahacuje ty, co jsou "stejni"

Každá existence cizí kultury v zemi obohacuje daný národ, učí lid toleranci, pomáhá odstraňovat předsudky - samozřejmě snahy o vytlačení původní kultury již jako pozitivní nevnímám.

každá odlišnost nám umožňuje uvědomit si, že naše názory a představy nejsou ty jediné a správné

Každá odlišnost/novost má i nesporná pozitiva.

Kromě tržnic, "vietnamských" obchodů a jejich restaurací, přináší i něco, proti čemu se Češi mohou vymezovat, a tak se přijde na to, co vlasntě je česká kultura.

Kultura je živá věc, stále se vyvíjí, na určitém území vytvářejí kulturu všichni jeho obyvatelé, bez ohledu na národnost.

kulturními zvyky, jazykem, náboženstvím

máme možnost poznat nové zvyky a hodně se naučit, ale také je tu mnoho nebezpečí např. v atentátech, každý si musí umět vzýt z té dané kultury jenom to pozitivní

mísení kultur vždy přináší nové věci, např. hudba, gastronomie, pohled na svět...

Myslím, že setkávání kultur je vždy obohacující (literatura, zvyky, vidění světa...), nejdůležitější mi připadá, že nás to vede k toleranci a otevřenosti jeden k druhému. Děti, které se od malička vyrůstají v kolektivu dětí různých národností nemají předsudky vůči lidem jiné barvy pleti ani v dospělosti. Mají daleko lépe vyvinutý smysl pro spravedlnost a rovnoprávnost bez toho, aby měly výčitky, že ony jsou zástupci majoritní společnosti.

Např. jídly, někteří tím, že jsou vzorem pracovitosti (jiní zas naopak, pak můžou sloužit jako motivace dělat víc), kultura (jiné náhledy na svět, způsob přístupu k životě a rodině), cizí vlivy v oblasti umění

např. stravou

Například svou kuchyní.

Například z hlediska stravování nebo hudby.

Nejsou žádné konkrétní znaky. Záleží na původní kultuře.

Některé prvky z jejich kultury (hudba, zvyky...) jsou už i u nás oblíbenéa docela přirozeně zapadly.

nové poznatky, styky s cizími jazyky, nová hudba, pohled na svět, nová literatura

nový pohled na svět, jídlo

oživení, přinášení nových podnětů do stávající kultury, zdynamičtění.

postojem k životu,stravováním,postojem k práci

praktikování nových svátků, kulinářské speciality, kulturní zvyklosti v rodinném životě

přinášejí jiný pohled

přinášejí nová témata a dělají vlny. Bez nich bychom stagnovali

přinášejí nové nápady a jiný pohled/názor na současnou kulturu

Přinášejí své zvyky ( jiné svátky, trávení volného času, druhy písní, jídlo, ...)

Romové určitě, někteří Brazilci rovněž...příkladů by se našlo víc asi mezi většinou kultur, což neznamená že jde o víc než řídké výjimky. Na truhou stranu třeba obohacení spektra medicíny kromě naší klasické třeba o čínskou, indickou atd., to jsou nezanedbatelné změny a obohacení pro mě zcela nesporná, významná.

Romská hudba, obecně nové zvyky a tradice, nová cizokrajná jídla,..

Rozmanitost není nikdy na škodu.

různé kulturní festivaly, např filmové - japonské nebo německé filmové festivaly. Něco, co by se sem pravděpodobně vůbec nedostalo, nebýt menšin

Svým pohledem na ni, svým začleněním do ní.

Svym zivotnim stylem, resenim kazdodennich situaci, tim ukazuji jiny zpusob nazirani na svet

svými tradicemi, jiným pohledem na různou problematiku, jiné vzorce chování

Svými životními postoji a pohledy na svět, jinou zkušeností, kuchyní...

Tím jak žijí, mluví, vypadají, chovají se a tak.

Tím, že nám dávají poznat jinou kulturu, díky nim nejsme zavření ve své ulitě.

učí nás toleranci nebo vzbuzují sociání napětí podle toho, jakou strategii volí vláda dané země

Učíme se novým věcem, poznáváme.

Ukazují nám svou kulturu, čímž nás vzdělávají. Neobohacují tedy přímo naší kulturu, jako spíše nás samotné.

Určitě nás i obohacují. Ne všichni imigranti jsou "špatní". Ačkoliv nejsem příznivce multikulturalismu, tak určitá forma obohacení nevadí pokud je to přínosem naší společnosti. Osobně bych však požadoval, aby imigranti přijali naší kulturu a náboženství - pokud zde chtějí žít. Obávám se budoucího stále více sílícího vlivu islámu.

