Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > kurzy českého znakového jazyka

kurzy českého znakového jazyka

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Marie Buchtová
Šetření:08. 10. 2012 - 05. 11. 2012
Počet respondentů:50
Počet otázek (max/průměr):25 / 23.14
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:31,1 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.07:16
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

 Dobrý den,
jmenuji se Marie Buchtová a jsem studentkou navazujícího magisterského studia Speciální pedagogiky na MU se zaměřením na surdopedii a logopedii.
Ráda bych Vás požádala o vyplnění následujícího dotazníku, který je zcela anonymní a velice mi pomůže při zpracování mé diplomové práce na téma „Analýza motivů intaktní společnosti k osvojení českého znakového jazyka v Jihomoravském kraji“.


V dotazníku se vyskytnou různé typy otázek a možnosti odpovědí, například:


1) Čtete rád/a?
a) ano
b) ne

2) Jak často čtete denní tisk/časopisy/knihy?
a) denně
b) 1x za dva dny
c) 1x týdně
d) 1x za 14 dní
e) 1x za měsíc
f) 1x za 2 měsíce
g) 1x za půl roku
h) jiné – (doplňte):

3) Jaký žánr čtete? (možno vybrat více odpovědí)?
a) romantický
b) dobrodružný
c) detektivní
d) sci-fi
e) fantasy
f) populárně-naučný
g) odborná literatura
h) jiné – (doplňte):

4) Vyjádřete se k následujícím tvrzením?

1 = plně souhlasím 5 = zcela nesouhlasím
a) Čtení je mojí nejoblíbenější volnočasovou činností.

1 2 3 4 5

 

Vyplnění dotazníku Vám zabere několik málo minut.
Předem velmi děkuji za Váš čas strávený nad vyplňováním dotazníku.

Odpovědi respondentů

1. Pohlaví.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena4692 %92 %  
muž48 %8 %  

Graf

2. Věk.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
21 - 252244 %44 %  
26 - 301224 %24 %  
15 - 20612 %12 %  
31 - 35510 %10 %  
36 - 4024 %4 %  
41 - 4512 %2 %  
ůchodce12 %2 %  
7212 %2 %  

Graf

3. Přítomnost sluchového postižení u Vás?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne4590 %90 %  
ano510 %10 %  

Graf

4. Vyskytuje se sluchové postižení ve Vaší rodině?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne4488 %88 %  
ano612 %12 %  

Graf

5. V rámci čeho ČZJ studujete nebo jste studoval/a?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
kurz mimo VŠ3570 %70 %  
předmět v rámci vysoké školy (VŠ)2142 %42 %  

Graf

6. Studujete nebo jste studoval/a český znakový jazyk (dále jen ČZJ)?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano3672 %72 %  
ne1428 %28 %  

Graf

7. Který z kurzů studujete nebo jste studoval/a?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Česká unie neslyšících1428 %28 %  
Trojrozměr510 %10 %  
Pevnost48 %8 %  
žádný36 %6 %  
Unie neslyšících Brno24 %4 %  
kurz v DDM12 %2 %  
Bezhran HK12 %2 %  
špatný dotazník, otázka 5 je Pokud ano, ale ja chtel dat ne.12 %2 %  
předmět na MU12 %2 %  
PedF MUNI12 %2 %  
učily mě neslyšící kamarádky12 %2 %  
žádný kurz, učila mě neslyšící spolužačka!!12 %2 %  
Soukromý neslyšící lektor 3dimenze12 %2 %  
V kurzu na VŠ. ve spolupráci s neslyšícími spolužačkami)12 %2 %  
měla jsem ČZJ na střední škole12 %2 %  
předmět na VŠ12 %2 %  
Pevnost - České centrum znakového jazyka12 %2 %  
Výuka v rámci studia na UP Olomouc- zaměření na surdopedii12 %2 %  
Nevím přesně, bylo to na střední škole, chodil k nám pán s vadou sluchu.12 %2 %  
Lektorka na VŠ12 %2 %  
specializace více vady12 %2 %  
soukromé doučování12 %2 %  
semináře12 %2 %  
Zájmový kroužek12 %2 %  
unie neslyšících Zlín, Pevnost12 %2 %  
Unie neslyšících Olomouc12 %2 %  
Unie pro neslyšící v Plzni12 %2 %  
v rámci Volnočasového centra12 %2 %  
předmět v rámci studia - úvod do znakového jazyka a znakový jazyk 12 %2 %  
nestudovala12 %2 %  

