Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Kvalita domácích služeb pro seniory

Kvalita domácích služeb pro seniory

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Lucie Pecková
Šetření:20. 10. 2009 - 27. 10. 2009
Počet respondentů:2
Počet otázek (max/průměr):14 / 13
Použité ochrany:unikátní IP
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:nelze zjistit
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.01:59
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

V rámci mé absolventské práce provádím tento výzkum s cílem zjistit, z jakého důvodu senioři využívají služeb domácí péče, zda jsou spokojeni s jejich kvalitou a rozsahem.

Odpovědi respondentů

1. S kým žijete ve společné domácnosti?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žiji sám2100 %100 %  

Graf

2. Jak jste se dozvěděl/a o možnosti domácí péče?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
od přátel150 %50 %  
od lékaře150 %50 %  

Graf

3. Z jakého důvodu jste se rozhodl/a využívat služeb domácí péče?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
zttráta schopnosti sebeobslouhy150 %50 %  
dlouhodobá nemoc150 %50 %  

Graf

4. Jak hodnotíte služby, které jsou Vám poskytovány?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „1”, „2”, „3”, „4” a „5”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
2150 %50 %  
4150 %50 %  
Statistická polohaHodnota
Průměr:3
Minimum:2
Maximum:4
Variační rozpětí:2
Rozptyl:2
Směrodatná odchylka:1.41
Medián:3
Modus:2

Graf

5. Jaký máte názor na rozsah poskytovaných služeb?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
jsou dostačující150 %50 %  
nejsou dostačující150 %50 %  

Graf

6. Které z nabízených služeb využíváte?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [zdravotníotázka č. 7, pečovatelské a sociálníotázka č. 8].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
pečovatelské a sociální2100 %100 %  

Graf

7. Pokud jste v otázce č. 6 odpověděl/a zdravotní, které služby využíváte nejčastěji?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žádné odpovědi

8. Pokud jste v otázce č. 6 odpověděl/a pečovatelské, které služby využíváte nejčastěji?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
obstarání nákupů a pochůzek150 %50 %  
úklidové práce a pomoc v domácnosti150 %50 %  

Graf

9. Jak celkově hodnotíte chování osob, které Vám tyto služby poskytují, ke své osobě?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „1”, „2”, „3”, „4” a „5”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
1150 %50 %  
3150 %50 %  
Statistická polohaHodnota
Průměr:2
Minimum:1
Maximum:3
Variační rozpětí:2
Rozptyl:2
Směrodatná odchylka:1.41
Medián:2
Modus:1

Graf

10. V případě, že by domácí péče neexistovala, jaký druh péče byste preferoval/a?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
péči rodiny150 %50 %  
pobyt v domově pro seniory150 %50 %  

Graf

11. Kdybyste měl/a seznámit své známé se službami domácí péče, co byste zdůraznil/a?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
kvalita a dostupnost150 %50 %  
nevim150 %50 %  

Graf

12. Jste

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena150 %50 %  
muž150 %50 %  

Graf

13. Kolik je Vám let?

Povinná otázka, respondent musel napsat číselnou odpověď.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
60150 %50 %  
72150 %50 %  
Statistická polohaHodnota
Průměr:66
Minimum:60
Maximum:72
Variační rozpětí:12
Rozptyl:72
Směrodatná odchylka:8.49
Medián:66
Modus:60

Graf

14. Jaké je Vaše nejvyšší ukončené vzdělání?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
střední s maturitou150 %50 %  
základní150 %50 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Tento dotazník byl vyhodnocen jako nevhodný pro úlohu DZD (s největší pravdědpodobností jej zodpovědělo příliš málo respondentů).

Citace

Pecková, L.Kvalita domácích služeb pro seniory (výsledky průzkumu), 2009. Dostupné online na https://kvalita-domacich-sluzeb-pro-seniory.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.