Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Kvalifikovanost učitelů MŠ (pro rodiče)

Kvalifikovanost učitelů MŠ (pro rodiče)

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Adéla Vanková
Šetření:16. 11. 2014 - 10. 12. 2014
Počet respondentů:136
Počet otázek (max/průměr):11 / 9.18
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:po jedné otázce
Návratnost dotazníků:76,4 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.01:31
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Budu Vám velice vděčná za vyplnění krátkého dotazníku.

Jsem studentkou VOŠ a průzkum je podmínkou k získání zápočtu.

Cílem průzkumu je zjištění názoru rodičů dětí na nutnost kvalifikace a vzdělání učitelů v MŠ.

 

Odpovědi respondentů

1. Jste v současné době rodič dítěte v MŠ?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Anootázka č. 3, Neotázka č. 2].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano9066,18 %66,18 %  
Ne4633,82 %33,82 %  

Graf

2. Budete umisťovat Vaše dítě do MŠ nebo Vaše dítě již MŠ navštěvovalo?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Anootázka č. 3, Ne → konec dotazníku].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano4086,96 %29,41 %  
Ne613,04 %4,41 %  

Graf

3. Je pro Vás hlavním kritériem výběru MŠ její pedagogický personál?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Anootázka č. 5, Ne, upřednostňuji jiné kritériumotázka č. 4].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano8061,54 %58,82 %  
Ne, upřednostňuji jiné kritérium5038,46 %36,76 %  

Graf

4. Podle jakých kritérií jste vybírali MŠ?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Dostupnost od bydlištěotázka č. 5, Školní vzdělávací plánotázka č. 5, Doporučení známýchotázka č. 5, Recenze na internetuotázka č. 5, Nadstandardní aktivityotázka č. 5].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Dostupnost od bydliště3366 %24,26 %  
Doporučení známých816 %5,88 %  
Školní vzdělávací plán510 %3,68 %  
Nadstandardní aktivity36 %2,21 %  
Recenze na internetu12 %0,74 %  

Graf

5. Je pro Vás při hodnocení pedagoga důležité jeho kvalifikace?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Anootázka č. 6, Ne, rozhodující jsou jiné vlastnostiotázka č. 6].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne, rozhodující jsou jiné vlastnosti8061,54 %58,82 %  
Ano5038,46 %36,76 %  

Graf

6. Je informace o vzdělání pedagogů ve vybrané MŠ veřejně dostupná, nebo je nutné se optat?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Veřejné infootázka č. 7, Nutnost se optatotázka č. 7].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Nutnost se optat8666,15 %63,24 %  
Veřejné info4433,85 %32,35 %  

Graf

7. Jsou učitelé ve „Vaší“ MŠ plně kvalifikovaní?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Anootázka č. 8, Nevímotázka č. 8, Neotázka č. 8].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano6046,15 %44,12 %  
Nevím5340,77 %38,97 %  
Ne1713,08 %12,5 %  

Graf

8. Myslíte si, že je absolvent střední pedagogické školy plně připraven pro práci učitele?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Ano, 4 roky studia stačíotázka č. 9, Ne, je nutné další studium (VOŠ, VŠ)otázka č. 9].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano, 4 roky studia stačí8867,69 %64,71 %  
Ne, je nutné další studium (VOŠ, VŠ)4232,31 %30,88 %  

Graf

9. Považujete za nejpodstatnější délku praxe pedagoga?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Anootázka č. 10, Neotázka č. 10].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne7860 %57,35 %  
Ano5240 %38,24 %  

Graf

10. Mohou podle Vás být mladí pedagogové s nedostatkem praxe i hrozbou pro Vaše dítě?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Ano, nevědí, jak s dětmi zacházet a jednatotázka č. 11, Neotázka č. 11, Ne, jen je dostatečně nevzdělávajíotázka č. 11].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne5240 %38,24 %  
Ne, jen je dostatečně nevzdělávají5038,46 %36,76 %  
Ano, nevědí, jak s dětmi zacházet a jednat2821,54 %20,59 %  

Graf

11. Vadí vám, když je ve třídě vašeho dítěte dlouhodobě přítomna praktikantka?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Ano → konec dotazníku, Ne, nemám s tím problém → konec dotazníku].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne, nemám s tím problém10598,13 %77,21 %  
Ano21,87 %1,47 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 2 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

1. Jste v současné době rodič dítěte v MŠ?

  • odpověď Ne:
    • 3x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ano na otázku 2. Budete umisťovat Vaše dítě do MŠ nebo Vaše dítě již MŠ navštěvovalo?

3. Je pro Vás hlavním kritériem výběru MŠ její pedagogický personál?

  • odpověď Ne, upřednostňuji jiné kritérium:
    • 2.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Dostupnost od bydliště na otázku 4. Podle jakých kritérií jste vybírali MŠ?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Jste v současné době rodič dítěte v MŠ?

2. Budete umisťovat Vaše dítě do MŠ nebo Vaše dítě již MŠ navštěvovalo?

3. Je pro Vás hlavním kritériem výběru MŠ její pedagogický personál?

4. Podle jakých kritérií jste vybírali MŠ?

5. Je pro Vás při hodnocení pedagoga důležité jeho kvalifikace?

6. Je informace o vzdělání pedagogů ve vybrané MŠ veřejně dostupná, nebo je nutné se optat?

7. Jsou učitelé ve „Vaší“ MŠ plně kvalifikovaní?

8. Myslíte si, že je absolvent střední pedagogické školy plně připraven pro práci učitele?

9. Považujete za nejpodstatnější délku praxe pedagoga?

10. Mohou podle Vás být mladí pedagogové s nedostatkem praxe i hrozbou pro Vaše dítě?

11. Vadí vám, když je ve třídě vašeho dítěte dlouhodobě přítomna praktikantka?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Jste v současné době rodič dítěte v MŠ?

2. Budete umisťovat Vaše dítě do MŠ nebo Vaše dítě již MŠ navštěvovalo?

3. Je pro Vás hlavním kritériem výběru MŠ její pedagogický personál?

4. Podle jakých kritérií jste vybírali MŠ?

5. Je pro Vás při hodnocení pedagoga důležité jeho kvalifikace?

6. Je informace o vzdělání pedagogů ve vybrané MŠ veřejně dostupná, nebo je nutné se optat?

7. Jsou učitelé ve „Vaší“ MŠ plně kvalifikovaní?

8. Myslíte si, že je absolvent střední pedagogické školy plně připraven pro práci učitele?

9. Považujete za nejpodstatnější délku praxe pedagoga?

10. Mohou podle Vás být mladí pedagogové s nedostatkem praxe i hrozbou pro Vaše dítě?

11. Vadí vám, když je ve třídě vašeho dítěte dlouhodobě přítomna praktikantka?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Vanková, A.Kvalifikovanost učitelů MŠ (pro rodiče) (výsledky průzkumu), 2014. Dostupné online na https://kvalifikovanost-ucitelu-ms-p.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.