Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Kulturní vlastnosti generací X a Y v České republice

Kulturní vlastnosti generací X a Y v České republice

Všímáte si společenské odpovědnosti supermarketů?
Nakupujete v společensky odpovědných obchodech radši? Zúčastněte se průzkumu Lucie Krátké.

(5 min)

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Patrick Poborský
Šetření:04. 02. 2019 - 21. 02. 2019
Počet respondentů:109
Počet otázek (max/průměr):28 / 27.78
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:70,3 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.03:48
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Vážené dámy a vážení pánové,

dovolte mi požádat Vás o vyplnění krátkého dotazníku pro účely vypracování mé diplomové práce. Tato práce s názvem „Národně-kulturní porovnání generací X a Y v ČR a vliv na marketingový mix“ je psána v rámci magisterského studijního programu na Fakultě managementu VŠE v Jindřichově Hradci.

Dotazník obsahuje 28 zaškrtávacích otázek a jeho vyplnění by mělo trvat přibližně 8 minut. Veškeré informace, které vyplníte, jsou zcela anonymní a poslouží ke statistickému určení vybraných kulturních vlastností generace X (lidí ve věku 41-55 let) a generace Y (lidí ve věku 25-40 let). Výsledky výzkumu budou zveřejněny na webu Vyplnto.cz a publikovány v této diplomové práci v dubnu 2019.

V případě jakýchkoliv otázek se nezdráhejte kontaktovat mě či vedoucího práce.

Výzkumník: Bc. Patrick Poborský, Arndtstrasse 9, 30167 Hannover, Německo, Tel.: +49 152 51490051, e-mail: patrickpoborsky@gmail.com

Vedoucí práce: Pavel Čejka, Ph.D., Fakulta managementu v Jindřichově Hradci, Vysoká škola ekonomická v Praze, Jarošovská 1117/II, 377 01 Jindřichův Hradec, e-mail: xcejp900@vse.cz

Odpovědi respondentů

1. Mít dostatek času na svůj osobní/soukromý život

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Velmi důležité6963,3 %63,3 %  
Nejdůležitější2623,85 %23,85 %  
Přiměřeně důležité1412,84 %12,84 %  

Graf

2. Mít vedoucího (přímého nadřízeného), kterého můžete respektovat

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Velmi důležité6761,47 %61,47 %  
Přiměřeně důležité2623,85 %23,85 %  
Nejdůležitější109,17 %9,17 %  
Málo důležité54,59 %4,59 %  
Velmi málo důležité či zcela nepodstatné10,92 %0,92 %  

Graf

3. Získávat uznání za dobrý výkon

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Velmi důležité6761,47 %61,47 %  
Přiměřeně důležité2825,69 %25,69 %  
Nejdůležitější87,34 %7,34 %  
Málo důležité43,67 %3,67 %  
Velmi málo důležité či zcela nepodstatné21,83 %1,83 %  

Graf

4. Mít jistotu zaměstnání

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Velmi důležité6155,96 %55,96 %  
Přiměřeně důležité2623,85 %23,85 %  
Nejdůležitější1917,43 %17,43 %  
Málo důležité21,83 %1,83 %  
Velmi málo důležité či zcela nepodstatné10,92 %0,92 %  

Graf

5. Mít příjemné spolupracovníky

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Velmi důležité6358,33 %57,8 %  
Přiměřeně důležité2422,22 %22,02 %  
Nejdůležitější2018,52 %18,35 %  
Málo důležité10,93 %0,92 %  

Graf

6. Dělat práci, která je zajímavá

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Velmi důležité5449,54 %49,54 %  
Přiměřeně důležité2724,77 %24,77 %  
Nejdůležitější2522,94 %22,94 %  
Velmi málo důležité či zcela nepodstatné21,83 %1,83 %  
Málo důležité10,92 %0,92 %  

Graf

7. Moci konzultovat s nadřízeným rozhodování týkající se Vaší práce

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Velmi důležité5449,54 %49,54 %  
Přiměřeně důležité3834,86 %34,86 %  
Málo důležité98,26 %8,26 %  
Nejdůležitější65,5 %5,5 %  
Velmi málo důležité či zcela nepodstatné21,83 %1,83 %  

