Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Kulturní rozdíly v mezinárodní firmě

Kulturní rozdíly v mezinárodní firmě

Průzkum průměrné mzdy / příjmu v různých oborech
Zúčastněte se zcela ANONYMNÍHO průzkumu ohledně výše mzdy. Ovlivňuje ji pohlaví, věk, nebo třeba vzdělání?

(veřejné výsledky 18. prosince)

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Radmila Ponczová
Šetření:08. 04. 2013 - 18. 04. 2013
Počet respondentů:15
Počet otázek (max/průměr):28 / 28
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:po jedné otázce
Návratnost dotazníků:47,1 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.03:32
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Cílem dotazníku je mapování dopadů kulturních rozdílů ve firemní komunikaci. Jeho vyplněním  mi pomůžete získat hodnotné informace pro mou bakalářskou práci.

Instrukce pro vyplnění dotazníku (nápověda)

Na pětistupňové škále označte jednu z možností: 2 = úplně vystihuje tvrzení vlevo, 1 = téměř vystihuje tvrzení vlevo, 0=neutrální postoj, 1 = téměř vystihuje tvrzení vpravo, 2 = úplně vystihuje tvrzení vpravo

Odpovědi respondentů

1. Jaký máte v práci vztah k autoritám?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout na každém řádku mezi dvěma odpověďmi.

KritériumŠkálaPrůměr*Rozptyl
vyžaduji je vs. nevyžadujije2-1-0-1-2-0.5331.316
očekávám vs. neočekávám2-1-0-1-2-0.6671.289

* S výjimkou škál 1-2-3-4-5 a 1-2-3-4-5-6-7 odpovídají záporné hodnoty prvnímu výrazu.

2. Co očekáváte u vztahu nadřízený - podřízený?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout na každém řádku mezi dvěma odpověďmi.

KritériumŠkálaPrůměr*Rozptyl
nerovnost vs. rovnost2-1-0-1-20.4670.782

* S výjimkou škál 1-2-3-4-5 a 1-2-3-4-5-6-7 odpovídají záporné hodnoty prvnímu výrazu.

3. Jaký máte vztah k diferenciaci příjmů a privilegií vzhledem k postavení nadřízený/podřízený?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout na každém řádku mezi dvěma odpověďmi.

KritériumŠkálaPrůměr*Rozptyl
uznávám vs. neuznávám2-1-0-1-2-0.7331.262

* S výjimkou škál 1-2-3-4-5 a 1-2-3-4-5-6-7 odpovídají záporné hodnoty prvnímu výrazu.

4. Máte obavy vajádřit svůj nesouhlas s nadřízeným?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout na každém řádku mezi dvěma odpověďmi.

KritériumŠkálaPrůměr*Rozptyl
ano, často vs. ne, zřídka2-1-0-1-210.667

* S výjimkou škál 1-2-3-4-5 a 1-2-3-4-5-6-7 odpovídají záporné hodnoty prvnímu výrazu.

5. Tvůrčí iniciativa ve vaši firmě je očekávaná především od?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout na každém řádku mezi dvěma odpověďmi.

KritériumŠkálaPrůměr*Rozptyl
nadřízených vs. podřízených2-1-0-1-2-0.2671.262

* S výjimkou škál 1-2-3-4-5 a 1-2-3-4-5-6-7 odpovídají záporné hodnoty prvnímu výrazu.

6. Jaký máte postoj k inovacím?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout na každém řádku mezi dvěma odpověďmi.

KritériumŠkálaPrůměr*Rozptyl
otevřený vs. konzervativní2-1-0-1-2-0.9331.529

* S výjimkou škál 1-2-3-4-5 a 1-2-3-4-5-6-7 odpovídají záporné hodnoty prvnímu výrazu.

7. Které z uvedených tvrzení je Vám bližší?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout na každém řádku mezi dvěma odpověďmi.

KritériumŠkálaPrůměr*Rozptyl
čas slouží k orientaci vs. čas jsou peníze2-1-0-1-20.7331.662

* S výjimkou škál 1-2-3-4-5 a 1-2-3-4-5-6-7 odpovídají záporné hodnoty prvnímu výrazu.

8. Důraz na dodržování pravidel a předpisů ve firmě byste označili jako?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout na každém řádku mezi dvěma odpověďmi.