Už jen tím, že jsou jiní a nutí většinovou společnost přemýšlet nad jejími vlastními tradicemi a zvyky.

v každé kultuře je něco hezkého, nějaký nový zajímavý pohled na věc, není důvod se tomu vyhýbat - naopak, nechme se obohatit

v kotrastu cizí kultury si můžeme více uvědomit naši kulturu a víc ji pak rozvíjet

viz předchozí vypisovací otázka, svým například jídlem, zvyky, tancem, náboženstvím, vším, co jim tu chybí a co se u nás snaží nalézt či vybudovat.

vlivy své kultury

Všeobecně asijská kuchyně, způsob nakupování.

vším

vzhledem

Záleží samozřejmě jaké národnosti cizinci jsou, ale myslím si, že navzájem se kultury od sebe mohou učit. Je dobře, že do ČR není jen tak volný přístup cizincům, ale uzavírat se dalším kulturám, mi přijde škoda. Samozřejmě, že některé kultury mohou v ČR způsobit i škodu.

zkušenostmi s jiným kulturním prostředím, jiným životním stylem.

změna našich někdy už nudných tradic (např.: ve stravování)

Zvyky a tradice (svátky), jídlo, způsob života - pohledu na svět.

zvyky, chováním, jídlem, hudbou

Zvyšují rozmanitost našich zvyků a naše obzory.

8. Zajímáte se aktivně o cizí kultury?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [anootázka č. 9, neotázka č. 10].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne8850,57 %50,87 %  
ano8649,43 %49,71 %  

Graf

9. Uveďte prosím jakou formou:

Snažte se prosím o co nejvýstižnější odpověď - pokud Vás nic nenapadá, napiště "-".

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

- rád si přečtu reportáže o kultuře v jiných zemích

_

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

- pořady v TV , četba

"-"

aktivně se zajímám o Korán...

asijskou

bakalářská práce s výzkumem

Bulharsko, zijeme uz tri roky jako expati v Sofii a sami vime, jak je tezke byt cizincem.

cestování, cestopisy, dokumenty, jídlo

Cestování,sledování dokumentů,osobní negativní zkušenost

Cestováním, četbou, navštěvováním různých výstav.

cestuji a poslední 2 roky žiji převážně v zahraničí (v různých zemích)

Cestuji, snažím se potkávám lidi z různých zemí prostřednictvím couchsurfingu.

Cestuju a poznávám. Nechci je tady.

cetba, internet, komunikace s cizinci...

časopisy, internet

četbou knih

četbou, rozhovory s příslušníky jiných kultur, nebo lidmi, co hodně cestují

Četbou; chozením na výstavy, koncerty a přednášky o cizích kulturách.

Četla jsem článek a disertační práci o romštině a byla tam popisována i jejich kultura. Občas čtu články o Vietnamcích. Zajímám se i o islám, četla jsem knihu "Bez dcerky neodejdu".

čínskou - studuji sinologii na VŠ

Články na internetu, ochutnávání jídel (např. v bistrech arabské nebo vietnamské menšiny).

Čtení odborných článků, sledování dokumentů, osobní rozhovory s imigranty nebo prostě jen vyhledávání informací o té či oné kultuře čistě ze zvědavosti.

čtení odborných knih a článků

Formou samostudia, zajímám se o vznik a zánik různých kultur a jejich následného vývoje.

Hlavně pomocí cestování do jiných zemí.

hledáním informací na internetu, návštěvou restaurací provozovaných cizinci, zájem např. o tradiční i populární hudbu různých kultur, přímý kontakt s cizinci a komunikace s nimi.

Chodím s američanem, proto se aktivně zajímám a zabývám jeho kulturou.

Informace z internetu.

internet

internet

internet

internet, časopisy o cestování, DVD o cestování, vlastní poznávací zájezdy

Islám - články o absurdních zákonech (např. žena za to, že otěhotněla při znásilnění byla u kamenována), o střetech s křesťany a židy.

Jsem aktivní dobrovolnicí AFS Mezikulturní programy, organizuji tedy aktivity pro středoškolské studenty z celého světa, kteří do ČR přijedou na trimestr, semestr nebo školní rok. Zároveň připravuji české studenty vyjíždějící do zahraničí a po jejich návratu jim pomáhám zpracovat jejich zkušenost. Sama se neustále vzdělávám na poli ICL a global learning formou školení a seminářů, mám mnoho přátel a známých z celého světa, rok jsem žila v zahraničí.

Kamarádi jsou z ciziny, hudba

knížky, dokumenty a hlavně cestování

literatury, návštěva různých festivalů

na internetu

na netu

např. studium Anglistiky/Amerikanistiky

Navštěvuji kuturní akce v Mnichově , Bologně

Nejvíce o kulturu americkou, což ovšem neznamená, že bych jí obdivoval ve všech ohledech. Např.: poslech americké country hudby.

nezajimam

Poslouchám arabskou a muslimskou hudbu.

pracovne

přednášky, workshopy, filmové festivaly

ráda cestuji, mám ráda filmy, knihy i přednášky o jiných kulturách

Ráda cestuju, bavím se s lidmi

rozhovorem s cizinci a jejich zkušenostmi, dokumenty

skrze média, filmy a literaturu

sledování dokumentárních snímků, čtení knih...