Graf

8. Kolikátým rokem studujete nebo kolik let jste studoval/a ČZJ?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
prvním1938 %38 %  
druhým1122 %22 %  
čtvrtým714 %14 %  
třetím36 %6 %  
nestuduji12 %2 %  
nula12 %2 %  
012 %2 %  
pátým12 %2 %  
již ukončené studium12 %2 %  
studovala jsem dva roky12 %2 %  
Patnáctým12 %2 %  
nikdy12 %2 %  
jen kurz12 %2 %  
nestudovala12 %2 %  

Graf

9. V jakém typu kurzu studujete nebo jste studoval/a?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
skupinový3264 %64 %  
intenzivní (např. letní kurz, týdenní kurz , apod.)1020 %20 %  
celoroční1020 %20 %  
individuální918 %18 %  

Graf

10. Z jakého důvodu jste se přihlásil/a do kurzu ČZJ?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
studium oboru Speciální pedagogika2652 %52 %  
ČZJ se zdál zajímavým2142 %42 %  
záliba ve studiu cizích jazyků1020 %20 %  
zvýšení konkurenceschopnosti na trhu práce714 %14 %  
přátelství s osobou se sluchovým postižením714 %14 %  
požadavek zaměstnavatele48 %8 %  
jsem sluchově postižená12 %2 %  
zajímavá nabídka na střední škole12 %2 %  
povinný předmět na SŠ12 %2 %  
kamarádka pracující v organizaci pro sluchově postižené12 %2 %  
vždy mě ZJ zajímal12 %2 %  
ráda bych pracovala jako logoped u dětí se střední a těžkou nedoslýchavostí...12 %2 %  
práce s neslyšícími12 %2 %  
lektorka ZJ- povinnost mít přehled12 %2 %  
využila i v zaměstnání12 %2 %  
není zájem12 %2 %  
práce ve zdravotnictví12 %2 %  
rodinný člen se sluchovým postižením12 %2 %  
neprihlasila12 %2 %  

Graf

11. Vyjádřete se k následujícím tvrzením. 1 = plně souhlasím; 5 = zcela nesouhlasím

Povinná otázka, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi „1”, „2”, „3”, „4” a „5”, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi na dané škále.

PodotázkaPrůměrRozptyl
ČZJ vypadá jako opičí jazyk.4.281.482
ČZJ je jen nesmyslné máchání rukama, nejedná se o plnohodnotný jazyk.4.521.41
ČZJ je mezinárodní.3.981.46
ČZJ lze naučit velmi rychle, neboť se zakládá na pantomimě a gestikulaci.3.661.504
ČZJ komunikují všechny osoby se sluchovým postižením.3.941.696

Graf

12. Budete po ukončení současného kurzu pokračovat v následující úrovni?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [anootázka č. 13, neotázka č. 14].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne3672 %72 %  
ano1428 %28 %  

Graf

13. Z jakého důvodu jste se rozhodl/a pokračovat?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
zlepšení se v jazyku1178,57 %22 %  
zvýšení konkurenceschopnosti na trhu práce857,14 %16 %  
seznámení se s kulturou Neslyšících642,86 %12 %  
atraktivita ČZJ642,86 %12 %  
požadavek Vašeho zaměstnavatele321,43 %6 %  
setkávání se s osobou se sluchovým postižením v běžném životě214,29 %4 %  