KritériumŠkálaPrůměr*Rozptyl
volné, méně přísné vs. pevné, přísné2-1-0-1-201.333

* S výjimkou škál 1-2-3-4-5 a 1-2-3-4-5-6-7 odpovídají záporné hodnoty prvnímu výrazu.

9. V jaké míře potřebujete mít daná jasná pravidla, formální postupy práce?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout na každém řádku mezi dvěma odpověďmi.

KritériumŠkálaPrůměr*Rozptyl
v malé míře vs. ve velké míře2-1-0-1-20.61.04

* S výjimkou škál 1-2-3-4-5 a 1-2-3-4-5-6-7 odpovídají záporné hodnoty prvnímu výrazu.

10. V jaké míře improvizujete při vašich pracovních činnostech?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout na každém řádku mezi dvěma odpověďmi.

KritériumŠkálaPrůměr*Rozptyl
ve velké míře vs. v malé míře2-1-0-1-2-0.4671.182

* S výjimkou škál 1-2-3-4-5 a 1-2-3-4-5-6-7 odpovídají záporné hodnoty prvnímu výrazu.

11. Vrcholové vedení se zabývá více?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout na každém řádku mezi dvěma odpověďmi.

KritériumŠkálaPrůměr*Rozptyl
strategií vs. provozem2-1-0-1-2-0.7331.662

* S výjimkou škál 1-2-3-4-5 a 1-2-3-4-5-6-7 odpovídají záporné hodnoty prvnímu výrazu.

12. K čemu se svým pracovním pojetím více přikláníte?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout na každém řádku mezi dvěma odpověďmi.

KritériumŠkálaPrůměr*Rozptyl
zájmům skupiny vs. vlastním zájmům2-1-0-1-20.21.627

* S výjimkou škál 1-2-3-4-5 a 1-2-3-4-5-6-7 odpovídají záporné hodnoty prvnímu výrazu.

13. Co je pro Vás důležitější?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout na každém řádku mezi dvěma odpověďmi.

KritériumŠkálaPrůměr*Rozptyl
vztahy na pracovišti vs. pracovní úkoly2-1-0-1-2-0.21.76

* S výjimkou škál 1-2-3-4-5 a 1-2-3-4-5-6-7 odpovídají záporné hodnoty prvnímu výrazu.

14. Jak je pro Vás důležité mít práci, která zabezpečuje dostatek osobního času?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout na každém řádku mezi dvěma odpověďmi.

KritériumŠkálaPrůměr*Rozptyl
málo důležité vs. hodně důležité2-1-0-1-21.1331.049

* S výjimkou škál 1-2-3-4-5 a 1-2-3-4-5-6-7 odpovídají záporné hodnoty prvnímu výrazu.

15. V jaké míře potřebujete mít volnost, dělat práci svým vlastním způsobem?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout na každém řádku mezi dvěma odpověďmi.

KritériumŠkálaPrůměr*Rozptyl
v malé míře vs. ve velké míře2-1-0-1-21.0670.729

* S výjimkou škál 1-2-3-4-5 a 1-2-3-4-5-6-7 odpovídají záporné hodnoty prvnímu výrazu.

16. Jak je pro Vás důležité mít práci, která poskytuje dobré pracovní prostředí?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout na každém řádku mezi dvěma odpověďmi.

KritériumŠkálaPrůměr*Rozptyl
velmi důležité vs. málo důležité2-1-0-1-2-0.61.707

* S výjimkou škál 1-2-3-4-5 a 1-2-3-4-5-6-7 odpovídají záporné hodnoty prvnímu výrazu.

17. Ve smyslu konfrontace, jak je těžké pro Vás říkat "ne"?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout na každém řádku mezi dvěma odpověďmi.

KritériumŠkálaPrůměr*Rozptyl
obtížné vs. snadné2-1-0-1-20.2671.929

* S výjimkou škál 1-2-3-4-5 a 1-2-3-4-5-6-7 odpovídají záporné hodnoty prvnímu výrazu.

18. Na co je zaměřeno vedení firmy a její motivační systém odměňování?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout na každém řádku mezi dvěma odpověďmi.