sledování internetových stránek, filmů, četba knih, studium cizích jazyků

sledováním v tv, četbou

sleduji vývoj ve světě

snažím se hovořit s lidmi jiných národností a poznat v čem jsou odlišní a v čem stejní

Studiem cizích jazyků, cestováním, čtením cestopisů, návštěvou etnických restaurací, kontaktem s cizinci (v zahraničí i usazenými v ČR), sledováním zpráv ze světa, dokumentů...

studiem francouzského jazyka a francouzskou povahou a pohledem na svět

studiem na VŠ

Studiem překladatelství a tlumočnictví angličtiny a španělštiny, navštěvováním jazykových center, čtením knih v původním jazyce, sledováním filmů v originále

Studium, filmy, internet, knihy.

studuji cizí jazyky a s tím se snažím zjistit i více o dané zemi

studuji je

studuji sociální antropologii

stýkám se s lidmi z cizích zemí sleduji dokumenty, abych pochopila jejich kulturu a chování

Sympatické mi jsou kultury africké - "primitivní" kmeny, pak obdobné kmeny v Asii.

učení cizích jazyků, zájem o zahraniční kuchyni, poznávání tradic a zvyků

velice miluji starověký egypt a řím a velmi mě zajímá život nynějších obyvatel v souladu s tisíciletými památkami

vo volnom case na internete

VŠ studium

vyhledávání informaci v tisku, TV, návštěva filmových festivalů

Vystudovala jsem na vysoké škole obor Sociální práce - misijní a charitativní práce

z knih, z dokumentů, přes internet, navštěvováním pořádaných akcí (např. přednáška o japonském kimonu nebo výstava norské architektury)

zajímám se o Blízký východ, jeho kulturu, zajímá mě i západní Evropa, zvyky, chování, kultura a USA

ziju v cizine

získávání informací o cizích kulturách (historie, současnost), návštěva filmových festivalů zaměřené na určité kultury apod.

10. Uveďte prosím důvod:

Snažte se prosím o co nejvýstižnější odpověď - pokud Vás nic nenapadá, napiště "-".

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

-

nemam duvod

_

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

...mám se opakovat?

" - "

"-"

"-"

"-"

"-"

"-"

*_*

a proč?

Aby se člověk mohl skutečně poznat cizí kultury, musel by hodně cestovat, v dané zemi nějaký čas pobýt a zkusit si tam žít, aby mohl říci, že nějakou kulturu opravdu poznal a mohl ji hodnotit. K tomu nemám možnosti a můj typ cestování může zmapovat identitu různých kultur pouze "smočením prstu u nohy" a celkově mám jiné zájmy, než je aktivní poznávání kultur.

aktivně se zajímám o hodně věcí, ale víc už toho nezvládám :-)

Aktivně se zajímat, to si vykládám tak, že...nebo jinak, prostě svůj čas věnuji spíše jiným věcem a to, že bydlím v hlavním městě a registruji věci které svičtí kolem mě ještě neznamená, že se aktivně zajímám, to už bych mohl říct že se zajímám i o kvantovou fyziku (prdlajs).

at si ji nechaji ve svym state, nase decka neznaji ani poradne tu ceskou.

Bohužel kvůli nedostatku času.

důvod nevidím

hrabu si na svojem písečku

Jednoduše kvůli nedostatku času, neznám pořádně ani naše židovsko-křesťanské kořeny.

Kultura není vůbec moje oblast zájmu

male mesto malo prilezitosti

mám jiné zájmy

Mám jiné zájmy, zajímám se spíše o středoevropskou historii.

Mam kolem sebe dost cizincu, takze pasivne mi to staci

Máme se v první řadě seznámit a znát naši kulturu!

ne

Necítím potřebu se o ně zajímat. Je to i věkem, jako starší generace se zajímám spíš jen o českou kulturu.

nedostatek času

nedostatek času spojený s malou motivací

nechce se mi

nejsem tak často v kontaktu s jinými kulturami, abych se o ně nutně musel zajímat

Nejsem tak vychován, nemám na to ani chuŤ ani čas.

nemam cas

nemám důvod, zajímám se o kulturu místa, kde žiji...

nemám k tomu příležitost

nemám na to čas

Nemám na to čas.

Nemám potřebu se aktivně zabývat kulturou jiných zemí, rád se o ni něco dovím, ale aktivně to nestuduji.

Nemám proč.

není důvod

není to má priorita

nestíhám

nevím kde a vlastně ani proč

nezajímá mě

nezajímá mne

nezajimaji me

Nezajímají mě

nezajímají mě

nezajmá mě to

nikdy jsem o tom nejak blize neuvazovala

nikdy mě k tomu nic nevedlo

pasivní příjem informací (tisk, internet) mi dostačuje

Proč bych měla?

Proč bych se měl "zajímat o cizí kultury"? Myslíte, že nemám nic jiného na práci :) ? Cizí kultury mne jednoduše nezajímají - ať si žije kdo chce, jak chce, ale u sebe doma - a za svoje finance.

Prostě mě nezajímají.

