Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Kurzy na sebevzdělávání

Kurzy na sebevzdělávání

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Jirka Novák
Šetření:12. 08. 2023 - 26. 08. 2023
Počet respondentů:54
Počet otázek (max/průměr):10 / 9
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:62,8 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.02:15
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Děkujeme předem za účast v našem průzkumu trhu. Vyplnění tohoto dotazníku by vám mělo zabrat přibližně 5-10 minut.

Odpovědi respondentů

1. Do jaké věkové skupiny patříte?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
25-341527,78 %27,78 %  
35-441324,07 %24,07 %  
18-241018,52 %18,52 %  
45-54712,96 %12,96 %  
65 a více59,26 %9,26 %  
55-6435,56 %5,56 %  
Mladší 18 let11,85 %1,85 %  

Graf

2. Jaké je vaše pohlaví?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Žena3055,56 %55,56 %  
Muž2342,59 %42,59 %  
Nechci uvést11,85 %1,85 %  

Graf

3. Jaký je váš nejvyšší dosažený stupeň vzdělání?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Středoškolské vzdělání nebo ekvivalent3055,56 %55,56 %  
Magisterský titul1629,63 %29,63 %  
Doktorát nebo vyšší47,41 %7,41 %  
Bakalářský titul47,41 %7,41 %  

Graf

4. Jakým způsobem preferujete konzumovat vzdělávací obsah? (Zaškrtněte všechny relevantní možnosti)

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Čtení (knihy, články atd.)4685,19 %85,19 %  
Sledování videí (online kurzy, YouTube atd.)3870,37 %70,37 %  
Účast na živých třídách nebo workshopech2138,89 %38,89 %  
Interaktivní učení (hry, kvízy atd.)1935,19 %35,19 %  
Poslech audia (podcasty, audioknihy atd.)1833,33 %33,33 %  
nijak11,85 %1,85 %  
ve škole11,85 %1,85 %  
Záleží snad na předmětu (obsahu) vzdělávání. 11,85 %1,85 %  

Graf

5. Používáte online vzdělávací platformy jako MasterClass, Coursera nebo Udemy?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Anootázka č. 6, Neotázka č. 7].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne5398,15 %98,15 %  
Ano11,85 %1,85 %  

Graf

6. Pokud ano, co se vám na podobných platformách líbí nejvíce? (Zaškrtněte všechny relevantní možnosti)

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Kvalita obsahu1100 %1,85 %  
Rozmanitost kurzů1100 %1,85 %  
Přístup k odborným lektorům1100 %1,85 %  
Snadnost "dostání" se do tématu1100 %1,85 %  

Graf

7. Měli byste zájem o používání platformy se vzdělávacími kurzy v audio podobě?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Nemám moc zájem2037,04 %37,04 %  
Vůbec nemám zájem1120,37 %20,37 %  
Mám částečný zájem1018,52 %18,52 %  
Neutrální916,67 %16,67 %  
Určitě mám zájem47,41 %7,41 %  

Graf

8. O jaké předměty nebo témata byste měli největší zájem v audio kurzech? (Zaškrtněte všechny relevantní možnosti)

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Věda a historie2750 %50 %  
Jazyky2648,15 %48,15 %  
Osobní rozvoj a sebezlepšení2444,44 %44,44 %  
Podnikání a podnikatelství1324,07 %24,07 %  
Zdraví a wellness1222,22 %22,22 %  
Technologie a programování1018,52 %18,52 %  
Umění a kreativita712,96 %12,96 %  
O žádné 23,7 %3,7 %  
žádné11,85 %1,85 %  
Právo11,85 %1,85 %  
ekonomie11,85 %1,85 %  
nechci nic poslouchat, není to efektivní11,85 %1,85 %  
pico11,85 %1,85 %  

Graf

9. Jaké hlavní výhody vidíte v audio vzdělávacích kurzech? (Zaškrtněte všechny relevantní možnosti)

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Pohodlí a flexibilita2445,28 %44,44 %  
Možnost dělat více věcí najednou během učení(sport, řízení auta))2343,4 %42,59 %  
Přístupnost pro uživatele se zrakovým postižením1630,19 %29,63 %  
Snížená doba strávená u obrazovky1528,3 %27,78 %  
Zlepšené soustředění1120,75 %20,37 %  
žádné11,89 %1,85 %  
nevím11,89 %1,85 %  
nevidím výhody11,89 %1,85 %  
asi nic - a proč jsou tytop otázky povinné a nelze je vynechat? 11,89 %1,85 %  
pico11,89 %1,85 %  

Graf

10. Jakou měsíční cenu byste byl/a ochotna zaplatit, za přístup k této platformě?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Do 50 Kč2648,15 %48,15 %  
51-100 Kč1527,78 %27,78 %  
101-150 Kč712,96 %12,96 %  
151-200 Kč611,11 %11,11 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u jedné otázky.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

2. Jaké je vaše pohlaví?

  • odpověď Žena:
    • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi 51-100 Kč na otázku 10. Jakou měsíční cenu byste byl/a ochotna zaplatit, za přístup k této platformě?
    • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Zdraví a wellness na otázku 8. O jaké předměty nebo témata byste měli největší zájem v audio kurzech? (Zaškrtněte všechny relevantní možnosti)

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Do jaké věkové skupiny patříte?

2. Jaké je vaše pohlaví?

3. Jaký je váš nejvyšší dosažený stupeň vzdělání?

4. Jakým způsobem preferujete konzumovat vzdělávací obsah? (Zaškrtněte všechny relevantní možnosti)

5. Používáte online vzdělávací platformy jako MasterClass, Coursera nebo Udemy?

7. Měli byste zájem o používání platformy se vzdělávacími kurzy v audio podobě?

8. O jaké předměty nebo témata byste měli největší zájem v audio kurzech? (Zaškrtněte všechny relevantní možnosti)

9. Jaké hlavní výhody vidíte v audio vzdělávacích kurzech? (Zaškrtněte všechny relevantní možnosti)

10. Jakou měsíční cenu byste byl/a ochotna zaplatit, za přístup k této platformě?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Do jaké věkové skupiny patříte?

2. Jaké je vaše pohlaví?

3. Jaký je váš nejvyšší dosažený stupeň vzdělání?

4. Jakým způsobem preferujete konzumovat vzdělávací obsah? (Zaškrtněte všechny relevantní možnosti)

5. Používáte online vzdělávací platformy jako MasterClass, Coursera nebo Udemy?

7. Měli byste zájem o používání platformy se vzdělávacími kurzy v audio podobě?

8. O jaké předměty nebo témata byste měli největší zájem v audio kurzech? (Zaškrtněte všechny relevantní možnosti)

9. Jaké hlavní výhody vidíte v audio vzdělávacích kurzech? (Zaškrtněte všechny relevantní možnosti)

10. Jakou měsíční cenu byste byl/a ochotna zaplatit, za přístup k této platformě?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Citace

Novák, J.Kurzy na sebevzdělávání (výsledky průzkumu), 2023. Dostupné online na https://kurzy-na-sebevzdelavani.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.