Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Kvalita moderátorů v českých televizích

Kvalita moderátorů v českých televizích

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Jakub Hajník
Šetření:05. 02. 2013 - 17. 02. 2013
Počet respondentů:238
Počet otázek (max/průměr):17 / 15.62
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:po jedné otázce
Návratnost dotazníků:68,4 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.08:38
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-3 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Tento dotazník bude sloužit jako doplněk k mé bakalářské práci. Je zaměřen na kvalitu moderátorů v českých televizích a stav moderátorské profese jako takové.

Instrukce pro vyplnění dotazníku (nápověda)

Téma tohoto dotazníku je zaměřeno především na moderátory publicistiky a zábavy, tedy na ty, kteří předvádějí něco víc než "jen" přečtení zpráv. Berte, prosím, tuto informaci v potaz při vyplňování... :)

Odpovědi respondentů

1. Jaká je podle Vás současná úroveň TV moderátorů v ČR?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Průměrná.12251,26 %51,26 %  
Dobrá, moderátoři si drží vysokou úroveň.5523,11 %23,11 %  
Spíše horší než bývala v minulosti.4619,33 %19,33 %  
Velmi špatná, kvalita oproti minulosti šla výrazně dolů.145,88 %5,88 %  
Skvělá, nikdy nebyla lepší.10,42 %0,42 %  

Graf

2. Jaké "vlastnosti" jsou podle Vás u TV moderátora ty nejdůležitější? Vyberte max. 3 odpovědi.

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Inteligentní projev.16770,17 %70,17 %  
Orientace v tématu, o kterém mluví.16569,33 %69,33 %  
Schopnost improvizace.12150,84 %50,84 %  
Charisma.8033,61 %33,61 %  
Vtipnost.4016,81 %16,81 %  
Pěkný vzhled.3313,87 %13,87 %  
Dobrá image.2811,76 %11,76 %  
Sebevědomý projev.135,46 %5,46 %  
Empatie.93,78 %3,78 %  
Mediální známost.52,1 %2,1 %  
nenadržování žádné ze stran10,42 %0,42 %  
dělat z politiků blbce10,42 %0,42 %  
Schopnost být "pánem situace" za všech okolností10,42 %0,42 %  
rétorické schopnosti10,42 %0,42 %  
vynikající čeština10,42 %0,42 %  
vada řeči nepřípustná10,42 %0,42 %  
Příjemné vystupování10,42 %0,42 %  
slušnost10,42 %0,42 %  
Dobrá výslovnost (tj. bez logopedických vad)10,42 %0,42 %  
Výslovnost10,42 %0,42 %  

Graf

3. Které vlastnosti nebo projevy Vás nejvíce iritují u současných TV moderátorů? Napište aspoň jednu... (Otázka není povinná!)