Graf

14. Z jakého důvodu jste se rozhodl/a nepokračovat v osvojování si ČZJ?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nedostatek volného času2569,44 %50 %  
nedostatek finančních prostředků822,22 %16 %  
pocit neschopnosti si daný jazyk osvojit411,11 %8 %  
nezačal jsem12,78 %2 %  
neupotřebím ho12,78 %2 %  
ráda bych se ho učila dál, jen teˇjeho učení není prioritnější.12,78 %2 %  
ukončení studia VŠ, jiná specializace12,78 %2 %  
Ztráta motivace 12,78 %2 %  
Nemám možnost s nikým takto hovořit, proto jsem časem téměř vše zapomněla. Kdybych měla s kým jazyk procvičovat v praxi, ráda bych se vzděláváním v tomto směru pokračovala.12,78 %2 %  
nevyužívám v praxi12,78 %2 %  
končím výuku jako lektorka12,78 %2 %  
nepotřebuji ho i když mám 100% ztrátu sluchu - omezuje duševní rozhled12,78 %2 %  

Graf

15. Váš lektor je/byl:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
neslyšící2346 %46 %  
slyšící1734 %34 %  
střídá/střídal se slyšící s neslyšícím1020 %20 %  

Graf

16. Jak často se v běžném životě setkáváte s osobou se sluchovým postižením dorozumívající se ČZJ (mimo kurz ČZJ)?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
1x za půl roku1224 %24 %  
1x za měsíc816 %16 %  
nikdy612 %12 %  
1x za 14 dní612 %12 %  
1x týdně510 %10 %  
1x za 2 měsíce48 %8 %  
denně48 %8 %  
teď už téměř nikdy12 %2 %  
komunikujeme přes internet, osobní kontakt není v současnosti možný12 %2 %  
občas, nelze říct jak často, je to různé12 %2 %  
Nesetkávám se pravidelně, jen náhodná potkání12 %2 %  
v době kurzu 1X týdně, nyní vůbec12 %2 %  

Graf

17. Jak často navštěvujete akce pro neslyšící?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nikdy3162 %62 %  
1x za půl roku1326 %26 %  
1x týdně24 %4 %  
1x za 2 měsíce24 %4 %  
1x za rok12 %2 %  
1x za měsíc12 %2 %  

Graf

18. Vyjádřete se k následujícím tvrzením. 1 = plně souhlasím; 5 = zcela nesouhlasím

Povinná otázka, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi „1”, „2”, „3”, „4” a „5”, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi na dané škále.

PodotázkaPrůměrRozptyl
Pro studenta speciální pedagogiky je zcela nezbytné osvojit si ČZJ.2.861.16
Obávám se komunikace s osobou se sluchovým postižením dorozumívající se ČZJ.3.11.17
ČZJ zlepší moji konkurenceschopnost na trhu práce.2.71.17
Znalost ČZJ mi umožní komunikaci s osobami se sluchovým postižením vyskytujícími se v mém okolí.2.021.1
ČZJ je zajímavější jazyk než němčina nebo angličtina.2.481.41

Graf

19. Pokud se komunikace s osobou se sluchovým postižením obáváte, z čeho plynou Vaše obavy?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit více z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nedůvěra ve vlastní schopnost dorozumět se pomocí českého znakového jazyka2567,57 %50 %  
obava z rychlého tempa komunikace2054,05 %40 %  
obava z užití neznámých znaků osobou se sluchovým postižením1335,14 %26 %  
už jsem vše zapomněla12,7 %2 %  
jsem prakticky neslyšící-neobávám12,7 %2 %  
není univerzální pro celou republiku - v každém kraji jiný12,7 %2 %  
nebojím se, vždycky se nějak dorozumím12,7 %2 %  

