Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Senioři v dopravě

Senioři v dopravě

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Monika Macháčková
Šetření:24. 02. 2012 - 06. 03. 2012
Počet respondentů:229
Počet otázek (max/průměr):8 / 8
Použité ochrany:unikátní IP
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:84,4 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.01:18
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-3 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dotazník je určen pro všechny věkové kategorie a shromažďuje názory na kurzy pro seniory týkající se dopravy. Výstupy tohoto dotazníku mi pomohou v mé diplomové práci.

Odpovědi respondentů

1. Jste:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena18681,22 %81,22 %  
muž4318,78 %18,78 %  

Graf

2. Kolik je vám let?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
15 - 2417074,24 %74,24 %  
25 - 344218,34 %18,34 %  
35 - 49135,68 %5,68 %  
50 - 5931,31 %1,31 %  
60 - 6410,44 %0,44 %  

Graf

3. Myslíte si, že má smysl zabývat se tématem starších lidí v dopravě?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano19484,72 %84,72 %  
ne3515,28 %15,28 %  

Graf

4. Slyšel/a jste již o kurzech pro seniory, které se týkají dopravy?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne21593,89 %93,89 %  
ano146,11 %6,11 %  

Graf

5. Myslíte si, že jsou přínosné kurzy pro seniory týkající se dopravy?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano.13458,52 %58,52 %  
Ano, ale jen pro starší řidiče.6427,95 %27,95 %  
Ne.3113,54 %13,54 %  

Graf

6. Měli by se starší řidiči (nad 60 let věku) povinně účastnit doškolovacích kurzů?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano.12454,15 %54,15 %  
Ano, ale až od vyššího věku (např. 75 let).7934,5 %34,5 %  
Ne.2611,35 %11,35 %  

Graf

7. Znáte nějakého řidiče seniora, který by se podle Vás měl již raději řízení vzdát?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano.10545,85 %45,85 %  
Ne.8938,86 %38,86 %  
Neznám žádného řidiče seniora.3515,28 %15,28 %  

Graf

8. Myslíte si, že obecně senioři za volantem představují větší nebezpečí než ostatní řidiči?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano14663,76 %63,76 %  
ne8336,24 %36,24 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Nebyly nalezeny žádné zajímavé souvislosti mezi odpovědmi.

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Jste:

2. Kolik je vám let?

3. Myslíte si, že má smysl zabývat se tématem starších lidí v dopravě?

4. Slyšel/a jste již o kurzech pro seniory, které se týkají dopravy?

5. Myslíte si, že jsou přínosné kurzy pro seniory týkající se dopravy?

6. Měli by se starší řidiči (nad 60 let věku) povinně účastnit doškolovacích kurzů?

7. Znáte nějakého řidiče seniora, který by se podle Vás měl již raději řízení vzdát?

8. Myslíte si, že obecně senioři za volantem představují větší nebezpečí než ostatní řidiči?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Jste:

2. Kolik je vám let?

3. Myslíte si, že má smysl zabývat se tématem starších lidí v dopravě?

4. Slyšel/a jste již o kurzech pro seniory, které se týkají dopravy?

5. Myslíte si, že jsou přínosné kurzy pro seniory týkající se dopravy?

6. Měli by se starší řidiči (nad 60 let věku) povinně účastnit doškolovacích kurzů?

7. Znáte nějakého řidiče seniora, který by se podle Vás měl již raději řízení vzdát?

8. Myslíte si, že obecně senioři za volantem představují větší nebezpečí než ostatní řidiči?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Macháčková, M.Senioři v dopravě (výsledky průzkumu), 2012. Dostupné online na https://kurzy-pro-seniory.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.