Protože mě nezajímají. :)

Přesněji, teoreticky by mě zajímaly, ale čas a enegrii věnuji důležitějším věcem.

Sem tam mě něco zaujme, rozdíl v něčem, ale rozhodně bych neřekla, že se zajímám aktivně. Jsem ráda Češka.

Tato otazka je velice slaba, cituji: "10. Uveďte prosím důvod:" Duvod ceho?!

trochu o muslimství jen historicky

Trochu se považuji za vlastence (jestli se to tak dá nazvat) a považuji za důležité udržení české kultury a mrzí mě, že v posledních stoletích upadají české tradice a folklór.

V našem světě regulací a neustále měnících se zákonů,mám na starost hlavně svoje ekonomické přežití a nemám čas se zajímat.

Většina jich uvízla ve starověku

Zajímá mě spíš historie cizích zemí, než jejich zvyky/kultura.

Žijí v ČR a mam to tu rad...kdyz chci poznat jinou kulturu jedu tam na dovolenou a tam jsem hostem...snazim se dodržovat jejich pravidla..unas to bohuzel tak nefunguje...kdejaky Ukrajinec tady dela vymahače a najemnyho vraha...

11. Považujete se za člověka tolerantního vůči cizím kulturám?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [ano, vůči všem kulturámotázka č. 13, vůči některým kulturám nejsem tolerantníotázka č. 12, ne, netoleruji cizí kulturyotázka č. 13].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano, vůči všem kulturám9051,72 %52,02 %  
vůči některým kulturám nejsem tolerantní7945,4 %45,66 %  
ne, netoleruji cizí kultury52,87 %2,89 %  

Graf

12. Uveďte prosím, vůči kterým kulturám nejste toleratní:

Snažte se prosím o co nejvýstižnější odpověď - pokud Vás nic nenapadá, napiště "-".

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
-67,41 %3,47 %  
islám33,7 %1,73 %  
Vadí mi jisté rysy romské kultury - lež a krádeže jako běžný způsob života zejména olašských Romů ze Slovenska.11,23 %0,58 %  
militantní islám11,23 %0,58 %  
Ke zlodějským, flákačským, násilnickým.11,23 %0,58 %  
Jak jsem již uvedl. Tolerance klesá s rozdílností myšlení a to především v souvislosti s náboženstvím. Takže určitě kultury z muslimských zemí.11,23 %0,58 %  
všem, co jsou založeny na nemírových názorech11,23 %0,58 %  
Militantním a fanatickým výkladům jakékoli kultury.11,23 %0,58 %  
K těm, které praktikují prasárny jako ženskou obřízku, k těm, které považují terorismus za regulérní argument, k těm, které považují krádež za vhodný zdroj obživy, k těm, které pohrdají prací. A to platí jak pro cizince, tak i pro našince.11,23 %0,58 %  
vůči těm, které negativně působí na naši kulturu11,23 %0,58 %  
ostatní odpovědi Ukrajinci, slováci, cikáni,...
Vůči těm, kteří nejsou tolerantní k nám.
Snažím se být vždy tolerantní, ale pokud lidé svojí "kulturou" omezují ostatní / popírají základní práva apod., moje tolerance upadá. Nejčastěji výtržnictví některých Romů nebo nedodržování práv žen v některých muslimských oblastech.
vůči těm, které jsou agresivní a vnucují svůj přístup života ostatním
Romská kultura.
ukrajinci
radikální islamistické kultury, u nás někteří spoluobčané.
vadí mi způsob života Romů, který není slučitelný s běžným životem Čechů, a také některé Muslimské zvyky, které si vynucují moci dodržovat i v životním stylu Čechů
kultury, které se nesnaží zapojit do většinové společnosti - romové, náboženské sekty.
Nedá se říci, že jsem netolerantní, ale jsem opatrná s ruskou, ukrajinskou a romskou kulturou.
romové, vietnamci, islámisté, komunity - turků, maďarů, rusů a jim podobné
Romové. Snažila jsem se neposlouchat předsudky, ale když se mi něco podobného stalo...
blízký východ
muslimové
romové, jestli se to dá pokládat za kulturu
viz výše názor na muslimy
Islámisti
Mráz přichází z Kremlu, vůči jiným se považuji za tolerantní
Především kultura islámských zemí.
Myslím že výše jsem uvedl své důvody. Když někam přijdu, nemusím se hned roztahovat...
kultury bez křesťanských nebo židovských tradic a kořenů
Vůči těm, které nejsou schopny dodržovat zákony dané země.
islam-hrozici teerorismus
vuci tem, kdo prichazeji a siri rasismum
nebudu uvadet
-
muslimská
muslimske, vychodni a cikanske.
Rusové
Nejsem tolerantní vůči kulturám, které se snaží příliš násilně u nás prosazovat.
"
.
muslimové jsou hrozba křesťanského světa
muslimové, romové
islám - spíše se jej bojím než netolerance
nepřispůsobivá rómska
cikánská,arabská,islámská
radikální islamisté
Vůči těm, které nejsou tolerantní k naší kultuře.
Islam, Rusko
romové, islám
ke kulturám ne, ale k některým jedincům ano
Vůči muslimské kultuře nejsem tolerantní.
cigánská,
muslimové, cikáni,
nelibi se mi kultury s velkym podilem nasili, tedy spise oblasti bez kultury
cikáni, muslimové
romské etnikum
Spíše vůči kterým tolerantní jsem. Zatím nepociťuji větší nepřátelství vůči lidem Budhistického vyznání a jejím obdobám.
Muslimské
agresivní formy islámu
Romové
Muslimská kultura, cikánská kultura.
Fanatický islám, fanatické křesťanství
islámské kultuře
ukrajinská, ruská, vietnamská
Romové, částečně Islám a dále mám výhrady ke kastovnímu systému Indie
těm, které by mě chtěli zasahovat do mého životního stylu
arabské
Arabové, cikani a Ukrajinci (pripadne Rusové)
Islám, Rusko, arabové, věřící
Těm nepřizpůsobivým.
vyznavači islámu, hlavně radikálnější větve
Kultury silně pro-islámsky smýšlejících zeměmi.
6479,01 %36,99 % 