Graf

20. Co Vám připadá při osvojování si českého znakového jazyka nejtěžší?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
odchylky v regionálních znacích1938 %38 %  
větná skladba (znakosled)1734 %34 %  
jeden znak nesoucí více různých významů1530 %30 %  
zapamatování si znaků1428 %28 %  
více různých znaků pro jedno slovo918 %18 %  
kombinace tvarů prstů a rukou a jejich pozice při artikulaci jednotlivých znaků918 %18 %  
nevím12 %2 %  
využití prostoru a střídání rolí12 %2 %  
Rychlé zapomínání při nepoužívání v praxi.12 %2 %  
kraj,oblast má jedinečný svůj znakosled12 %2 %  
zákaz artikulace velice škodí - znehodnocuje znalost úředního jazyka12 %2 %  
speifické znaky, klasifikátory, vizualizace a prostorová orientace, střídání rolí12 %2 %  
nedostatek možného procvičení12 %2 %  

Graf

21. Co Vám připadá při osvojování ČZJ nejlehčí?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
zapamatování si znaků1836 %36 %  
tvary prstů a rukou a jejich pozice při artikulaci jednotlivých znaků1326 %26 %  
větná skladba (znakosled)1224 %24 %  
jeden znak nesoucí více různých významů1020 %20 %  
více různých znaků pro jedno slovo510 %10 %  
odchylky v regionálních znacích48 %8 %  
nevím12 %2 %  
je to můj 2. přirozený jazyk12 %2 %  
primitivní jednoduché znaky12 %2 %  
zapamatování si deiktických a některých ikonických znaků 12 %2 %  

Graf

22. Připadá Vám osvojování si českého znakového jazyka složitější, než jste si mysleli před zahájením kurzu?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [anootázka č. 23, neotázka č. 24].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne3060 %60 %  
ano2040 %40 %  

Graf

23. Co jste si mysleli, že bude jiné?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nevím210 %4 %  
rychlost znakovani 15 %2 %  
uhhj15 %2 %  
cely dotaznik15 %2 %  
Nikoli jiné, ČZJ je prostě jako každý jiný cizí jazyk, ale pro člověka zvyklého komunikovat orálně je těžké využití prostoru, střídání rolí, mimika... Některé aspekty ZJ jsem si před nástup do kurzů neuměla představit. 15 %2 %  
jednodužší si osvojit ČZJ15 %2 %  
více podobnosti s obyčejnými gesty běžně užívanými při konverzaci15 %2 %  
vse15 %2 %  
že to bude lehčí než jak to je ve skutečnosti :-)15 %2 %  
významy jednotlivých znaků15 %2 %  
ostatní odpovědi Zkrátka, že to bude jednodušší, zejména znakosled. Zaskočila mě rozmanitost znaků a jejich využití.
netušila jsem, že slovosled bude pro mě tak obtížný
neučila jsem se čjz
s artikulací lépe pochopím smysl řečeného - bohužel se smysl řečeného snadno překrucuje
Nevěděla jsem o znakosledu a jiných specifikách ČZJ
stejné jak u jiných jazyků, základy se vždycky zdají být poměrně jasné a jednoduché...osvojit si ale jazyk tak, aby člověk byl ve svém projevu srovnatelný s rodilým mluvčím, alespoň částečně, je nemožné
jednodušší
*********
obsah kurzů
945 %18 % 

