Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Kurz „Jak zvládnout střední školu“

Kurz „Jak zvládnout střední školu“

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Veronika Chlubná
Šetření:24. 01. 2013 - 28. 01. 2013
Počet respondentů:100
Počet otázek (max/průměr):16 / 15.05
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:69,7 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.03:06
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

 Ráda bych Vás požádala o vyplnění dotazníku o informacích k chystanému kurzu do mé maturitní práce. 

 

Odpovědi respondentů

1. Jste?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Žena7070 %70 %  
Muž3030 %30 %  

Graf

2. Věk:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
15 - 20 let9393 %93 %  
21 -30 let66 %6 %  
30 a více11 %1 %  

Graf

3. Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
základní6666 %66 %  
střední s maturitou2828 %28 %  
střední s výučním listem55 %5 %  
vysokoškolské11 %1 %  

Graf

4. Udržíte pozornost ve škole celý den?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne celou dobu, budu rád/a, když se naučím ji udržet4747 %47 %  
ne, ale pomoc nechci3030 %30 %  
ano, udržím2323 %23 %  

Graf

5. Odnášíte si nějaké vědomosti z vyučování?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nikdy ne vše, rád/a bych si pamatoval/a více8787 %87 %  
pamatuji si všechno88 %8 %  
nezajímá mě to, nepotřebuji nic vědět/umět55 %5 %  

Graf

6. Stresujete se před velkými zkouškami? (nemusí být jen ve škole)

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
jak kdy, ale radu na zvládnutí ocením4949 %49 %  
ano, jsem strašný trémař, chci vědět, jak se uklidnit3030 %30 %  
jsem v pohodě, radu nechci2121 %21 %  

Graf

7. Jak zvládáte přípravu na test? Ocenili byste nápady a tipy pro lepší výsledky?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano, nějakou radu bych uvítal/a6464 %64 %  
nepotřebuji, zvládám vše dobře2828 %28 %  
neučím se88 %8 %  

Graf

8. Máte problém s nalezením brigády či jiné práce?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
chtěl/a bych poradit, jak správně na to4848 %48 %  
nemám, umím si je najít4747 %47 %  
nepracuji a pracovat nebudu55 %5 %  

Graf

9. Chcete rady, jak se správně chovat na pohovoru?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
určitě, takových informací není nikdy málo7676 %76 %  
nechci1313 %13 %  
vím všechno, víc nepotřebuji1111 %11 %  

Graf

10. Umíte napsat životopis, motivační dopis a podobné formality?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
poradím si, ale radu bych ocenil/a7373 %73 %  
umím vše2727 %27 %  

Graf

11. Jiné nápady, co byste chtěli vylepšit/naučit se ve škole (práci):

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

dokázat se přinutit něco dělat, zejména ty potřebné věci :)

chtěl bych se naučit vařit

ne dík brácho

Uz nevim

Více praktický dovedností, pouze teorie je celkem na pendrek.

12. Případný kurz byste uvítali kromě prezenční formy také ve formě: (zatrhněte i více položek)

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
internetové – online kurzy6969 %69 %  
přes email2929 %29 %  
nevyužíval/a bych žádnou z nabízených forem, prezenční kurz mi stačí1919 %19 %  
poradenství přes Skype, ICQ1717 %17 %  
osobní11 %1 %  
U kávičky11 %1 %  

Graf

13. V jakém časovém rozmezí by Vám kurz nejvíce vyhovoval?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
hodinu7272 %72 %  
méně než hodinu1616 %16 %  
2 hodiny1010 %10 %  
tak na chvilku víš co11 %1 %  
nevyhovovali11 %1 %  

Graf

14. V jaký den by Vám kurz nejvíce vyhovoval?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
pátek2222 %22 %  
středa1616 %16 %  
úterý1515 %15 %  
sobota1414 %14 %  
čtvrtek1212 %12 %  
pondělí1212 %12 %  
neděle99 %9 %  

Graf

15. Jakém čase by Vám kurz nejvíce vyhovoval?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
15:00 -18:005252 %52 %  
18:00 - 20:002525 %25 %  
12:00 -15:001010 %10 %  
8:00 -12:0077 %7 %  
6:00 - 7:0044 %4 %  
chtěl bych aby to bylo flexibilní11 %1 %  
nevyhovoval11 %1 %  

Graf

16. Jak velké finanční prostředky byste byli ochotní do kurzu investovat?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
do 1.000,-- Kč6565 %65 %  
1.000 - 3.000,-- Kč2525 %25 %  
3.000 - 5.000,-- Kč22 %2 %  
do 300,-11 %1 %  
0 Kč11 %1 %  
do 500,-11 %1 %  
jedině free11 %1 %  
do 4000 kč11 %1 %  
žádné11 %1 %  
nic11 %1 %  
011 %1 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Nebyly nalezeny žádné zajímavé souvislosti mezi odpovědmi.

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Jste?

2. Věk:

3. Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?

4. Udržíte pozornost ve škole celý den?

5. Odnášíte si nějaké vědomosti z vyučování?

6. Stresujete se před velkými zkouškami? (nemusí být jen ve škole)

7. Jak zvládáte přípravu na test? Ocenili byste nápady a tipy pro lepší výsledky?

8. Máte problém s nalezením brigády či jiné práce?

9. Chcete rady, jak se správně chovat na pohovoru?

10. Umíte napsat životopis, motivační dopis a podobné formality?

12. Případný kurz byste uvítali kromě prezenční formy také ve formě: (zatrhněte i více položek)

13. V jakém časovém rozmezí by Vám kurz nejvíce vyhovoval?

14. V jaký den by Vám kurz nejvíce vyhovoval?

15. Jakém čase by Vám kurz nejvíce vyhovoval?

16. Jak velké finanční prostředky byste byli ochotní do kurzu investovat?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Jste?

2. Věk:

3. Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?

4. Udržíte pozornost ve škole celý den?

5. Odnášíte si nějaké vědomosti z vyučování?

6. Stresujete se před velkými zkouškami? (nemusí být jen ve škole)

7. Jak zvládáte přípravu na test? Ocenili byste nápady a tipy pro lepší výsledky?

8. Máte problém s nalezením brigády či jiné práce?

9. Chcete rady, jak se správně chovat na pohovoru?

10. Umíte napsat životopis, motivační dopis a podobné formality?

12. Případný kurz byste uvítali kromě prezenční formy také ve formě: (zatrhněte i více položek)

13. V jakém časovém rozmezí by Vám kurz nejvíce vyhovoval?

14. V jaký den by Vám kurz nejvíce vyhovoval?

15. Jakém čase by Vám kurz nejvíce vyhovoval?

16. Jak velké finanční prostředky byste byli ochotní do kurzu investovat?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Chlubná, V.Kurz „Jak zvládnout střední školu“ (výsledky průzkumu), 2013. Dostupné online na https://kurz-jak-zvladnout-stredni-s.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.