Graf

13. Které cizí kultury jsou u nás nejvíce „vidět“?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Romové74,02 %4,05 %  
cikáni63,45 %3,47 %  
-63,45 %3,47 %  
vietnamci52,87 %2,89 %  
nevím52,87 %2,89 %  
vietnamci, rusové42,3 %2,31 %  
romská42,3 %2,31 %  
Vietnamská42,3 %2,31 %  
Romská, vietnamská42,3 %2,31 %  
romové, vietnamci21,15 %1,16 %  
ostatní odpovědi Ukrajinci
Romové, Rusové
romská, ruská
asijské
vietnamská, ukrajinská, slovenská
muslimové
Rusové
vietnamská, ruská, ukrajinská
X
Opět se zmíním o olašských Romech, jejichž populační explozi nelze nevidět.
- vietnamská, německá, částečně ukrajinská
Americká a italská s hlučným chováním, saháním na všechno, ponocováním.
slovenská, ruská (ukrajinská), nemecká
Slováci, Ukrajinci, Vietnamci a v poslední době stále více Mongolci.
v čr pravděpodobně asiaté
Vietnamská, ruská.
Pokud budeme považovat Romy za cizí kulturu, tak právě oni. Dále Vietnamci, v některých částech Prahy i Rusové.
vietnamská, romská. Dále ovlivnění kulturami zemí jako Čína a Japonsko (restaurace apod.), přestože u nás nežijí větší menšiny z těchto zemí.
asiati (rusko, vietnam)
asijské (především vietnamská), romská
Vietnamská (prodávání textilu a jídla), ukrajinská (práce na stavbách), romská (vysoká kriminalita).
Asiati, Ukrajinci
americká
Příliš nejednoznačná otázka - jako lidé jsou u nás vidět nejvíce východoasiaté, Romové a Rusové, ovšem třeba v oblasti kultury se více projevuje vliv Ameriky a západní Evropy, v gastronomii je nejzřetelnější čínská kultura apod.
romové a vietnamci
Romové (kvůli médiím), rusové, vietnamci
Romská menšina, rusky mluvící kultury, vietnamská kultura
česká, americká, romská, asijská
subjektivně - slovenská (těžko říct, za považovatelná za cizí) a vietnamská/asijská komunita (vizuálně jasně odlišitelná, proto je "vidět" i když nejpočetnější předpokládám není)
romové, vietnamci, ukrajinci
Vietnamci, Ukrajinci, Romové, Rusové
čínská, ruská
Romové. Vietnamci. Slováci.
především romská a vietnamská, ale také mnoho rozličných evropských kultur
Rusové, Asiaté
Ukrajinci, Rusové, Vietnamci
romové, jestli se to dá pokládat za kulturu; vietnamci
Vietnamci, lidé z muslimských zemí, Ukrajinci, Rusové
Islámisti
americká, ruská
Rusové a Ukrajinci
Prozatím asi někteří Asiaté - Vietnamci, Mongolové.
Rusáci, Vietnamci, Romové, Čínani... Je otázka jestli Romové jsou ještě cizí či nikoli.
asijská muslimská romská
bohužel romská,muslimská asijská
anglo-americka, vychodoeuropska a vychdooazijska
muslimové a indoevropané
Rusko
Vietnamci, v místě mého bydliště též Mongolové
Romská a směsice východních kultur např. ruská, ukrajinská.
různé evropské a asijské
ametika anglie umelci hudebnici
ruská, ukrajinská, vietnamská
americká, asijské, rómská
Rumune, Bulhari, Ukrajinci,Romove
vietnamci, resp. asiati,ponevadž je vsechny nerozeznám od sebe. Dáe Rusové, Ukrajinci. V menší míře obyvatelé okolních zeí.
Vietnamci, ukrajinci, maďaři.
Romove; Rusove; Zide; Muslimove
Cinani?
hádám že vietnamci a romové (jestli je považujete za jiné kultury)
nezajima
rusky/ukrajinsky mluvici verbez..
romská, vietnamská, zakarpatská
islám
Rusové, Vietnamci, Romové
Americká (v pozitivním i negativním smyslu), ruská (v negativním smyslu), méně kultury asijské.
Pro mne žádné, vidím cizince (Vietnamci, Rusové, Ukrajinci, Slováci), ale jejich kultury nesleduji.
- islámská
cigani
romové, muslimové
americké, britské
slovenská, ukrajinská, vietnamská
ty které nejvíc řvou
Vietnamská, ruská, pokud mohu počítat i Romy jako kulturu, tak i romská
Arabové
americká - globální, vietnamská, ruská
romové, asijati - dají se dobře poznat, ale na druhé straně je např. v Praze velká komunita např. slováků nebo američanů
romská, v poslední době také panuje podle mě neodůvodněná hysterie kvůli islámu
romska a muslimska
romské, vietnamské
Řecká, ruská, polská, vietnamská, korejská
obecně východní
vietnamská, ruská, ukrajinská a slovenská
romové, arabové
Vietnamci, Ukrajinci, Cigáni
muslimské šátky, vietnamské obchody
našich sousedů - německá, rakouská, polská, slovenská, maďarská, ale také americká, anglická
Evropské a Asijské
Romská kultura.
cigánské
nad tím jsem nikdy nepřemýšlela
cikáni, ukrajinci, muslimové, větnamci
rómská kultura
cikáni, muslimové
Nevím zda se to dá nazvat kulturou, ale určitý odlišný životní styl mají - vietnamci. V Evropě muslimové.
Romské
asijská
Ukrajinci, Vietnamci
Cikáni, Vietnamci, Rusové
Momentálně zcela jistě romská, ač si nejsem jistá, zda se dá ještě označit za cizí, vzhledem k době příchodu Romů na naše území. Dále samozřejmě vietnamská komunita.
ukrajinská, vietnamská
Vietnamská, Ruská
Vietnamci jsou vidět asi nejvíc, ale jako kultura moc ne
_
ty z ukrajiny,vietnamu, ruska
Vetnamci a cikani
Jsem zastánce demokratické interkulturní vzájemnosti a plurality kultur bez vyjímek - kromě evropských národností, to jsou Romové, Arabové, Afoameričané, Židé, Číňané a Vietnamci
Nepřizpůsobivé.
černoši
Vietnam
větnamci
Francie, Británie, USA
ruská, americká, německá, romská
turkické
vietnamská, ruská, slovenská
Vietnamci, Romové, Slováci, Němci
záleží, kdo se dívá :-) z mého pohledu cizí kultury z jiných světadílů - Afrika, Asie, jelikož jsou hned poznat. co se týče Romů, tak je nevnímám jako cizí kulturu, i když jsou u nás nejvíce vidět
islám, Rómové
12772,99 %73,41 % 

