Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Kvalita dopravy

Kvalita dopravy

Pijete energetické nápoje?
Zúčastněte se prosím průzkumu k diplomové práci Daniela Svěchoty

(veřejné výsledky)

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Hana Krbeckova
Šetření:07. 11. 2011 - 12. 11. 2011
Počet respondentů:120
Počet otázek (max/průměr):20 / 15.58
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:68,8 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.02:18
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Záměrem dotazování je provést výzkum veřejného mínění v oblasti pražské dopravy na trase Dejvice- Suchdol. 

 

Děkuji za pomoc s vyplněním.

Odpovědi respondentů

1. Myslíte si, že v porovnání s předchozími roky je dopravní situace na trase Dejvice-Suchdol stejná?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
změnila se k horšímu5142,5 %42,5 %  
nezměnila se3831,67 %31,67 %  
nevím2016,67 %16,67 %  
změnila se k lepšímu119,17 %9,17 %  

Graf

2. Jak jste spokojeni s aktuální kvalitou přepravy na trase Dejvice-Suchdol?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše nespokojen5243,33 %43,33 %  
spíše spokojen3428,33 %28,33 %  
nespokojen2319,17 %19,17 %  
spokojen119,17 %9,17 %  

Graf

3. Jaký způsob dopravy nejčastěji využíváte?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [MHDotázka č. 5, vlastní (automobil, motocykl)otázka č. 4].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
MHD7965,83 %65,83 %  
vlastní (automobil, motocykl)4134,17 %34,17 %  

Graf

4. Když jedu autem trvá mi trasa Vítězné náměstí – Suchdol

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
10 minut2356,1 %19,17 %  
20 minut1126,83 %9,17 %  
30 minut614,63 %5 %  
déle než 30 minut12,44 %0,83 %  

Graf

5. Jaký faktor dle Vašeho názoru nejvíce ovlivňuje kvalitu přepravy na trase Dejvice-Suchdol? ( zaškrtněte max. 3 odpovědi)

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
čekání v kolonách5974,68 %49,17 %  
kapacita dopravního prostředku5468,35 %45 %  
nepřesné dodržování časů příjezdů a odjezdů veřejného dopravního prostředku2025,32 %16,67 %  
počet zastávek1620,25 %13,33 %  
vzhled a vnitřní uzpůsobení dopravního prostředku1113,92 %9,17 %  
čistota911,39 %7,5 %  
čekání v kolonách810,13 %6,67 %  
schopnosti řidiče67,59 %5 %  
jiné45,06 %3,33 %  
výluky33,8 %2,5 %  
jednání revizora22,53 %1,67 %  

Graf

6. Jako ve škole známkou 1-5 (1 – nejlepší, 5 – nejhorší) zhodnoťte následující kritéria na trase Dejvická-Suchdol.

Povinná otázka, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi „1”, „2”, „3”, „4” a „5”, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi na dané škále.

PodotázkaPrůměrRozptyl
Doba čekání na MHD2.4680.755
Doba strávené v MHD3.4181.231
Cena MHD3.0760.982
Komfort a pohodlí MHD2.8860.709
Obsazenost MHD3.8860.886

Graf

7. Jak často absolvujete tuto trasu?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
2-4 krát do týdne4860,76 %40 %  
5-7 krát do týdne1620,25 %13,33 %  
jednou týdně911,39 %7,5 %  
méně, než jednou týdně67,59 %5 %  

Graf

8. V jakých denních hodinách nejčastěji využíváte služeb MHD? (zaškrtněte max. 2 možnosti)

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
15:01 – 18:003746,84 %30,83 %  
9:01 – 12:003341,77 %27,5 %  
18:01 – 21:002835,44 %23,33 %  
12:01 – 15:002126,58 %17,5 %  
6:01 – 9:001620,25 %13,33 %  
21:01– 06:0078,86 %5,83 %  

Graf

9. Zdají se Vám vozidla MHD ve Vámi označených intervalech přeplněné?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše ano3341,77 %27,5 %  
ano2835,44 %23,33 %  
spíše ne1721,52 %14,17 %  
ne11,27 %0,83 %  

