Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Kulturní život a chování návštěvníků v galeriích

Kulturní život a chování návštěvníků v galeriích

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Pavel Pilch
Šetření:07. 04. 2013 - 29. 04. 2013
Počet respondentů:250
Počet otázek (max/průměr):40 / 26.5
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:80,8 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.08:44
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-3 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý den,
jsem studentka FF MU a píšu diplomovou práci o tématu zprostředkování umění. Dotazník je určen všem věkovým kategoriím a je zaměřen především na zkoumání kulturního života a návštěv galerií.
Je jedno, zda kulturní akce či instituce navštěvujete, nebo nikoliv.
Pokud se v dotazníku hovoří o galeriích, chápejte je jako instituce, kde se vystavují umělecká díla.
Předem Vám děkuji za čas strávený vyplňováním dotazníku a za Vaši snahu o faktickou správnost vyplňovaných údajů.

Odpovědi respondentů

1. Někteří lidé v naší společnosti vedou spíše aktivní životní styl, jiní z mnoha důvodů takto aktivní být nemohou. Kam byste se na této škále zařadil(a)?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Aktivní (cestování, sport, kultura, volnočasové aktivity,…).otázka č. 3, Méně aktivní.otázka č. 3, Spíše pasivní.otázka č. 2, Pasivní.otázka č. 2, Nedokážu posoudit.otázka č. 3, Nechci odpovídat.otázka č. 3].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Aktivní (cestování, sport, kultura, volnočasové aktivity,…).9839,2 %39,2 %  
Méně aktivní.9437,6 %37,6 %  
Spíše pasivní.3714,8 %14,8 %  
Pasivní.104 %4 %  
Nedokážu posoudit.93,6 %3,6 %  
Nechci odpovídat.20,8 %0,8 %  

Graf

2. Má Váš pasivnější životní styl nějaký důvod?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Mám to v povaze.2246,81 %8,8 %  
Důvodem jsou finance.2144,68 %8,4 %  
Mám nedostatek času.1736,17 %6,8 %  
Je to můj životní postoj.817,02 %3,2 %  
Jsem líná.12,13 %0,4 %  
Můj zdravotní stav mi to neumožňuje.12,13 %0,4 %  
téměř žádné možnosti v maloměstě a okolí12,13 %0,4 %  
životní okolnosti12,13 %0,4 %  

Graf

3. Zatrhněte, prosím, tvrzení, které více vystihuje Vaši situaci.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Mám jen několik málo blízkých přátel, se kterými se stýkám.16566 %66 %  
Mám mnoho přátel, se kterými jsem často v kontaktu.6726,8 %26,8 %  
Nechci odpovídat.72,8 %2,8 %  
mám přesně tři, těch si vážím, nepotřebuji jich víc.10,4 %0,4 %  
mám mnoho přátel, jsem s nimi v kontaktu10,4 %0,4 %  
Mám mnoho přátel se kterými nejsem často v kontaktu.10,4 %0,4 %  
nevídám se s nikým krom 1 či 2 osob10,4 %0,4 %  
mám mnoho známých a dost přátel, ale aktuálně s nimi nejsem v častém kontaktu10,4 %0,4 %  
mám mnoho známých a několik málo blízkých přátel10,4 %0,4 %  
mám mnoho přátel se kterými ovšem z časových důvodů nejsem v kontaktu až tak často jak bych si přála10,4 %0,4 %  
mám několik málo dobrých přátel, se kterýma se skoro vůbec nestýkám10,4 %0,4 %  
mám spoustu známých, se kterými se stýkám a pár blízkých přátel, se kterými se díky času stýkám méně10,4 %0,4 %  
mám velmi málo přátel se kterými se nestýkám10,4 %0,4 %  
Mám mnoho přátel, se kterými se občas stýkám10,4 %0,4 %  

Graf

4. Navštěvujete tyto kulturní akce?

Povinná otázka, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi na dané škále.

Automatizované zpracování této otázky zatím není podporováno, odpovědi je nutné zpracovat "ručně" na základě exportu surových dat (xls/xlsx/csv apod.)

Graf

5. Zhodnotil(a) byste, prosím, zda máte dostatek finančních prostředků na návštěvu kulturních akcí?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Kulturní akce, které chci navštívit, si musím z finančních důvodů vybírat.15762,8 %62,8 %  
Moje finanční situace mi dovolí chodit na všechny kulturní akce, které chci a mohu (např. z časových důvodů) navštívit.6927,6 %27,6 %  
Na kulturu mi nezbývají peníze.104 %4 %  
Chodím pouze na akce, které jsou zdarma (vernisáže, veřejné koncerty apod.).83,2 %3,2 %  
Nechci odpovídat.62,4 %2,4 %  

Graf

6. Navštěvují kulturní akce Vaši přátelé?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano.21987,6 %87,6 %  
Nevím.176,8 %6,8 %  
Ne.145,6 %5,6 %  

Graf

7. Navštěvujete Vy galerie výtvarného umění (místa, kde se vystavuje výtvarné umění)?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Ano.otázka č. 8, Ne.otázka č. 30].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano.15461,6 %61,6 %  
Ne.9638,4 %38,4 %  

Graf

8. Proč navštěvujete galerie?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Mám rád výtvarné umění.11674,84 %46,4 %  
Pohled na výtvarné umění mě naplňuje.4830,97 %19,2 %  
Rád trávím volný čas aktivně.4529,03 %18 %  
Ze studijních důvodů.4025,81 %16 %  
V galeriích se setkávám s přáteli.127,74 %4,8 %  
Nechci být sociálně vyloučen, neboť moji přátelé do galerií chodí.53,23 %2 %  
Nevím.42,58 %1,6 %  
protože moje milovaná dívka mě tam tahá10,65 %0,4 %  
rozšířené obzorů10,65 %0,4 %  
zajímají mě díla konkrétních autorů10,65 %0,4 %  
načerpání pozitivní energie10,65 %0,4 %  
rozšiřujou obzory10,65 %0,4 %  
Když mě zaujmou tím, co nabízejí, je to jako jít na jakoukoliv jinou výstavu.10,65 %0,4 %  
Nechci odpovědět.10,65 %0,4 %  
recenzuji výstavy10,65 %0,4 %  
Kvůli zajímavému či známému umělci, který tam zrovna vystavuje10,65 %0,4 %  
odreagování, něco nového10,65 %0,4 %  
Zajímá mě to10,65 %0,4 %  
Umění, především to staré, se mi jednoduše líbí :-)10,65 %0,4 %  
z profesních důvodů10,65 %0,4 %  
Chci se něco dozvědět.10,65 %0,4 %  
občas mě nějaká výstava zaujme10,65 %0,4 %  
Kvůli práci10,65 %0,4 %  

Graf

9. Jak často navštěvujete galerie?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
1x za půl roku4730,52 %18,8 %  
1x za 3 měsíce3724,03 %14,8 %  
1x ročně3120,13 %12,4 %  
1x do měsíce1912,34 %7,6 %  
Méně často106,49 %4 %  
Víckrát do měsíce106,49 %4 %  

Graf

10. Když jste byli dětmi, chodili s Vámi rodiče do galerií?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne9561,69 %38 %  
Ano4025,97 %16 %  
Nepamatuji si.1912,34 %7,6 %  

Graf

11. Diskutujete o výtvarném umění/výstavách s Vašimi přáteli či rodinou (a to i např. v rámci internetové komunikace)?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano9863,64 %39,2 %  
Ne4730,52 %18,8 %  
Nevím95,84 %3,6 %  

Graf

12. Do galerií většinou chodíte:

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
S jedním či dvěma přáteli.9159,09 %36,4 %  
S partnerem/partnerkou.5636,36 %22,4 %  
Sám.5233,77 %20,8 %  
S rodinou (s dětmi apod.).3220,78 %12,8 %  
Ve školní skupině.3019,48 %12 %  
Ve skupině přátel.1610,39 %6,4 %  

Graf

13. Pokuste se, prosím, zhodnotit, zda se orientujete ve výtvarném umění:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Jsem průměrný divák.8756,49 %34,8 %  
Jsem nezkušený divák.4529,22 %18 %  
Jsem odborník.138,44 %5,2 %  
Nevím.53,25 %2 %  
Nechci odpovědět.21,3 %0,8 %  
jsem totální diletant bez vkusu (bez ironie)10,65 %0,4 %  
student dějin umění10,65 %0,4 %  

Graf

14. Jste věrni jedné instituci, nebo rádi navštěvujete i nové?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Je mi to jedno - vybírám si především podle nabídky.11071,43 %44 %  
Rád navštěvuji nové instituce.3120,13 %12,4 %  
Nové instituce navštěvuji především v rámci výjimečných příležitostí - výletů, dovolených apod.127,79 %4,8 %  
Chodím stále do stejné instituce.10,65 %0,4 %  

Graf

15. Máte přehled o právě probíhajících či připravovaných výstavách ve Vašem městě/kraji?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Ano, mám přehled.otázka č. 16, Mám jen částečný přehled.otázka č. 17, Nemám přehled.otázka č. 17].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Mám jen částečný přehled.10869,68 %43,2 %  
Nemám přehled.3019,35 %12 %  
Ano, mám přehled.1710,97 %6,8 %  

Graf

16. Jmenujte, prosím, alespoň 3 výstavy ve Vašem městě/kraji, o kterých víte, že probíhají, nebo proběhnou.

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Lendl -Mucha16,25 %0,4 %  
alerie OFF FORMAT- Jakub Janovský, Wannieck Gallery- Tomáš Císařovský, Moravská Galerie- Rudolf Koppitz, předtím výstava o ornamentu16,25 %0,4 %  
malich, kratina, mucha (lendl), nové expo NTM (IV-VI/13)16,25 %0,4 %  
Baťova města, Cyril a Metoděj, a vyklízená Wannieck gallery-jinak Tomáš Císařovský a Erika Bromová16,25 %0,4 %  
v MG je právě Rytmy & Pohyb & Světlo; před pár dny skončily Tiché revoluce v ornamentu; Dům umění nabízí architekturu spojenou se jménem T. Bati16,25 %0,4 %  
Ave aves, Historické fotografie16,25 %0,4 %  
Výstava proti rasismu, Příběh Romů, Vojta Dukát16,25 %0,4 %  
Alfons Mucha, Malich, Neviditelná výstava16,25 %0,4 %  
Jiří Anderle - obrazy16,25 %0,4 %  
po sametu, carlos relvas, jaroslav rona16,25 %0,4 %  
ostatní odpovědi Výstava Jana Kalába v The Chemistry Gallery, Prague photo, martha cooper
Mucha, Tutanchamon, Malich, Kupka
tutanchamon, slovanská epopej, out/inside(rs)
koppitz, baťova města, pohyb a světlo
Alfons Mucha, Neviditelná výstava, Tutanchamon
Play, Cesta do neznáma, Můj nový život
637,5 %2,4 % 

Graf

17. Co očekáváte od návštěvy galerie?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Mimořádný estetický zážitek.9863,64 %39,2 %  
Poučení.7850,65 %31,2 %  
Vnitřní naplnění.7045,45 %28 %  
Odpočinek.6844,16 %27,2 %  
Zábavu.6038,96 %24 %  
Trávení volného času s rodinou nebo přáteli.3522,73 %14 %  
body jedna, dvě, čtyři.10,65 %0,4 %  
poučení, estetický zážitek ...10,65 %0,4 %  
Peníze za recenze.10,65 %0,4 %  

Graf

18. Více Vás vystihuje:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Jsem introvert.9461,04 %37,6 %  
Jsem extrovert.6038,96 %24 %  

Graf

19. Blíže je Vám:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Zobrazivé umění.6944,81 %27,6 %  
Je mi to jedno.5636,36 %22,4 %  
Abstraktní umění.2516,23 %10 %  
Nevím.42,6 %1,6 %  

Graf

20. Preferujete ve výtvarném umění nějaké náměty (např. akt, portrét, krajina, zátiší apod.)?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne.10366,88 %41,2 %  
Nevím.2314,94 %9,2 %  
krajina42,6 %1,6 %  
akt21,3 %0,8 %  
biblické výjevy10,65 %0,4 %  
Akt, portrét, ikonografie, abstrakce10,65 %0,4 %  
akty, portréty, plastiky10,65 %0,4 %  
figurální náměty10,65 %0,4 %  
portrét, krajina10,65 %0,4 %  
krajina, scéna ze života10,65 %0,4 %  
portréty, krajiny, ilustrace knih10,65 %0,4 %  
portrét10,65 %0,4 %  
portét, žánr10,65 %0,4 %  
portrét, postavy, tajemno, symboly10,65 %0,4 %  
krajiny10,65 %0,4 %  
figurální malbu10,65 %0,4 %  
portrét, akty, krajina10,65 %0,4 %  
krajina, postavy, portréty10,65 %0,4 %  
zátiší - objekty každodenního života v nových kontextech, krajina10,65 %0,4 %  
krajiny, zátiší, detily10,65 %0,4 %  
portréty 10,65 %0,4 %  
akt, portréty10,65 %0,4 %  
krajinky, naivní umění10,65 %0,4 %  
portréty, postavy/ osoby v situacích10,65 %0,4 %  
akt, portrét10,65 %0,4 %  
krajina, zátiší10,65 %0,4 %  

Graf

21. Trpíte vadou zraku, kterou ale nekorigujete zdravotními pomůckami (např. brýlemi?)

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne.12178,57 %48,4 %  
Ano.3321,43 %13,2 %  

Graf

22. Měli jste někdy problémy se čtením (dyslexie apod.)?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne.14292,21 %56,8 %  
Ano.85,19 %3,2 %  
Nevím.42,6 %1,6 %  

Graf

23. Byla Vám někdy diagnostikovaná porucha pozornosti (hyperaktivita, ADHD apod.)?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne.14896,1 %59,2 %  
Ano.42,6 %1,6 %  
Nevím.21,3 %0,8 %  

Graf

24. Zkuste, prosím, posoudit jak dlouho udržíte soustředěnou pozornost při následujících činnostech:

Povinná otázka, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi na dané škále.