Graf

24. K čemu využijete znalost českého znakového jazyka?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
pro větší uplatnění se na trhu práce2244 %44 %  
ke studiu1734 %34 %  
v zaměstnání1326 %26 %  
dorozumívání se s blízkou osobou se sluchovým postižením1020 %20 %  
k nicemu, jen rozsireni si obzoru12 %2 %  
kolik řečí znáš, tolikrát jsi člověkem12 %2 %  
moje vlastní potřeba sluchově postiženého12 %2 %  
Blízkou osobu nemám se sluch. postižením. Jistě je to lepší na trhu práce... zatím jesem to v pětileté praxi logopedie nepoužila ani jednou, takže jazyk je pomalu zapomenut :((12 %2 %  
zájem12 %2 %  
komunikace s osobami se sluch. post. v rámci volnočasových aktivit12 %2 %  
Nyxní využití nevidím, ale v budoucnu jej mohu potřebovat.12 %2 %  
nevím12 %2 %  
Bohužel nemám šanci využívat.12 %2 %  
nevyužiju12 %2 %  
sem tam k dorozumění s uživatelem ZJ12 %2 %  
vubec12 %2 %  
bohužel nevyužívám12 %2 %  

Graf

25. Co byste v kurzu zlepšil/a nebo udělal/a jinak?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nic1428 %28 %  
nevim48 %8 %  
hhhh12 %2 %  
autorku12 %2 %  
chybělo vysvětlení gramatiky a větné skladby 12 %2 %  
-12 %2 %  
kurz mi zcela vyhovoval12 %2 %  
Materiály, znovu materiály a určité sjednocení formy jazyka. Nejlépe samozřejmě definovat oficální - spisovnou - podobu ZJ, což je otázka delší doby. Ale je třeba vytvářet další lingvistické materiály pro (nejen) studenty ZJ. 12 %2 %  
Na PdF MU je Čzj i jakékoliv znaky ničemu - vyučující jej sice ovládají, ale nejsou schopni jej naučit. !! lepší je , když je vyučující neslyšící, menší skupina žáků. 12 %2 %  
byla jsem spokojená12 %2 %  
ostatní odpovědi vice se ucila
častější opakování
více příležitostí si naučené znaky vyzkoušet
zapojit spolupráci se sluchově postiženou osobou
V kurzu nás bylo moc, asi bych snížila počet osob ve třídě
Kur se mi velmi líbil, nic mě nenapadá.
Nemám žádné výhrady.
více bych komunikovala s lidmi se sluchovým postižením, kteří se dorozumívají ČZJ
nic, byla jsem spokojená s výukou
jsem spokojená
Obrázkovou učebnici (slovník), kde by byl znak vyfocen s popisem.
Uvítala bych návštěvu neslyších (nebo naopak navštívit je), abychom ČZJ viděli v reálu :)
finanční náročnst - zlevnit
nic, kurzy, na které jsem chodila, byly perfektní
nejsem si jista
lektor studenty motivovat,nechat studenty vymyslet znak,naučit je improvizovat,chválit, chválit
Nemám co dodat nejsem odborník ani uživatel a žádný kurz jsem nestudovala. Pouze ve společnosti SP jako SP.
Více volné konverzace mezi spoluúčastníky
pro kurzy na vyšší úrovni bych zvolila za lektora člověka, který má kompetence i v českém jazyce a ne jenom v ČZJ, obzvláště pokud je kurz věnován tlumočení a překladu
častější výuka neslyšícím lektorem
delší dobu kurzu
užitečnější znaky pro běžný život
****************
náplň kurzu
2448 %48 % 

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 3 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

12. Budete po ukončení současného kurzu pokračovat v následující úrovni?

  • odpověď ano:
    • 3.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi zlepšení se v jazyku na otázku 13. Z jakého důvodu jste se rozhodl/a pokračovat?

17. Jak často navštěvujete akce pro neslyšící?

  • odpověď nikdy:
    • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi ČZJ zlepší moji konkurenceschopnost na trhu práce.=4 na otázku 18. Vyjádřete se k následujícím tvrzením. 1 = plně souhlasím; 5 = zcela nesouhlasím

19. Pokud se komunikace s osobou se sluchovým postižením obáváte, z čeho plynou Vaše obavy?

  • odpověď nedůvěra ve vlastní schopnost dorozumět se pomocí českého znakového jazyka:
    • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi celoroční na otázku 9. V jakém typu kurzu studujete nebo jste studoval/a?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Pohlaví.