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
arogance42,37 %1,68 %  
neznalost31,78 %1,26 %  
trapnost31,78 %1,26 %  
nespisovná mluva21,18 %0,84 %  
Nespisovná čeština21,18 %0,84 %  
hloupost21,18 %0,84 %  
nevím21,18 %0,84 %  
špatné vyjadřování, hloupost10,59 %0,42 %  
Suverenita 10,59 %0,42 %  
řečové vady - artikulace, otevřené vokály, špatně umístěné důrazy atd.10,59 %0,42 %  
ostatní odpovědi šišlání, křečovitost a snaha působit až příliš vtipně
Vtip který není vtipem. Neověřené informace. Skákání do řeči.
Špatná čeština a nevzdělanost
nepříjemnost
povrchnost, špatné vyjadřování, nepřirozená rozjařenost
nudný projev
casto v politickych debatach nadrzuji jedne strane
nepripravenost
chybějící všeobecný rozhled, trapný humor
spíše mi přijdou nudní a málo charizmatiční v porovnání se zahraničím
když se zadrhávají , když používají často stejné slovo
artikulace
u moderátorů TV zpráv mě ruší příliš výrazné-provokativní oblečení a líčení
přehnaná vtipnost, přeřeky, čtení z papíru
Neznalost české gramatiky,
neznalost tématu
Neodbornost, neumění mluvy
neumí mluvit!
nuda
nestranost
že neumí spisovnou češtinu, že působí strnule, že neumí rychle a vtipně reagovat
neznalost tématu, skákání do řeči dotazovaému
zdlouhavé popisování banalit
nemluvi k tematu, arogance
špatné vyjadřovací schopnosti (v případě improvizovaných vstupů)
jůghb
ŠPATNÝ PROJEV
Vyjadřování, neznalost témat
že se vždy přikloní na jednu stranu, nejsou nestraní, což je neprofesionální
Nedokonalá mluva, neznalost tématu, pomalá reakce
barva pleti, vzhled, projev, mediální skandály spojené s jejich osobou
pokládání hloupých otázek
špatná schopnost improvizace
Vulgárnost
neprofesionálnost
Chudá slovní zásoba, absence stylu, afekt
špatná výslovnost, afektovanost
nespisovnost, vulgárnost, neoriginalita
skákání do řeči
Projev
afektovanost
záleží na druhu pořadu, ale nemam rád kdyz se odvádí tema a kdyz nastoupí nařadu laciné vtípky
neschopnost, diletanství, říkání nesmyslů
Nezkušenost v oboru
Neschopnost, nedostatek humoru a schopnosti improvizace.
lokální nářečí(nejvíce však pražské) zprzněná čeština
neschopnost se vyjadřovat plynule a správně gramaticky
Skákání do řeči, neschopnost se prosadit při rozhovoru, snaha o "cool" projev, snaha o vtip za každou cenu
někdy se snaží být vtipní, ale je to naopak
snaha o vtipnost za každou cenu
nevzdělanost, zaměstnávání jen podle vzhledu, nedbá se na schopnosti
vlastni nazory tam, kde nemaji byt
nehovoří spisovně
celkový styl vystupování
vlezlost, spekulace
blekotání a ztráta orientace
nesprávná gramatika
Neznalost problematiky, špatná čeština
ješitnost
nedostatek v udržení objektivního přístupu v moderování daného tématu. Snadno podlehnou svému osobnímu názoru a neudrží objektivní nezávislý přístup.
špatná čeština (chyby v textu)
Špatné vyjadřování, příliš rychlá mluva, neorientace v tématu (např. sportovní přenosy)
Nepřipravenost, negramotnost.
Přehlížení neodpovězení na otázku a pokračování s další
příliš velká snaha být vtipný
opakování vtipů, neschopnost pohotovosti,
Snaha být vtipný za každou cenu
špatná výslovnost
líčení a oblečení u moderátorek zpráv (Nova)
Nespisovná mluva, vulgarity, hraní si na vtipného, i když vtipní nejsou, trapnost
vulgární slova, nespisovná čeština
občas stupidní otázky
ojedinělé kašlání, kýchání
Používání sprostých slov, nevhodné výrazy
Trapnost, vytahování starých, neaktuálních témat
Neprofesionálnost, lacinost, zdánlivý vtip
až nevkusné rýpání
potřeba upoutat pozornost sám na sebe, záměrné přehánění dialektu (nejčastěji u pražských moderátorů :o))
(ne)čeština
Sexy vzhled a mládí moderátorek - na to se na Západě opravdu nehraje. Odstrašující příklad Ema Smetana
kačení rty
Špataná(nespisovná) čeština
dvojsmysly ve formě ne slovních hříček, ale primitivních sprosťačinek, ubohá čeština
spatna cestina
položí otázku, odpoví si na ni sama a pak řekne : je to tak?
stupidní humor
špatná znalost češtiny, špatná výslovnost
hovorová a nespisovná češtiny
PŘÍŠERNÁ MLUVA A JAKÁSI FAMILIERNOST
nejsou schopni ani krátkou zprávu odříkat bez pomoci nápovědy
moderátorova snaha zalíbit se, servilnost
blbé otázky
záchvaty smíchu bezdůvodné mnohdy
vady řeči, vzhled na úkor inteligentního projevu, špatná čeština
otravné dementní otázky na "kolegu" v terénu....., tragický výraz při čtení zpráv, neprofesionalita celková
nezrozumitelná reč, prehnané sebavedomie, snaha o upútanie pozornosti hlavne na seba
Projevy neprofesionality,neznalost témat,dbají pouze na svou image.
arogance, vada řeči
špatná čeština, vada řeči, neznalost tématu, nízká profesionalita, nezodpovědnost
afektovanost, neodbornost, "pěkná tvářička a mládí = moderátor"
špatně vyslovené "L" ...nepamatuji si jméno moderátora...hl. zprávy ČT..to mě opravdu irituje
Přehnané sebevědomí.
slaboduchost
charisma
Hloupé kecy (velice časté)
Subjektivita
Vlezlost, vtipy jsou vulgární, pouze o sexu nebo napadají určité skupiny lidí, moderátoři působí velmi neinteligentně a jejich pokusy jsou smutné. Chce to lepší scénáře a přirozenější projev.
Nespisovný jazyk
dramatizování banalit, nespisovná mluva, skákání do řeči až překřikování, ...
drzost, arogance
Afektovaný, nepřirozený styl projevu.
Neschopnost vyjádřovat se správně česky, neschopnost plynulého projevu.
hluboké výstřihy moderátorek, odvádí to pozornost od jejich proslovu, informace typu ,,v nádobě zamrzla voda", když je venku 15 stupňů pod nulou
špatná mluva
že nejsou profesionálové
spatna orientace v tematu, neuprimnost
arogance, skákání do řeči
nespisovné vyjadřování
U rosniček "tepota" a "obačnost"
špatná gramatika, cizinecký přízvuk, zakoktávání se
Hloupý projev moderátorů TV Nova (viz např. prezidentská debata finalistů na post prezidenta ČR, kterou moderovala Markétou Fialovou)
Hloupé a stále se opakující otázky
sebestrednost, prereky,nezajimave dotazy
artikulace, vady řeči
někteří mají nepřiměřený jazykový projev (špatně vyslovují, mluví afektovaně, intonace, atp.)
falešnost
Neznalost spisovného českého jazyka a často i nevhodný až příliš vyzývavý oděv některých moderátorek.
egoismus
nepřiměřené projevy
Irituje mě, když moderátor neustále skáká někomu do řeči.
neznalost českého jazyka
"nemastnost-neslanost", nezajímavost
Občasná neprofesionálnost, kterou vnímám především na komerčních televizích.
používání nespisovné mluvy
urážky
Jejich přehnaná sentimentalita a umělý soucit. Hraná empatie.
trapný humor
Část moderátorů absolutně nezvládá živé vstupy, je to hodně o praxi.
přehnané sebevědomí
rádoby vtipnost, bez inteligentního humoru
Primitivní humor.
špatná artikulace
Upřednostňován vzhled před schopnostmi
zesměšňování ostatních
Záměny pojmů a jiné projevy neznalosti češtiny. Projevování základních neznalostí o tématu, o kterém mluví. Z jejich projevu se často nepozná, jestli o něčem rozhodlo hlavní město Praha, český stát, nebo ještě někdo jiný.
nepřiměřené dramatizování a utkvělá představa, že moderátor ví všechno
používání nespisovné češtiny
lingvistické nedostatky
14887,57 %62,18 % 