Graf

14. Jsem:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena10258,62 %58,96 %  
muž7241,38 %41,62 %  

Graf

15. Věková skupina:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
21 až 359152,3 %52,6 %  
méně než 203620,69 %20,81 %  
36 až 553419,54 %19,65 %  
56 a více137,47 %7,51 %  

Graf

16. Nejvyšší dosažené vzdělání:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
středoškolské s maturitou8247,13 %47,4 %  
vysokoškolské8045,98 %46,24 %  
základní105,75 %5,78 %  
středoškolské bez maturity21,15 %1,16 %  

Graf

17. Budu ráda za jakýkoliv Váš další komentář, připomínku, názor,...

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

-

-

:*

Ahoj Magdi! :D

Azylpopř. povolení k pobytu v ČR by mělo být udělováno pouze těm, kteří mohou být přínosem, nikoliv těm, kteří ohrožují bezpečnost či zneužívají sociální systém.

Dala bych si pozor na používání slova kultura, nebo ho zde alespoň vysvětlila, v jakém smyslu o něm mám přemýšlet, např.: u otázky č. 13. Kultura má mnoho různých definic!

držím palce s vyhodnocováním! z vlastní zkušenosti vím, že to není někdy úplně snadné, holt dotazníky...

Evropa by se měla nad svojí budoucností zamyslet...

hodne stesti a tak se vam dari

Je mi 20, ale tuhle verzi tam jaksi nemáš.

Je to složitá problematika, určitě je důležité pomoci lidem, kteří nemohou ve svých domovských zemích žít kvalitní život, aby k nám mohli imigrovat. Na druhou stranu je potřeba si uvědomovat, že imigrace svá rizika nesporně má a že někdy pak dochází i k tzv. pozitivní diskriminaci.

Je to zajímavá součást kulturního životaa u nás, který zkoumáte. Už nyní jsem zvědav na výsledek. Prosím zašlete mi jej. Přeji úspěch a srdečně zdravím D.