2. Věk.

3. Přítomnost sluchového postižení u Vás?

4. Vyskytuje se sluchové postižení ve Vaší rodině?

5. V rámci čeho ČZJ studujete nebo jste studoval/a?

6. Studujete nebo jste studoval/a český znakový jazyk (dále jen ČZJ)?

7. Který z kurzů studujete nebo jste studoval/a?

8. Kolikátým rokem studujete nebo kolik let jste studoval/a ČZJ?

9. V jakém typu kurzu studujete nebo jste studoval/a?

10. Z jakého důvodu jste se přihlásil/a do kurzu ČZJ?

11. Vyjádřete se k následujícím tvrzením. 1 = plně souhlasím; 5 = zcela nesouhlasím

12. Budete po ukončení současného kurzu pokračovat v následující úrovni?

13. Z jakého důvodu jste se rozhodl/a pokračovat?

14. Z jakého důvodu jste se rozhodl/a nepokračovat v osvojování si ČZJ?

15. Váš lektor je/byl:

16. Jak často se v běžném životě setkáváte s osobou se sluchovým postižením dorozumívající se ČZJ (mimo kurz ČZJ)?

17. Jak často navštěvujete akce pro neslyšící?

18. Vyjádřete se k následujícím tvrzením. 1 = plně souhlasím; 5 = zcela nesouhlasím

19. Pokud se komunikace s osobou se sluchovým postižením obáváte, z čeho plynou Vaše obavy?

20. Co Vám připadá při osvojování si českého znakového jazyka nejtěžší?

21. Co Vám připadá při osvojování ČZJ nejlehčí?

22. Připadá Vám osvojování si českého znakového jazyka složitější, než jste si mysleli před zahájením kurzu?

24. K čemu využijete znalost českého znakového jazyka?

25. Co byste v kurzu zlepšil/a nebo udělal/a jinak?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Pohlaví.

2. Věk.

3. Přítomnost sluchového postižení u Vás?

4. Vyskytuje se sluchové postižení ve Vaší rodině?

5. V rámci čeho ČZJ studujete nebo jste studoval/a?

6. Studujete nebo jste studoval/a český znakový jazyk (dále jen ČZJ)?

7. Který z kurzů studujete nebo jste studoval/a?

8. Kolikátým rokem studujete nebo kolik let jste studoval/a ČZJ?

9. V jakém typu kurzu studujete nebo jste studoval/a?

10. Z jakého důvodu jste se přihlásil/a do kurzu ČZJ?

11. Vyjádřete se k následujícím tvrzením. 1 = plně souhlasím; 5 = zcela nesouhlasím

12. Budete po ukončení současného kurzu pokračovat v následující úrovni?

13. Z jakého důvodu jste se rozhodl/a pokračovat?

14. Z jakého důvodu jste se rozhodl/a nepokračovat v osvojování si ČZJ?

15. Váš lektor je/byl:

16. Jak často se v běžném životě setkáváte s osobou se sluchovým postižením dorozumívající se ČZJ (mimo kurz ČZJ)?

17. Jak často navštěvujete akce pro neslyšící?

18. Vyjádřete se k následujícím tvrzením. 1 = plně souhlasím; 5 = zcela nesouhlasím

19. Pokud se komunikace s osobou se sluchovým postižením obáváte, z čeho plynou Vaše obavy?

20. Co Vám připadá při osvojování si českého znakového jazyka nejtěžší?

21. Co Vám připadá při osvojování ČZJ nejlehčí?

22. Připadá Vám osvojování si českého znakového jazyka složitější, než jste si mysleli před zahájením kurzu?

24. K čemu využijete znalost českého znakového jazyka?

25. Co byste v kurzu zlepšil/a nebo udělal/a jinak?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Buchtová, M.kurzy českého znakového jazyka (výsledky průzkumu), 2012. Dostupné online na https://kurzy-czj.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.