Graf

10. Jaký typ úhrady jízdného v MHD využíváte?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
předplacený kupón (1-10měsíční)6075,95 %50 %  
jednorázový lístek či placenou sms1012,66 %8,33 %  
roční kupón67,59 %5 %  
jezdím bez lístku či kupónu33,8 %2,5 %  

Graf

11. Z jakého důvodu absolvujete trasu Dejvice-Suchdol?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
na Suchdole studuji6075,95 %50 %  
na Suchdole bydlím 810,13 %6,67 %  
na Suchdole pracuji67,59 %5 %  
jiné56,33 %4,17 %  

Graf

12. Přivítali byste prodloužení tramvajové trasy až na Suchdol?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano4860,76 %40 %  
nevím1822,78 %15 %  
ne1316,46 %10,83 %  

Graf

13. Myslíte si, že cena MHD je adekvátní k jejím službám?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše ne3544,3 %29,17 %  
spíše ano3139,24 %25,83 %  
ano78,86 %5,83 %  
ne67,59 %5 %  

Graf

14. Když jedu MHD trvá mi trasa Dejvice – Suchdol

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
20 minut4050,63 %33,33 %  
30 minut2025,32 %16,67 %  
déle než 30 minut1113,92 %9,17 %  
10 minut810,13 %6,67 %  

Graf

15. Přispělo dle Vás prodloužení tramvajové trasy Vítězné Náměstí-Podbaba k lepší dostupnosti Suchdola?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
částečně3037,97 %25 %  
ne2835,44 %23,33 %  
nevím1113,92 %9,17 %  
ano1012,66 %8,33 %  

Graf

16. Pohlaví

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena7461,67 %61,67 %  
muž4638,33 %38,33 %  

Graf

17. Do jaké věkové kategorie spadáte?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
19-269780,83 %80,83 %  
27-602218,33 %18,33 %  
do 1810,83 %0,83 %  

Graf

18. V jakém okrese je Vaše bydliště?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
mimo Pražský6352,5 %52,5 %  
Pražský5747,5 %47,5 %  

Graf

19. Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
vysokoškolské8066,67 %66,67 %  
středoškolské3025 %25 %  
střední odborné s maturitou75,83 %5,83 %  
střední odborné bez maturity32,5 %2,5 %  

Graf

20. Status

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
student9175,83 %75,83 %  
zaměstnaný/podnikatel2420 %20 %  
na mateřské/rodičovské dovolené32,5 %2,5 %  
nezaměstnaný21,67 %1,67 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 6 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