Automatizované zpracování této otázky zatím není podporováno, odpovědi je nutné zpracovat "ručně" na základě exportu surových dat (xls/xlsx/csv apod.)

Graf

25. Chodíte na vernisáže (slavnostní otevření výstavy)?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano - na vernisáži jsem již jednou či víckrát v minulosti byl.4831,17 %19,2 %  
Ne.4327,92 %17,2 %  
Ano - víckrát ročně.3220,78 %12,8 %  
Ano - 1x do roka.3019,48 %12 %  
Nevím.10,65 %0,4 %  

Graf

26. Využíváte k bližšímu seznámení s díly v galerii doprovodných materiálů/programů/aktivit?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Tištěné materiály.13789,54 %54,8 %  
Komentované prohlídky.5133,33 %20,4 %  
Filmové projekce.4026,14 %16 %  
Koncerty v prostorách galerie.3925,49 %15,6 %  
Přednášky.3120,26 %12,4 %  
Umělecké workshopy.1811,76 %7,2 %  
Tvůrčí dílny pro dospělé.85,23 %3,2 %  
ne42,61 %1,6 %  
Tvůrčí dílny pro děti.42,61 %1,6 %  
Letní výtvarné dílny.21,31 %0,8 %  
nevyužívám10,65 %0,4 %  
audioguide10,65 %0,4 %  

Graf

27. Využíváte (alespoň někdy) služeb kaváren či restaurací umístěných v budově galerie?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Ano.otázka č. 28, Ne.otázka č. 28, Nevím.otázka č. 28, Instituce, do kterých chodím, nenabízí tyto služby.otázka č. 28].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano.10165,58 %40,4 %  
Ne.4227,27 %16,8 %  
Instituce, do kterých chodím, nenabízí tyto služby.74,55 %2,8 %  
Nevím.42,6 %1,6 %  

Graf

28. Využíváte (alespoň někdy) služeb obchodů s uměleckými publikacemi a upomínkovými předměty umístěných v budově galerie?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Ano.otázka č. 29, Ne.otázka č. 29, Nevím.otázka č. 29, Instituce, do kterých chodím, nenabízí tyto služby.otázka č. 29].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano.8957,79 %35,6 %  
Ne.5837,66 %23,2 %  
Nevím.63,9 %2,4 %  
Instituce, do kterých chodím, nenabízí tyto služby.10,65 %0,4 %  

Graf

29. Stane se, že někdy navštívíte pouze kavárnu/obchod s uměleckými či upomínkovými umístěný v budově galerie a samotné výstavní prostory nikoliv?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne - návštěvu vždy spojuji s výstavou.7548,7 %30 %  
Ano - velmi výjimečně (1x za rok nebo méně než 1x za rok).3925,32 %15,6 %  
Ano - několikrát do roka.2012,99 %8 %  
Nevím.95,84 %3,6 %  
Ne - instituce, do kterých chodím, nenabízí tyto služby.85,19 %3,2 %  
Ano - několikrát do měsíce.31,95 %1,2 %  

Graf

30. Proč nenavštěvujete galerie?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Mám jiné zájmy.5961,46 %23,6 %  
Nerozumím výtvarnému umění.3738,54 %14,8 %  
Nezajímá mě to.3132,29 %12,4 %  
Nechce se mi.2526,04 %10 %  
Nemám zájem o nabídku mě dostupných galerií.2222,92 %8,8 %  
Nemám čas.2020,83 %8 %  
Nemám s kým jít.1818,75 %7,2 %  
Myslím si, že je to nuda.1717,71 %6,8 %  
Cena vstupného je pro mne příliš vysoká.1414,58 %5,6 %  
Důvodem je pro mě špatná přístupnost galerie.88,33 %3,2 %  
Důvodem je únava.66,25 %2,4 %  
Nemám dostatek možností (dostupných institucí).66,25 %2,4 %  
Důvodem je rodina.55,21 %2 %  
Nevím, jak se mám v galerii chovat a co tam dělat.44,17 %1,6 %  
Není mi příjemné prostředí galerie (architektonické řešení, čistota apod.)22,08 %0,8 %  
Většinou mi umění mnoho neříká, mám slabost pro pěkné obrazy i pro výtvory, líbí se mi výtvarné umění na jarmarcích a hraních slavnostech, ale to, že někdo převrhne na plátno pechovku, napíše k tomu pohádku a chce za to strašnépeníze, to mne jako umění ni11,04 %0,4 %  
baví umění v kavárnách, interaktivní projekty apod., na místech, kde si užiju čas i jinak než koukáním na obraz, tím netvrdím, že je obraz pouze doplněk, jen mě nebaví přijít jen na pokoukání, chci i jiný než vizuální zážitek11,04 %0,4 %  
Brání mi v tom zdravotní důvody.11,04 %0,4 %  
Není mi příjemné personální zázemí galerie (kustodi apod.).11,04 %0,4 %  
Shodil(a) bych se před přáteli, kdyby zjistili, že chci jít do galerie, protože oni do galerie nechodí.11,04 %0,4 %  

Graf

31. Stane se někdy, že navštívíte kavárnu nebo obchod umístěný v budově galerie (a samotnou výstavu nikoliv)?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano - velmi výjimečně (1x za rok nebo méně než 1x za rok)2728,13 %10,8 %  
Ne - o tom, že jsou v některých galeriích i kavárny či obchody vůbec nevím.2425 %9,6 %  
Ne - do budov galerií prostě nechodím.2222,92 %8,8 %  
Nevím.1010,42 %4 %  
Ano - několikrát ročně.99,38 %3,6 %  
Ano - několikrát do měsíce.44,17 %1,6 %  

Graf

32. Když jste byli dětmi, chodili s Vámi Vaši rodiče do galerií?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne.6870,83 %27,2 %  
Nepamatuji si.1616,67 %6,4 %  
Ano.1212,5 %4,8 %  

Graf

33. Měli jste někdy problémy se čtením (dyslexie apod.)?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne.8487,5 %33,6 %  
Nevím.77,29 %2,8 %  
Ano.55,21 %2 %  

Graf

34. Trpíte vadou zraku, kterou ale nekorigujete zdravotními pomůckami (např. brýlemi?)

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne.7376,04 %29,2 %  
Ano.1919,79 %7,6 %  
Nevím.33,13 %1,2 %  
Nechci odpovědět.11,04 %0,4 %  

Graf

35. Zkuste, prosím, posoudit, jak dlouho udržíte soustředěnou pozornost při následujících činnostech:

Povinná otázka, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi na dané škále.

Automatizované zpracování této otázky zatím není podporováno, odpovědi je nutné zpracovat "ručně" na základě exportu surových dat (xls/xlsx/csv apod.)

Graf

36. Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Středoškolské všeobecné - gymnázium.6927,6 %27,6 %  
Vysokoškolské bakalářské.6526 %26 %  
Vysokoškolské magisterské.4919,6 %19,6 %  
Středoškolské odborné.3714,8 %14,8 %  
Základní.166,4 %6,4 %  
Vyšší odborné.62,4 %2,4 %  
Nechci odpovídat.31,2 %1,2 %  
Učiliště s maturitou.20,8 %0,8 %  
Učiliště.10,4 %0,4 %  
Studuji VŠ10,4 %0,4 %  
jsem Student10,4 %0,4 %  

Graf

37. Jaký je Váš současný rodinný stav?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Svobodný/á.16566 %66 %  
Žijeme s partnerem či partnerkou nesezdáni.3815,2 %15,2 %  
Ženatý/vdaná3313,2 %13,2 %  
Nechci odpovídat.72,8 %2,8 %  
Rozvedený/á.41,6 %1,6 %  
Ovdovělý/á.20,8 %0,8 %  
Žiji s partnerem tzv. "na psí knížku".10,4 %0,4 %  

Graf

38. Bydlíte v obci, která má:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
500 001 a více obyvatel6124,4 %24,4 %  
100 001 - 500 000 obyvatel5321,2 %21,2 %  
10 001 - 50 000 obyvatel4618,4 %18,4 %  
50 001 - 100 000 obyvatel2811,2 %11,2 %  
5001 - 10 000 obyvatel176,8 %6,8 %  
501 - 2 000 obyvatel166,4 %6,4 %  
Do 500 obyvatel135,2 %5,2 %  
2001 - 5 000 obyvatel135,2 %5,2 %  
Nechci odpovídat.20,8 %0,8 %  
Nevím.10,4 %0,4 %  

Graf

Napište číslem Váš věk.

39. Kolik je Vám let?

Napište číslem Váš věk.

Povinná otázka, respondent musel napsat číselnou odpověď (pouze kladná čísla).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
243012 %12 %  
232811,2 %11,2 %  
212710,8 %10,8 %  
22249,6 %9,6 %  
26208 %8 %  
25208 %8 %  
20156 %6 %  
19104 %4 %  
2772,8 %2,8 %  
1672,8 %2,8 %  
ostatní odpovědi 18
29
28
15
52
30
44
34
38
65
51
42
55
31
40
14
49
67
57
54
56
58
41
48
33
37
43
59
17
47
6224,8 %24,8 %

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o 5 % hodnot z každé strany.