Graf

4. Jak moc by se mělo u TV moderátorů lpět na spisovné češtině? Je současný trend "přizpůsobit se hovorové mluvě lidí" správný, nebo se takto jen zbytečně napomáhá určité degradaci jazyka?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Preferuji spisovnou češtinu, ale u některých typů pořadů mi hovorová mluva nevadí.17473,11 %73,11 %  
Mělo by se lpět na spisovné češtině.5021,01 %21,01 %  
Preferuji hovorový jazyk, spisovná čeština je přežitek.114,62 %4,62 %  
Je mi to jedno.31,26 %1,26 %  

Graf

5. Jaký typ TV moderátora preferujete? Uhlazený, milý a vlídný projev nebo sebevědomý, ostrý a nekompromisní styl?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Uhlazený, milý a vlídný projev.9439,5 %39,5 %  
Je mi to jedno.7330,67 %30,67 %  
Sebevědomý, ostrý a nekompromisní styl.7129,83 %29,83 %  

Graf

6. Jak vnímáte současný trend, kdy se moderátory prestižních TV pořadů stávají především VIP osobnosti bez jakýchkoliv předchozích zkušeností?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Jsem spíš proti, VIP osobnosti nejsou kvalitními moderátory.13457,02 %56,3 %  
Je to hrůza, na většinu z nich se nedá koukat a jako moderátoři by vůbec neměli pracovat.6226,38 %26,05 %  
Nevadí mi to, VIP osobnosti jsou jako moderátoři v pohodě.3816,17 %15,97 %  
Je to skvělé, miluju celebrity jako moderátory.10,43 %0,42 %  

Graf

7. Co si myslíte o moderátorech a reportérech s vadou řeči - patří na obrazovku?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Spíše ne, moc se to nehodí.9941,6 %41,6 %  
Rozhodně ne.9238,66 %38,66 %  
Ano, nevadí mi.3514,71 %14,71 %  
Je mi to jedno.104,2 %4,2 %  
Ano, baví mě, když má moderátor vadu řeči.20,84 %0,84 %  