3. Jaký způsob dopravy nejčastěji využíváte?

 • odpověď MHD:
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi čekání v kolonách na otázku 5. Jaký faktor dle Vašeho názoru nejvíce ovlivňuje kvalitu přepravy na trase Dejvice-Suchdol? ( zaškrtněte max. 3 odpovědi)
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi kapacita dopravního prostředku na otázku 5. Jaký faktor dle Vašeho názoru nejvíce ovlivňuje kvalitu přepravy na trase Dejvice-Suchdol? ( zaškrtněte max. 3 odpovědi)
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi nepřesné dodržování časů příjezdů a odjezdů veřejného dopravního prostředku na otázku 5. Jaký faktor dle Vašeho názoru nejvíce ovlivňuje kvalitu přepravy na trase Dejvice-Suchdol? ( zaškrtněte max. 3 odpovědi)
  • zobrazit další souvislosti
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi počet zastávek na otázku 5. Jaký faktor dle Vašeho názoru nejvíce ovlivňuje kvalitu přepravy na trase Dejvice-Suchdol? ( zaškrtněte max. 3 odpovědi)
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi vzhled a vnitřní uzpůsobení dopravního prostředku na otázku 5. Jaký faktor dle Vašeho názoru nejvíce ovlivňuje kvalitu přepravy na trase Dejvice-Suchdol? ( zaškrtněte max. 3 odpovědi)
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Cena MHD=2 na otázku 6. Jako ve škole známkou 1-5 (1 – nejlepší, 5 – nejhorší) zhodnoťte následující kritéria na trase Dejvická-Suchdol.
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Cena MHD=3 na otázku 6. Jako ve škole známkou 1-5 (1 – nejlepší, 5 – nejhorší) zhodnoťte následující kritéria na trase Dejvická-Suchdol.
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Cena MHD=4 na otázku 6. Jako ve škole známkou 1-5 (1 – nejlepší, 5 – nejhorší) zhodnoťte následující kritéria na trase Dejvická-Suchdol.
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Doba čekání na MHD=2 na otázku 6. Jako ve škole známkou 1-5 (1 – nejlepší, 5 – nejhorší) zhodnoťte následující kritéria na trase Dejvická-Suchdol.
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Doba čekání na MHD=3 na otázku 6. Jako ve škole známkou 1-5 (1 – nejlepší, 5 – nejhorší) zhodnoťte následující kritéria na trase Dejvická-Suchdol.
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Doba strávené v MHD=2 na otázku 6. Jako ve škole známkou 1-5 (1 – nejlepší, 5 – nejhorší) zhodnoťte následující kritéria na trase Dejvická-Suchdol.
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Doba strávené v MHD=3 na otázku 6. Jako ve škole známkou 1-5 (1 – nejlepší, 5 – nejhorší) zhodnoťte následující kritéria na trase Dejvická-Suchdol.
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Doba strávené v MHD=4 na otázku 6. Jako ve škole známkou 1-5 (1 – nejlepší, 5 – nejhorší) zhodnoťte následující kritéria na trase Dejvická-Suchdol.
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Doba strávené v MHD=5 na otázku 6. Jako ve škole známkou 1-5 (1 – nejlepší, 5 – nejhorší) zhodnoťte následující kritéria na trase Dejvická-Suchdol.
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Komfort a pohodlí MHD=2 na otázku 6. Jako ve škole známkou 1-5 (1 – nejlepší, 5 – nejhorší) zhodnoťte následující kritéria na trase Dejvická-Suchdol.
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Komfort a pohodlí MHD=3 na otázku 6. Jako ve škole známkou 1-5 (1 – nejlepší, 5 – nejhorší) zhodnoťte následující kritéria na trase Dejvická-Suchdol.
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Komfort a pohodlí MHD=4 na otázku 6. Jako ve škole známkou 1-5 (1 – nejlepší, 5 – nejhorší) zhodnoťte následující kritéria na trase Dejvická-Suchdol.
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Obsazenost MHD=3 na otázku 6. Jako ve škole známkou 1-5 (1 – nejlepší, 5 – nejhorší) zhodnoťte následující kritéria na trase Dejvická-Suchdol.
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Obsazenost MHD=4 na otázku 6. Jako ve škole známkou 1-5 (1 – nejlepší, 5 – nejhorší) zhodnoťte následující kritéria na trase Dejvická-Suchdol.
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Obsazenost MHD=5 na otázku 6. Jako ve škole známkou 1-5 (1 – nejlepší, 5 – nejhorší) zhodnoťte následující kritéria na trase Dejvická-Suchdol.
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi 2-4 krát do týdne na otázku 7. Jak často absolvujete tuto trasu?
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi 5-7 krát do týdne na otázku 7. Jak často absolvujete tuto trasu?
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi 12:01 – 15:00 na otázku 8. V jakých denních hodinách nejčastěji využíváte služeb MHD? (zaškrtněte max. 2 možnosti)
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi 15:01 – 18:00 na otázku 8. V jakých denních hodinách nejčastěji využíváte služeb MHD? (zaškrtněte max. 2 možnosti)
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi 18:01 – 21:00 na otázku 8. V jakých denních hodinách nejčastěji využíváte služeb MHD? (zaškrtněte max. 2 možnosti)
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi 6:01 – 9:00 na otázku 8. V jakých denních hodinách nejčastěji využíváte služeb MHD? (zaškrtněte max. 2 možnosti)
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi 9:01 – 12:00 na otázku 8. V jakých denních hodinách nejčastěji využíváte služeb MHD? (zaškrtněte max. 2 možnosti)
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi ano na otázku 9. Zdají se Vám vozidla MHD ve Vámi označených intervalech přeplněné?
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi spíše ano na otázku 9. Zdají se Vám vozidla MHD ve Vámi označených intervalech přeplněné?
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi spíše ne na otázku 9. Zdají se Vám vozidla MHD ve Vámi označených intervalech přeplněné?
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi jednorázový lístek či placenou sms na otázku 10. Jaký typ úhrady jízdného v MHD využíváte?
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi předplacený kupón (1-10měsíční) na otázku 10. Jaký typ úhrady jízdného v MHD využíváte?
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi na Suchdole studuji na otázku 11. Z jakého důvodu absolvujete trasu Dejvice-Suchdol?
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi ano na otázku 12. Přivítali byste prodloužení tramvajové trasy až na Suchdol?
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi ne na otázku 12. Přivítali byste prodloužení tramvajové trasy až na Suchdol?
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi nevím na otázku 12. Přivítali byste prodloužení tramvajové trasy až na Suchdol?
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi spíše ano na otázku 13. Myslíte si, že cena MHD je adekvátní k jejím službám?
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi spíše ne na otázku 13. Myslíte si, že cena MHD je adekvátní k jejím službám?
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi 20 minut na otázku 14. Když jedu MHD trvá mi trasa Dejvice – Suchdol
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi 30 minut na otázku 14. Když jedu MHD trvá mi trasa Dejvice – Suchdol
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi déle než 30 minut na otázku 14. Když jedu MHD trvá mi trasa Dejvice – Suchdol
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi ano na otázku 15. Přispělo dle Vás prodloužení tramvajové trasy Vítězné Náměstí-Podbaba k lepší dostupnosti Suchdola?
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi částečně na otázku 15. Přispělo dle Vás prodloužení tramvajové trasy Vítězné Náměstí-Podbaba k lepší dostupnosti Suchdola?
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi ne na otázku 15. Přispělo dle Vás prodloužení tramvajové trasy Vítězné Náměstí-Podbaba k lepší dostupnosti Suchdola?
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi nevím na otázku 15. Přispělo dle Vás prodloužení tramvajové trasy Vítězné Náměstí-Podbaba k lepší dostupnosti Suchdola?
 • odpověď vlastní (automobil, motocykl):
  • 2.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi 10 minut na otázku 4. Když jedu autem trvá mi trasa Vítězné náměstí – Suchdol
  • 2.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi 20 minut na otázku 4. Když jedu autem trvá mi trasa Vítězné náměstí – Suchdol