Jsem zatížen minulostí, mám předsudky, stejné je to asi u mých vrstevníků. Neměli jsme čas stát se multikulturní, byli jsme tu ve vězení. Multikulturní národy (na západ od nás) se vyvíjely v jiném prostředí, kontakty, informace, cestování, jazyky. Mladí to dnes vnímají jinak a pozitivně, hodně cestují, budou asi jiného názoru.

K otázce č. 11 bych jen ráda upřesnila, že se snažím být tolerantní, ale je to záležitost těžko shrnutelná do jedné stručné odpovědi. I člověk multikulturně vzdělaný má předsudky a stereotypy, jen se s nimi učí pracovat. Snažím se být ke všem kulturám otevřená a nesoudit je, v reálu se ovšem člověk s některými kulturami sbližuje hůře než s jinými, už jen kvůli větším odlišnostem.

Líbí se mi Praha plná cizinců, jsem na to pyšná a ráda jim radím - cvičení angličtiny.

Multikulturalismus je nebezpečný nesmysl - nechci aby jednou mé vnučky musely chodit zahalené , nebo jim hrozilo za nevěru ukamenování ... nechci aby celou Evropu ovládl islám. Nutno změnit od základu imigrační politiku !! Právo žít v naší zemi udělovat jen tomu, kdo je ochoten respektovat naše evropské hodnoty a pravidla soužití. Zkuste se vystěhovat do Iránu ,a požadovat tam souhlas ke stavbě kostela ... v Evropě se povolují mešity, a nakonec to končí tím,že muslimové požadují odstranění kříže z kostela v tomtéž městě - což se již v Anglii děje...

Nefunguje to ani v Německu ani ve Francii. Jak by mohlo u nás?

nejsem netolerantní k jakékoli kultuře, i když samozřejmě mám k některým výhrady, některým nerozumím, ale to je můj problém, s čím však problém mám, jsou jednotlivci

Nejsem si jistý tím, jak je dotazník postaven. Člověk z něj rychle získá dojem, že je rasista a xenofob. Cizince a kontakt s nimi považuji za jednu z nejúžasnějších věcí, které mohou člověka v životě potkat, už u mě doma přespali Turek i Slovinka, které jsem nikdy předtím neviděl, na druhou stranu se jednalo o krátkodobé návštěvy. Pokud se někdo rozhodne, že emigruje do cizí země, mělo by být naprosto automatické, že spolu s novým bydlištěm přijme a bude dodržovat jeho zákony a zvyklosti. Pokud tomu tak není, měl by se daný člověk sebrat a jít jinam. Nemám problém se stavbou mešit po republice, mám problém s pokusy o zavedení Šaríi (Británie). Nemám problém s Romy, mám problém se všemi profesionálními aktivisty, kteří tvrdí, že za všechno může většinová společnost. Nejsem rasista, miluju Asii, , mám problém s černochy, kteří prodávají fet na Václaváku. Miluju ruskou tradiční i moderní hudbu, mám problém s některými arogantními uřvanými Rusy. Každý problém má dvě strany, to, že tu špatnou odsuzuji není známka xenofobie, ale opatrnost.

nemám

nepovažuji se za rasistu ani za netolerantní osobu - nechci, aby nám za 20 let stála uprostřed Prahy mešita a my se museli bát islamistické komunity tak, jako se teď bojíme romů a ukrajinců. Kriminalita stoupá, oni se našemu právnímu řádu nepřizpůsobí - turci - jako budoucí obyvatelé EU budou chtít mít stejná práva jako my-na práci, lékaře, dopravu - což si bez ústupků (ovšem ke zhoršení čechismu) nedokáži dost sobře představit. Viz romové - mají nárok na všelijaké dávky - kdo z "bílých" se má tak dobře jako oni???? S příchodem takovýchto komunit ..... Viděla jsem, jak se chovají v Německu, tam si k nim nikdo nesmí nic dovolit!!! Také tam mají nárok na mnoho dávek oroti němcům samotným.

Nepůvodní druhy je nutno v přírodě likvidovat, protože zaplevelují a ničí prostředí pro původní druhy (rostliny i zvěř). Totéž se týká i lidí. Nepůvodní druhy likvidovat nebo vrátit tam, odkud přišly.

Otázka 15, věková skupina, nepokrývá dvacátý rok. (mělo by být 20 a méně)

podstatou jsem multikulturni clovek, preji ze seminarni prace vybornou

Pokud jde o formu spolupráce různých kultur, tak je vždy na překážku rozdílnost náboženství. Ostatní rozdílnosti nejsou až tak podstatné a můžou spíše pomoct k obohacení naší společnosti. Může to být i v jistém smyslu jiný způsob myšlení - nahlížení na věci. Nicméně v okamžiku, kdy nastoupí náboženství, tak neexistují funkční kompromisy. Nicméně například můj bratr žil pracovně rok v Iráku a nešetřil chválou na pohostinnost a dobrotu místních lidí. Také bychom se mohli přiučit v tom, že se v těchto zemích vůbec nekrade. Například na trzích tam prodejci měli své peníze položené pro rychlé směňování volně na stolech a nikdo si nedovolil cokoliv ukrást - asi by to tam ani nikoho nenapadlo. Je to zřejmě dáno i přísnými pravidly. Přesto tam mezi sebou na život a na smrt neustále válčí skupiny šiitů a kurdů (jestli si to nepletu - přeci jen, jak jsem uvedl, se o cizí kultury příliš nezajímám). Pro upřesnění - já osobně jsem věřící, ale neuznávám a nevyznávám žádné náboženství.