Graf

8. Žít v příjemném prostředí

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Velmi důležité6862,39 %62,39 %  
Nejdůležitější2422,02 %22,02 %  
Přiměřeně důležité1614,68 %14,68 %  
Málo důležité10,92 %0,92 %  

Graf

9. Mít zaměstnání uznávané vaší rodinou a přáteli

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Přiměřeně důležité5348,62 %48,62 %  
Málo důležité2623,85 %23,85 %  
Velmi málo důležité či zcela nepodstatné1412,84 %12,84 %  
Velmi důležité1412,84 %12,84 %  
Nejdůležitější21,83 %1,83 %  

Graf

10. Mít šanci na povýšení

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Přiměřeně důležité5146,79 %46,79 %  
Málo důležité3128,44 %28,44 %  
Velmi důležité1513,76 %13,76 %  
Velmi málo důležité či zcela nepodstatné1110,09 %10,09 %  
Nejdůležitější10,92 %0,92 %  

Graf

11. Nechávat si volný čas na zábavu

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Velmi důležité6862,96 %62,39 %  
Přiměřeně důležité1917,59 %17,43 %  
Nejdůležitější1816,67 %16,51 %  
Málo důležité32,78 %2,75 %  

Graf

12. Být umírněný/umírněná a mít pouze několik málo (rozumných) přání

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Přiměřeně důležité5348,62 %48,62 %  
Velmi důležité3027,52 %27,52 %  
Málo důležité1614,68 %14,68 %  
Velmi málo důležité či zcela nepodstatné87,34 %7,34 %  
Nejdůležitější21,83 %1,83 %  

Graf

13. Být k dispozici pro své přátele

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Přiměřeně důležité5247,71 %47,71 %  
Velmi důležité4238,53 %38,53 %  
Málo důležité1110,09 %10,09 %  
Nejdůležitější32,75 %2,75 %  
Velmi málo důležité či zcela nepodstatné10,92 %0,92 %  

Graf

14. Šetrnost: neutrácet více peněz, než je nutné

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Přiměřeně důležité4844,04 %44,04 %  
Velmi důležité3935,78 %35,78 %  
Málo důležité1412,84 %12,84 %  
Nejdůležitější54,59 %4,59 %  
Velmi málo důležité či zcela nepodstatné32,75 %2,75 %  

Graf

15. Jak často se cítíte nervózní či napjatý/napjatá?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Občas5550,46 %50,46 %  
Většinou2220,18 %20,18 %  
Málokdy2018,35 %18,35 %  
Pořád1110,09 %10,09 %  
Nikdy10,92 %0,92 %  

Graf

16. Považujete se za šťastného/šťastnou?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Většinou6155,96 %55,96 %  
Občas2926,61 %26,61 %  
Málokdy98,26 %8,26 %  
Pořád98,26 %8,26 %  
Nikdy10,92 %0,92 %  

Graf

17. Brání Vám okolnosti či ostatní lidé dělat to, co doopravdy chcete?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne, málokdy4137,61 %37,61 %  
Občas3431,19 %31,19 %  
Ano, obvykle2623,85 %23,85 %  
Ne, nikdy65,5 %5,5 %  
Ano, vždy21,83 %1,83 %  

Graf

18. Jak byste ohodnotili Váš celkový zdravotní stav v poslední době?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Dobrý4440,37 %40,37 %  
Přiměřený3330,28 %30,28 %  
Velmi dobrý1816,51 %16,51 %  
Špatný1311,93 %11,93 %  
Velmi špatný10,92 %0,92 %  

Graf

19. Jak pyšný/pyšná jste na to, že jste občanem České republiky?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Docela pyšný/pyšná4138,32 %37,61 %  
Trochu pyšný/pyšná2220,56 %20,18 %  
Málo pyšný/pyšná1715,89 %15,6 %  
Velmi pyšný/pyšná1514,02 %13,76 %  
Vůbec ne pyšný/pyšná1211,21 %11,01 %  