Statistická polohaHodnota
Průměr:24.99
Minimum:16
Maximum:52
Variační rozpětí:36
Rozptyl:41.82
Směrodatná odchylka:6.47
Medián:23.5
Modus:24

Graf

40. Jste:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Žena19176,4 %76,4 %  
Muž5923,6 %23,6 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 16 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

3. Zatrhněte, prosím, tvrzení, které více vystihuje Vaši situaci.

 • odpověď Mám jen několik málo blízkých přátel, se kterými se stýkám.:
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Sledování divadelních představení.=1 hodinu na otázku 35. Zkuste, prosím, posoudit, jak dlouho udržíte soustředěnou pozornost při následujících činnostech:

4. Navštěvujete tyto kulturní akce?

 • odpověď Galerie výtvarného umění=Ano - několikrát ročně:
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi 1x za půl roku na otázku 9. Jak často navštěvujete galerie?
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Sledování videí na youtube apod. kanálech=Mnoho hodin na otázku 24. Zkuste, prosím, posoudit jak dlouho udržíte soustředěnou pozornost při následujících činnostech:
 • odpověď Galerie výtvarného umění=Ne:
  • 2.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi Sledování divadelních představení.=1 hodinu na otázku 35. Zkuste, prosím, posoudit, jak dlouho udržíte soustředěnou pozornost při následujících činnostech:
  • 2.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi Sledování obrazů v galerii.=1 hodinu na otázku 35. Zkuste, prosím, posoudit, jak dlouho udržíte soustředěnou pozornost při následujících činnostech:
  • 2.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi Sledování obrazů v galerii.=30 minut na otázku 35. Zkuste, prosím, posoudit, jak dlouho udržíte soustředěnou pozornost při následujících činnostech:
  • zobrazit další souvislosti
  • 2.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi Sledování obrazů v galerii.=Méně než 5 minut na otázku 35. Zkuste, prosím, posoudit, jak dlouho udržíte soustředěnou pozornost při následujících činnostech:
  • 2.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi Sledování videí na youtube apod.=Mnoho hodin na otázku 35. Zkuste, prosím, posoudit, jak dlouho udržíte soustředěnou pozornost při následujících činnostech:
  • 2.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi Sledování divadelních představení.=2 hodiny na otázku 35. Zkuste, prosím, posoudit, jak dlouho udržíte soustředěnou pozornost při následujících činnostech:
  • 2.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi Sport.=Mnoho hodin na otázku 35. Zkuste, prosím, posoudit, jak dlouho udržíte soustředěnou pozornost při následujících činnostech:
  • 2.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ne - o tom, že jsou v některých galeriích i kavárny či obchody vůbec nevím. na otázku 31. Stane se někdy, že navštívíte kavárnu nebo obchod umístěný v budově galerie (a samotnou výstavu nikoliv)?
  • 2.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ne - do budov galerií prostě nechodím. na otázku 31. Stane se někdy, že navštívíte kavárnu nebo obchod umístěný v budově galerie (a samotnou výstavu nikoliv)?
  • 2.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi Poslech hudby.=1 hodinu na otázku 35. Zkuste, prosím, posoudit, jak dlouho udržíte soustředěnou pozornost při následujících činnostech:
  • 2.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi Sport.=1 hodinu na otázku 35. Zkuste, prosím, posoudit, jak dlouho udržíte soustředěnou pozornost při následujících činnostech:
  • 2.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi Myslím si, že je to nuda. na otázku 30. Proč nenavštěvujete galerie?
  • 2.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ne. na otázku 33. Měli jste někdy problémy se čtením (dyslexie apod.)?
  • 2.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi Nepamatuji si. na otázku 32. Když jste byli dětmi, chodili s Vámi Vaši rodiče do galerií?
  • 2.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi Četba.=2 hodiny na otázku 35. Zkuste, prosím, posoudit, jak dlouho udržíte soustředěnou pozornost při následujících činnostech:
  • 2.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi Surfování po internetu.=1 hodinu na otázku 35. Zkuste, prosím, posoudit, jak dlouho udržíte soustředěnou pozornost při následujících činnostech:
  • 2.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi Surfování po internetu.=2 hodiny na otázku 35. Zkuste, prosím, posoudit, jak dlouho udržíte soustředěnou pozornost při následujících činnostech:
  • 2.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi Hraní počítačových her.=2 hodiny na otázku 35. Zkuste, prosím, posoudit, jak dlouho udržíte soustředěnou pozornost při následujících činnostech:
  • 2.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi Učení se.=1 hodinu na otázku 35. Zkuste, prosím, posoudit, jak dlouho udržíte soustředěnou pozornost při následujících činnostech:
  • 2.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi Sledování videí na youtube apod.=30 minut na otázku 35. Zkuste, prosím, posoudit, jak dlouho udržíte soustředěnou pozornost při následujících činnostech:
  • 2.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ne. na otázku 32. Když jste byli dětmi, chodili s Vámi Vaši rodiče do galerií?
  • 2.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Učení se.=Mnoho hodin na otázku 35. Zkuste, prosím, posoudit, jak dlouho udržíte soustředěnou pozornost při následujících činnostech:
  • 2.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Nechce se mi. na otázku 30. Proč nenavštěvujete galerie?
  • 2.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Nerozumím výtvarnému umění. na otázku 30. Proč nenavštěvujete galerie?
  • 2.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Hraní počítačových her.=1 hodinu na otázku 35. Zkuste, prosím, posoudit, jak dlouho udržíte soustředěnou pozornost při následujících činnostech:
  • 2.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Hraní počítačových her.=Tuto činnost neprovozuji na otázku 35. Zkuste, prosím, posoudit, jak dlouho udržíte soustředěnou pozornost při následujících činnostech:
  • 2.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Sledování filmů.=2 hodiny na otázku 35. Zkuste, prosím, posoudit, jak dlouho udržíte soustředěnou pozornost při následujících činnostech:
  • 2.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Četba.=Mnoho hodin na otázku 35. Zkuste, prosím, posoudit, jak dlouho udržíte soustředěnou pozornost při následujících činnostech:
  • 2.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ne. na otázku 7. Navštěvujete Vy galerie výtvarného umění (místa, kde se vystavuje výtvarné umění)?
  • 2.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ne. na otázku 34. Trpíte vadou zraku, kterou ale nekorigujete zdravotními pomůckami (např. brýlemi?)
  • 2.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Nezajímá mě to. na otázku 30. Proč nenavštěvujete galerie?
  • 2.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Sledování filmů.=Mnoho hodin na otázku 35. Zkuste, prosím, posoudit, jak dlouho udržíte soustředěnou pozornost při následujících činnostech:
  • 2.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Sledování videí na youtube apod.=1 hodinu na otázku 35. Zkuste, prosím, posoudit, jak dlouho udržíte soustředěnou pozornost při následujících činnostech:

7. Navštěvujete Vy galerie výtvarného umění (místa, kde se vystavuje výtvarné umění)?

 • odpověď Ano.:
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Galerie výtvarného umění=Ano - minimálně 1x měsíčně na otázku 4. Navštěvujete tyto kulturní akce?
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Mám rád výtvarné umění. na otázku 8. Proč navštěvujete galerie?
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Pohled na výtvarné umění mě naplňuje. na otázku 8. Proč navštěvujete galerie?
  • zobrazit další souvislosti
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi V galeriích se setkávám s přáteli. na otázku 8. Proč navštěvujete galerie?
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ze studijních důvodů. na otázku 8. Proč navštěvujete galerie?
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi 1x do měsíce na otázku 9. Jak často navštěvujete galerie?
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi 1x ročně na otázku 9. Jak často navštěvujete galerie?
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi 1x za 3 měsíce na otázku 9. Jak často navštěvujete galerie?
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi 1x za půl roku na otázku 9. Jak často navštěvujete galerie?
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Méně často na otázku 9. Jak často navštěvujete galerie?
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Víckrát do měsíce na otázku 9. Jak často navštěvujete galerie?
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ano na otázku 10. Když jste byli dětmi, chodili s Vámi rodiče do galerií?
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ne na otázku 10. Když jste byli dětmi, chodili s Vámi rodiče do galerií?
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Nepamatuji si. na otázku 10. Když jste byli dětmi, chodili s Vámi rodiče do galerií?
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ano na otázku 11. Diskutujete o výtvarném umění/výstavách s Vašimi přáteli či rodinou (a to i např. v rámci internetové komunikace)?
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ne na otázku 11. Diskutujete o výtvarném umění/výstavách s Vašimi přáteli či rodinou (a to i např. v rámci internetové komunikace)?
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi S jedním či dvěma přáteli. na otázku 12. Do galerií většinou chodíte:
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi S partnerem/partnerkou. na otázku 12. Do galerií většinou chodíte:
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi S rodinou (s dětmi apod.). na otázku 12. Do galerií většinou chodíte:
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Sám. na otázku 12. Do galerií většinou chodíte:
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ve skupině přátel. na otázku 12. Do galerií většinou chodíte:
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ve školní skupině. na otázku 12. Do galerií většinou chodíte:
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Jsem nezkušený divák. na otázku 13. Pokuste se, prosím, zhodnotit, zda se orientujete ve výtvarném umění:
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Jsem odborník. na otázku 13. Pokuste se, prosím, zhodnotit, zda se orientujete ve výtvarném umění:
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Jsem průměrný divák. na otázku 13. Pokuste se, prosím, zhodnotit, zda se orientujete ve výtvarném umění:
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Je mi to jedno - vybírám si především podle nabídky. na otázku 14. Jste věrni jedné instituci, nebo rádi navštěvujete i nové?
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Nové instituce navštěvuji především v rámci výjimečných příležitostí - výletů, dovolených apod. na otázku 14. Jste věrni jedné instituci, nebo rádi navštěvujete i nové?
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Rád navštěvuji nové instituce. na otázku 14. Jste věrni jedné instituci, nebo rádi navštěvujete i nové?
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Mám jen částečný přehled. na otázku 15. Máte přehled o právě probíhajících či připravovaných výstavách ve Vašem městě/kraji?
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Nemám přehled. na otázku 15. Máte přehled o právě probíhajících či připravovaných výstavách ve Vašem městě/kraji?
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Mimořádný estetický zážitek. na otázku 17. Co očekáváte od návštěvy galerie?
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Odpočinek. na otázku 17. Co očekáváte od návštěvy galerie?
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Poučení. na otázku 17. Co očekáváte od návštěvy galerie?
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Trávení volného času s rodinou nebo přáteli. na otázku 17. Co očekáváte od návštěvy galerie?
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Vnitřní naplnění. na otázku 17. Co očekáváte od návštěvy galerie?
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Zábavu. na otázku 17. Co očekáváte od návštěvy galerie?
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Jsem extrovert. na otázku 18. Více Vás vystihuje:
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Jsem introvert. na otázku 18. Více Vás vystihuje:
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Abstraktní umění. na otázku 19. Blíže je Vám:
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Je mi to jedno. na otázku 19. Blíže je Vám:
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Zobrazivé umění. na otázku 19. Blíže je Vám:
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ne. na otázku 20. Preferujete ve výtvarném umění nějaké náměty (např. akt, portrét, krajina, zátiší apod.)?
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Nevím. na otázku 20. Preferujete ve výtvarném umění nějaké náměty (např. akt, portrét, krajina, zátiší apod.)?
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ano. na otázku 21. Trpíte vadou zraku, kterou ale nekorigujete zdravotními pomůckami (např. brýlemi?)
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ne. na otázku 21. Trpíte vadou zraku, kterou ale nekorigujete zdravotními pomůckami (např. brýlemi?)
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ne. na otázku 22. Měli jste někdy problémy se čtením (dyslexie apod.)?
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ne. na otázku 23. Byla Vám někdy diagnostikovaná porucha pozornosti (hyperaktivita, ADHD apod.)?
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Četba=1 hodinu na otázku 24. Zkuste, prosím, posoudit jak dlouho udržíte soustředěnou pozornost při následujících činnostech:
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Četba=2 hodiny na otázku 24. Zkuste, prosím, posoudit jak dlouho udržíte soustředěnou pozornost při následujících činnostech:
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Četba=Mnoho hodin na otázku 24. Zkuste, prosím, posoudit jak dlouho udržíte soustředěnou pozornost při následujících činnostech:
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Hraní počítačových her=1 hodinu na otázku 24. Zkuste, prosím, posoudit jak dlouho udržíte soustředěnou pozornost při následujících činnostech:
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Hraní počítačových her=2 hodiny na otázku 24. Zkuste, prosím, posoudit jak dlouho udržíte soustředěnou pozornost při následujících činnostech:
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Hraní počítačových her=30 minut na otázku 24. Zkuste, prosím, posoudit jak dlouho udržíte soustředěnou pozornost při následujících činnostech:
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Hraní počítačových her=Mnoho hodin na otázku 24. Zkuste, prosím, posoudit jak dlouho udržíte soustředěnou pozornost při následujících činnostech:
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Hraní počítačových her=Tuto činnost neprovozuji na otázku 24. Zkuste, prosím, posoudit jak dlouho udržíte soustředěnou pozornost při následujících činnostech:
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Poslech hudby=1 hodinu na otázku 24. Zkuste, prosím, posoudit jak dlouho udržíte soustředěnou pozornost při následujících činnostech:
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Poslech hudby=2 hodiny na otázku 24. Zkuste, prosím, posoudit jak dlouho udržíte soustředěnou pozornost při následujících činnostech:
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Poslech hudby=30 minut na otázku 24. Zkuste, prosím, posoudit jak dlouho udržíte soustředěnou pozornost při následujících činnostech:
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Poslech hudby=Mnoho hodin na otázku 24. Zkuste, prosím, posoudit jak dlouho udržíte soustředěnou pozornost při následujících činnostech:
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Sledování divadelního představení=1 hodinu na otázku 24. Zkuste, prosím, posoudit jak dlouho udržíte soustředěnou pozornost při následujících činnostech:
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Sledování divadelního představení=2 hodiny na otázku 24. Zkuste, prosím, posoudit jak dlouho udržíte soustředěnou pozornost při následujících činnostech:
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Sledování divadelního představení=Mnoho hodin na otázku 24. Zkuste, prosím, posoudit jak dlouho udržíte soustředěnou pozornost při následujících činnostech:
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Sledování obrazů v galerii=1 hodinu na otázku 24. Zkuste, prosím, posoudit jak dlouho udržíte soustředěnou pozornost při následujících činnostech:
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Sledování obrazů v galerii=2 hodiny na otázku 24. Zkuste, prosím, posoudit jak dlouho udržíte soustředěnou pozornost při následujících činnostech:
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Sledování obrazů v galerii=30 minut na otázku 24. Zkuste, prosím, posoudit jak dlouho udržíte soustředěnou pozornost při následujících činnostech:
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Sledování obrazů v galerii=45 minut na otázku 24. Zkuste, prosím, posoudit jak dlouho udržíte soustředěnou pozornost při následujících činnostech:
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Sledování obrazů v galerii=Mnoho hodin na otázku 24. Zkuste, prosím, posoudit jak dlouho udržíte soustředěnou pozornost při následujících činnostech:
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Sledování videí na youtube apod. kanálech=1 hodinu na otázku 24. Zkuste, prosím, posoudit jak dlouho udržíte soustředěnou pozornost při následujících činnostech:
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Sledování videí na youtube apod. kanálech=15 minut na otázku 24. Zkuste, prosím, posoudit jak dlouho udržíte soustředěnou pozornost při následujících činnostech:
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Sledování videí na youtube apod. kanálech=2 hodiny na otázku 24. Zkuste, prosím, posoudit jak dlouho udržíte soustředěnou pozornost při následujících činnostech:
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Sledování videí na youtube apod. kanálech=30 minut na otázku 24. Zkuste, prosím, posoudit jak dlouho udržíte soustředěnou pozornost při následujících činnostech:
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Sledování videí na youtube apod. kanálech=45 minut na otázku 24. Zkuste, prosím, posoudit jak dlouho udržíte soustředěnou pozornost při následujících činnostech:
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Sledování videí na youtube apod. kanálech=Mnoho hodin na otázku 24. Zkuste, prosím, posoudit jak dlouho udržíte soustředěnou pozornost při následujících činnostech:
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Sledovní filmů=1 hodinu na otázku 24. Zkuste, prosím, posoudit jak dlouho udržíte soustředěnou pozornost při následujících činnostech:
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Sledovní filmů=2 hodiny na otázku 24. Zkuste, prosím, posoudit jak dlouho udržíte soustředěnou pozornost při následujících činnostech:
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Sledovní filmů=Mnoho hodin na otázku 24. Zkuste, prosím, posoudit jak dlouho udržíte soustředěnou pozornost při následujících činnostech:
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Sport=1 hodinu na otázku 24. Zkuste, prosím, posoudit jak dlouho udržíte soustředěnou pozornost při následujících činnostech:
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Sport=2 hodiny na otázku 24. Zkuste, prosím, posoudit jak dlouho udržíte soustředěnou pozornost při následujících činnostech:
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Sport=30 minut na otázku 24. Zkuste, prosím, posoudit jak dlouho udržíte soustředěnou pozornost při následujících činnostech:
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Sport=45 minut na otázku 24. Zkuste, prosím, posoudit jak dlouho udržíte soustředěnou pozornost při následujících činnostech:
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Sport=Mnoho hodin na otázku 24. Zkuste, prosím, posoudit jak dlouho udržíte soustředěnou pozornost při následujících činnostech:
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Surfování po internetu=1 hodinu na otázku 24. Zkuste, prosím, posoudit jak dlouho udržíte soustředěnou pozornost při následujících činnostech:
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Surfování po internetu=2 hodiny na otázku 24. Zkuste, prosím, posoudit jak dlouho udržíte soustředěnou pozornost při následujících činnostech:
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Surfování po internetu=Mnoho hodin na otázku 24. Zkuste, prosím, posoudit jak dlouho udržíte soustředěnou pozornost při následujících činnostech:
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Učení se.=1 hodinu na otázku 24. Zkuste, prosím, posoudit jak dlouho udržíte soustředěnou pozornost při následujících činnostech:
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Učení se.=2 hodiny na otázku 24. Zkuste, prosím, posoudit jak dlouho udržíte soustředěnou pozornost při následujících činnostech:
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Učení se.=30 minut na otázku 24. Zkuste, prosím, posoudit jak dlouho udržíte soustředěnou pozornost při následujících činnostech:
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Učení se.=45 minut na otázku 24. Zkuste, prosím, posoudit jak dlouho udržíte soustředěnou pozornost při následujících činnostech:
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Učení se.=Mnoho hodin na otázku 24. Zkuste, prosím, posoudit jak dlouho udržíte soustředěnou pozornost při následujících činnostech:
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ano - 1x do roka. na otázku 25. Chodíte na vernisáže (slavnostní otevření výstavy)?
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ano - na vernisáži jsem již jednou či víckrát v minulosti byl. na otázku 25. Chodíte na vernisáže (slavnostní otevření výstavy)?
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ano - víckrát ročně. na otázku 25. Chodíte na vernisáže (slavnostní otevření výstavy)?
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ne. na otázku 25. Chodíte na vernisáže (slavnostní otevření výstavy)?
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Filmové projekce. na otázku 26. Využíváte k bližšímu seznámení s díly v galerii doprovodných materiálů/programů/aktivit?
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Komentované prohlídky. na otázku 26. Využíváte k bližšímu seznámení s díly v galerii doprovodných materiálů/programů/aktivit?
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Koncerty v prostorách galerie. na otázku 26. Využíváte k bližšímu seznámení s díly v galerii doprovodných materiálů/programů/aktivit?
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Přednášky. na otázku 26. Využíváte k bližšímu seznámení s díly v galerii doprovodných materiálů/programů/aktivit?
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Tištěné materiály. na otázku 26. Využíváte k bližšímu seznámení s díly v galerii doprovodných materiálů/programů/aktivit?
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Umělecké workshopy. na otázku 26. Využíváte k bližšímu seznámení s díly v galerii doprovodných materiálů/programů/aktivit?
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ano. na otázku 27. Využíváte (alespoň někdy) služeb kaváren či restaurací umístěných v budově galerie?
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ne. na otázku 27. Využíváte (alespoň někdy) služeb kaváren či restaurací umístěných v budově galerie?
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ano. na otázku 28. Využíváte (alespoň někdy) služeb obchodů s uměleckými publikacemi a upomínkovými předměty umístěných v budově galerie?
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ne. na otázku 28. Využíváte (alespoň někdy) služeb obchodů s uměleckými publikacemi a upomínkovými předměty umístěných v budově galerie?
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ano - několikrát do roka. na otázku 29. Stane se, že někdy navštívíte pouze kavárnu/obchod s uměleckými či upomínkovými umístěný v budově galerie a samotné výstavní prostory nikoliv?
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ano - velmi výjimečně (1x za rok nebo méně než 1x za rok). na otázku 29. Stane se, že někdy navštívíte pouze kavárnu/obchod s uměleckými či upomínkovými umístěný v budově galerie a samotné výstavní prostory nikoliv?
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ne - návštěvu vždy spojuji s výstavou. na otázku 29. Stane se, že někdy navštívíte pouze kavárnu/obchod s uměleckými či upomínkovými umístěný v budově galerie a samotné výstavní prostory nikoliv?
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Rád trávím volný čas aktivně. na otázku 8. Proč navštěvujete galerie?
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ano, mám přehled. na otázku 15. Máte přehled o právě probíhajících či připravovaných výstavách ve Vašem městě/kraji?
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Galerie výtvarného umění=Ano - několikrát ročně na otázku 4. Navštěvujete tyto kulturní akce?
 • odpověď Ne.:
  • 2.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Cena vstupného je pro mne příliš vysoká. na otázku 30. Proč nenavštěvujete galerie?
  • 2.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Mám jiné zájmy. na otázku 30. Proč nenavštěvujete galerie?
  • 2.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Myslím si, že je to nuda. na otázku 30. Proč nenavštěvujete galerie?
  • zobrazit další souvislosti
  • 2.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Nechce se mi. na otázku 30. Proč nenavštěvujete galerie?
  • 2.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Nemám čas. na otázku 30. Proč nenavštěvujete galerie?
  • 2.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Nemám s kým jít. na otázku 30. Proč nenavštěvujete galerie?
  • 2.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Nemám zájem o nabídku mě dostupných galerií. na otázku 30. Proč nenavštěvujete galerie?
  • 2.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Nerozumím výtvarnému umění. na otázku 30. Proč nenavštěvujete galerie?
  • 2.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Nezajímá mě to. na otázku 30. Proč nenavštěvujete galerie?
  • 2.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ano - velmi výjimečně (1x za rok nebo méně než 1x za rok) na otázku 31. Stane se někdy, že navštívíte kavárnu nebo obchod umístěný v budově galerie (a samotnou výstavu nikoliv)?
  • 2.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ne - do budov galerií prostě nechodím. na otázku 31. Stane se někdy, že navštívíte kavárnu nebo obchod umístěný v budově galerie (a samotnou výstavu nikoliv)?
  • 2.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ne - o tom, že jsou v některých galeriích i kavárny či obchody vůbec nevím. na otázku 31. Stane se někdy, že navštívíte kavárnu nebo obchod umístěný v budově galerie (a samotnou výstavu nikoliv)?
  • 2.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Nevím. na otázku 31. Stane se někdy, že navštívíte kavárnu nebo obchod umístěný v budově galerie (a samotnou výstavu nikoliv)?
  • 2.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ano. na otázku 32. Když jste byli dětmi, chodili s Vámi Vaši rodiče do galerií?
  • 2.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ne. na otázku 32. Když jste byli dětmi, chodili s Vámi Vaši rodiče do galerií?
  • 2.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Nepamatuji si. na otázku 32. Když jste byli dětmi, chodili s Vámi Vaši rodiče do galerií?
  • 2.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ne. na otázku 33. Měli jste někdy problémy se čtením (dyslexie apod.)?
  • 2.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ano. na otázku 34. Trpíte vadou zraku, kterou ale nekorigujete zdravotními pomůckami (např. brýlemi?)
  • 2.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ne. na otázku 34. Trpíte vadou zraku, kterou ale nekorigujete zdravotními pomůckami (např. brýlemi?)
  • 2.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Četba.=1 hodinu na otázku 35. Zkuste, prosím, posoudit, jak dlouho udržíte soustředěnou pozornost při následujících činnostech:
  • 2.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Četba.=2 hodiny na otázku 35. Zkuste, prosím, posoudit, jak dlouho udržíte soustředěnou pozornost při následujících činnostech:
  • 2.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Četba.=Mnoho hodin na otázku 35. Zkuste, prosím, posoudit, jak dlouho udržíte soustředěnou pozornost při následujících činnostech:
  • 2.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Hraní počítačových her.=1 hodinu na otázku 35. Zkuste, prosím, posoudit, jak dlouho udržíte soustředěnou pozornost při následujících činnostech:
  • 2.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Hraní počítačových her.=2 hodiny na otázku 35. Zkuste, prosím, posoudit, jak dlouho udržíte soustředěnou pozornost při následujících činnostech:
  • 2.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Hraní počítačových her.=Mnoho hodin na otázku 35. Zkuste, prosím, posoudit, jak dlouho udržíte soustředěnou pozornost při následujících činnostech:
  • 2.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Hraní počítačových her.=Tuto činnost neprovozuji na otázku 35. Zkuste, prosím, posoudit, jak dlouho udržíte soustředěnou pozornost při následujících činnostech:
  • 2.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Poslech hudby.=1 hodinu na otázku 35. Zkuste, prosím, posoudit, jak dlouho udržíte soustředěnou pozornost při následujících činnostech:
  • 2.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Poslech hudby.=Mnoho hodin na otázku 35. Zkuste, prosím, posoudit, jak dlouho udržíte soustředěnou pozornost při následujících činnostech:
  • 2.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Sledování divadelních představení.=1 hodinu na otázku 35. Zkuste, prosím, posoudit, jak dlouho udržíte soustředěnou pozornost při následujících činnostech:
  • 2.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Sledování divadelních představení.=2 hodiny na otázku 35. Zkuste, prosím, posoudit, jak dlouho udržíte soustředěnou pozornost při následujících činnostech:
  • 2.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Sledování divadelních představení.=Mnoho hodin na otázku 35. Zkuste, prosím, posoudit, jak dlouho udržíte soustředěnou pozornost při následujících činnostech:
  • 2.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Sledování filmů.=2 hodiny na otázku 35. Zkuste, prosím, posoudit, jak dlouho udržíte soustředěnou pozornost při následujících činnostech:
  • 2.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Sledování filmů.=Mnoho hodin na otázku 35. Zkuste, prosím, posoudit, jak dlouho udržíte soustředěnou pozornost při následujících činnostech:
  • 2.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Sledování obrazů v galerii.=1 hodinu na otázku 35. Zkuste, prosím, posoudit, jak dlouho udržíte soustředěnou pozornost při následujících činnostech:
  • 2.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Sledování obrazů v galerii.=30 minut na otázku 35. Zkuste, prosím, posoudit, jak dlouho udržíte soustředěnou pozornost při následujících činnostech:
  • 2.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Sledování obrazů v galerii.=Méně než 5 minut na otázku 35. Zkuste, prosím, posoudit, jak dlouho udržíte soustředěnou pozornost při následujících činnostech:
  • 2.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Sledování obrazů v galerii.=Tuto činnost neprovozuji na otázku 35. Zkuste, prosím, posoudit, jak dlouho udržíte soustředěnou pozornost při následujících činnostech:
  • 2.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Sledování videí na youtube apod.=1 hodinu na otázku 35. Zkuste, prosím, posoudit, jak dlouho udržíte soustředěnou pozornost při následujících činnostech:
  • 2.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Sledování videí na youtube apod.=15 minut na otázku 35. Zkuste, prosím, posoudit, jak dlouho udržíte soustředěnou pozornost při následujících činnostech:
  • 2.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Sledování videí na youtube apod.=30 minut na otázku 35. Zkuste, prosím, posoudit, jak dlouho udržíte soustředěnou pozornost při následujících činnostech:
  • 2.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Sledování videí na youtube apod.=Mnoho hodin na otázku 35. Zkuste, prosím, posoudit, jak dlouho udržíte soustředěnou pozornost při následujících činnostech:
  • 2.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Sport.=1 hodinu na otázku 35. Zkuste, prosím, posoudit, jak dlouho udržíte soustředěnou pozornost při následujících činnostech:
  • 2.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Sport.=2 hodiny na otázku 35. Zkuste, prosím, posoudit, jak dlouho udržíte soustředěnou pozornost při následujících činnostech:
  • 2.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Sport.=Mnoho hodin na otázku 35. Zkuste, prosím, posoudit, jak dlouho udržíte soustředěnou pozornost při následujících činnostech:
  • 2.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Surfování po internetu.=1 hodinu na otázku 35. Zkuste, prosím, posoudit, jak dlouho udržíte soustředěnou pozornost při následujících činnostech:
  • 2.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Surfování po internetu.=2 hodiny na otázku 35. Zkuste, prosím, posoudit, jak dlouho udržíte soustředěnou pozornost při následujících činnostech:
  • 2.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Surfování po internetu.=Mnoho hodin na otázku 35. Zkuste, prosím, posoudit, jak dlouho udržíte soustředěnou pozornost při následujících činnostech:
  • 2.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Učení se.=1 hodinu na otázku 35. Zkuste, prosím, posoudit, jak dlouho udržíte soustředěnou pozornost při následujících činnostech:
  • 2.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Učení se.=2 hodiny na otázku 35. Zkuste, prosím, posoudit, jak dlouho udržíte soustředěnou pozornost při následujících činnostech:
  • 2.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Učení se.=Mnoho hodin na otázku 35. Zkuste, prosím, posoudit, jak dlouho udržíte soustředěnou pozornost při následujících činnostech:

8. Proč navštěvujete galerie?

 • odpověď Mám rád výtvarné umění.:
  • 2.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Galerie výtvarného umění=Ano - minimálně 1x měsíčně na otázku 4. Navštěvujete tyto kulturní akce?
  • 2.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Jsem odborník. na otázku 13. Pokuste se, prosím, zhodnotit, zda se orientujete ve výtvarném umění:
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi 1x do měsíce na otázku 9. Jak často navštěvujete galerie?
  • zobrazit další souvislosti
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Četba=1 hodinu na otázku 24. Zkuste, prosím, posoudit jak dlouho udržíte soustředěnou pozornost při následujících činnostech:
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Sledovní filmů=1 hodinu na otázku 24. Zkuste, prosím, posoudit jak dlouho udržíte soustředěnou pozornost při následujících činnostech:
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi Přednášky. na otázku 26. Využíváte k bližšímu seznámení s díly v galerii doprovodných materiálů/programů/aktivit?

11. Diskutujete o výtvarném umění/výstavách s Vašimi přáteli či rodinou (a to i např. v rámci internetové komunikace)?

 • odpověď Ano:
  • 2.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Víckrát do měsíce na otázku 9. Jak často navštěvujete galerie?
  • 2.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi Jsem odborník. na otázku 13. Pokuste se, prosím, zhodnotit, zda se orientujete ve výtvarném umění:
  • 2.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi Galerie výtvarného umění=Ano - minimálně 1x měsíčně na otázku 4. Navštěvujete tyto kulturní akce?

14. Jste věrni jedné instituci, nebo rádi navštěvujete i nové?

 • odpověď Je mi to jedno - vybírám si především podle nabídky.:
  • 2.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi Poslech hudby=30 minut na otázku 24. Zkuste, prosím, posoudit jak dlouho udržíte soustředěnou pozornost při následujících činnostech:
  • 2.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi Sledování videí na youtube apod. kanálech=45 minut na otázku 24. Zkuste, prosím, posoudit jak dlouho udržíte soustředěnou pozornost při následujících činnostech:

21. Trpíte vadou zraku, kterou ale nekorigujete zdravotními pomůckami (např. brýlemi?)

 • odpověď Ne.:
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi Hraní počítačových her=Mnoho hodin na otázku 24. Zkuste, prosím, posoudit jak dlouho udržíte soustředěnou pozornost při následujících činnostech:
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi V galeriích se setkávám s přáteli. na otázku 8. Proč navštěvujete galerie?
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi Nové instituce navštěvuji především v rámci výjimečných příležitostí - výletů, dovolených apod. na otázku 14. Jste věrni jedné instituci, nebo rádi navštěvujete i nové?
  • zobrazit další souvislosti
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi Sledovní filmů=1 hodinu na otázku 24. Zkuste, prosím, posoudit jak dlouho udržíte soustředěnou pozornost při následujících činnostech:

22. Měli jste někdy problémy se čtením (dyslexie apod.)?

 • odpověď Ne.:
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi V galeriích se setkávám s přáteli. na otázku 8. Proč navštěvujete galerie?
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ve skupině přátel. na otázku 12. Do galerií většinou chodíte:
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi Nové instituce navštěvuji především v rámci výjimečných příležitostí - výletů, dovolených apod. na otázku 14. Jste věrni jedné instituci, nebo rádi navštěvujete i nové?
  • zobrazit další souvislosti
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi Poslech hudby=1 hodinu na otázku 24. Zkuste, prosím, posoudit jak dlouho udržíte soustředěnou pozornost při následujících činnostech:
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi Sledování obrazů v galerii=45 minut na otázku 24. Zkuste, prosím, posoudit jak dlouho udržíte soustředěnou pozornost při následujících činnostech:
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi Sledování videí na youtube apod. kanálech=15 minut na otázku 24. Zkuste, prosím, posoudit jak dlouho udržíte soustředěnou pozornost při následujících činnostech:
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi Sledování videí na youtube apod. kanálech=2 hodiny na otázku 24. Zkuste, prosím, posoudit jak dlouho udržíte soustředěnou pozornost při následujících činnostech:
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi Sport=2 hodiny na otázku 24. Zkuste, prosím, posoudit jak dlouho udržíte soustředěnou pozornost při následujících činnostech:
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi Sport=45 minut na otázku 24. Zkuste, prosím, posoudit jak dlouho udržíte soustředěnou pozornost při následujících činnostech:
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi Učení se.=30 minut na otázku 24. Zkuste, prosím, posoudit jak dlouho udržíte soustředěnou pozornost při následujících činnostech:
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi Učení se.=45 minut na otázku 24. Zkuste, prosím, posoudit jak dlouho udržíte soustředěnou pozornost při následujících činnostech:
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi 1x ročně na otázku 9. Jak často navštěvujete galerie?
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Nemám přehled. na otázku 15. Máte přehled o právě probíhajících či připravovaných výstavách ve Vašem městě/kraji?
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Jsem extrovert. na otázku 18. Více Vás vystihuje:
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Četba=Mnoho hodin na otázku 24. Zkuste, prosím, posoudit jak dlouho udržíte soustředěnou pozornost při následujících činnostech:
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Sledovní filmů=2 hodiny na otázku 24. Zkuste, prosím, posoudit jak dlouho udržíte soustředěnou pozornost při následujících činnostech:
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Abstraktní umění. na otázku 19. Blíže je Vám:
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ano - na vernisáži jsem již jednou či víckrát v minulosti byl. na otázku 25. Chodíte na vernisáže (slavnostní otevření výstavy)?
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Vnitřní naplnění. na otázku 17. Co očekáváte od návštěvy galerie?
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Zobrazivé umění. na otázku 19. Blíže je Vám:
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Sledování obrazů v galerii=2 hodiny na otázku 24. Zkuste, prosím, posoudit jak dlouho udržíte soustředěnou pozornost při následujících činnostech:
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ne. na otázku 25. Chodíte na vernisáže (slavnostní otevření výstavy)?
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Hraní počítačových her=Mnoho hodin na otázku 24. Zkuste, prosím, posoudit jak dlouho udržíte soustředěnou pozornost při následujících činnostech:
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ze studijních důvodů. na otázku 8. Proč navštěvujete galerie?
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ano na otázku 10. Když jste byli dětmi, chodili s Vámi rodiče do galerií?
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ano - velmi výjimečně (1x za rok nebo méně než 1x za rok). na otázku 29. Stane se, že někdy navštívíte pouze kavárnu/obchod s uměleckými či upomínkovými umístěný v budově galerie a samotné výstavní prostory nikoliv?
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ne. na otázku 28. Využíváte (alespoň někdy) služeb obchodů s uměleckými publikacemi a upomínkovými předměty umístěných v budově galerie?
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Sport=Mnoho hodin na otázku 24. Zkuste, prosím, posoudit jak dlouho udržíte soustředěnou pozornost při následujících činnostech:
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ne - návštěvu vždy spojuji s výstavou. na otázku 29. Stane se, že někdy navštívíte pouze kavárnu/obchod s uměleckými či upomínkovými umístěný v budově galerie a samotné výstavní prostory nikoliv?
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Sledování videí na youtube apod. kanálech=45 minut na otázku 24. Zkuste, prosím, posoudit jak dlouho udržíte soustředěnou pozornost při následujících činnostech:
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Hraní počítačových her=1 hodinu na otázku 24. Zkuste, prosím, posoudit jak dlouho udržíte soustředěnou pozornost při následujících činnostech:
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Sledování divadelního představení=Mnoho hodin na otázku 24. Zkuste, prosím, posoudit jak dlouho udržíte soustředěnou pozornost při následujících činnostech:
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Učení se.=Mnoho hodin na otázku 24. Zkuste, prosím, posoudit jak dlouho udržíte soustředěnou pozornost při následujících činnostech:
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Komentované prohlídky. na otázku 26. Využíváte k bližšímu seznámení s díly v galerii doprovodných materiálů/programů/aktivit?
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Pohled na výtvarné umění mě naplňuje. na otázku 8. Proč navštěvujete galerie?
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi S rodinou (s dětmi apod.). na otázku 12. Do galerií většinou chodíte:
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Surfování po internetu=2 hodiny na otázku 24. Zkuste, prosím, posoudit jak dlouho udržíte soustředěnou pozornost při následujících činnostech:
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Je mi to jedno - vybírám si především podle nabídky. na otázku 14. Jste věrni jedné instituci, nebo rádi navštěvujete i nové?
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi 1x za půl roku na otázku 9. Jak často navštěvujete galerie?
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Mám jen částečný přehled. na otázku 15. Máte přehled o právě probíhajících či připravovaných výstavách ve Vašem městě/kraji?
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ne. na otázku 21. Trpíte vadou zraku, kterou ale nekorigujete zdravotními pomůckami (např. brýlemi?)
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ve školní skupině. na otázku 12. Do galerií většinou chodíte:
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Jsem nezkušený divák. na otázku 13. Pokuste se, prosím, zhodnotit, zda se orientujete ve výtvarném umění:
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ne. na otázku 20. Preferujete ve výtvarném umění nějaké náměty (např. akt, portrét, krajina, zátiší apod.)?
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Mám rád výtvarné umění. na otázku 8. Proč navštěvujete galerie?
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Jsem průměrný divák. na otázku 13. Pokuste se, prosím, zhodnotit, zda se orientujete ve výtvarném umění:
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ano. na otázku 27. Využíváte (alespoň někdy) služeb kaváren či restaurací umístěných v budově galerie?
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi S partnerem/partnerkou. na otázku 12. Do galerií většinou chodíte:
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Mimořádný estetický zážitek. na otázku 17. Co očekáváte od návštěvy galerie?
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Sledování divadelního představení=1 hodinu na otázku 24. Zkuste, prosím, posoudit jak dlouho udržíte soustředěnou pozornost při následujících činnostech:
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Tištěné materiály. na otázku 26. Využíváte k bližšímu seznámení s díly v galerii doprovodných materiálů/programů/aktivit?
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Odpočinek. na otázku 17. Co očekáváte od návštěvy galerie?
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ne. na otázku 23. Byla Vám někdy diagnostikovaná porucha pozornosti (hyperaktivita, ADHD apod.)?
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Sám. na otázku 12. Do galerií většinou chodíte:
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Poučení. na otázku 17. Co očekáváte od návštěvy galerie?
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Hraní počítačových her=Tuto činnost neprovozuji na otázku 24. Zkuste, prosím, posoudit jak dlouho udržíte soustředěnou pozornost při následujících činnostech:
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ano. na otázku 7. Navštěvujete Vy galerie výtvarného umění (místa, kde se vystavuje výtvarné umění)?
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ano. na otázku 28. Využíváte (alespoň někdy) služeb obchodů s uměleckými publikacemi a upomínkovými předměty umístěných v budově galerie?
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Galerie výtvarného umění=Ano - minimálně 1x měsíčně na otázku 4. Navštěvujete tyto kulturní akce?
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Sledování videí na youtube apod. kanálech=30 minut na otázku 24. Zkuste, prosím, posoudit jak dlouho udržíte soustředěnou pozornost při následujících činnostech:
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ano na otázku 11. Diskutujete o výtvarném umění/výstavách s Vašimi přáteli či rodinou (a to i např. v rámci internetové komunikace)?
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Sledování divadelního představení=2 hodiny na otázku 24. Zkuste, prosím, posoudit jak dlouho udržíte soustředěnou pozornost při následujících činnostech:
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Zábavu. na otázku 17. Co očekáváte od návštěvy galerie?
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ne na otázku 10. Když jste byli dětmi, chodili s Vámi rodiče do galerií?
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ne na otázku 11. Diskutujete o výtvarném umění/výstavách s Vašimi přáteli či rodinou (a to i např. v rámci internetové komunikace)?
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Poslech hudby=Mnoho hodin na otázku 24. Zkuste, prosím, posoudit jak dlouho udržíte soustředěnou pozornost při následujících činnostech:
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi S jedním či dvěma přáteli. na otázku 12. Do galerií většinou chodíte:
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Surfování po internetu=Mnoho hodin na otázku 24. Zkuste, prosím, posoudit jak dlouho udržíte soustředěnou pozornost při následujících činnostech:
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Učení se.=1 hodinu na otázku 24. Zkuste, prosím, posoudit jak dlouho udržíte soustředěnou pozornost při následujících činnostech:
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Sledování obrazů v galerii=1 hodinu na otázku 24. Zkuste, prosím, posoudit jak dlouho udržíte soustředěnou pozornost při následujících činnostech:
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Surfování po internetu=1 hodinu na otázku 24. Zkuste, prosím, posoudit jak dlouho udržíte soustředěnou pozornost při následujících činnostech:
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Sledování obrazů v galerii=Mnoho hodin na otázku 24. Zkuste, prosím, posoudit jak dlouho udržíte soustředěnou pozornost při následujících činnostech:
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Přednášky. na otázku 26. Využíváte k bližšímu seznámení s díly v galerii doprovodných materiálů/programů/aktivit?
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Četba=2 hodiny na otázku 24. Zkuste, prosím, posoudit jak dlouho udržíte soustředěnou pozornost při následujících činnostech:
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ano - 1x do roka. na otázku 25. Chodíte na vernisáže (slavnostní otevření výstavy)?
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Filmové projekce. na otázku 26. Využíváte k bližšímu seznámení s díly v galerii doprovodných materiálů/programů/aktivit?