Graf

8. Kdo je podle Vašeho názoru nejlepším současným českým moderátorem? (Lze jmenovat i více moderátorů.)

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Marek Eben239,7 %9,66 %  
Václav Moravec187,59 %7,56 %  
Moravec104,22 %4,2 %  
Leoš Mareš93,8 %3,78 %  
jakub železný52,11 %2,1 %  
Nevím52,11 %2,1 %  
Karel Šíp41,69 %1,68 %  
Mareš31,27 %1,26 %  
Kraus31,27 %1,26 %  
Václav Moravec, Marek Eben31,27 %1,26 %  
ostatní odpovědi Ray Koranteng
Marek Eben, Marcela Augustová
Jakub Prachař
Marek Eben, Leoš Mareš
Jakub Hajník
Marcela Augustová
Veselovský
Robert Záruba
eben
Voldánová
Jan Kraus
Václav Moravec, Nikol Moravcová
Marek Eben, Marcela Augustová, Petr Suchoň
Mareš, Pergnerová
nedokážu odpovědět
Moravec, Mareš, Kraus
M.Eben
Marek Eben, Martin Veselovský
Budař, Mareš
Markéta Fialová - pro seriózní vzhled a vyjadřování, Reynolds Koranteng + Lucie Borhyová - pro schopnost improvizace a povětšinou veselém pojetí podání informací , Leoš Mareš - pro schopnost improvizace, velkou slovní zásobu a vtipným hláškám
Eben Marek
Mareš, Brzobohatý
Moravec, Eben,Punčochář
Jakub Kuba
Leoš Mareš, Libor Bouček, Tomáš Krejčíř, Pavel Svoboda, Marek Eben
Robert Záruba, Marek Eben
karel sip, marek eben
Libot Bouček
Moraveeec je boreeec
Igor Hnízdo
martin veselovský z ČT2 - vysoce profesionální, nestranný a vždy obeznámený s témou
Marek Eben, Adela Banášová (také se objevuje na českých tv), Václav Moravec
nevím, neznám žádného který by stál za řeč
Marek Eben, Václav Moravec
Martin Dejdar,
Karel Šíp, Marek Eben, Leoš Mareš
Moravec, Voldánová, nemůžu si vzpomenout
Markéta Hrubešová
Eben, Mareš
Marek Eben, Libor Bouček
Tomáš Kraus
Koranteng, borhyová, fialová
Nora Fridrichová
Augustová
Jak Kraus
Tereza Kostková, Josef Klíma
Nora Fridrichová, Martin Veselovský
Marek Eben, Martin Veselovsky, Vaclav Moravec
těžko říct
Jakub Kuba samozrejme
M.Eben, I.Toušlová, J.Kraus, ...
Marek Eben, Jakub Železný
Karel Šíp, Kraus
Eben, Šíp
Jan Rosák
Moravec, Augustová, Eben
promiň Kubo, nemám oblíbence
Eben, Moravec, řadu let si drží vysoký standard
Václav Moavec
Roman Pistorius
Marek Eben, Jakub Železný, Jiří Václavek
...
p. Václav Moravec, celkem i Markéta Fialová (líbila se mi v prezid. duelu)
Ha, nevím, naštěstí jsem odolala a několik let tu blbou bednu nesleduji.
Robert Záruba,
Marek Eben,Aleš Cibulka,Václav Moravec
Václav Moravec. Marcela Augustová, Jolana Voldánová
Přemysl ČECH - moderuje ekonomiku na ČT24
Tereza Kostková, Marek Eben
V rádiu mám pořád ráda Leoše Mareše a Patrika Hezuckého, v TV je to asi Jan Kraus
Tomáš Zástěra, Tomáš Novotný
Krakonoš
Cibulka
Šíp, Donutil, Moravec
Záruba, Bosák, Šíp
Jan Čenský
(Jakub) Železný, Veselovský, Drtinová aj.
Fialová, Voříšek
Marek Eben, Jakub Železný, Václav Moravec
V průběhu volební kampaně mě velmi pozitivně překvapila Markéta Fialová, jinak se mi líbí i Daniela Písařicová, Nora Fridrichová, Jakub Železný.
nemám názor
Voldánová, Toušlová Eben
p.Eben,p.Dušek,p.Kostková,p.Šíp,
Jan Pokorný. Lucie Výborná, Marek Eben
většina moderátorů ČT 24
všichni moderátoři ČT1 a ČT4, Aleš Háma
Jan Kovařík,Bouček,
.
Pavel Cejnar, Jakub Kuba, Leny
Václav Moravec, Jakub Prachař
Jakub Železný, Marcela Augustová
Marek Eben, Martin Pyco Rausch, Adéla Banášová
adela banášová, jan kraus
Moravec,Brzobohatý pokud se teda věnuje moderování,Fialová.
nikdo mě nenapadá
Karel Šíp, Marek Eben, Ondřej Brzobohatý, Iveta Toušlová, Josef Maršál, Marcela Augustová
leoš mareš , ondřej brzobohatý
Jakub Železný, Martin Veselovský, Augustová,Voldánová, Moravec,R.Záruba, Svěcený,Drtinová
Karel Šíp, Marek Eben
Václav Moravec,
Martin Dejdar, Jakub Prachař
Nevim, jak se jmenuje, ale moderuji na ČT1
Marek Eben, Karel Šíp
Václav Moravec, Jakub Železný, Stáňa Lekešová, Ester Janečková
Marek Eben, Jan Kraus, Václav Moravec
Marek Eben,
Marek Eben, Jan Kraus, Karel Šíp, Leoš Mareš
Jan Punčochář
borhyova, rej
Leoš Mareš, Zorka Kepková, Václav Moravec
O. Brzobohatý, M. Eben
Václav Moravec, Martin Veselovský
jolana voldánová, marcela augustová
Moravec - publicistika, Mareš - zábava
Marek Eben, Moravec
nikdo možná ti z čt
moderátoři TV stanice ČT 24
Eben,Kraus
Marek Eben, Ondřej Brzobohatý, Václav Moravec, Jakub Železný
bouček, eben.
Fialová
nikdo
Karel Šíp, Markéta Fialová (která ale jako moderátorka "nováckých" zpráv podle mě nemá dostatek prostoru ukázat, co umí)
Jan Kraus, Václav Moravec
Jan Kraus.
nevím, spíš bych soudila kdo je nejhorší
Marek Eben, Václav Moravec, Leoš Mareš,
Ema Smetana
Písařovicová, Železný,
Lucie Borhyová, Leoš Mareš - i přes své skandály umí skvěle improvizovat a zaujmout posluchače
Šíp, Železný, Augustová, Výborná
/
Vichnar
Zadny
Reynolds Koranteng
Jiří Václavek
Vojtěch Bernatský, Václav Moravec
Nedokáži posoudit
Lze-li jej tak označit, pak Marek Eben. Za dobrého bych označil i Jakuba Železného.
Robert Záruba, Karel Březina
Partyšová, Mareš, Eben
šíp
15464,98 %64,71 % 

