Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > kvalita odborných dovedností mladých kadeřníků

kvalita odborných dovedností mladých kadeřníků

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Simona Kociánová
Šetření:13. 03. 2013 - 20. 03. 2013
Počet respondentů:16
Počet otázek (max/průměr):11 / 11
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:58,6 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.03:02
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Cílem dotazníku je získat dostatečné množství informací ke změně současného ŠVP(školský vzdělávací program) oboru kadeřník tak, aby se lépe žáci daného oboru uplatnili na trhu práce. Dotazník je určen pro budoucí zaměstnavatele žáků oboru kadeřník či osvč profese kadeřník.

Odpovědi respondentů

1. Jste spokojení s kvalitou práce kadeřnických absolventů?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne956,25 %56,25 %  
ano743,75 %43,75 %  

Graf

2. Jsou absolventi dostatečně zruční při stříhání vlasů?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše souhlasím743,75 %43,75 %  
spíše nesouhlasím425 %25 %  
nevím212,5 %12,5 %  
nesouhlasím212,5 %12,5 %  
souhlasím16,25 %6,25 %  

Graf

3. Jsou absolventi dosatečně zruční v oblasti barvení vlasů?(výběr odstínů,míchání,aplikace...)

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše souhlasím637,5 %37,5 %  
spíše nesouhlasím425 %25 %  
nesouhlasím318,75 %18,75 %  
nevím212,5 %12,5 %  
souhlasím16,25 %6,25 %  

Graf

4. Zvládají absolventi techniky nových trendů?(narovnávání vlasů,barvení ombré....)

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše nesouhlasím531,25 %31,25 %  
nesouhlasím425 %25 %  
nevím425 %25 %  
souhlasím212,5 %12,5 %  
spíše souhlasím16,25 %6,25 %  

Graf

5. Jsou absolventi dostatečně komunikativní?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano956,25 %56,25 %  
ne743,75 %43,75 %  

Graf

6. Zvládají absolventi společenské účesy?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše souhlasím531,25 %31,25 %  
spíše nesouhlasím425 %25 %  
souhlasím425 %25 %  
nevím212,5 %12,5 %  
nesouhlasím16,25 %6,25 %  

Graf

7. Domníváte se,že jsou absolventi dostatečně odborně teoreticky vybaveni?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano956,25 %56,25 %  
ne743,75 %43,75 %  

Graf

8. Uvítali byste u absolventa dovednost zapletání různých druhů copů?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano1593,75 %93,75 %  
ne16,25 %6,25 %  

Graf

9. Byli byste ochotni spolupracovat s odborným výcvikem?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano850 %50 %  
ne850 %50 %  

Graf

10. Dle Vašeho názoru, měli by absolventi umět prodlužovat vlasy?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
souhlasím850 %50 %  
spíše souhlasím637,5 %37,5 %  
nesouhlasím16,25 %6,25 %  
nevím16,25 %6,25 %  

Graf

11. Co byste doporučili změnit či obohati v odborném výcviku kadeřníků?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

Aktivně se zapojit do soutěží, navštěvovat semináře a workshopy.

jsem s nimi spokojena

Mám zkušenosti s absolventy v Opavě = HRŮZA. Nevím, jak je to v jiných okresech. Vlastnila jsem kadeřniství téměř 5 let, vystřídalo se tam několik absolventů, ale musela jsem si je kompelně zaškolit. Ze školy nebyli vůbec připraveni do praxe. Ale byli učenliví :-) Mělo by se změnit nebo proškolit osazenstvo, které nám absolventy připravuju :-)

Moderní střihy

Nevím

samostatně pracovat

slušné jednání se zákazníkem

Talentové příjmací zkoušky. Obor na 4. roky s maturitou. Více finančních prostředků pro studenty.

Více kadeřnických seminářů a jejich snahu se něčemu přiučit.

Více pomůcek, především cvičných hlav.

Více praktických i teoretických dovedností, ve většině případů mají jen velmi malé základní informace.

více praxe

více slušné komunikace

Více společenské komunikace a zavádět nové trendy

Youtube

z vlastní zkušenosti: při odborném výcviku se každý naučí jen a jen základy a jen na každém, jak se popere v životě. Být průměrný dnes nestačí.

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Tento dotazník byl vyhodnocen jako nevhodný pro úlohu DZD (s největší pravdědpodobností jej zodpovědělo příliš málo respondentů).

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

  • nezjištěno (84,8 %)

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Kociánová, S.kvalita odborných dovedností mladých kadeřníků (výsledky průzkumu), 2013. Dostupné online na https://kvalita-odbornych-dovednosti.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.