KritériumŠkálaPrůměr*Rozptyl
na výkon skupiny vs. na výkon jednotlivců2-1-0-1-20.3331.689

* S výjimkou škál 1-2-3-4-5 a 1-2-3-4-5-6-7 odpovídají záporné hodnoty prvnímu výrazu.

19. Jakým způsobem nejčastěji řešíte konflikty?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout na každém řádku mezi dvěma odpověďmi.

KritériumŠkálaPrůměr*Rozptyl
bojem vs. vyjednáváním2-1-0-1-20.9330.596

* S výjimkou škál 1-2-3-4-5 a 1-2-3-4-5-6-7 odpovídají záporné hodnoty prvnímu výrazu.

20. Odlišujete jasně mezi sociálními rolemi mužů a žen?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout na každém řádku mezi dvěma odpověďmi.

KritériumŠkálaPrůměr*Rozptyl
ano vs. ne2-1-0-1-202.4

* S výjimkou škál 1-2-3-4-5 a 1-2-3-4-5-6-7 odpovídají záporné hodnoty prvnímu výrazu.

21. Jaké je ve Vaší firmě odlišování mužských a ženských rolí (pozic)?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout na každém řádku mezi dvěma odpověďmi.

KritériumŠkálaPrůměr*Rozptyl
výrazné vs. minimální2-1-0-1-20.4671.182

* S výjimkou škál 1-2-3-4-5 a 1-2-3-4-5-6-7 odpovídají záporné hodnoty prvnímu výrazu.

22. Při plnění pracovních úkolů se prosazujete?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout na každém řádku mezi dvěma odpověďmi.

KritériumŠkálaPrůměr*Rozptyl
houževnatě, soutěživě vs. skromně, solidárně2-1-0-1-2-0.1331.316

* S výjimkou škál 1-2-3-4-5 a 1-2-3-4-5-6-7 odpovídají záporné hodnoty prvnímu výrazu.

23. Z kterým heslem se více ztotožňujete?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout na každém řádku mezi dvěma odpověďmi.

KritériumŠkálaPrůměr*Rozptyl
žije se , aby se mohlo pracovat vs. pracuje se, aby se mohlo žít2-1-0-1-21.3330.756

* S výjimkou škál 1-2-3-4-5 a 1-2-3-4-5-6-7 odpovídají záporné hodnoty prvnímu výrazu.

24. Dochází v pracovním procesu k nedorozuměním díky interkulturních rozdílů?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout na každém řádku mezi dvěma odpověďmi.

KritériumŠkálaPrůměr*Rozptyl
ano vs. ne2-1-0-1-20.5332.382

* S výjimkou škál 1-2-3-4-5 a 1-2-3-4-5-6-7 odpovídají záporné hodnoty prvnímu výrazu.

25. Vyžaduje systém řízení firmy přizpůsobovat se národní kultuře jejich vlastníků?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout na každém řádku mezi dvěma odpověďmi.

KritériumŠkálaPrůměr*Rozptyl
ano vs. ne2-1-0-1-20.21.493

* S výjimkou škál 1-2-3-4-5 a 1-2-3-4-5-6-7 odpovídají záporné hodnoty prvnímu výrazu.

26. Pohlaví:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [ženaotázka č. 27, mužotázka č. 27].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena960 %60 %  
muž640 %40 %  

Graf

27. Věk:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [do 25 letotázka č. 28, 26 - 40 letotázka č. 28, 41- 55 letotázka č. 28, nad 56 letotázka č. 28].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
do 25 let853,33 %53,33 %  
26 - 40 let426,67 %26,67 %  
41- 55 let320 %20 %  

Graf

28. Vzdělání:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [střední odborné → konec dotazníku, střední s maturitou → konec dotazníku, vyšší odborné → konec dotazníku, vysokoškolské → konec dotazníku].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
vysokoškolské960 %60 %  
střední s maturitou533,33 %33,33 %  
vyšší odborné16,67 %6,67 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Tento dotazník byl vyhodnocen jako nevhodný pro úlohu DZD (s největší pravdědpodobností jej zodpovědělo příliš málo respondentů).

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Ponczová, R.Kulturní rozdíly v mezinárodní firmě (výsledky průzkumu), 2013. Dostupné online na https://kulturni-rozdily-v-mezinarod.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.