Graf

9. Jaký je podle Vás Marek Eben moderátor? Hodnotí se jako ve škole, tedy např. VTIPNÝ = 1 a TRAPNÝ = 5 atd. (Otázka není povinná!)

Nepovinná otázka, respondent se mohl u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi „1”, „2”, „3”, „4” a „5”, respondent se mohl u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi na dané škále.

PodotázkaPrůměrRozptyl
Je vtipný.2.0571.215
Má inteligentní projev.1.3430.573
Je dobře připravený.1.3220.505
Má velký rozhled.1.5780.826
Je výborný řečník.1.7090.928
Je dobrý improvizátor.1.9390.896
Je empatický.1.8130.9
Je sebevědomý.2.0570.847

Graf

10. Jaký je podle Vás Jan Kraus moderátor? Hodnotí se jako ve škole, tedy např. VTIPNÝ = 1 a TRAPNÝ = 5 atd. (Otázka není povinná!)

Nepovinná otázka, respondent se mohl u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi „1”, „2”, „3”, „4” a „5”, respondent se mohl u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi na dané škále.

PodotázkaPrůměrRozptyl
Je vtipný.1.9171.028
Má inteligentní projev.2.2180.852
Je dobře připravený.1.8690.813
Má velký rozhled.2.1110.868
Je výborný řečník.2.1270.874
Je dobrý improvizátor.1.6720.762
Je empatický.2.8161.106
Je sebevědomý.1.3920.705

Graf

11. Jaký je podle Vás Karel Šíp moderátor? Hodnotí se jako ve škole, tedy např. VTIPNÝ = 1 a TRAPNÝ = 5 atd. (Otázka není povinná!)

Nepovinná otázka, respondent se mohl u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi „1”, „2”, „3”, „4” a „5”, respondent se mohl u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi na dané škále.

PodotázkaPrůměrRozptyl
Je vtipný.21.385
Má inteligentní projev.2.2131.118
Je dobře připravený.1.9820.935
Má velký rozhled.2.3530.907
Je výborný řečník.2.2890.857
Je dobrý improvizátor.1.9590.939
Je empatický.2.241.049
Je sebevědomý.2.2530.816

Graf

12. Jaký je podle Vás Leoš Mareš moderátor? Hodnotí se jako ve škole, tedy např. VTIPNÝ = 1 a TRAPNÝ = 5 atd. (Otázka není povinná!)

Nepovinná otázka, respondent se mohl u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi „1”, „2”, „3”, „4” a „5”, respondent se mohl u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi na dané škále.

PodotázkaPrůměrRozptyl
Je vtipný.2.7291.84
Má inteligentní projev.3.3951.275
Je dobře připravený.2.5451.384
Má velký rozhled.3.1971.406
Je výborný řečník.2.5771.48
Je dobrý improvizátor.2.0911.428
Je empatický.3.0361.344
Je sebevědomý.1.5181.094

Graf

13. Jaký je podle Vás Václav Moravec moderátor? Hodnotí se jako ve škole, tedy např. VTIPNÝ = 1 a TRAPNÝ = 5 atd. (Otázka není povinná!)

Nepovinná otázka, respondent se mohl u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi „1”, „2”, „3”, „4” a „5”, respondent se mohl u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi na dané škále.

PodotázkaPrůměrRozptyl
Je vtipný.2.8321.222
Má inteligentní projev.1.5050.75
Je dobře připravený.1.3790.719
Má velký rozhled.1.4020.77
Je výborný řečník.1.7980.978
Je dobrý improvizátor.1.9911.069
Je empatický.2.4011.162
Je sebevědomý.1.6790.851

Graf

14. Je něco, co byste ke svým odpovědím nebo k dotazníku celkově chtěli sdělit?

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

---

doplnění ---nebaví mě uvolněný styl ve snídani s Novou...je to příliš křečovité a nepatřičné

Eben je dobry moderator,ale neni mi moc sympaticky

Hlavne nech už to máš zasebou :)

Jo, nefunguje Ti dvojka :)

K otázce ohledně vlastností moderátorů podle vlastního názoru - je to pouze můj názor, ale velmi se liší od současných požadavků na moderátory. Tam se příliš klade důraz na vzhled a mediální známost..