23. Byla Vám někdy diagnostikovaná porucha pozornosti (hyperaktivita, ADHD apod.)?

 • odpověď Ne.:
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi V galeriích se setkávám s přáteli. na otázku 8. Proč navštěvujete galerie?
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Víckrát do měsíce na otázku 9. Jak často navštěvujete galerie?
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Nepamatuji si. na otázku 10. Když jste byli dětmi, chodili s Vámi rodiče do galerií?
  • zobrazit další souvislosti
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ve skupině přátel. na otázku 12. Do galerií většinou chodíte:
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Nové instituce navštěvuji především v rámci výjimečných příležitostí - výletů, dovolených apod. na otázku 14. Jste věrni jedné instituci, nebo rádi navštěvujete i nové?
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Četba=2 hodiny na otázku 24. Zkuste, prosím, posoudit jak dlouho udržíte soustředěnou pozornost při následujících činnostech:
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Poslech hudby=1 hodinu na otázku 24. Zkuste, prosím, posoudit jak dlouho udržíte soustředěnou pozornost při následujících činnostech:
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Sledování divadelního představení=Mnoho hodin na otázku 24. Zkuste, prosím, posoudit jak dlouho udržíte soustředěnou pozornost při následujících činnostech:
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Sledování obrazů v galerii=Mnoho hodin na otázku 24. Zkuste, prosím, posoudit jak dlouho udržíte soustředěnou pozornost při následujících činnostech:
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Sledování videí na youtube apod. kanálech=15 minut na otázku 24. Zkuste, prosím, posoudit jak dlouho udržíte soustředěnou pozornost při následujících činnostech:
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Sledování videí na youtube apod. kanálech=Mnoho hodin na otázku 24. Zkuste, prosím, posoudit jak dlouho udržíte soustředěnou pozornost při následujících činnostech:
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Sport=1 hodinu na otázku 24. Zkuste, prosím, posoudit jak dlouho udržíte soustředěnou pozornost při následujících činnostech:
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Sport=45 minut na otázku 24. Zkuste, prosím, posoudit jak dlouho udržíte soustředěnou pozornost při následujících činnostech:
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Učení se.=1 hodinu na otázku 24. Zkuste, prosím, posoudit jak dlouho udržíte soustředěnou pozornost při následujících činnostech:
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Poslech hudby=Mnoho hodin na otázku 24. Zkuste, prosím, posoudit jak dlouho udržíte soustředěnou pozornost při následujících činnostech:
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ne - návštěvu vždy spojuji s výstavou. na otázku 29. Stane se, že někdy navštívíte pouze kavárnu/obchod s uměleckými či upomínkovými umístěný v budově galerie a samotné výstavní prostory nikoliv?
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Odpočinek. na otázku 17. Co očekáváte od návštěvy galerie?
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Jsem extrovert. na otázku 18. Více Vás vystihuje:
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi S partnerem/partnerkou. na otázku 12. Do galerií většinou chodíte:
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Sledování obrazů v galerii=1 hodinu na otázku 24. Zkuste, prosím, posoudit jak dlouho udržíte soustředěnou pozornost při následujících činnostech:
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi 1x za půl roku na otázku 9. Jak často navštěvujete galerie?
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ne na otázku 11. Diskutujete o výtvarném umění/výstavách s Vašimi přáteli či rodinou (a to i např. v rámci internetové komunikace)?
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Jsem nezkušený divák. na otázku 13. Pokuste se, prosím, zhodnotit, zda se orientujete ve výtvarném umění:
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Učení se.=2 hodiny na otázku 24. Zkuste, prosím, posoudit jak dlouho udržíte soustředěnou pozornost při následujících činnostech:
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Četba=Mnoho hodin na otázku 24. Zkuste, prosím, posoudit jak dlouho udržíte soustředěnou pozornost při následujících činnostech:
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Sledovní filmů=2 hodiny na otázku 24. Zkuste, prosím, posoudit jak dlouho udržíte soustředěnou pozornost při následujících činnostech:
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Koncerty v prostorách galerie. na otázku 26. Využíváte k bližšímu seznámení s díly v galerii doprovodných materiálů/programů/aktivit?
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi 1x za 3 měsíce na otázku 9. Jak často navštěvujete galerie?
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Mám jen částečný přehled. na otázku 15. Máte přehled o právě probíhajících či připravovaných výstavách ve Vašem městě/kraji?
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Trávení volného času s rodinou nebo přáteli. na otázku 17. Co očekáváte od návštěvy galerie?
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Zobrazivé umění. na otázku 19. Blíže je Vám:
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ne. na otázku 20. Preferujete ve výtvarném umění nějaké náměty (např. akt, portrét, krajina, zátiší apod.)?
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Surfování po internetu=Mnoho hodin na otázku 24. Zkuste, prosím, posoudit jak dlouho udržíte soustředěnou pozornost při následujících činnostech:
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Učení se.=Mnoho hodin na otázku 24. Zkuste, prosím, posoudit jak dlouho udržíte soustředěnou pozornost při následujících činnostech:
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ano. na otázku 21. Trpíte vadou zraku, kterou ale nekorigujete zdravotními pomůckami (např. brýlemi?)
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ano - víckrát ročně. na otázku 25. Chodíte na vernisáže (slavnostní otevření výstavy)?
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ne na otázku 10. Když jste byli dětmi, chodili s Vámi rodiče do galerií?
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi 1x ročně na otázku 9. Jak často navštěvujete galerie?
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Rád navštěvuji nové instituce. na otázku 14. Jste věrni jedné instituci, nebo rádi navštěvujete i nové?
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Sledování videí na youtube apod. kanálech=1 hodinu na otázku 24. Zkuste, prosím, posoudit jak dlouho udržíte soustředěnou pozornost při následujících činnostech:
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi S jedním či dvěma přáteli. na otázku 12. Do galerií většinou chodíte:
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ve školní skupině. na otázku 12. Do galerií většinou chodíte:
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Zábavu. na otázku 17. Co očekáváte od návštěvy galerie?
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ano - 1x do roka. na otázku 25. Chodíte na vernisáže (slavnostní otevření výstavy)?
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Sledovní filmů=Mnoho hodin na otázku 24. Zkuste, prosím, posoudit jak dlouho udržíte soustředěnou pozornost při následujících činnostech:
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ne. na otázku 28. Využíváte (alespoň někdy) služeb obchodů s uměleckými publikacemi a upomínkovými předměty umístěných v budově galerie?
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ne. na otázku 22. Měli jste někdy problémy se čtením (dyslexie apod.)?
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Je mi to jedno. na otázku 19. Blíže je Vám:
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Poučení. na otázku 17. Co očekáváte od návštěvy galerie?
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Hraní počítačových her=Tuto činnost neprovozuji na otázku 24. Zkuste, prosím, posoudit jak dlouho udržíte soustředěnou pozornost při následujících činnostech:
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ano. na otázku 7. Navštěvujete Vy galerie výtvarného umění (místa, kde se vystavuje výtvarné umění)?
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Komentované prohlídky. na otázku 26. Využíváte k bližšímu seznámení s díly v galerii doprovodných materiálů/programů/aktivit?
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ano. na otázku 27. Využíváte (alespoň někdy) služeb kaváren či restaurací umístěných v budově galerie?
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Mimořádný estetický zážitek. na otázku 17. Co očekáváte od návštěvy galerie?
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Sledování divadelního představení=2 hodiny na otázku 24. Zkuste, prosím, posoudit jak dlouho udržíte soustředěnou pozornost při následujících činnostech:
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ne. na otázku 21. Trpíte vadou zraku, kterou ale nekorigujete zdravotními pomůckami (např. brýlemi?)
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Surfování po internetu=2 hodiny na otázku 24. Zkuste, prosím, posoudit jak dlouho udržíte soustředěnou pozornost při následujících činnostech:
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ano - na vernisáži jsem již jednou či víckrát v minulosti byl. na otázku 25. Chodíte na vernisáže (slavnostní otevření výstavy)?
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Sledování obrazů v galerii=2 hodiny na otázku 24. Zkuste, prosím, posoudit jak dlouho udržíte soustředěnou pozornost při následujících činnostech:
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Tištěné materiály. na otázku 26. Využíváte k bližšímu seznámení s díly v galerii doprovodných materiálů/programů/aktivit?
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Rád trávím volný čas aktivně. na otázku 8. Proč navštěvujete galerie?
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ano. na otázku 28. Využíváte (alespoň někdy) služeb obchodů s uměleckými publikacemi a upomínkovými předměty umístěných v budově galerie?
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Je mi to jedno - vybírám si především podle nabídky. na otázku 14. Jste věrni jedné instituci, nebo rádi navštěvujete i nové?
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Jsem průměrný divák. na otázku 13. Pokuste se, prosím, zhodnotit, zda se orientujete ve výtvarném umění:
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ne. na otázku 25. Chodíte na vernisáže (slavnostní otevření výstavy)?
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Hraní počítačových her=2 hodiny na otázku 24. Zkuste, prosím, posoudit jak dlouho udržíte soustředěnou pozornost při následujících činnostech:
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Hraní počítačových her=Mnoho hodin na otázku 24. Zkuste, prosím, posoudit jak dlouho udržíte soustředěnou pozornost při následujících činnostech:
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Surfování po internetu=1 hodinu na otázku 24. Zkuste, prosím, posoudit jak dlouho udržíte soustředěnou pozornost při následujících činnostech:
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ne. na otázku 27. Využíváte (alespoň někdy) služeb kaváren či restaurací umístěných v budově galerie?
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Filmové projekce. na otázku 26. Využíváte k bližšímu seznámení s díly v galerii doprovodných materiálů/programů/aktivit?
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ano na otázku 11. Diskutujete o výtvarném umění/výstavách s Vašimi přáteli či rodinou (a to i např. v rámci internetové komunikace)?
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Sport=2 hodiny na otázku 24. Zkuste, prosím, posoudit jak dlouho udržíte soustředěnou pozornost při následujících činnostech:
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ano - velmi výjimečně (1x za rok nebo méně než 1x za rok). na otázku 29. Stane se, že někdy navštívíte pouze kavárnu/obchod s uměleckými či upomínkovými umístěný v budově galerie a samotné výstavní prostory nikoliv?
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Mám rád výtvarné umění. na otázku 8. Proč navštěvujete galerie?
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Hraní počítačových her=30 minut na otázku 24. Zkuste, prosím, posoudit jak dlouho udržíte soustředěnou pozornost při následujících činnostech:
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Sport=Mnoho hodin na otázku 24. Zkuste, prosím, posoudit jak dlouho udržíte soustředěnou pozornost při následujících činnostech:
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Jsem introvert. na otázku 18. Více Vás vystihuje:
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Sledování videí na youtube apod. kanálech=30 minut na otázku 24. Zkuste, prosím, posoudit jak dlouho udržíte soustředěnou pozornost při následujících činnostech:
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Sledování videí na youtube apod. kanálech=2 hodiny na otázku 24. Zkuste, prosím, posoudit jak dlouho udržíte soustředěnou pozornost při následujících činnostech:
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Sledování videí na youtube apod. kanálech=45 minut na otázku 24. Zkuste, prosím, posoudit jak dlouho udržíte soustředěnou pozornost při následujících činnostech:
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Vnitřní naplnění. na otázku 17. Co očekáváte od návštěvy galerie?
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Sám. na otázku 12. Do galerií většinou chodíte:
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ano, mám přehled. na otázku 15. Máte přehled o právě probíhajících či připravovaných výstavách ve Vašem městě/kraji?
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Hraní počítačových her=1 hodinu na otázku 24. Zkuste, prosím, posoudit jak dlouho udržíte soustředěnou pozornost při následujících činnostech:
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Pohled na výtvarné umění mě naplňuje. na otázku 8. Proč navštěvujete galerie?
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi S rodinou (s dětmi apod.). na otázku 12. Do galerií většinou chodíte:
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Sledování divadelního představení=1 hodinu na otázku 24. Zkuste, prosím, posoudit jak dlouho udržíte soustředěnou pozornost při následujících činnostech:
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ano na otázku 10. Když jste byli dětmi, chodili s Vámi rodiče do galerií?
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Jsem odborník. na otázku 13. Pokuste se, prosím, zhodnotit, zda se orientujete ve výtvarném umění:
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Učení se.=30 minut na otázku 24. Zkuste, prosím, posoudit jak dlouho udržíte soustředěnou pozornost při následujících činnostech:
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Galerie výtvarného umění=Ano - minimálně 1x měsíčně na otázku 4. Navštěvujete tyto kulturní akce?
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Abstraktní umění. na otázku 19. Blíže je Vám:
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Nevím. na otázku 20. Preferujete ve výtvarném umění nějaké náměty (např. akt, portrét, krajina, zátiší apod.)?
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Četba=1 hodinu na otázku 24. Zkuste, prosím, posoudit jak dlouho udržíte soustředěnou pozornost při následujících činnostech:
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Galerie výtvarného umění=Ano - několikrát ročně na otázku 4. Navštěvujete tyto kulturní akce?
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Přednášky. na otázku 26. Využíváte k bližšímu seznámení s díly v galerii doprovodných materiálů/programů/aktivit?
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ze studijních důvodů. na otázku 8. Proč navštěvujete galerie?
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Nemám přehled. na otázku 15. Máte přehled o právě probíhajících či připravovaných výstavách ve Vašem městě/kraji?
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ano - několikrát do roka. na otázku 29. Stane se, že někdy navštívíte pouze kavárnu/obchod s uměleckými či upomínkovými umístěný v budově galerie a samotné výstavní prostory nikoliv?