Graf

20. Jak často, podle Vaší zkušenosti, mají podřízení strach odporovat svému nadřízenému (či studenti svému učiteli?)

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Většinou5349,53 %48,62 %  
Občas2826,17 %25,69 %  
Pořád1816,82 %16,51 %  
Málokdy87,48 %7,34 %  

Graf

21. Člověk může být dobrým manažerem aniž by dokázal přesně odpovědět na každou otázku o jeho práci, kterou mu jeho podřízení položí

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Souhlasím5854,21 %53,21 %  
Nesouhlasím2018,69 %18,35 %  
Naprosto souhlasím2018,69 %18,35 %  
Nemohu se rozhodnout87,48 %7,34 %  
Naprosto nesouhlasím10,93 %0,92 %  

Graf

22. Vytrvalé úsilí je nejjistější cesta k úspěchu

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Souhlasím5753,27 %52,29 %  
Nemohu se rozhodnout2119,63 %19,27 %  
Nesouhlasím2018,69 %18,35 %  
Naprosto souhlasím87,48 %7,34 %  
Naprosto nesouhlasím10,93 %0,92 %  

Graf

23. Firemní struktuře, ve které má některý z podřízených dva nadřízené je potřeba se vyhnout za každou cenu

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Nemohu se rozhodnout4845,28 %44,04 %  
Souhlasím2422,64 %22,02 %  
Nesouhlasím1615,09 %14,68 %  
Naprosto souhlasím1413,21 %12,84 %  
Naprosto nesouhlasím43,77 %3,67 %  

Graf

24. Firemní předpisy se nemají porušovat, a to ani v situaci, kdy je zaměstnanec přesvědčen o tom, že porušení předpisů je v nejlepším zájmu firmy

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Nesouhlasím3936,79 %35,78 %  
Nemohu se rozhodnout3432,08 %31,19 %  
Souhlasím2321,7 %21,1 %  
Naprosto nesouhlasím76,6 %6,42 %  
Naprosto souhlasím32,83 %2,75 %  

Graf

25. Jaké je Vaše pohlaví?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Žena8174,31 %74,31 %  
Muž2825,69 %25,69 %  

Graf

26. Jaký je Váš věk?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
25-407366,97 %66,97 %  
41-551816,51 %16,51 %  
24 nebo méně1614,68 %14,68 %  
56 nebo více21,83 %1,83 %  

Graf

27. Jaké nejvyšší úrovně vzdělání jste dosáhl/dosáhla?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Vysokoškolské vzdělání – magisterský studijní program4239,25 %38,53 %  
Střední vzdělání s maturitou3835,51 %34,86 %  
Vysokoškolské vzdělání – bakalářský studijní program1715,89 %15,6 %  
Vyšší odborné vzdělání32,8 %2,75 %  
Vysokoškolské vzdělání – doktorský studijní program32,8 %2,75 %  
Střední vzdělání s výučním listem21,87 %1,83 %  
Střední vzdělání bez vyučení10,93 %0,92 %  
Základní vzdělání10,93 %0,92 %  

Graf

28. Pokud momentálně máte, či jste měl/měla zaměstnání, o jaké se jedná/jednalo?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Obecně kvalifikovaný kancelářský pracovník2625,24 %23,85 %  
Akademicky kvalifikovaný odborník (nikoliv však manažer lidí)2423,3 %22,02 %  
Profesně kvalifikovaný řemeslník, technik, IT-specialista, zdravotní asistent, umělec či ekvivalent2019,42 %18,35 %  
Manažer jednoho či více podřízených pracovníků (nevedoucích)1312,62 %11,93 %  
Nekvalifikovaný či částečně kvalifikovaný manuální pracovník1110,68 %10,09 %  
Bez zaměstnání (zahrnuje i studenty bez vedlejšího příjmu)76,8 %6,42 %  
Manažer jednoho či více manažerů21,94 %1,83 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u jedné otázky.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

16. Považujete se za šťastného/šťastnou?

  • odpověď Většinou:
    • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Málo důležité na otázku 13. Být k dispozici pro své přátele

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Mít dostatek času na svůj osobní/soukromý život