Kvalita moderátorů je přímo odvislá na "kvalitě" diváků. Záleží na tom, na jaký sajrajt se chtějí koukat....((((

Kvalitu moderátora posuzuji podle toho, zda moderuje objektivně a nebo vnáší do moderování i své osobní ambice. Moderuje pro všechny diváky a ne jen pro tu část se kterou sympatizuje on. Pokud zjistím, že moderátor je zaujatý jedním směrem, vypínám TV.

Marek Eben je první liga mezi moderárory, pro svůj uhlazený projev, cílová skupina 35+ Leoš Mareš v současné sobě nemá konkurenta, je pohotový, vtipný, umí improvizovat, cílovka 15+

Milý Jakube, proč jste se nezeptal na jedinou moderátorku? Takže zase zůstávají ženy ve stínu mužů? S odpověďmi 5 a 6 jsem měla problém, napsala bych nejraději Jak kdy, Jak kdo. Zdravím, Jana Valdrová

moc mi to nedavalo smysl

Možná jsem se trochu unáhlil s Leošem, na druhou stranu si tímto povoláním vydělal víc než kdokoliv jiný, čož také o něčem vypovídá. Jan Kraus je mi rozhodně sympatičtější, ale rozhodně není tak flexibilní.

Na moderátory publicistiky mám odlišné nároky než na moderátory zábavy. Nevím, jestli je zrovna šťastné z pohledu tohoto dotazníku řadit je do stejné skupiny.

Naviděnou.)

ne

ne

ne

NE

ne

NE

ne

ne

ne

ne

ne

ne

nejlepší moderátoři jsou na ČT, moderátoři na ostatních stanicích nemají na tyto kvalitní moderátory

Někdy by moderátoři nemuseli skakat lidem do řeči, jen někteří.

Nemám ráda, když se propagují, že jsou mistry světa - například samozvaný "moderátor" M. Donutil.

neříkám, že např. Leoš Mareš je špatný moderátor, ale pořady jež dělá, jsou tak ujeté jako on a tak mě fakt neberou :-)

nevím

nikoliv

podle mě jsou obecně lepší moderátoři v ČT než na komerčních kanálech

příliš vysoké ego je na škodu. Moderátor má moderovat, ne vystupovat

Ráda bych, i když se to k dotazování o moderátorech nehodí, aby se někdo podíval na kvalitu zpráv a na výběr zpráv do hlavního vysílacího času. To je hrůza, co předvádí např. tv Nova. Mě už i vadí ta jejich činnost pro "potřebné"... Téměř každé hlavní zprávy vysílají reportáž o postižených dětech a kdo ví co. Ano, pomoc je potřeba, ale jejich styl se mi nelíbí, z celý Novy je mi na blití. Pardon

Rozdíl ve vyjadřování a vtipnosti vidím však zvláště kvůli oblastem, které moderují, ve kterých se pohybují - je prostě úplně něco jiného, když Marek Eben moderuje Stardance, kde by ta forma měla být trochu na úrovni, kde je patřičná jeho noblesa, když Václav Moravec politickou debatu, kde si nemůže dovolit být za každou cenu vtipný, protože tam rozhodně není tak uvolněná atmosféra oproti třeba Všechnopárty, kde ze sebe Karel Šíp může účelně (kvůli pobavení) dělat šaška či předstírat neznalost. Nedokázala bych říct, který z těchto tří moderátorů je nejlepší, mám je ráda všechny. V předchozí odpovědi jsem sice uvedla Šípa, ale to jen proto, že jsem si představila zábavný humorný nenáročný pořad Karla Šípa, u něhož se člověk uvolní, relaxuje - tedy pořad, který je apolitický a neformální. Kdybych si více všimla slova publicistiky než zábavy (v nadpisu) uvedla bych třeba Ebena nebo Moravce...

Sebavědomí nerovná se arogance vůči dotazovaným!! To platí např. pro moderátora Moravce. Skutečně sebavedomý člověk dokáže vtipkovat na svůj účet, jako skvělý Karel Šíp.

starší moderátoři jsou kvalitní, ale ti novější, co se dnes objevují už dnes nepřikládají dostatečnou důležitost své profesi

Škoda, že zde nebylo honocení Michaeli Jílkové. Podle mne jedna z nejhorších moderátorek

televize by se měli přestat bát riskovat a jako moderátory používat i nové, neotřelé tváře, které ovšem mají celkový rozhled, jsou inteligentní a umí mluvit.....nekoukat jen na to jak vypadají

Televizi sleduji v průměru 1 hodinu denně v týdnu, víkendy tak 5 hodin maximálně, takže mé odpovědi nemusí být úplně objektivní.

Těžko měřitelným kritériem kvality moderátora je jeho charisma, někomu divák rád odpustí, co by jinému v žádném případě "neprošlo". Myslím, že to je případ třeba Karla Šípa.

