Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Kvalita obsluhy u McDonald's

Kvalita obsluhy u McDonald's

Dopis Ježíškovi - Vánoční dárky 2023
Jaké dárky Vám udělají pod stromečkem radost a jaké byste radši nedostávali?

(veřejné výsledky pro všechny "ježíšky" již 14. prosince ve 12:00)

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Kateřina Kropáčová
Šetření:27. 02. 2010 - 27. 02. 2010
Počet respondentů:54
Počet otázek (max/průměr):9 / 7.78
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:78,6 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.01:38
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Cílem tohoto dotazníku je zjistit, zda proklamovaná kvalitní obsluha u McDonald's má vliv na nákupní chování zákazníků. 

 

 

Odpovědi respondentů

1. Jak často chodíte do McDoland’s?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [každý denotázka č. 2, několikrát za týdenotázka č. 2, několikrát za měsícotázka č. 2, několikrát za rokotázka č. 2, nikdy → konec dotazníku].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
několikrát za rok2851,85 %51,85 %  
několikrát za měsíc1629,63 %29,63 %  
nikdy814,81 %14,81 %  
několikrát za týden23,7 %3,7 %  

Graf

2. Víte, že zaměstnanci dodržují přísné předpisy v komunikaci se zákazníkem? (pozdrav, oslovení, úsměv…)

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano3882,61 %70,37 %  
ne817,39 %14,81 %  

Graf

3. Vnímáte obsluhu u McDonald’s jako příjemnou a kvalitní?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
částečně2350 %42,59 %  
ano2247,83 %40,74 %  
ne12,17 %1,85 %  

Graf

4. Myslíte si, že se zaměstnanci McDonald’s chovají lépe než v jiných restauracích?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne2043,48 %37,04 %  
ano1634,78 %29,63 %  
nevím1021,74 %18,52 %  

Graf

5. Považujete kvalitu obsluhy (příjemný vzhled, vystupování, správná komunikace) za standard?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano3882,61 %70,37 %  
nevím510,87 %9,26 %  
ne36,52 %5,56 %  

Graf

6. Cítíte se při nákupu lépe, když se k vám obsluha chová mile?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano4597,83 %83,33 %  
obsluha mne nezajímá12,17 %1,85 %  

Graf

7. Vnímáte příjemnou a rychlou obsluhu jako jeden z motivů k nákupu v McDonald’s?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne2043,48 %37,04 %  
částečně (motivem jsou i jiné faktory)1839,13 %33,33 %  
ano817,39 %14,81 %  

Graf

8. Pohlaví

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena3168,89 %57,41 %  
muž1431,11 %25,93 %  

Graf

9. Věk

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
18 - 254293,33 %77,78 %  
méně než 1836,67 %5,56 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Nebyly nalezeny žádné zajímavé souvislosti mezi odpovědmi.

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Jak často chodíte do McDoland’s?

2. Víte, že zaměstnanci dodržují přísné předpisy v komunikaci se zákazníkem? (pozdrav, oslovení, úsměv…)

3. Vnímáte obsluhu u McDonald’s jako příjemnou a kvalitní?

4. Myslíte si, že se zaměstnanci McDonald’s chovají lépe než v jiných restauracích?

5. Považujete kvalitu obsluhy (příjemný vzhled, vystupování, správná komunikace) za standard?

6. Cítíte se při nákupu lépe, když se k vám obsluha chová mile?

7. Vnímáte příjemnou a rychlou obsluhu jako jeden z motivů k nákupu v McDonald’s?

8. Pohlaví

9. Věk

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Jak často chodíte do McDoland’s?

2. Víte, že zaměstnanci dodržují přísné předpisy v komunikaci se zákazníkem? (pozdrav, oslovení, úsměv…)

3. Vnímáte obsluhu u McDonald’s jako příjemnou a kvalitní?

4. Myslíte si, že se zaměstnanci McDonald’s chovají lépe než v jiných restauracích?

5. Považujete kvalitu obsluhy (příjemný vzhled, vystupování, správná komunikace) za standard?

6. Cítíte se při nákupu lépe, když se k vám obsluha chová mile?

7. Vnímáte příjemnou a rychlou obsluhu jako jeden z motivů k nákupu v McDonald’s?

8. Pohlaví

9. Věk

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Citace

Kropáčová, K.Kvalita obsluhy u McDonald's (výsledky průzkumu), 2010. Dostupné online na https://kvalita-obsluhy-u-mcdonald-s.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.