24. Zkuste, prosím, posoudit jak dlouho udržíte soustředěnou pozornost při následujících činnostech:

 • odpověď Sledovní filmů=Mnoho hodin:
  • 4x vetší pravděpodobnost při odpovědi Sledování videí na youtube apod. kanálech=Mnoho hodin na otázku 24. Zkuste, prosím, posoudit jak dlouho udržíte soustředěnou pozornost při následujících činnostech:

26. Využíváte k bližšímu seznámení s díly v galerii doprovodných materiálů/programů/aktivit?

 • odpověď Tištěné materiály.:
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi 1x do měsíce na otázku 9. Jak často navštěvujete galerie?
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi 1x za 3 měsíce na otázku 9. Jak často navštěvujete galerie?
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi Nové instituce navštěvuji především v rámci výjimečných příležitostí - výletů, dovolených apod. na otázku 14. Jste věrni jedné instituci, nebo rádi navštěvujete i nové?
  • zobrazit další souvislosti
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi Hraní počítačových her=1 hodinu na otázku 24. Zkuste, prosím, posoudit jak dlouho udržíte soustředěnou pozornost při následujících činnostech:
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi Sledování divadelního představení=Mnoho hodin na otázku 24. Zkuste, prosím, posoudit jak dlouho udržíte soustředěnou pozornost při následujících činnostech:
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi Sledování videí na youtube apod. kanálech=1 hodinu na otázku 24. Zkuste, prosím, posoudit jak dlouho udržíte soustředěnou pozornost při následujících činnostech:
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi Sport=45 minut na otázku 24. Zkuste, prosím, posoudit jak dlouho udržíte soustředěnou pozornost při následujících činnostech:
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi Učení se.=30 minut na otázku 24. Zkuste, prosím, posoudit jak dlouho udržíte soustředěnou pozornost při následujících činnostech:
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi Učení se.=Mnoho hodin na otázku 24. Zkuste, prosím, posoudit jak dlouho udržíte soustředěnou pozornost při následujících činnostech:
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi Sledování obrazů v galerii=Mnoho hodin na otázku 24. Zkuste, prosím, posoudit jak dlouho udržíte soustředěnou pozornost při následujících činnostech:
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi Poslech hudby=2 hodiny na otázku 24. Zkuste, prosím, posoudit jak dlouho udržíte soustředěnou pozornost při následujících činnostech:
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Hraní počítačových her=30 minut na otázku 24. Zkuste, prosím, posoudit jak dlouho udržíte soustředěnou pozornost při následujících činnostech:
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Sport=1 hodinu na otázku 24. Zkuste, prosím, posoudit jak dlouho udržíte soustředěnou pozornost při následujících činnostech:
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Sledování videí na youtube apod. kanálech=2 hodiny na otázku 24. Zkuste, prosím, posoudit jak dlouho udržíte soustředěnou pozornost při následujících činnostech:
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Umělecké workshopy. na otázku 26. Využíváte k bližšímu seznámení s díly v galerii doprovodných materiálů/programů/aktivit?
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Trávení volného času s rodinou nebo přáteli. na otázku 17. Co očekáváte od návštěvy galerie?
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ve skupině přátel. na otázku 12. Do galerií většinou chodíte:
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Přednášky. na otázku 26. Využíváte k bližšímu seznámení s díly v galerii doprovodných materiálů/programů/aktivit?
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi S partnerem/partnerkou. na otázku 12. Do galerií většinou chodíte:
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Odpočinek. na otázku 17. Co očekáváte od návštěvy galerie?
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Surfování po internetu=Mnoho hodin na otázku 24. Zkuste, prosím, posoudit jak dlouho udržíte soustředěnou pozornost při následujících činnostech:
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Filmové projekce. na otázku 26. Využíváte k bližšímu seznámení s díly v galerii doprovodných materiálů/programů/aktivit?
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Sledovní filmů=2 hodiny na otázku 24. Zkuste, prosím, posoudit jak dlouho udržíte soustředěnou pozornost při následujících činnostech:
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Hraní počítačových her=Tuto činnost neprovozuji na otázku 24. Zkuste, prosím, posoudit jak dlouho udržíte soustředěnou pozornost při následujících činnostech:
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ano. na otázku 28. Využíváte (alespoň někdy) služeb obchodů s uměleckými publikacemi a upomínkovými předměty umístěných v budově galerie?
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Abstraktní umění. na otázku 19. Blíže je Vám:
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ano na otázku 11. Diskutujete o výtvarném umění/výstavách s Vašimi přáteli či rodinou (a to i např. v rámci internetové komunikace)?
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi V galeriích se setkávám s přáteli. na otázku 8. Proč navštěvujete galerie?
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Vnitřní naplnění. na otázku 17. Co očekáváte od návštěvy galerie?
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Poslech hudby=Mnoho hodin na otázku 24. Zkuste, prosím, posoudit jak dlouho udržíte soustředěnou pozornost při následujících činnostech:
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Nevím. na otázku 20. Preferujete ve výtvarném umění nějaké náměty (např. akt, portrét, krajina, zátiší apod.)?
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Četba=Mnoho hodin na otázku 24. Zkuste, prosím, posoudit jak dlouho udržíte soustředěnou pozornost při následujících činnostech:
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Poučení. na otázku 17. Co očekáváte od návštěvy galerie?
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ne. na otázku 21. Trpíte vadou zraku, kterou ale nekorigujete zdravotními pomůckami (např. brýlemi?)
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Mimořádný estetický zážitek. na otázku 17. Co očekáváte od návštěvy galerie?
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Jsem průměrný divák. na otázku 13. Pokuste se, prosím, zhodnotit, zda se orientujete ve výtvarném umění:
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ne. na otázku 25. Chodíte na vernisáže (slavnostní otevření výstavy)?
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ano - víckrát ročně. na otázku 25. Chodíte na vernisáže (slavnostní otevření výstavy)?
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Sledování obrazů v galerii=1 hodinu na otázku 24. Zkuste, prosím, posoudit jak dlouho udržíte soustředěnou pozornost při následujících činnostech:
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ne na otázku 10. Když jste byli dětmi, chodili s Vámi rodiče do galerií?
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Surfování po internetu=1 hodinu na otázku 24. Zkuste, prosím, posoudit jak dlouho udržíte soustředěnou pozornost při následujících činnostech:
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Jsem introvert. na otázku 18. Více Vás vystihuje:
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi 1x ročně na otázku 9. Jak často navštěvujete galerie?
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ze studijních důvodů. na otázku 8. Proč navštěvujete galerie?
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ve školní skupině. na otázku 12. Do galerií většinou chodíte:
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Zábavu. na otázku 17. Co očekáváte od návštěvy galerie?
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ano - několikrát do roka. na otázku 29. Stane se, že někdy navštívíte pouze kavárnu/obchod s uměleckými či upomínkovými umístěný v budově galerie a samotné výstavní prostory nikoliv?