U Moravce se špatně hodnotí, jestli je vtipný, zvhledem k pořadům, které moderuje, proto jsem dala 3 - nemohu posoudit.

u nektere otazky byla odpoved pouze ano. nebo ne( nebo je mi to jedno- konkretne u toho, jestli ma byt moderator uhlazeny a jeny,nebo tvrdy - ono zalezi na poradu, v hydeparku bych ocenila kdyby byl tvrdsi,nez je ten tlustoch, u jinych typu poradu jako vareni,rozhovory apod by byl lepsi " normalni,prumerny" styl a prilisne sebevedomi by bylo kontra.

u některých otázek jsem se nedokázal ztotožnit se svým výběrem

U páté otázky mi chyběla odpověď "Něco mezi", protože jsem vyloženě nesouhlasila ani s jednou odpovědí.

úroveň moderátorů na většině českých radií je ještě horší než v televizi

v odpovědích na jednotlivé moderátory chybí odrazky - nesleduji jej a není mi sympatický

v otázce na dobré moderátory jsem na p. Moravce zapomněla - patří tam podle mého názoru také.

vyplňováno po 3 pivech, obsah alkoholu 4,8%

Záměrně jsem neodpověděla na otázku o "VIP" moderátorech. Neuznávám toto označení. Pokud moderátor dělá svou práci dobře, vše ostatní je mi jedno.

Zdar Jakube ,už seš ženatej ?

15. Jste muž nebo žena?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena15966,81 %66,81 %  
muž7933,19 %33,19 %  

Graf

16. Jaký je Váš věk?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
18-30 let12452,1 %52,1 %  
31-40 let6125,63 %25,63 %  
51 a více let2410,08 %10,08 %  
41-50 let229,24 %9,24 %  
méně než 18 let72,94 %2,94 %  

Graf

17. Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
vysokoškolské11046,22 %46,22 %  
střední s maturitou10845,38 %45,38 %  
základní145,88 %5,88 %  
střední bez maturity62,52 %2,52 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 3 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

10. Jaký je podle Vás Jan Kraus moderátor? Hodnotí se jako ve škole, tedy např. VTIPNÝ = 1 a TRAPNÝ = 5 atd. (Otázka není povinná!)

 • odpověď Je dobrý improvizátor.=1:
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi Je empatický.=1 na otázku 10. Jaký je podle Vás Jan Kraus moderátor? Hodnotí se jako ve škole, tedy např. VTIPNÝ = 1 a TRAPNÝ = 5 atd. (Otázka není povinná!)

12. Jaký je podle Vás Leoš Mareš moderátor? Hodnotí se jako ve škole, tedy např. VTIPNÝ = 1 a TRAPNÝ = 5 atd. (Otázka není povinná!)

 • odpověď Je dobrý improvizátor.=1:
  • 2.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Má inteligentní projev.=1 na otázku 12. Jaký je podle Vás Leoš Mareš moderátor? Hodnotí se jako ve škole, tedy např. VTIPNÝ = 1 a TRAPNÝ = 5 atd. (Otázka není povinná!)
  • 2.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi Má velký rozhled.=1 na otázku 12. Jaký je podle Vás Leoš Mareš moderátor? Hodnotí se jako ve škole, tedy např. VTIPNÝ = 1 a TRAPNÝ = 5 atd. (Otázka není povinná!)
  • 2.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi Je dobře připravený.=1 na otázku 12. Jaký je podle Vás Leoš Mareš moderátor? Hodnotí se jako ve škole, tedy např. VTIPNÝ = 1 a TRAPNÝ = 5 atd. (Otázka není povinná!)
  • zobrazit další souvislosti
  • 2.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi Je vtipný.=1 na otázku 12. Jaký je podle Vás Leoš Mareš moderátor? Hodnotí se jako ve škole, tedy např. VTIPNÝ = 1 a TRAPNÝ = 5 atd. (Otázka není povinná!)
 • odpověď Je dobře připravený.=1:
  • 4.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi Má inteligentní projev.=1 na otázku 12. Jaký je podle Vás Leoš Mareš moderátor? Hodnotí se jako ve škole, tedy např. VTIPNÝ = 1 a TRAPNÝ = 5 atd. (Otázka není povinná!)
 • odpověď Je vtipný.=1:
  • 4.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Má inteligentní projev.=1 na otázku 12. Jaký je podle Vás Leoš Mareš moderátor? Hodnotí se jako ve škole, tedy např. VTIPNÝ = 1 a TRAPNÝ = 5 atd. (Otázka není povinná!)

13. Jaký je podle Vás Václav Moravec moderátor? Hodnotí se jako ve škole, tedy např. VTIPNÝ = 1 a TRAPNÝ = 5 atd. (Otázka není povinná!)

