Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Kvalita kohoutkové vody

Kvalita kohoutkové vody

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Honza Novák
Šetření:20. 08. 2023 - 03. 09. 2023
Počet respondentů:106
Počet otázek (max/průměr):10 / 10
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:84,1 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.00:58
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Předem děkuji za vyplnění dotazníku.

Odpovědi respondentů

1. Pijete doma kohoutkovou vodu?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Často8277,36 %77,36 %  
Občas1816,98 %16,98 %  
Téměř nikdy65,66 %5,66 %  

Graf

2. Kolik litrů vody si týdně koupíte v obchodě?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
0-5l8883,02 %83,02 %  
5l-10l1615,09 %15,09 %  
10l-20l21,89 %1,89 %  

Graf

3. Myslíte si že balená voda je ve vaší oblasti čistší než kohoutková?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne5047,17 %47,17 %  
nevím3432,08 %32,08 %  
ano2220,75 %20,75 %  

Graf

4. Pokud pijete kohoutkovou vodu filtrujete ji nějak?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne8883,02 %83,02 %  
ano1716,04 %16,04 %  
nevím10,94 %0,94 %  

Graf

5. Česká Republika má dobrou kvalitu kohoutkové vody:

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
souhlasím5854,72 %54,72 %  
spíše souhlasím4037,74 %37,74 %  
spíše nesouhlasím43,77 %3,77 %  
nevím43,77 %3,77 %  

Graf

6. Svou kohoutkovou vodu si nechávám testovat každý:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Nikdy9589,62 %89,62 %  
Více než 2 roky54,72 %4,72 %  
Rok43,77 %3,77 %  
2 roky21,89 %1,89 %  

Graf

7. Myslíte si že kvalita kohoutkové vody se může lišit v závislosti na lokaci?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano10498,11 %98,11 %  
nevím10,94 %0,94 %  
ne10,94 %0,94 %  

Graf

8. Myslíte si že voda ze studny je kvalitnější než voda kohoutková?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nevím5753,77 %53,77 %  
ne3734,91 %34,91 %  
ano1211,32 %11,32 %  

Graf

9. Myslíte si že pití kohoutkové vody škodí našemu prostředí méně než pití vody balené?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano7772,64 %72,64 %  
ne1615,09 %15,09 %  
nevím1312,26 %12,26 %  

Graf

10. Preferujete pití vody ze:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Kohoutku7671,7 %71,7 %  
Koupené lahve1615,09 %15,09 %  
Studny1413,21 %13,21 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Nebyly nalezeny žádné zajímavé souvislosti mezi odpovědmi.

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Pijete doma kohoutkovou vodu?

2. Kolik litrů vody si týdně koupíte v obchodě?

3. Myslíte si že balená voda je ve vaší oblasti čistší než kohoutková?

4. Pokud pijete kohoutkovou vodu filtrujete ji nějak?

5. Česká Republika má dobrou kvalitu kohoutkové vody:

6. Svou kohoutkovou vodu si nechávám testovat každý:

7. Myslíte si že kvalita kohoutkové vody se může lišit v závislosti na lokaci?

8. Myslíte si že voda ze studny je kvalitnější než voda kohoutková?

9. Myslíte si že pití kohoutkové vody škodí našemu prostředí méně než pití vody balené?

10. Preferujete pití vody ze:

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Pijete doma kohoutkovou vodu?

2. Kolik litrů vody si týdně koupíte v obchodě?

3. Myslíte si že balená voda je ve vaší oblasti čistší než kohoutková?

4. Pokud pijete kohoutkovou vodu filtrujete ji nějak?

5. Česká Republika má dobrou kvalitu kohoutkové vody:

6. Svou kohoutkovou vodu si nechávám testovat každý:

7. Myslíte si že kvalita kohoutkové vody se může lišit v závislosti na lokaci?

8. Myslíte si že voda ze studny je kvalitnější než voda kohoutková?

9. Myslíte si že pití kohoutkové vody škodí našemu prostředí méně než pití vody balené?

10. Preferujete pití vody ze:

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Citace

Novák, H.Kvalita kohoutkové vody (výsledky průzkumu), 2023. Dostupné online na https://kvalita-kohoutkove-vody.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.