27. Využíváte (alespoň někdy) služeb kaváren či restaurací umístěných v budově galerie?

 • odpověď Ano.:
  • 2.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ano - několikrát do roka. na otázku 29. Stane se, že někdy navštívíte pouze kavárnu/obchod s uměleckými či upomínkovými umístěný v budově galerie a samotné výstavní prostory nikoliv?
  • 2.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi V galeriích se setkávám s přáteli. na otázku 8. Proč navštěvujete galerie?

28. Využíváte (alespoň někdy) služeb obchodů s uměleckými publikacemi a upomínkovými předměty umístěných v budově galerie?

 • odpověď Ano.:
  • 2.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi Jsem odborník. na otázku 13. Pokuste se, prosím, zhodnotit, zda se orientujete ve výtvarném umění:
  • 2.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi 1x do měsíce na otázku 9. Jak často navštěvujete galerie?

33. Měli jste někdy problémy se čtením (dyslexie apod.)?

 • odpověď Ne.:
  • 3x vetší pravděpodobnost při odpovědi Sledování divadelních představení.=1 hodinu na otázku 35. Zkuste, prosím, posoudit, jak dlouho udržíte soustředěnou pozornost při následujících činnostech:
  • 3x vetší pravděpodobnost při odpovědi Sledování obrazů v galerii.=Méně než 5 minut na otázku 35. Zkuste, prosím, posoudit, jak dlouho udržíte soustředěnou pozornost při následujících činnostech:
  • 2.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ano - velmi výjimečně (1x za rok nebo méně než 1x za rok) na otázku 31. Stane se někdy, že navštívíte kavárnu nebo obchod umístěný v budově galerie (a samotnou výstavu nikoliv)?
  • zobrazit další souvislosti
  • 2.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi Poslech hudby.=1 hodinu na otázku 35. Zkuste, prosím, posoudit, jak dlouho udržíte soustředěnou pozornost při následujících činnostech:
  • 2.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi Četba.=Mnoho hodin na otázku 35. Zkuste, prosím, posoudit, jak dlouho udržíte soustředěnou pozornost při následujících činnostech:
  • 2.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi Nepamatuji si. na otázku 32. Když jste byli dětmi, chodili s Vámi Vaši rodiče do galerií?
  • 2.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi Surfování po internetu.=2 hodiny na otázku 35. Zkuste, prosím, posoudit, jak dlouho udržíte soustředěnou pozornost při následujících činnostech:
  • 2.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi Učení se.=1 hodinu na otázku 35. Zkuste, prosím, posoudit, jak dlouho udržíte soustředěnou pozornost při následujících činnostech:
  • 2.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi Sledování divadelních představení.=2 hodiny na otázku 35. Zkuste, prosím, posoudit, jak dlouho udržíte soustředěnou pozornost při následujících činnostech:
  • 2.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Sledování obrazů v galerii.=1 hodinu na otázku 35. Zkuste, prosím, posoudit, jak dlouho udržíte soustředěnou pozornost při následujících činnostech:
  • 2.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Sledování videí na youtube apod.=15 minut na otázku 35. Zkuste, prosím, posoudit, jak dlouho udržíte soustředěnou pozornost při následujících činnostech:
  • 2.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Nechce se mi. na otázku 30. Proč nenavštěvujete galerie?
  • 2.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Sport.=2 hodiny na otázku 35. Zkuste, prosím, posoudit, jak dlouho udržíte soustředěnou pozornost při následujících činnostech:
  • 2.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ne - o tom, že jsou v některých galeriích i kavárny či obchody vůbec nevím. na otázku 31. Stane se někdy, že navštívíte kavárnu nebo obchod umístěný v budově galerie (a samotnou výstavu nikoliv)?
  • 2.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Hraní počítačových her.=Tuto činnost neprovozuji na otázku 35. Zkuste, prosím, posoudit, jak dlouho udržíte soustředěnou pozornost při následujících činnostech:
  • 2.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ne. na otázku 32. Když jste byli dětmi, chodili s Vámi Vaši rodiče do galerií?
  • 2.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Nezajímá mě to. na otázku 30. Proč nenavštěvujete galerie?
  • 2.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Hraní počítačových her.=Mnoho hodin na otázku 35. Zkuste, prosím, posoudit, jak dlouho udržíte soustředěnou pozornost při následujících činnostech:

37. Jaký je Váš současný rodinný stav?

 • odpověď Svobodný/á.:
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Surfování po internetu.=2 hodiny na otázku 35. Zkuste, prosím, posoudit, jak dlouho udržíte soustředěnou pozornost při následujících činnostech:

39. Kolik je Vám let?

 • odpověď ( 14 - 21 >:
  • 3.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Základní. na otázku 36. Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Někteří lidé v naší společnosti vedou spíše aktivní životní styl, jiní z mnoha důvodů takto aktivní být nemohou. Kam byste se na této škále zařadil(a)?

2. Má Váš pasivnější životní styl nějaký důvod?

3. Zatrhněte, prosím, tvrzení, které více vystihuje Vaši situaci.

4. Navštěvujete tyto kulturní akce?

5. Zhodnotil(a) byste, prosím, zda máte dostatek finančních prostředků na návštěvu kulturních akcí?

6. Navštěvují kulturní akce Vaši přátelé?

7. Navštěvujete Vy galerie výtvarného umění (místa, kde se vystavuje výtvarné umění)?

8. Proč navštěvujete galerie?

9. Jak často navštěvujete galerie?

10. Když jste byli dětmi, chodili s Vámi rodiče do galerií?

11. Diskutujete o výtvarném umění/výstavách s Vašimi přáteli či rodinou (a to i např. v rámci internetové komunikace)?

12. Do galerií většinou chodíte:

13. Pokuste se, prosím, zhodnotit, zda se orientujete ve výtvarném umění:

14. Jste věrni jedné instituci, nebo rádi navštěvujete i nové?

15. Máte přehled o právě probíhajících či připravovaných výstavách ve Vašem městě/kraji?

17. Co očekáváte od návštěvy galerie?

18. Více Vás vystihuje:

19. Blíže je Vám:

20. Preferujete ve výtvarném umění nějaké náměty (např. akt, portrét, krajina, zátiší apod.)?

21. Trpíte vadou zraku, kterou ale nekorigujete zdravotními pomůckami (např. brýlemi?)

22. Měli jste někdy problémy se čtením (dyslexie apod.)?

23. Byla Vám někdy diagnostikovaná porucha pozornosti (hyperaktivita, ADHD apod.)?

24. Zkuste, prosím, posoudit jak dlouho udržíte soustředěnou pozornost při následujících činnostech:

25. Chodíte na vernisáže (slavnostní otevření výstavy)?

26. Využíváte k bližšímu seznámení s díly v galerii doprovodných materiálů/programů/aktivit?

27. Využíváte (alespoň někdy) služeb kaváren či restaurací umístěných v budově galerie?

28. Využíváte (alespoň někdy) služeb obchodů s uměleckými publikacemi a upomínkovými předměty umístěných v budově galerie?

29. Stane se, že někdy navštívíte pouze kavárnu/obchod s uměleckými či upomínkovými umístěný v budově galerie a samotné výstavní prostory nikoliv?

30. Proč nenavštěvujete galerie?

31. Stane se někdy, že navštívíte kavárnu nebo obchod umístěný v budově galerie (a samotnou výstavu nikoliv)?

32. Když jste byli dětmi, chodili s Vámi Vaši rodiče do galerií?

33. Měli jste někdy problémy se čtením (dyslexie apod.)?

34. Trpíte vadou zraku, kterou ale nekorigujete zdravotními pomůckami (např. brýlemi?)

35. Zkuste, prosím, posoudit, jak dlouho udržíte soustředěnou pozornost při následujících činnostech:

36. Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?

37. Jaký je Váš současný rodinný stav?

38. Bydlíte v obci, která má:

39. Kolik je Vám let?

40. Jste:

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Někteří lidé v naší společnosti vedou spíše aktivní životní styl, jiní z mnoha důvodů takto aktivní být nemohou. Kam byste se na této škále zařadil(a)?

2. Má Váš pasivnější životní styl nějaký důvod?

3. Zatrhněte, prosím, tvrzení, které více vystihuje Vaši situaci.

4. Navštěvujete tyto kulturní akce?

5. Zhodnotil(a) byste, prosím, zda máte dostatek finančních prostředků na návštěvu kulturních akcí?

6. Navštěvují kulturní akce Vaši přátelé?

7. Navštěvujete Vy galerie výtvarného umění (místa, kde se vystavuje výtvarné umění)?

8. Proč navštěvujete galerie?

9. Jak často navštěvujete galerie?

10. Když jste byli dětmi, chodili s Vámi rodiče do galerií?

11. Diskutujete o výtvarném umění/výstavách s Vašimi přáteli či rodinou (a to i např. v rámci internetové komunikace)?

12. Do galerií většinou chodíte:

13. Pokuste se, prosím, zhodnotit, zda se orientujete ve výtvarném umění:

14. Jste věrni jedné instituci, nebo rádi navštěvujete i nové?

15. Máte přehled o právě probíhajících či připravovaných výstavách ve Vašem městě/kraji?

17. Co očekáváte od návštěvy galerie?

18. Více Vás vystihuje:

19. Blíže je Vám:

20. Preferujete ve výtvarném umění nějaké náměty (např. akt, portrét, krajina, zátiší apod.)?

21. Trpíte vadou zraku, kterou ale nekorigujete zdravotními pomůckami (např. brýlemi?)

22. Měli jste někdy problémy se čtením (dyslexie apod.)?

23. Byla Vám někdy diagnostikovaná porucha pozornosti (hyperaktivita, ADHD apod.)?

24. Zkuste, prosím, posoudit jak dlouho udržíte soustředěnou pozornost při následujících činnostech:

25. Chodíte na vernisáže (slavnostní otevření výstavy)?

26. Využíváte k bližšímu seznámení s díly v galerii doprovodných materiálů/programů/aktivit?

27. Využíváte (alespoň někdy) služeb kaváren či restaurací umístěných v budově galerie?

28. Využíváte (alespoň někdy) služeb obchodů s uměleckými publikacemi a upomínkovými předměty umístěných v budově galerie?

29. Stane se, že někdy navštívíte pouze kavárnu/obchod s uměleckými či upomínkovými umístěný v budově galerie a samotné výstavní prostory nikoliv?

30. Proč nenavštěvujete galerie?

31. Stane se někdy, že navštívíte kavárnu nebo obchod umístěný v budově galerie (a samotnou výstavu nikoliv)?

32. Když jste byli dětmi, chodili s Vámi Vaši rodiče do galerií?

33. Měli jste někdy problémy se čtením (dyslexie apod.)?

34. Trpíte vadou zraku, kterou ale nekorigujete zdravotními pomůckami (např. brýlemi?)

35. Zkuste, prosím, posoudit, jak dlouho udržíte soustředěnou pozornost při následujících činnostech:

36. Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?

37. Jaký je Váš současný rodinný stav?

38. Bydlíte v obci, která má:

39. Kolik je Vám let?

40. Jste:

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Pilch, P.Kulturní život a chování návštěvníků v galeriích (výsledky průzkumu), 2013. Dostupné online na https://kulturni-zivot-a-galerie.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.