5. Jaký faktor dle Vašeho názoru nejvíce ovlivňuje kvalitu přepravy na trase Dejvice-Suchdol? ( zaškrtněte max. 3 odpovědi)

 • odpověď čekání v kolonách:
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi déle než 30 minut na otázku 14. Když jedu MHD trvá mi trasa Dejvice – Suchdol

10. Jaký typ úhrady jízdného v MHD využíváte?

 • odpověď předplacený kupón (1-10měsíční):
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Cena MHD=2 na otázku 6. Jako ve škole známkou 1-5 (1 – nejlepší, 5 – nejhorší) zhodnoťte následující kritéria na trase Dejvická-Suchdol.
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi 5-7 krát do týdne na otázku 7. Jak často absolvujete tuto trasu?
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi ne na otázku 12. Přivítali byste prodloužení tramvajové trasy až na Suchdol?

11. Z jakého důvodu absolvujete trasu Dejvice-Suchdol?

 • odpověď na Suchdole studuji:
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Obsazenost MHD=5 na otázku 6. Jako ve škole známkou 1-5 (1 – nejlepší, 5 – nejhorší) zhodnoťte následující kritéria na trase Dejvická-Suchdol.
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi počet zastávek na otázku 5. Jaký faktor dle Vašeho názoru nejvíce ovlivňuje kvalitu přepravy na trase Dejvice-Suchdol? ( zaškrtněte max. 3 odpovědi)