 • odpověď Má inteligentní projev.=1:
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Je empatický.=1 na otázku 13. Jaký je podle Vás Václav Moravec moderátor? Hodnotí se jako ve škole, tedy např. VTIPNÝ = 1 a TRAPNÝ = 5 atd. (Otázka není povinná!)
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Je vtipný.=1 na otázku 13. Jaký je podle Vás Václav Moravec moderátor? Hodnotí se jako ve škole, tedy např. VTIPNÝ = 1 a TRAPNÝ = 5 atd. (Otázka není povinná!)

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Jaká je podle Vás současná úroveň TV moderátorů v ČR?

2. Jaké "vlastnosti" jsou podle Vás u TV moderátora ty nejdůležitější? Vyberte max. 3 odpovědi.

4. Jak moc by se mělo u TV moderátorů lpět na spisovné češtině? Je současný trend "přizpůsobit se hovorové mluvě lidí" správný, nebo se takto jen zbytečně napomáhá určité degradaci jazyka?

5. Jaký typ TV moderátora preferujete? Uhlazený, milý a vlídný projev nebo sebevědomý, ostrý a nekompromisní styl?

6. Jak vnímáte současný trend, kdy se moderátory prestižních TV pořadů stávají především VIP osobnosti bez jakýchkoliv předchozích zkušeností?

7. Co si myslíte o moderátorech a reportérech s vadou řeči - patří na obrazovku?

8. Kdo je podle Vašeho názoru nejlepším současným českým moderátorem? (Lze jmenovat i více moderátorů.)

9. Jaký je podle Vás Marek Eben moderátor? Hodnotí se jako ve škole, tedy např. VTIPNÝ = 1 a TRAPNÝ = 5 atd. (Otázka není povinná!)

10. Jaký je podle Vás Jan Kraus moderátor? Hodnotí se jako ve škole, tedy např. VTIPNÝ = 1 a TRAPNÝ = 5 atd. (Otázka není povinná!)

11. Jaký je podle Vás Karel Šíp moderátor? Hodnotí se jako ve škole, tedy např. VTIPNÝ = 1 a TRAPNÝ = 5 atd. (Otázka není povinná!)

12. Jaký je podle Vás Leoš Mareš moderátor? Hodnotí se jako ve škole, tedy např. VTIPNÝ = 1 a TRAPNÝ = 5 atd. (Otázka není povinná!)

13. Jaký je podle Vás Václav Moravec moderátor? Hodnotí se jako ve škole, tedy např. VTIPNÝ = 1 a TRAPNÝ = 5 atd. (Otázka není povinná!)

14. Je něco, co byste ke svým odpovědím nebo k dotazníku celkově chtěli sdělit?

15. Jste muž nebo žena?

16. Jaký je Váš věk?

17. Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Jaká je podle Vás současná úroveň TV moderátorů v ČR?

2. Jaké "vlastnosti" jsou podle Vás u TV moderátora ty nejdůležitější? Vyberte max. 3 odpovědi.

4. Jak moc by se mělo u TV moderátorů lpět na spisovné češtině? Je současný trend "přizpůsobit se hovorové mluvě lidí" správný, nebo se takto jen zbytečně napomáhá určité degradaci jazyka?

5. Jaký typ TV moderátora preferujete? Uhlazený, milý a vlídný projev nebo sebevědomý, ostrý a nekompromisní styl?

6. Jak vnímáte současný trend, kdy se moderátory prestižních TV pořadů stávají především VIP osobnosti bez jakýchkoliv předchozích zkušeností?

7. Co si myslíte o moderátorech a reportérech s vadou řeči - patří na obrazovku?

8. Kdo je podle Vašeho názoru nejlepším současným českým moderátorem? (Lze jmenovat i více moderátorů.)

9. Jaký je podle Vás Marek Eben moderátor? Hodnotí se jako ve škole, tedy např. VTIPNÝ = 1 a TRAPNÝ = 5 atd. (Otázka není povinná!)

10. Jaký je podle Vás Jan Kraus moderátor? Hodnotí se jako ve škole, tedy např. VTIPNÝ = 1 a TRAPNÝ = 5 atd. (Otázka není povinná!)

11. Jaký je podle Vás Karel Šíp moderátor? Hodnotí se jako ve škole, tedy např. VTIPNÝ = 1 a TRAPNÝ = 5 atd. (Otázka není povinná!)

12. Jaký je podle Vás Leoš Mareš moderátor? Hodnotí se jako ve škole, tedy např. VTIPNÝ = 1 a TRAPNÝ = 5 atd. (Otázka není povinná!)

13. Jaký je podle Vás Václav Moravec moderátor? Hodnotí se jako ve škole, tedy např. VTIPNÝ = 1 a TRAPNÝ = 5 atd. (Otázka není povinná!)

14. Je něco, co byste ke svým odpovědím nebo k dotazníku celkově chtěli sdělit?

15. Jste muž nebo žena?

16. Jaký je Váš věk?

17. Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Hajník, J.Kvalita moderátorů v českých televizích (výsledky průzkumu), 2013. Dostupné online na https://kvalita-moderatoru-televizi.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.