2. Mít vedoucího (přímého nadřízeného), kterého můžete respektovat

3. Získávat uznání za dobrý výkon

4. Mít jistotu zaměstnání

5. Mít příjemné spolupracovníky

6. Dělat práci, která je zajímavá

7. Moci konzultovat s nadřízeným rozhodování týkající se Vaší práce

8. Žít v příjemném prostředí

9. Mít zaměstnání uznávané vaší rodinou a přáteli

10. Mít šanci na povýšení

11. Nechávat si volný čas na zábavu

12. Být umírněný/umírněná a mít pouze několik málo (rozumných) přání

13. Být k dispozici pro své přátele

14. Šetrnost: neutrácet více peněz, než je nutné

15. Jak často se cítíte nervózní či napjatý/napjatá?

16. Považujete se za šťastného/šťastnou?

17. Brání Vám okolnosti či ostatní lidé dělat to, co doopravdy chcete?

18. Jak byste ohodnotili Váš celkový zdravotní stav v poslední době?

19. Jak pyšný/pyšná jste na to, že jste občanem České republiky?

20. Jak často, podle Vaší zkušenosti, mají podřízení strach odporovat svému nadřízenému (či studenti svému učiteli?)

21. Člověk může být dobrým manažerem aniž by dokázal přesně odpovědět na každou otázku o jeho práci, kterou mu jeho podřízení položí

22. Vytrvalé úsilí je nejjistější cesta k úspěchu

23. Firemní struktuře, ve které má některý z podřízených dva nadřízené je potřeba se vyhnout za každou cenu

24. Firemní předpisy se nemají porušovat, a to ani v situaci, kdy je zaměstnanec přesvědčen o tom, že porušení předpisů je v nejlepším zájmu firmy

25. Jaké je Vaše pohlaví?

26. Jaký je Váš věk?

27. Jaké nejvyšší úrovně vzdělání jste dosáhl/dosáhla?

28. Pokud momentálně máte, či jste měl/měla zaměstnání, o jaké se jedná/jednalo?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Mít dostatek času na svůj osobní/soukromý život

2. Mít vedoucího (přímého nadřízeného), kterého můžete respektovat

3. Získávat uznání za dobrý výkon

4. Mít jistotu zaměstnání

5. Mít příjemné spolupracovníky

6. Dělat práci, která je zajímavá

7. Moci konzultovat s nadřízeným rozhodování týkající se Vaší práce

8. Žít v příjemném prostředí

9. Mít zaměstnání uznávané vaší rodinou a přáteli

10. Mít šanci na povýšení

11. Nechávat si volný čas na zábavu

12. Být umírněný/umírněná a mít pouze několik málo (rozumných) přání

13. Být k dispozici pro své přátele

14. Šetrnost: neutrácet více peněz, než je nutné

15. Jak často se cítíte nervózní či napjatý/napjatá?

16. Považujete se za šťastného/šťastnou?

17. Brání Vám okolnosti či ostatní lidé dělat to, co doopravdy chcete?

18. Jak byste ohodnotili Váš celkový zdravotní stav v poslední době?

19. Jak pyšný/pyšná jste na to, že jste občanem České republiky?

20. Jak často, podle Vaší zkušenosti, mají podřízení strach odporovat svému nadřízenému (či studenti svému učiteli?)

21. Člověk může být dobrým manažerem aniž by dokázal přesně odpovědět na každou otázku o jeho práci, kterou mu jeho podřízení položí

22. Vytrvalé úsilí je nejjistější cesta k úspěchu

23. Firemní struktuře, ve které má některý z podřízených dva nadřízené je potřeba se vyhnout za každou cenu

24. Firemní předpisy se nemají porušovat, a to ani v situaci, kdy je zaměstnanec přesvědčen o tom, že porušení předpisů je v nejlepším zájmu firmy

25. Jaké je Vaše pohlaví?

26. Jaký je Váš věk?

27. Jaké nejvyšší úrovně vzdělání jste dosáhl/dosáhla?

28. Pokud momentálně máte, či jste měl/měla zaměstnání, o jaké se jedná/jednalo?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Citace

Poborský, P.Kulturní vlastnosti generací X a Y v České republice (výsledky průzkumu), 2019. Dostupné online na https://kulturni-vlastnosti-generaci.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.