12. Přivítali byste prodloužení tramvajové trasy až na Suchdol?

 • odpověď ano:
  • 2.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi 5-7 krát do týdne na otázku 7. Jak často absolvujete tuto trasu?
  • 2.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi déle než 30 minut na otázku 14. Když jedu MHD trvá mi trasa Dejvice – Suchdol

16. Pohlaví

 • odpověď žena:
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Komfort a pohodlí MHD=4 na otázku 6. Jako ve škole známkou 1-5 (1 – nejlepší, 5 – nejhorší) zhodnoťte následující kritéria na trase Dejvická-Suchdol.
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi 6:01 – 9:00 na otázku 8. V jakých denních hodinách nejčastěji využíváte služeb MHD? (zaškrtněte max. 2 možnosti)

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Myslíte si, že v porovnání s předchozími roky je dopravní situace na trase Dejvice-Suchdol stejná?

2. Jak jste spokojeni s aktuální kvalitou přepravy na trase Dejvice-Suchdol?

3. Jaký způsob dopravy nejčastěji využíváte?

4. Když jedu autem trvá mi trasa Vítězné náměstí – Suchdol

5. Jaký faktor dle Vašeho názoru nejvíce ovlivňuje kvalitu přepravy na trase Dejvice-Suchdol? ( zaškrtněte max. 3 odpovědi)

6. Jako ve škole známkou 1-5 (1 – nejlepší, 5 – nejhorší) zhodnoťte následující kritéria na trase Dejvická-Suchdol.

7. Jak často absolvujete tuto trasu?

8. V jakých denních hodinách nejčastěji využíváte služeb MHD? (zaškrtněte max. 2 možnosti)

9. Zdají se Vám vozidla MHD ve Vámi označených intervalech přeplněné?

10. Jaký typ úhrady jízdného v MHD využíváte?

11. Z jakého důvodu absolvujete trasu Dejvice-Suchdol?

12. Přivítali byste prodloužení tramvajové trasy až na Suchdol?

13. Myslíte si, že cena MHD je adekvátní k jejím službám?

14. Když jedu MHD trvá mi trasa Dejvice – Suchdol

15. Přispělo dle Vás prodloužení tramvajové trasy Vítězné Náměstí-Podbaba k lepší dostupnosti Suchdola?

16. Pohlaví

17. Do jaké věkové kategorie spadáte?

18. V jakém okrese je Vaše bydliště?

19. Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?

20. Status

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Myslíte si, že v porovnání s předchozími roky je dopravní situace na trase Dejvice-Suchdol stejná?

2. Jak jste spokojeni s aktuální kvalitou přepravy na trase Dejvice-Suchdol?

3. Jaký způsob dopravy nejčastěji využíváte?

4. Když jedu autem trvá mi trasa Vítězné náměstí – Suchdol

5. Jaký faktor dle Vašeho názoru nejvíce ovlivňuje kvalitu přepravy na trase Dejvice-Suchdol? ( zaškrtněte max. 3 odpovědi)

6. Jako ve škole známkou 1-5 (1 – nejlepší, 5 – nejhorší) zhodnoťte následující kritéria na trase Dejvická-Suchdol.

7. Jak často absolvujete tuto trasu?

8. V jakých denních hodinách nejčastěji využíváte služeb MHD? (zaškrtněte max. 2 možnosti)

9. Zdají se Vám vozidla MHD ve Vámi označených intervalech přeplněné?

10. Jaký typ úhrady jízdného v MHD využíváte?

11. Z jakého důvodu absolvujete trasu Dejvice-Suchdol?

12. Přivítali byste prodloužení tramvajové trasy až na Suchdol?

13. Myslíte si, že cena MHD je adekvátní k jejím službám?

14. Když jedu MHD trvá mi trasa Dejvice – Suchdol

15. Přispělo dle Vás prodloužení tramvajové trasy Vítězné Náměstí-Podbaba k lepší dostupnosti Suchdola?

16. Pohlaví

17. Do jaké věkové kategorie spadáte?

18. V jakém okrese je Vaše bydliště?

19. Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?

20. Status

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Krbeckova, H.Kvalita dopravy (výsledky průzkumu), 2011. Dostupné online na https://kvalita-dopravy.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.