Pořád platí stará moudrost: "Kolik řečí umíš, tolikrát jsi člověkem."

První generace přistěhovalců je nenápadná,slušná.Ale už jejich děti bezohledně prosazují své názory,bez ohledu na tradice a způsob života naší společnosti.

Přestože si myslím, že můj vztah k minoritám je velmi vstřícný, chtěla bych jen dodat, že to v žádném případě neznamená, že bych si přála, aby to tu dopadlo jako např. v Americe. Pozitivní diskriminace je stejně škodlivá pro společnost jako xenofobie. Chce to opravdu rovnoprávnost, ale se vším všudy :-) Hodně štěstí

radsi ne

To "narušují" jste mysleli negativně, co? ;-)

u otázky 2 a 4 mi chybí varianta zatím. pokud je přistěhovalců poměrně málo, je to ok a může to být zajímavé obohacení, ale v případě nějakých masových vln, by to už mohlo být trochu moc

Uz radsi nic...musel bych se rozcilit... ;)

v dotazniku jsou obcas spatne polozene otazky a velice vseobecne... respondent se pak nemuze vyjadrit presne. Vzhledem k tomu ze dotaznik bude vyplnovat vice lidi kteri nemaji presnou predstavu o tematu chybi zde i zakladni vysvetleni pojmu - dotaznik pak bude mit velice malou vypovidajici hodnotu... kazdopadne preji at se vyhodnoceni vydari a prinese to uspech

v otázce číslo 11 - odpověděla jsem takto, protože nechci strkat všechny do jednoho pytle, myslím si, že vždy jde o jedince. český národ je můj nejmilejší a i tady nejdeme jedince, u nichž být tolerantní je velice těžké.

V padesátých letech varoval Lester Pearson: „…lidstvo vstupuje do doby, kdy různé civili-zace budou muset žít vedle sebe v míru, učit se jedna od druhé, studovat vzájemně svou his-torii, ideály, umění a kultury, a tak navzájem obohacovat své životy. Alternativou v tomto přelidněném malém světě je nedorozumění, napětí, střet a katastrofa“ (Pearson, 1995, s. 83-84).

Zajímavý a vhodný dotazník. Držím palce,ať má dobrou vypovídající hodnotu ;)

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 3 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

2. Máte pocit, že lidé z jiných zemí, kteří sem přicházejí žít, narušují naši kulturu?

 • odpověď ne:
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi - na otázku 7. Uveďte prosím čím:

6. Řekl(a) byste, že cizinci žijící v České republice obohacují naši kulturu?

 • odpověď ano:
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi - na otázku 7. Uveďte prosím čím:

8. Zajímáte se aktivně o cizí kultury?

 • odpověď ano:
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi - na otázku 9. Uveďte prosím jakou formou:
 • odpověď ne:
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi - na otázku 10. Uveďte prosím důvod:
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi nepřemýšl(a) jsem nad tím na otázku 4. Vnímáte imigraci do České republiky jako hrozící nebezpečí?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Řekl(a) byste o naší zemi, že je multikulturní?

2. Máte pocit, že lidé z jiných zemí, kteří sem přicházejí žít, narušují naši kulturu?

4. Vnímáte imigraci do České republiky jako hrozící nebezpečí?

6. Řekl(a) byste, že cizinci žijící v České republice obohacují naši kulturu?

7. Uveďte prosím čím:

8. Zajímáte se aktivně o cizí kultury?

9. Uveďte prosím jakou formou:

10. Uveďte prosím důvod:

11. Považujete se za člověka tolerantního vůči cizím kulturám?

14. Jsem:

15. Věková skupina:

16. Nejvyšší dosažené vzdělání:

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Řekl(a) byste o naší zemi, že je multikulturní?

2. Máte pocit, že lidé z jiných zemí, kteří sem přicházejí žít, narušují naši kulturu?

4. Vnímáte imigraci do České republiky jako hrozící nebezpečí?

6. Řekl(a) byste, že cizinci žijící v České republice obohacují naši kulturu?

7. Uveďte prosím čím:

8. Zajímáte se aktivně o cizí kultury?

9. Uveďte prosím jakou formou:

10. Uveďte prosím důvod:

11. Považujete se za člověka tolerantního vůči cizím kulturám?

14. Jsem:

15. Věková skupina:

16. Nejvyšší dosažené vzdělání:

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Teuchnerová, M.Kulturní přínos imigrace v české většinové společnosti (výsledky průzkumu), 2013. Dostupné online na https://kulturni-prinos-imigrace-v-c.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.